Králové DTP trhu

Archiv | 01.09.98

publikační programy QuarkXPress 4.0 a Adobe PageMaker 6.5 Všechno před lety začalo uvedením graficky orientovan...publikační programy QuarkXPress 4.0 a Adobe PageMaker 6.5Všechno před lety začalo uvedením graficky orientovaných
počítačů Macintosh, laserové tiskárny Apple LaserWriter a
programu Aldus PageMaker. Od té doby se datuje vznik oblasti s
příznačným názvem DTP (DeskTop Publishing) neboli stolní
publikační činnost. S DTP mohou uživatelé připravovat kompletní
podklady pro tisk a dokonce sami své dokumenty v menších
nákladech tisknout.

Dnes je trh programů pro zlom (montáž) stránky, jak se jinak
nazývají DTP aplikace, poměrně jasně diferencován. Zatímco
PageMaker, který je nyní již ve vlastnictví firmy Adobe Systems,
stál u zrodu DTP, počátkem devadesátých let se na první místo
DTP programů vyšvihl program QuarkXPress. Ten ve své vedoucí
roli setrvává dodnes, přestože Quark dlouhou dobu nepřišel z
žádným významným upgradem, zatímco třeba takový PageMaker
upgradoval několikrát. Naposledy se tak stalo v loňském roce,
kdy Adobe uvedl PageMaker 6.5, který je zatím poslední verzí
tohoto programu. V letošním roce přišel s významným upgradem
také Quark a uvedl zcela nový QuarkXPress 4.0. Oba programy jsou
lokalizovány do češtiny a funkčně tak jsou nadále přímými
konkurenty i na našem trhu.

Adobe PageMaker 6.5 CZ

Adobe PageMaker 6.5 CZ už není žádný nováček, je to ale zatím
poslední verze tohoto průkopníka DTP trhu. Oproti předchozí
verzi přináší řadu vylepšení, z nichž nejvýraznější jsou
dokumentové vrstvy a la Photoshop, textové a grafické rámečky,
exportní schopnosti do HTML a nové uživatelské rozhraní.
PageMaker 6.5 také může využívat zásuvných modulů Photoshopu pro
úpravy grafiky přímo v programu.

Vrstvy, rámečky a tabulky

Uživatelé nyní mohou vytvářet prázdné textové a grafické rámečky
a kdykoli později je naplnit obsahem (typ rámečku je určen až
jeho obsahem). K dispozici jsou nástroje pro kreslení
obdélníkových, oválných a mnohoúhelníkových rámečků, přičemž u
obdélníkových rámečků lze nastavit různé zaoblení rohů a u
mnohoúhelníkových rámečků zase měnit počet stran, případně
mnohoúhelník změnit na hvězdu. Je také možné přepínat mezi
použitím objektu jako rámečku a grafiky.

Snadno lze definovat zřetězení rámečků, takže text může plynule
přetékat z jednoho rámečku do druhého. Není ale možné zřetězit
rámeček a textový blok. Rozlišení na textový blok a textový
rámeček mi vůbec připadá matoucí. Jediný viditelný rozdíl je v
tom, že textový blok je svázán se souborem na disku a může se
při jeho změně automaticky aktualizovat, zatímco rámeček po
naplnění zůstává neměnný (proč to také neumí?). Pravda také je,
že textový blok se lépe hodí pro návrh vícesloupcové sazby, i
když tu nelze definovat v rámci jednoho bloku, ale pouze z řady
zřetězených bloků.

Také mi vadilo, že nelze polohovat grafiku v rámci rámečku
tažením. K dispozici je pouze dialogové okno, kde ovšem není
možné nastavit všechny vzájemné polohy rámečku a jeho obsahu.
PageMaker umožňuje definovat obtékání textu kolem jiného
objektu, opět je zde ale jisté omezení. Okraj pro obtékání musí
být jedině mnohoúhelník, i když nepravidelný. Hezké je, že tento
okraj lze interaktivně měnit tažením kotevních bodů a další
kotevní body lze libovolně přidávat.

Jednou z převratných novinek v PageMakeru 6.5 je zařazení
dokumentových vrstev odpovídajících známým vrstvám Photoshopu.
Uživatel tak může v rámci jednoho souboru vytvořit několik
různých, třeba vícejazyčných verzí dokumentu nebo dokument
opatřit netisknutelnými poznámkami. Zatímco grafika, která je
pro celý dokument společná, bude umístěna v jedné vrstvě, různé
verze textu se mohou nacházet v dalších vrstvách. Jednotlivé
vrstvy lze samozřejmě skrýt, takže tisknout je možné jen
zvolenou verzi dokumentu. Uživatel má možnost vrstvy mazat,
slučovat a objekty mezi vrstvami libovolně přenášet.

Jednou z výhod PageMakeru oproti QuarkXPress je standardně
dodávaný modul pro tvorbu tabulek. Uživatelé mohou připravovat
tabulky v samostatné aplikaci Adobe Table a odtud je v podobě
grafiky (přesněji EPS) přenášet do PageMakeru. Škoda jen, že
tvorba tabulek není přímo součástí PageMakeru a musí se přepínat
do další aplikace (i když tabulku lze do dokumentu PageMakeru
vložit také prostřednictvím OLE).

Elektronické publikace

Adobe PageMaker 6.5 se obrací také do světa elektronických
dokumentů. Přímo v PageMakeru je nyní možné vytvářet
hypertextové odkazy na další místa v témže dokumentu nebo na
webové stránky. Slouží k tomu paleta Hypervazby, kde jsou
umístěna startovací místa odkazů i kotvy. Užitečná je možnost
přímo v programu vyzkoušet funkčnost odkazů. Ve srovnání s
jinými programy mi ale definování odkazů v PageMakeru připadalo
trochu nepřehledné.

PageMaker 6.5 disponuje dvěma způsoby exportu
elektronických dokumentů, a to do formátu PDF nebo HTML.
Součástí dodávky programu je aplikace Adobe Acrobat Distiller
umožňující převod postscriptových dokumentů na PDF. Při exportu
do PDF ji PageMaker sám zavolá, takže uživatel na začátku jen
nastaví parametry exportu a o víc se nemusí starat. Program
vygeneruje odpovídající PDF soubor přesně ve stejném zarovnání,
jak je navrženo v PageMakeru včetně funkčních odkazů (až na
jednu výjimku, viz dále).

Druhou možností je export do HTML, standardního formátu
webových stránek. Příjemné je, že uživatel má možnost mapovat
styly PageMakeru na styly HTML, lze určit samostatnou složku pro
generování obrázků případně zvolit formát obrázků (JPEG, GIF). O
vygenerování HTML stránky a převod obrázků do požadovaného
formátu se program postará sám. V tomto případě ale nelze
počítat s přesným zachováním vzhledu stránky. U rozdělení textu
do sloupců se to docela daří, ale vložené obrázky obtékané
textem jsou umístěny zcela jinam a podobné je to i se svisle
umístěným textem. Program navíc umístí celý dokument do jedné
velké webové stránky, místo očekávanějšího vygenerování sady
stránek odpovídajících stránkám v PageMakeru. Při testu jsem
ještě narazil na jeden problém s odkazy. Pokud byl odkaz
definován ve svislém textu, do PDF ani HTML se nepřevedl.

Celkově lze říci, že PageMaker je ideální pro přípravu
stránek pro PDF, v případě HTML je ale často nutné u
generovaných stránek provést další úpravy v nějakém webovém
editoru.

Uživatelské rozhraní

PageMaker 6.5 přichází ve zcela inovovaném uživatelském rozhraní
odpovídajícím novému trendu u Adobe nazvaném "jednotný vzhled a
pocit z aplikací". Adobe tak u všech svých hlavních produktů,
Photoshopu, Illustratoru a PageMakeru, sjednotil uživatelské
rozhraní, čímž výrazně usnadnil přecházení mezi jednotlivými
aplikacemi. Tato změna je rozhodně příjemná a uživatelé ji
pocítí nejen ve stejném vzhledu aplikací, ale také v podobném
ovládání, kdy jsou stejné příkazy na stejných místech a
vyvolávají se použitím stejné klávesové zkratky. Výborně se zde
pracuje například s paletami, které je možné tažením různě
seskupovat případně rozdělovat. Hezky působí to, že palety k
sobě "přiskakují", takže je lze na obrazovce pohodlně
organizovat.

Uživatelské rozhraní jistě zaslouží jedničku, i když bych očekával, že řada standardních příkazů už bude zařazena na vhodnější místa nabídek, místo aby byly dostupné pouze v nabídce zásuvných modulů, která je tak poměrně nepřehledná.

QuarkXPress Passport 4.0 CZ

QuarkXPress je současný vládce trhu DTP programů a nic na tom
nemění fakt, že Quark tento svůj produkt několik let
neupgradoval a soustředil se na jiné segmenty trhu (kde ovšem se
svým QuarkImmedia zatím příliš neuspěl). Letos se tedy dočkali i
příznivci QuarkXPress, protože na trh byla konečně uvedena verze
4.0, která je nyní již lokalizována a připravena nabídnout své
schopnosti našim uživatelům.

Jistou kaňkou na nové verzi může být fakt, že Quark se
rozhodl v Evropě oficiálně prodávat pouze vícejazyčnou verzi
Passport, která je samozřejmě znatelně dražší. Místní
distributor, firma Quentin, proto alespoň částečně minimalizuje
nárůst ceny tím, že s programem dodává sadu lokálních rozšíření
(převodní filtry, český korektor) firmy Macron, které se dosud
prodávaly samostatně.

Kreslení

Při prezentacích nových vlastností QuarkXPress 4.0 můžete rychle
nabýt dojmu, že se jedná o další Illustrator. Asi největší sada
novinek totiž byla přidána do části kreslení rámečků a grafiky.
Kromě běžných základních tvarů rámečků (po nakreslení lze mezi
nimi přepínat) nyní mohou uživatelé vytvářet rámečky pomocí
Bézierových křivek, čímž lze snadno dosáhnout obrovské
variability tvarů. Rámeček je možné nakreslit "od ruky" a
program ho sám aproximuje příslušnou křivkou, nebo je možné
přímo vytvářet objekt z kotevních bodů. Do křivky lze později
přidávat či ubírat kotevní body, měnit jejich umístění a
libovolně měnit zaoblení v kotevních bodech (symetrické, hladké,
rohové).

Program při tvorbě rámečku stále rozlišuje mezi textovým a
grafickým rámečkem, mezi oběma typy lze ale kdykoliv přepnout.
Pro rychlou tvorbu složených tvarů jsou k dispozici nástroje pro
slučování rámečků, jako je sjednocení, průnik, rozdíl, vyloučení
a kombinace. Sloučený tvar nemusí být nutně spojitý, přesto se
vložený objekt, například grafika, objeví ve všech částech tak,
jak je očekáváno. Líbila se mi možnost vloženou grafikou v rámci
rámečku libovolně pohybovat.

Novinkou je také možnost vytvářet vlastní styly jednoduchých
linek s přerušováním a dvojitých linek. Uživatelé zde nově mohou
definovat i barvu a sytost mezer.Text

Další rozsáhlá sada vylepšení se týká práce s textem. Nyní je
například možné kromě stylu odstavce definovat také styl textu,
který se aplikuje pouze na vybrané části textu (nemusí to být
celé odstavce).

Atraktivní sada novinek má opět souvislost s kreslením. Text je
možné vkládat nejen do rámečků, ale také umístit na libovolnou
křivku. K dispozici je několik možností, jak bude text na křivku
připojen, není ale možné nastavit, aby text na křivce ležel.
Nepodařilo se mi také s textem po křivce volně posouvat,
umístění do jiné části křivky lze ale nastavit volbou zarovnání
nebo přidáním levé či pravé zarážky.

Pro tvorbu atraktivních nadpisů je užitečná možnost změnit
libovolný text na rámeček. Do rámečku lze potom samozřejmě
vložit buď text nebo obrázek, čímž je možné dosáhnout zajímavých
efektů. Převedením na rámeček lze také snadno měnit tvar
jednotlivých písmen.

Text má nyní více možností obtékat obrázky. Kromě toho, že může
obtékat rámeček ze všech stran, dostane se také do "děr"
obrázku. Z praktického hlediska se této možnosti asi nevyužije u
textu pro čtení, který se pak stává nepřehledným, ale lze tak
dosáhnout různých ozdobných efektů. Zajímavá je v souvislosti s
obtékáním textu možnost používat ořezové cesty a alfa kanály,
které jsou součástí obrázku.

Dlouhé dokumenty

Práce s dlouhými dokumenty, jako jsou knihy složené z více
kapitol, byla až donedávna výsadou PageMakeru a ještě více
FrameMakeru. QuarkXPress v této oblasti zaostával, což už
neplatí o verzi 4.0, která se svými schopnostmi při zpracování
dlouhých dokumentů plně vyrovná PageMakeru.

K dispozici je nový typ souborů "kniha", které mohou sdružovat
několik dokumentů QuarkXPressu. Mezi těmito dokumenty,
představujícími například kapitoly, lze potom plynule přenášet
číslování stránek i sdílet styly pro jednotný vzhled v rámci
celé knihy. Uživatelé mají k dispozici nástroje pro tvorbu
rejstříku i automatické generování obsahu podle odstavcových
stylů. K dispozici je také práce se seznamy, které umožňují
vytvářet například seznam obrázků a tabulek v knize.

Uživatelské rozhraní

Příjemné změny najdeme také v uživatelském rozhraní. Práce s
paletami sice není tak pohodlná jako v konkurenčním PageMakeru,
vítaným zlepšením je ale možnost nastavit předvolby pro více
nástrojů současně v rámci jednoho okna. Uživatelé tak nemusí
brouzdat po nabídkách a otevírat několik různých dialogových
oken.

Schopnosti QuarkXPress lze podobně jako u řady dalších programů
rozšiřovat pomocí doplňků XTension. Protože těchto doplňků je už
k dispozici celá řada, rozhodli se vývojáři vybavit program
jejich správcem, podobným, jaký je dodáván například s MacOS.
Správce doplňků umožňuje definovat sady používaných doplňků a
snadno mezi nimi přepínat podle druhu prováděné práce.

Co chybí

QuarkXPress 4.0 nabízí přes 80 nových funkcí a vlastností,
přesto zde ale některé žádané funkce chybí. Program například ve
standardní výbavě stále neobsahuje možnost snadno vytvářet
tabulky. Rozvržení do tabulky lze navrhnout jen pomocí
tabelátorů, což je trochu pracné, nebo je nutné zakoupit
rozšiřující modul od třetího výrobce.

Další slabší stránkou může být použití QuarkXPress pro návrh
elektronických dokumentů (do této oblasti je mířen QuarkImmedia,
který se zatím příliš neprosadil). V současnosti program přímo
nepodporuje použití hypertextových odkazů ani export do HTML
nebo PDF. Pro vytváření webových stránek z QuarkXPress lze ale
použít třeba software BeyondPress.

Na závěr ještě jeden problém, na který jsem narazil při
testování. Při přepínání jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky,
došlo někdy k vymazání této přepínací nabídky a program se musel
znova spustit, aby bylo možné přepnout do jiného jazyka.

Závěr

Poslední verze programů PageMaker 6.5 a QuarkXPress 4.0 nic
nemění na pořadí rozšířenosti DTP programů. Quark si nepochybně
udrží a možná ještě posílí své prvenství, když přidal řadu
zajímavých funkcí. PageMaker nabízí tvorbu elektronických
dokumentů a o něco příjemnější uživatelské rozhraní, které ovšem
nenahradí funkčnost QuarkXPressu. Na druhou stranu QuarkXPress
Passport je nabízen za více než dvojnásobnou cenu než PageMaker.
Dává sice uživatelům možnost pracovat s více jazyky v rámci
jednoho dokumentu, ale k dispozici zde není žádná levnější
alternativa pro uživatele, kteří tuto funkci nepotřebují.
Uvidíme, jak s trhem zahýbá připravovaná verze PageMaker 7.0,
která by měla být uvedena ještě letos.

Software Adobe PageMaker 6.5 CZ pro test zapůjčila firma Amos

Software s.r.o., Technická 2, Praha 6

Minimální požadavky:

Windows: 486, 8 MB RAM, 26 MB na disku, VGA, Windows 95/NT 4.0

MacOS: 68030, 6 MB volné RAM, 26 MB na disku, Systém 7.1

Cena: 27 670 Kč

Software QuarkXPress 4.0 Passport 4.0 CZ pro test zapůjčila

firma Quentin s.r.o., Bělohorská 45, Praha 6

Minimální požadavky:

Windows: 486, 12 MB RAM, 30 MB na disku, VGA, Windows 95/NT 3.51

MacOS: 68020, 5 MB volné RAM, 30 MB na disku, Systém 7.1

Cena: 65 586 Kč (pro MacOS), 77 690 Kč (pro Windows 95/NT)
Adobe FrameMaker 5.5 - pro technickou dokumentaci

Kromě PageMakeru nabízí firma Adobe Systems také další produkt
pro zlom stránky s názvem FrameMaker. Tato aplikace je určena
především pro tvorbu delších publikací s jednotnou, ale na
textové editory přece jen složitější strukturou. Ideální je pro
přípravu technické dokumentace, jako jsou například manuály.

Adobe FrameMaker 5.5 vypadá na první pohled jako textový editor
a také v něm můžete text bez problémů pořizovat. K dispozici
jsou všechny náležitosti textových editorů včetně stylů odstavce
a textu. Při definování formátu má uživatel větší volnost a není
zde třeba problémem zadávat poznámky svázané s hlavním textem a
zobrazující se na okraji stránky. Pro definici základního
formátu stránky jsou k dispozici Master stránky, ve kterých lze
rozvrhnout rozložení objektů po stránce, případně zadat
opakující se prvky, jako jsou čísla stránek. Uživatel má k
dispozici také nástroje pro vytváření tabulek, matematických
výrazů a jednoduché vektorové grafiky. Podporována je práce s
dlouhými dokumenty, včetně možnosti automaticky generovat obsah
a index.

Stejně jako PageMaker disponuje také FrameMaker možností exportu
do HTML a PDF. V případě HTML se ale zcela nezachová vzhled
stránky.

Ovládání programu je na dnešní poměry trochu archaické, velké
množství formátovacích příkazů se musí zadávat v dialogových
oknech, takže nastavení požadovaného vzhledu může být pro
začátečníka trochu komplikovanější. Odměnou je šíře možných
formátování a rychlost, s jakou je lze aplikovat v dlouhých
dokumentech.

Adobe FrameMaker je k¦dispozici pro Mac OS, Windows i UNIX.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.