Krátké zprávy

Archiv | 01.02.02

Amos uvádí WoodWing Software Známý prodejce softwaru a služeb v oblasti počítačové grafiky a publikování, společnost Amos Software, oznámila rozšíření svého portfolia o autorizova...

Amos uvádí WoodWing Software

Známý prodejce softwaru a služeb v oblasti počítačové grafiky a publikování,
společnost Amos Software, oznámila rozšíření svého portfolia o autorizovanou
distribuci produktů holandské společnosti WoodWing Software. Tento výrobce se
zabývá tvorbou zásuvných modulů (plug-inů) pro aplikace firem Adobe Systems,
především InDesign, jenž slouží k sazbě novin a časopisů. Jednotlivé moduly
umožňují především zvýšit produktivitu tvůrčí práce definováním šablon pro
různé nově definované objekty, a jeden z nich je určen pro snadný export
vznikajících dokumentů do formátu XML.
Odkaz: www.amsoft.cz-PATZ dílny Adobe

Hned několik nových verzí svých aplikací v průběhu posledního měsíce ohlásila
společnost Adobe, tvůrce nástrojů pro publikování všeho druhu. Jedním z nich
jsou Adobe After Effects 5.5, jež slouží k tvorbě dynamických vizuálních efektů
a animace vůbec. Dalším nástrojem je Adobe LiveMotion 2.0, sloužící k tvorbě
speciálně webové grafiky (a konkurující aplikaci Macromedia Flash), a zůstaneme-
li u webu, pak musíme rovněž zmínit komplexní editor a návrhář stránek GoLive
6.0. Produkty budou připraveny do distribuce v prvním čtvrtletí tohoto roku. Na
závěr zmíním pro mnohé z vás nejzajímavější novinku, neboť "malého" upgradu se
dočkal i volný prohlížeč souborů PDF Adobe Acrobat Reader 5.0.5 (verzi pro PC
najdete jej ). Nově je tento nástroj dostupný i na platformě Pocket PC, čímž se
dále rozšířily možnosti použití již tak dost populárního PDF. V současné době
rovněž výrobce představuje řadu svých aplikací v nových portacích pro operační
systém MacOS X.
Odkaz: www.adobe.com-PATNový server od SuSE

Před koncem loňského roku představila známá tuzemská "linuxová" společnost
další ze svých specializovaných distribucí SuSE Linux Connectivity Server, je
slouží jako univerzální komunikační centrum. Tento balík je určen především k
propojování lokálních sítí, jež běží na několika platformách (Windows, Linux,
různé UNIXy), a jehož základem je distribuce SuSE Linux Enterprise Server. Dále
byly implementovány speciálně pro použití v heterogenních sítích především
souborové a tiskové služby. Lze jej také použít jako webový server, a to
pochopitelně jak pro internet, tak pro intranet. Koncová cena za tento
specializovaný balík byla stanovena na 39 900 Kč (včetně DPH).
Odkaz: http://www.suse.cz/cz-PATSUN a "svobodná" identita

Poměrně slušně se daří firmě SUN získávat další důležité přívržence pro svou
aktivitu Liberty Alliance, jež se zaměřuje na vývoj otevřených standardů pro
definování identity subjektů v internetovém prostředí. Z této aktivity je dobře
patrná snaha SUNu zabránit či alespoň potlačit nástup podobných technologií z
dílny odvěkého rivala, Microsoftu, jenž nepokrytě sahá k oblíbené taktice
"nalákat monopolizovat" i v této oblasti, a to spolu s nástupem webových služeb
na své platformě .NET. Dodejme, že se nepřidali žádní bezvýznamní hráči, ale
společnosti jako AOL Time Warner, France Telecom, General Motors či MasterCard
International.
Odkaz: www.projectliberty.org-PATOtestujte si MS Outlook XP

Firma GFI, i u nás dobře známý tvůrce softwaru pro zabezpečení a správu
počítačových sítí, uveřejnil na svých internetových stránkách dva zajímavé nové
testy pro kontrolu zabezpečení aplikace MS Outlook XP. Služba funguje
následujícím způsobem: zájemce o kontrolu svého poštovního klientu se
zaregistruje a následně je na jeho e-mailovou adresu zaslána testovací zpráva,
jež obsahuje předem definované pokusné přílohy. Právě na tomto příchozím
souboru si mohou uživatelé ověřit chování aplikace a její připravenost na
potenciální útok. Služba je zdarma.
Odkaz: www.gfi.com/emailsecuritytest-PAT
Chystáte se studovat? - Tipy pro zájemce o studium informatiky

Patrik Malina

S přelomem kalendářního roku se opět nezadržitelně přiblížil termín pro podání
přihlášek na drtivou většinu tuzemských vysokých škol. Pokud toužíte po
akademickém vzdělání, je nejvyšší čas zaobírat se příslušnou legislativou.
Možná nemáte přesnou představu, kde by se vlastně daly "studovat počítače", a
zda je vůbec vysokoškolské vzdělání jedinou, či pro vás nejvhodnější
alternativou. S řešením těchto otázek bychom vám rádi vypomohli v následujícím
článku.

Ty tam jsou, doufejme, časy, kdy "učit se počítače" znamenalo zápasit s jazykem
BASIC či Pascal či kreslit vývojové diagramy. Doba naštěstí pokročila a
populace těch, co s počítačem pracují, se zhruba rozdělila na programátory (v
širším smyslu slova ti, co aplikace tvoří) a více či méně fundované uživatele.
Možnost studia nejrůznějších zákoutí rozsáhlého oboru informačních a
komunikačních technologií nabízejí nejen státní či soukromé vysoké školy, ale
také řada ryze komerčních firem, jež se na výuku počítačových dovedností
specializují především v podobě krátkodobých intenzivních kursů. V
následujících odstavcích bych rád v hrubých rysech nastínil, jak se tyto dvě
oblasti liší, co vás kde čeká a co vám která volba může přinést.


Akademické vzdělání

Jste-li studenty střední školy, je pro řadu z vás volba vysokoškolského studia
logickým pokračováním dosavadního "kariérního" postupu. Na tomto místě je však
třeba zvážit důležitou otázku, jak dalece a do hloubky se chcete v budoucnu
výpočetní technice věnovat. Pokud vás zajímá využití výpočetní techniky pouze z
hlediska uživatelského, není to rozhodně důvod k pětiletému studiu na
matematicko-fyzikální fakultě. Uživatelská "počítačová gramotnost" na úrovni
zvládnutí základní orientace v operačním systému a běžných kancelářských
aplikacích je dnes často považována za samozřejmost, a řada z vás si ji odnese
již ze střední školy. Pokud v tomto směru mírně zaostáváte, jistě mnohem lépe
využijete a doceníte některý z krátkodobých intenzivních kursů (bude o nich
řeč) a své studijní úsilí pochopitelně raději věnujte zájmu, jenž je vašemu
srdci bližší. Je také dobré vědět, že drtivá většina (ne-li všechny) vysokých
škol studentům prakticky všech oborů buďto umožní, nebo přímo naplánují jako
povinný odpovídající předmět typu "základy práce s PC", jehož obsahem právě
zvládnutí základního ovládání je.

Vysokoškolské studium je tedy určeno vážnějším zájemcům s cílem stát se IT
profesionálem, pokud v to zahrneme rovněž budoucí učitele informatiky na
základním a středním stupni. Odpovídající typ studia, často ve více oborech,
nabízí prakticky všechny "krajské" vysoké školy, takže možnost výběru je velmi
slušná. Přestože se studium bude v mnoha ohledech lišit, pokusím se zdůraznit
některé společné rysy, jež byste měli zohlednit. Podotýkám, že hovořím o studiu
informatiky v obsahově nejširším slova smyslu a v rozsahu alespoň bakalářského
studia.

Vysokoškolské studium je běh na dlouhou trať a jedná se o značnou investici
času a úsilí. Tři či pět let je dlouhá doba, a plánujete-li "návratnost"
učebního úsilí v kratší době, moc s tím nepočítejte. K tomu přispívá i další
fakt, kterým je značná šíře a všestrannost studijní náplně. V první části
studia (1 až 3 roky dle studijního programu) musí zájemce zvládat řadu
základních předmětů (především matematika v různých podobách, jazyky), jež jsou
navíc často specifické dle zvolené vysoké školy (technické či ekonomické
předměty). Teprve po zvládnutí této přípravné fáze nastává čas pro
specializaci, takže můžete vybírat z předmětů zaměřených na programování,
komunikační technologie, správu a návrh sítí apod. Obecně platí, že v každém z
těchto oborů budete muset prokázat přiměřené znalosti, abyste úspěšně
absolvovali.

Na druhou stranu, poctivé studium vás vybaví znalostmi pro dlouhodobý horizont.
Ačkoliv budete specializování na jistou problematiku, právě důkladné základy
vám umožní snadno a rychle se přizpůsobit jiné specializaci, což vám značně
ulehčí situaci na trhu práce. Extrémní specialisté budou mít v krátkodobějším
horizontu sice výhodu, avšak na delší trati je komplexností svého vzdělání
pravděpodobně předstihnete. Jste-li rozhodnuti se profesionálně výpočetní
technice věnovat, je vysokoškolské vzdělání dobrou investicí. Jednak po
prvotním "rozkoukání" budete mít pravděpodobně dostatek prostoru i pro jiné,
specializovanější aktivity, jednak získáte dost prostoru na studium věcí, k
nimž se již v praxi nemusíte z nedostatku času propracovat. Např. naučit se
dobře programovat není úkol na dva víkendy, což stojí za úvahu.


Specializované komerční studium

Mezi hlavní rysy této formy vzdělávání patří široká nabídka vysoce
specializovaných oborů, krátkodobé studijní rozvrhy (typicky několik dnů či
týdnů), intenzivní průběh (6 i více hodin denně) a odpovídající vysoká cena.

Protože výukou tohoto typu se zabývají ryze komerční subjekty, pro něž je
poskytování kursů podstatou "byznysu", odpovídá nabídka studijních programů
poptávce. Zákazníci se rekrutují z řad úplných začátečníků i velmi zkušených
profesionálů, kteří si často přicházejí prakticky navzájem vyměňovat informace.
Kursy lze zhruba rozdělit na uživatelské (základní práce s počítačem, běžné
aplikace) a profesionální, jež jsou určeny např. programátorům, správcům sítí
či databázovým specialistům.

Typickým rysem je zaměření studijních programů na specifické produkty té které
firmy. Nikoho jistě nepřekvapí, že v nabídce většiny škol dominují školení na
aplikace firem Microsoft, Novell, Oracle, Lotus, Adobe či Corel. Dalšími
častými tématy jsou práce s internetem, tvorba webových stránek, ale také
zabezpečení sítí či také správa operačního systému Linux. Velkou výhodou je
často možnost obdržet ke kursu originální studijní materiály výrobce produktu
(nepodceňujte význam angličtiny!) a případná možnost získat po přezkoušení
mezinárodně uznávaný certifikát.

Důležité je uvědomit si, že čas a nemalé peníze, jež jste investovali při tomto
typu studia, budou vyhozeny "z okna", pokud bezprostředně poté nabyté znalosti
a zkušenosti prakticky nevyužijete. Zaručuji vám, že ani týdenní dril MS Wordu
vám jeho znalost nezaručí, pokud na něj pak půl roku nesáhnete. Dalším
ošemetným tématem je studium programování v kursech tohoto typu. Zde lze zhruba
říci, že rozsah jednoho až dvou týdnů postačí nanejvýš na seznámení s rysy
určitého programovacího jazyka či vývojářského nástroje. Nemáte-li žádné
základy algoritmizace (viz akademické vzdělání), za týden, byť byste dávali
sebelepší pozor, z vás dobrý analytik či programátor nebude. Zde jsou předchozí
základy a důkladná následná praxe nezbytností pro zhodnocení investic. Velkou
výhodou naopak je, že ve specializovaných učebnách jsou připraveny
experimentální konfigurace, na nichž se studenti mnohému naučí bez rizika
jakýchkoliv ztrát. Platí to např. pro pokročilou správu sítě mnohých
konfigurací na svém pracovišti ani nedosáhnete, a navíc asi nervózní uživatele
a zaměstnavatele vaše samostudium, okořeněné všelijakými experimenty, nebude
moc zajímat. Velkou devizou je pochopitelně i možnost ptát se zkušeného
lektora, jehož čas je vám k dispozici, často navíc ve velmi úzkém kroužku
účastníků.

Jak jsem již zmínil, absolvování celé řady kursů je možno završit zkouškou, jež
vám zajistí v případě úspěchu osvědčení o dosažených znalostech. Tyto diplomy
bývají často dosti ceněny a vaši pozici na trhu práce rozhodně posílí. Zde bych
rád zmínil především jeden zajímavý certifikát je jím ECDL (evropský počítačový
"řidičák"), v Evropské unii uznávaný doklad o dosažení všeobecné počítačové
gramotnosti na slušné uživatelské úrovni. Jste-li pracující v jakémkoliv oboru,
toto "vybavení" může vaši pozici značně vylepšit (obzvláště s nadějným
výhledem, že do Evropské unie snad budeme moci vyrazit za prací).Akademické adresy

Zde naleznete odkazy na vysoké školy a fakulty, jež otevírají obory pro studium
informatiky v nadcházejícím školním roce 2002 až 2003.

MFF UK Praha - http://www.mff.cuni.cz/
FI MU Brno (jediná vysoká škola, jež má samostatnou fakultu informatiky) -
http://www.fi.muni.cz/
PřF UP Olomouc - http://www.upol.cz/
PF JU České Budějovice - http://www.pf.jcu.cz/
FAV ZČE Plzeň - http://www.fav.zcu.cz/
FEL ZČE Plzeň - http://www.fel.zcu.cz/
PF UJEP Ústí nad Labem - http://www.ujep.cz/ujep/pf/
PřF OU Ostrava - http://prf.osu.cz/
FPF SU Opava - http://www.fpf.slu.cz/
OPF SU Karviná - http://www.opf.slu.cz/
FIM UHK Hradec Králové - http://www.uhk.cz/fim/
FEL ČVUT Praha - http://www.feld.cvut.cz
FJFI ČVUT Praha - http://www.fjfi.cvut.cz/
FEI VUT Brno - http://www.fee.vutbr.cz/
FT UTB Zlín - http://www.ft.utb.cz/
FES UPa Pardubice - http://fes.upce.cz/
EKF VŠB-TUO Ostrava - http://ws.vsb.cz/
FEI VŠB-TUO Ostrava - http://fei.vsb.cz/
HF TUL Liberec - http://www.hf.vslib.cz
FM TUL Liberec - http://www.fm.vslib.cz
FIS VŠE Praha - http://fis.vse.cz/
PEF ČZU Praha - http://www.pef.czu.cz/
EPI Kunovice - http://www.vos.cz/epi
VŠFS Praha - http://www.vsfs.cz/Zajímavé osobnosti

Na mnoha tuzemských vysokých školách se můžete setkat s osobnostmi, jež znáte
např. jako autory zdařilých knih, článků či jiných projektů. Protože přednášky
jsou i nestudujícím přístupny zdarma, stojí za to se porozhlédnout, koho byste
si mohli dojít ve vašem okolí poslechnout.

Miroslav Virius (Praha)
Programátorský guru, odborník např. na C, C++ a Javu.
http://kmdec.fjfi.cvut.cz/~virius/, http://tjn.fjfi.cvut.cz/~virius/


Jiří Peterka (Praha)
Specialista na komunikace a sítě a nesmírně plodný autor.
http://archiv.czech.net/


Dalibor Kačmář (Ostrava)
Odborník především na programování na platformách Microsoftu.
http://home.vsb.cz/dalibor.kacmar


Jan "Yenya" Kasprzak (Brno)
Specialista na UNIX a Linux, předseda CZLUG (České sdružení uživatelů OS
Linux). http://www.fi.muni.cz/~kas/, http://www.linux.cz/czlug/


Jiří Kosek (Praha)
Odborník na všemožné webové technologie (HTML, PHP atd.). http://www.kosek.cz/


Pavel Herout (Plzeň)
Autor výborných knih o programování v C a Javě.
http://www.kiv.zcu.cz/~herout/


Pavel Satrapa (Liberec)
Autor knih nejen o programování.
http://www.kit.vslib.cz/~satrapa/Zajímavé tipy

Soukromých počítačových škol je řada, a proto zde pouze vybírám odkazy, jež vám
chci z nějakého důvodu doporučit.

- http://www.gopas.cz
Největší počítačová škola u nás, věnující se výhradně pořádáním kursů.

- http://www.gcomp.cz
Tato škola provozuje kromě klasických kursů i zajímavý výukový server Eliška
ON-LINE.

- http://www.e-learn.cz/
Jednou z aktivit firmy Kontis je tzv. e-learning. V poskytování této formy
studia patří u nás mezi průkopníky.

- http://www.amsoft.cz/seminskol/
Všestranně zaměřená firma AMOS Software mimo jiné poskytuje školení,
specializovaná např. na používání DTP softwaru firmy Adobe.

- http://www.daquas.cz/
Primárně distribuční firma, poskytující kvalitní školení na databázový produkt
MS Visual FoxPro, jenž se u nás těší značné popularitě.

- http://skoleni.pvt.cz/
Vzdělávací centrum PVT nabízí velmi širokou škálu kursů k prezenčnímu studiu v
devíti městech ČR.

- http://www.borland.cz/skoleni.html
Vlastní školicí středisko firmy Borland, známého výrobce vývojových nástrojů.
Specializuje se nejen na vlastní produkty, ale na programování obecně a také na
internetové technologie.

- http://www.unicorn.cz/education/
Školicí divize firmy Unicorn, poskytující širokou nabídku obzvláště pro
profesionály v oblasti návrhu a tvorby aplikací, databází, či správy operačního
systému Linux.

- http://www.pite.cz/
Vzdělávací agentura, nabízející zajímavý jednosemestrální studijní program
Specialista pro správu sítí a elektronický obchod.
Výuka každému na míru - Trendy ve výuce počítačových škol

Patrik Malina

Počítačová škola GOPAS je dle některých měřítek největší školicí firmou v
tuzemsku, především s ohledem na to, že předmětem jejího podnikání je výhradně
poskytování školení. Firma, jež začala před téměř deseti lety s jedinou
pronajatou učebnou, třemi zaměstnanci a dovozem školicích materiálů "v batohu",
dnes permanentně využívá celkem 22 učeben ve vlastních prostorách a navíc
vyjíždí školit přímo ke svým zákazníkům. Především o současných a budoucích
formách výuky jsme si povídali s obchodním ředitelem Tomášem Sýkorou.

R.: Disponujete kapacitou pro 22 souběžných kursů. Je o školení průběžně
opravdu takový zájem?

T. S.: Zájemců máme stále dostatek a pokud budeme považovat za vytíženou
učebnu, v níž probíhá výuka (bez ohledu na počet studentů), vytížení našich
prostor se prakticky blíží stu procent. Samozřejmě i my máme v průběhu roku
"okurkové sezóny", typicky např. během léta (proto nabízíme slevové a další
výhody!), což se právě projevuje spíše na počtu studentů v jednotlivých
kursech. Přesnější statistiky ovšem považujeme za obchodní tajemství.


R.: Pokládáte tento stav za konečný, nebo cítíte dobrou příležitost nabídnout
pro prezenční kursy ještě větší kapacitu?

T. S.: V průběhu tohoto roku jsou v Praze v plánu další dvě učebny, a v Brně
zároveň se stěhováním do nových prostor připravujeme rozšíření z 5 na 8 učeben.
Právě v Brně je cílem celkové zvýšení komfortu pro účastníky. Nevyužíváme však
jenom naše "pevné" prostory velký zájem je i o kursy u zákazníka, který
disponuje vybavenou učebnou, a tam dodáme lektora a metodiku. Dokonce
provozujeme také "mobilní" učebnu, s níž dojedeme kamkoliv. V tomhle případě
šijeme všechno na míru.


R.: Na jaké technice studenti pracují? Jak staré počítače používáte?

T. S.: Přestože se snažíme profilovat jako středisko pro náročné IT
profesionály, samozřejmě školíme i tzv. uživatelské a začátečnické kursy. A
právě dle toho je také diferencována výbava prostor. Když dnes koupíme nové
stroje (zásadně vybíráme technologickou špičku), budou použity na kursech např.
správců sítě či špičkových databázových specialistů, a přibližně po roce je
přesuneme na kursy uživatelské (např. MS Word či základy práce s internetem).
Prakticky žádný počítač u nás nepřežije dva roky.


R.: Nejen díky počítačovému vybavení jsou klasické, prezenční kursy drahé. Jaké
jsou nové trendy? Kde se inspirujete a na čem pracujete?

T. S.: Pouze u zmíněné klasické formy pochopitelně nemůžeme zůstat. Inspirací
jsou pro nás určitě trendy v USA máme již odhadnuto, že k nám vše dorazí zhruba
po dvou letech. Koneckonců, předseda představenstva a zakladatel Gopasu ing.
Petr Daniel dnes tráví většinu času na mezinárodních konferencích, kde nasává
inspiraci a působí nyní v roli jakéhosi vizionáře. Trend, který se už začíná
prosazovat i u nás, je kombinace klasické výuky v učebnách s e-learningem.


R.: Jednoduché slovo, ale složitý obsah co je pro vás e-learning?

T. S.: Obecně by se dalo říct, že jsou to různé formy výuky pomocí
internetových a multimediálních prostředků. Jaký však zvolit poměr různých
metodik, to nikdo pořádně neví, tady se zatím musí experimentovat. Prozatím
nevím o nikom, kdo by třeba použil e-learning jako primární formu počítačového
vzdělávání, a myslím, že půjde spíše doplnění klasického školení, i když
podstatné a v konečném důsledku velmi důležité a především efektivní.


R.: Odkud přichází největší poptávka po nových formách studia?

T. S.: U nás jde typicky o velké instituce, především z finančního světa, jež
potřebují nárazově vyškolit velmi mnoho lidí např. na nový produkt. Kritérium
je jediné velmi rychle co nejvíce klientů. Máme zkušenost, že je-li kurs dobře
připravený, i výsledek může být výborný.


R.: Když říkáme e-learning, co přesně klientům nabízíte?

T. S.: Jsou to v zásadě dvě skupiny produktů. V první řadě jde o samostudium
pomocí multimediálních materiálů, bez ohledu na zdroj (CD, intranet,
internet.). Důležitá je interaktivita i v tomto typu studia je zájemce nucen k
aktivní činnosti při okamžitém procvičování probírané látky apod. V této
oblasti momentálně cítíme největší zájem, nabízíme téměř tisícovku kursů v
angličtině a zároveň sami připravujeme české původní produkty pro tento rok
máme např. připraveno 20 kursů pokrývajících kompletní oblast MS Office 2000
(kurs MS PowerPoint viz CD v tomto čísle) a další jednotlivé kursy, např. pro
tvorbu html stránek. Právě o tuto naši nabídku cítíme největší zájem. Navíc
naše kursy připravujeme dle uznávaných standardů, takže "pasují" do případných
robustních learning management systémů u zákazníka. Tím zároveň poskytujeme
materiál interním "kontrolorům" profesní úrovně. Nabízí se možnosti sledovat
kdo studuje, jak často a co, jaké dělá pokroky apod. Ideální je možnost
integrovat výuku s intranetem.

Druhou možností je cosi jako virtuální učebna. Pomocí speciální aplikace se v
reálném čase připojí studenti i lektor a chybí jen fyzický kontakt, jinak je
vše jako v učebně. Přestože to nabízíme přes dva roky, odezva zatím nedosahuje
našich představ. Je nasnadě proč dokud nebudou "rychlé dráty", je tato
technologie vhodná spíše pro intranetová řešení, kam ji samozřejmě také
nabízíme.


R.: Kdo výše zmíněné multimediální kursy připravuje?

T. S.: Zde je třeba rozdělit anglické a české produkty ty první pocházejí ze
společenství školicích středisek ExecuTrain (jehož jsme členem) prostřednictvím
serveru ExecuTrain Virtual Campus (http://virtualcampus.executrain.com),. Tam
najdete opravdu ledacos, kromě kursů samotných jsou to referenční materiály,
příručky, diskusní skupiny atd. České verze jsou však připraveny námi, neboť
nešlo udělat jen prostý překlad. Museli jsme je skutečně počeštit, přizpůsobit
naším podmínkám, na čemž pracoval náš "e-learning tým" velmi pečlivě (stejný
tým mimochodem připravuje i kursy na míru pro zákazníky). Podle odezvy
zákazníků se zdá, že námi zvolená cesta se ukazuje jako správná.


R.: Díky za rozhovor.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.