Knihy

Archiv | 01.11.99

SQL kompletní kapesní průvodceAutor: Milan Šimůnek Vydavatelství: Grada Publishing Počet stran: 248 Doporučená cena: 190 Kč Jazyk SQL je základním prostředkem pro práci s relační...

SQL kompletní kapesní průvodce
Autor: Milan Šimůnek
Vydavatelství: Grada Publishing
Počet stran: 248
Doporučená cena: 190 Kč

Jazyk SQL je základním prostředkem pro práci s relačními databázemi, a proto by
jej měli ovládat všichni, kteří spravují údaje databází nebo vyvíjejí
databázové aplikace. Tomuto tématu je také určena tato kniha: autor se příliš
nezabývá teoretickými základy SQL, důraz je spíše kladen na jeho praktické
využití. Z tohoto důvodu je také v knížce uvedena spousta praktických příkladů,
a to ve dvou implementacích jazyka SQL normy SQL-92 pro prostředí SQL serveru
Oracle a pro databázi MS Access. Autor také nepředpokládá žádné zvláštní
znalosti; kniha může dobře posloužit začátečníkovi stejně jako zkušenému
uživateli, a to nejen pro rychlé vyhledání syntaxe některých méně používaných
příkazů. Celá publikace je rozdělena do deseti kapitol. V první jsou vysvětleny
základní pojmy jako datové typy, relace či indexy; další dvě kapitoly pak tvoří
úvod do SQL, včetně stručného popisu historie jazyka, návrhu struktury
databáze, slovníku dat a dalších základních pojmů. Kapitola 4 nazvaná SQL pro
pokročilé se zabývá transakcemi, víceuživatelskou prácí s databází a problémy,
které při ní vznikají, použitím procedur a nakonec základními metodami
optimalizace databáze. O čem pojednává kapitola SQL v příkladech není třeba
popisovat, mám pouze drobnou připomínku k volbě rodného čísla jako primárního
klíče v jedné z ilustračních tabulek. Další kapitoly se věnují podrobnému
vysvětlení jednotlivých příkazů SQL, pochopitelně nejvíce místa je věnováno
příkazu SELECT a všem jeho modifikacím; použití každého příkazu je opět
ilustrováno na konkrétních příkladech. Závěrečné kapitoly obsahují referenční
seznam funkcí, popis datových typů, operátorů, a to i se zvláštnostmi pro oba
databázové systémy. Závěrem je třeba říci, že kniha je napsána srozumitelně a
přehledně, a plně uspokojí začínající uživatele i zkušené programátory
databázových aplikací.JIŘÍ MIČKE
9 0664/FEL o
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.