Komunikace podle AEC

Archiv | 01.02.98

Společnost AEC vyvíjí a dodává bezpečnostní a antivirový software, který slouží k ochraně dat v počítačích. ...Společnost AEC vyvíjí a dodává bezpečnostní a antivirový software, který slouží k ochraně dat v počítačích. Produkty společnosti se dodávají ve třech balících programů IronWare Encryption, IronWare Communication a IronWare Protection, doplněné o antivirový software v balíku IronWare Antivirus.

IW Mail 32

Program IW Mail je součástí systému IronWareTM Communication 32 sloužícího pro ochranu terminálů, modemový přenos, FTP přenos po sítích Internet, intranet, posílaných e-mailů nebo taky pro bezpečný přenos dat na floppy disketách a po síti LAN, WAN. Bezpečný přenos informací je zajišťován šifrovacími algoritmy DES, 3DES, Blowfish a IDEA. Navíc klíče pro tyto algoritmy lze zašifrovat pomocí algoritmů ELLIPT nebo RSA. Každou zprávu je možno opatřit elektronickým podpisem algoritmem SHA.

IW Mail umožňuje použití všech výše uvedených algoritmů k šifrování zpráv a souborů zasílaných prostřednictvím libovolného mailového programu. Posílané zprávy i soubory mohou být komprimovány a opatřeny elektronickým podpisem, který potvrzuje autenticitu odesílatele.

Komunikace s mailovým programem se odehrává přes schránku Windows (klipboard).
Text, který je určen k zašifrování, se přenese do této schránky, kde se může zpracovat programem IW Mail, přičemž délka šifrovaní zprávy není nijak limitována. Tento zašifrovaný text se jednoduše vloží na místo původního textu v komunikačním programu a zpráva je připravena k odeslání. Pokud jsou k ní přidány soubory, musí se nejdříve programem zašifrovat.

Postup zpracování přijaté zprávy je obdobný jako při její tvorbě, k tomuto se opět využívá klipboard. Při zpracovávání šifrovaného textu IW Mail automaticky ověřuje podpis zprávy a potom dešifruje text mezi značkami začátek a konec, jež byly k textu automaticky přidány při šifrování zprávy.

Použité algoritmy vyhovují požadavkům, které má vojenský přenos informací. Veškerou činnost IW Mail protokoluje do souboru AUDIT.LOG.

IW Bridge, IW FTP a další

Pro doplnění uvedu ostatní programy balíku IronWareTM Communication 32:

IW Bridge provádí přenos zpráv a datových souborů pomocí modemu. Nabízí šifrovací algoritmy DES, 3DES a IDEA, všechny s náhodně vygenerovaným klíčem a kryptografický podpis pomocí algoritmu SHA. Program obsahuje běžné funkce komunikačních programů a nabízí mnoho komunikačních protokolů. Veškerou činnost IW Bridge protokoluje do souboru AUDIT.

IW FTP je bezpečnostní klientská aplikace, umožňující práci s FTP servery na Internetu po celém světě. Program má zabudované bezpečnostní algoritmy DES, 3DES, IDEA, Bolwfish a ELLIPT nebo RSA a možnost elektronického podpisu. Práce s tímto programem se podobá práci s MS Explorerem. IW FTP poskytuje podporu firewallům a je také FTP klient aplikací pro Windows Sockets.

Ostatní programy v balíku Communication jsou utility IW Bin a AEC ToolBar. První z nich slouží pro bezpečné a trvalé smazání souborů a druhý program je modifikovatelná lišta s oblíbenými programy.

Slovníček pojmů:DES, 3DES, Blowfish, IDEA - algoritmy pro šifrování jakýchkoliv zpráv, používají pro každou zprávu náhodně generovaný klíč o délce 56 bitů DES, 112 bitů 3DES, Blowfish, 128 bitů IDEA.

ELLIPT, RSA - šifrovací algoritmy s délkou klíče 173 bitů ELLIPT a 300 - 1200 bitů
RSA: tyto algoritmy se používají pro šifrování klíčů vytvořených algoritmy DES,
3DES, IDEA a Blowfish.

SHA - algoritmus, který vytvoří kryptografický podpis, což je 160 bitů dlouhý
kontrolní kód celé zprávy. Tento kód se zašifruje pomocí ELLIPT nebo RSA a přidá se ke zprávě.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.