Komunikace zítřka

Archiv | 01.06.99

Utržená sluchátkaAč v klasických telefonních službách zaostáváme i za mnoha postkomunistickými státy, ve využívání moderních technologií v mobilních komunikacích patří naše ...

Utržená sluchátka
Ač v klasických telefonních službách zaostáváme i za mnoha postkomunistickými
státy, ve využívání moderních technologií v mobilních komunikacích patří naše
země, respektive naši dva operátoři, mezi světovou špičku. Paegas nedávno uvedl
výborný SIM Toolkit (za který se mu dostalo ocenění "Za nejlepší technickou
inovaci na trhu GSM v roce 1999"). Eurotel zavedl jako první na světě posílání
obrazových SMS zpráv a jako jeden z prvních operátorů digitální kódovací
technologii EFR (Enhanced Full Rate) pod obchodním názvem SuperSound, která
zajišťuje zřetelnější přenos konverzace. Rozdíl mezi zvukem sítě využívající
klasickou technologii FR (Full Rate), standardně používanou v GSM systémech, a
EFR lze přirovnat k rozdílu mezi zvukem vinylové desky a zvukem CD disku.
Paegas plánuje zavést technologii AMR, která stejně jako EFR slouží k zlepšení
kvality přenosu zvuku, a to i v místech, kde je slabý signál.
V současné době probíhá výběrové řízení ČTÚ (Českého telekomunikačního úřadu)
na třetího operátora sítě mobilních telefonů, provozované v systému GSM 1800
(tento systém má ve vínku díky vyšší frekvenci kvalitnější přenos zvuku než GSM
900, který provozují současní dva operátoři). Nový operátor by měl začít
působit na našem trhu na konci tohoto roku. Vzhledem k silnějšímu konkurenčnímu
tlaku se očekává pokles cen na trhu o cca 10 %.
K dnešnímu dni používá mobilní telefon v ČR přes 10 % obyvatelstva, do roku
2000 by se tento počet měl zvýšit na 20 %. Celosvětově má síť GSM 100 milionů a
ostatní sítě 200 milionů uživatelů, do roku 2000 se počítá s nárůstem o dalších
100 milionů, s výhledem k roku 2005 až na 1 miliardu uživatelů. Ve světle
narůstající konkurence budou ceny služeb klesat za současného rozšiřování
jejich nabídky.
U samotných mobilních telefonů lze sledovat vývoj k univerzálnějším přístrojům,
jež v sobě slučují prvky telefonů a palmtopů. Ty v sobě zahrnují možnosti
napojení na další komunikační systémy, jako je přenos multimédií či přenos
informací mezi telefony pomocí infračerveného rozhraní IrDA. V tomto pohledu je
významný počin Finska (kde je rozšíření mobilních telefonů mezi obyvatelstvem
50%), které nyní jako první na světě zavádí mobilní telefonní síť třetí
generace (v současné době jsou GSM sítě sítěmi druhé generace), jež bude mimo
jiné silně podporovat zmíněnou multifunkčnost mobilních zařízení a která se má
stát celosvětovým standardem.

Září Velký vůz...
Nástupem skutečně celosvětového satelitního systému Iridium dostává mobilní
komunikace nový rozměr. Už se nemusíme strachovat, zda má náš operátor
roamingovou smlouvu s danou zemí Iridium má smlouvu se všemi lokálními
operátory mobilních telefonů. Nemusíme mít ani strach z toho, zda je na daném
území pokrytí jedna ze služeb Iridia pracuje tak, že při nedostupnosti
celulárního signálu (GSM Evropa, AMPS USA, PDC Japonsko) dojde k automatickému
přepojení na přímé spojení s družicí. Iridium tak otevírá možnosti
bezproblémové komunikace po celém světě, kdy jsme k zastižení pod jedním
číslem. V současné době jsou cílovou skupinou profesionálové cestující po celém
světě, členové expedičních výprav a záchranáři. Těm Iridium pomáhalo v případě
hurikánu Mitch, který při svém řádění ve Střední Americe v minulém roce zničil
značnou část tamní infrastruktury, stejné pomoci od univerzálního telefonu se
tuto zimu dostalo záchranářům v Alpách, kdy mohli komunikovat s lavinami
odříznutými údolími.
Cenově není Iridium nedostupné, telefonní přístroje stojí 2 850 dolarů, cena
pageru je 750 dolarů. Za jednu minutu rozhovoru zaplatí světoběžník 6,75 USD.
Tyto ceny zřejmě nejsou konkurenceschopné, neboť na jaře měla společnost
pouhých 20 000 zákazníků oproti předpokládaným 50 000. Letos Iridium plánuje,
že získá cca 600 000 uživatelů telefonů a 300 000 uživatelů pagerů.
I přes výše uvedený pomalý nárůst je v mobilních komunikacích vidět zřetelný
trend zaměřující se na satelitní spojení, v příštích letech se objeví vedle
existujícího Iridia a Inmarsatu další satelitní systémy, Globalstar a
Teledesic. Očekává se, že celkový počet uživatelů všech satelitních systémů
dosáhne v roce 2002 počtu 12 milionů. Satelitní komunikace tak nastupují
stejnou cestu jako GSM. S postupem času bude docházet k rozvoji pestrosti
služeb, miniaturizaci přístrojů, a díky konkurenčnímu prostředí k nárůstu
hodnoty poskytnutých služeb při jejich klesající ceně. V horizontu několika let
se dá očekávat pokles ceny na 1 USD za minutu hovoru.

...a ozve se Frankenstein
Již několik let lze pozorovat postupné prolínání komunikačních technologií a
výpočetní techniky (nedávno na to reagoval například Siemens spojením svých
informačních a komunikačních divizí). Delší dobu se zdálo, že tímto prolínáním
budou vytlačeny televizní a rádiové vysílací společnosti z trhu, dokonce se
objevovaly i úvahy o jejich postupném zániku. Ale to by nesměly tyto
společnosti vládnout trhu s informacemi a mít obrovský finanční potenciál a
silnou lobby. Vyvinutím nových standardů pro přenos digitálního vysílání (DVB
Digital Video Broadcasting a DAB Digital Audio Broadcasting), které jsou v řadě
zemí již implementovány, se dostávají tyto společnosti do hry. Hraje se o
obrovský reklamní trh, o to, co je v průsečíku čtyř dominantních fenoménů naší
doby (informační a komunikační technologie a televizní a rozhlasové vysílání),
o budoucí multimediální systém, který nastoupí do každé domácnosti a který v
dnešní době známe pod pojmem Internet. Mamutím vysílacím společnostem hraje do
ruky silná asymetrie toku dat při komunikaci po Internetu. Daleko méně dat
totiž vysíláme na stranu serveru a daleko více jich od něj přijímáme. Pro
vydávání požadavku na informaci pak stačí pomalé spojení (ať již přes telefonní
linku či přes mobilní telefon/komunikátor). Zpětný tok dat může dosahovat
pomocí digitálního vysílání za využití stávající infrastruktury až 30 MB/s.
Trend slučování těchto technologií je nepochybný, avšak vzhledem k velikosti a
těžkopádnosti nadnárodních gigantů jejich masivní nástup můžeme očekávat pouze
v delším časovém horizontu.

Fried Bug Y2K (Smažená noční můra roku 2000)
O problémech spojených s přechodem na rok 2000 byly napsány tisíce článků,
přinášejících různorodé informace od katastrofických scénářů až po ty
bezstarostné. Všechny jejich úvahy se soustředily na problémy s datem a
opomněly možná daleko nebezpečnější skutečnost. Na jaro roku 2000 připadá
jedenáctileté maximum sluneční aktivity, to znamená, že kromě zvýšeného počtu
slunečních skvrn se výrazně zvyšuje počet a intenzita plazmových oblaků (tzv.
protuberancí), které následují elektromagnetické bouře alfa, beta a gama
částic. Pokud se oblak těchto vysokoenergetických částic dostane do blízkosti
Země, ta jej odstíní svým magnetický polem (alfa, beta částice projevuje se
často jako polární záře), případně ozonosférou (gama záření).
Stínění je však ve vyšších zeměpisných šířkách méně účinné, a tak se
neodstíněné záření projevuje např. rušením rádiových signálů, nebo poruchami na
elektrické rozvodné síti. Vzpomeňme jen na obrovské problémy v kanadské
provincii Québec s výpadky elektrického vedení při jedné z elektromagnetických
bouří, které zasáhly naši Zemi za předchozího maxima v roce 1989. A to jsme
pořád dole, pod ochranným štítem naší planety. V současné době nad našimi
hlavami krouží stovky telekomunikačních družic, které sice mají důležité
systémy chráněné proti kosmickému záření ale otázkou je, jestli natolik dobře,
aby přestály jeho výrazně vyšší tok. V roce 1989 bylo nebe daleko prázdnější, a
tak uvidíme, zda se některé systémy v proudu záření prostě neusmaží.

Závěr
Komunikace není o technologiích, ty přicházejí a odcházejí jak mořský příliv,
ale je především o lidech, o tom, že obsah je důležitější než forma. A tak ať
již používáme obstarožní telefony nebo nejmodernější satelitní komunikaci, nám
všem přeji, abychom si i v nadcházejících letech měli stále co říci.

9 0283/JL

Další zdroje:
www.ctupraha.cz
www.iridium.com
www.eurotel.cz
www.paegas.cz
www.mobil.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.