Knihy - Průvodce po Visual C++

Archiv | 01.10.99

Příručka pro programátory Autor: Beck Zaratian Vydavatelství: Microsoft Press, Redmond, 1998 (v ČR prodává Computer Press) Počet stran: 724 Doporučená cena: 1 512 Kč Od čtenáře, ...

Příručka pro programátory

Autor: Beck Zaratian
Vydavatelství: Microsoft Press, Redmond, 1998 (v ČR prodává Computer Press)
Počet stran: 724
Doporučená cena: 1 512 Kč

Od čtenáře, který bere do rukou knihu Becka Zaratiana Microsoft Visual C++ 6.0
Programmers´Guide, se očekává hned několik věcí současně: znalost
programovacího jazyka C++, zkušenosti s programováním pod Windows a alespoň
základní znalost MFC (Microsoft Foundation Classes). A v případě českého
čtenáře pak navíc nesmí chybět znalost angličtiny (ne že by anglickému čtenáři
chybět mohla, ale tam se jaksi předpokládá...).
Prvním odstavcem jsme současně vysvětlili, čím kniha není. Tedy není učebnicí
jazyka C++ ani programování, a tím méně programování pod Windows. A čím tedy
je? Průvodcem po vývojovém prostředí Visual C++ 6.0 Microsoftu (dále jen VC).
Průvodcem, který provede čtenáře tvorbou aplikace (a poradí, jak využít
nejrůznějších Wizardů), vč. např. prvků ActiveX, a také jejím laděním.
V úvodní pasáži se dozvíte něco o historii vývojových prostředí pro Windows, o
obsahu přiloženého CD-ROMu (obsahuje především zdrojové texty příkladů k
jednotlivým kapitolám knihy) a také o některých dále používaných termínech.
Následuje oddíl věnovaný základům práce s VC. Nemůže tedy chybět popis
prostředí a základního pomocníka při tvorbě nové aplikace AppWizardu. Tento
oddíl vcelku odpovídá očekávání pokud jste už s VC 6.0 alespoň chvíli
pracovali, nebo znáte některou z předchozích verzí tohoto prostředí, nedozvíte
se tu zřejmě téměř nic nového.
Výjimkou je např. důležitá informace, že vás nová verze VC nenutí tvořit
aplikace založené na schématu Document/View, nebo rada, jak přistupovat k
nápovědě MSDN (MS Developer\s Network) přímo z VC. Pro začátečníky jsou
nepochybně užitečné i informace o na první pohled ne zcela zřejmých dopadech
některých voleb v AppWizardu na výslednou aplikaci.
Následující oddíl knihy se věnuje textovému editoru a editorům resourců.
Upozorňuje se tu na možnosti usnadnit si programování díky některým novým
vlastnostem, především schopnosti editoru zdrojového textu nabídnout členské
metody třídy nebo zobrazit parametry jednotlivých metod přímo při jejich
zadávání.
Před vysvětlením práce editoru resourců nabídne kniha vytvoření zcela nové
vlastní jednoduché aplikace, a tímto procesem vás provede. A pak už ukazuje,
jak vytvořit a upravit menu, ikony, textové řetězce... Současně vysvětluje,
jaký je rozdíl při psaní téhož kódu s využitím MFC, a bez nich. Poté následuje
kapitola věnovaná dialogovým oknům.
Ve 3. oddílu knihy se naučíte pracovat s ClassWizardem, tedy druhým z
nejdůležitějších kouzelníků, se kterými se ve VC setkáte, a s galerií komponent
(obsahující zdrojové kódy, prvky dialogů a prvky ActiveX). Tímto oddílem také
končí ta část knihy, jež je určena převážně začátečníkům.
Následuje totiž oddíl věnovaný použití a tvorbě prvků ActiveX. Po úvodním
vysvětlení, k čemu je možné je využít, se už autor věnuje jejich nasazení ve
vlastních programech, a posléze jejich tvorbě jak s využitím MFC, tak ATL
(Active Template Library).
Pokud byste se při čtení rozhodli prvky ActiveX přeskočit, rozhodně ještě není
čas zavřít celou knihu. Následuje totiž vysvětlení a příklady použití debuggeru
a informace o optimalizaci kódu. Zde se dozvíte, jak postupovat při
odstraňování chyb z napsaného programu, ale i o principech činnosti debuggeru.
Pokud již máte s programováním delší zkušenost, pak vás možná pobaví autorovo
obšírné vysvětlení, že nejkratší kód nemusí být nejrychlejší a možná se v
úvahách vrátíte až někam ke kdysi populárním překladačům od Borlandu, kde se
právě volba "Optimalizace kódu: rychlost/velikost" stala populární. Zároveň
však tento příklad ukazuje, že se autor zaměřil nejen na zkušené programátory.
Závěr knihy je věnován přizpůsobení si VC k obrazu svému. Následují již jen
doplňky, mezi nimiž nechybí tabulky znaků ASCII a ANSI, seznam tříd MFC
podporovaných ClassWizardem, nebo informace o makrojazyku, který je součástí
prostředí VC (podmnožina VisualBasicu). Posledními částmi knihy jsou pak
nezbytný rejstřík a již zmíněný CD-ROM.
Kniha Microsoft Visual C++ 6.0 Programmer\s Guide je, jak už ostatně bývá u
publikací od Microsoft Pressu dobrým zvykem, psána dobře srozumitelnou
angličtinou. Pokud občas nastanou situace, že si marně lámete hlavu, jak ve
Visual C++ udělat to či ono, pak pro vás určitě bude toto dílo vhodnou volbou.
Pokud s programováním v tomto prostředí teprve začínáte, pak rovněž. Začínáte-
li však s programováním anebo s programováním pod Windows budete nepochybně
potřebovat navíc ještě dobrou učebnici programování.

9 0615/fel
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.