Knihy

Archiv | 01.09.99

Microsoft Word 97 - Příručka pro každý denAutor: Milan Brož Vydavatelství: Computer Press, Praha 1997 Počet stran: 256 Doporučená cena: 168 Kč Poslední verze populárního textového p...

Microsoft Word 97 - Příručka pro každý den
Autor: Milan Brož
Vydavatelství: Computer Press, Praha 1997
Počet stran: 256
Doporučená cena: 168 Kč
Poslední verze populárního textového procesoru MS Word je charakteristická
novým způsobem práce s informací. Průvodce, o kterém pojednává tato recenze, je
zaměřen právě na tento nový systém.
Kniha svojí grafickou podobou spadá do ediční řady průvodců, ale na rozdíl od
základních průvodců je její členění odlišné. Kapitoly se nedělí podle typů
dokumentů a připojena je mimo rejstříku i doporučená literatura. Na tomto místě
se musím, bohužel detailněji, zmínit o rejstříku, který je naprosto
nedostačující a nesplňuje svůj účel, některé pojmy zcela chybí, a tím
znehodnocují deklarované určení knihy pro každodenní použití. Pro tento účel
lze zřejmě doporučit průvodce typu kompendia. Přitom jsou na konci knihy
připojeny velice užitečné dodatky, které stručnou formou přiblíží význam
termínů používaných ve MS Wordu, například všechna roletová menu, ale tato část
dodatků již není opatřena odkazem na stránku, kde by se čtenář dozvěděl více,
takže musí pracně hledat a listovat. Z formální hlediska bych rád ocenil již
klasické poznámky na kraji knihy, jež upozorňují na možnosti zjednodušení
práce, a ty nejdůležitější příkazy se na tomto prostoru opakují (Ctrl-Z pro
vrácení jedné akce, F7 pro kontrolu gramatiky a podobně).
Jak jsem již naznačil, průvodce je zaměřen především na nové fenomény
zdokonalenou komunikaci v rámci MS Office 97, použití hypertextu (odkazů),
využití MS Wordu jako editoru e-mailových zpráv apod. Způsobem nijak
nespravedlivým upozorňuje Milan Brož i na nedostatky MS Wordu a doporučuje i
doplňkové programy (samozřejmě z dílny Microsoftu), které editor vylepší.
Příjemná byla i zmínka o TeXu, i když jen okrajová, protože jde o dosud velice
rozšířený program pro profesionální úpravu dokumentů, který bývá v podobných
publikacích často opomíjen. Stejně pozitivně lze hodnotit upozornění na
největší možný problém, totiž makroviry a na existenci antivirových programů.
Jednoznačně lze průvodce doporučit hlavně těm, kteří MS Word 97 použijí pro
obchodní a technické účely velký prostor je věnován formátování a širokém
využití tabulek, doplňkovým programům pro editování vzorců a tvorbu
organizačních schémat. A právě těmto uživatelům bych doporučil přečtení této
publikace před podrobnější prací, protože navrhované postupy jim rozhodně
ušetří mnoho času a energie. Jak jsem již předznamenal, základní linií knihy je
využití dat z jiných aplikací, jejich správné převedení s možností aktualizace
a poté následná prezentace v editoru. Toto pořadí ctí i řazení kapitol, neboť
kapitola Typografie je řazena téměř na konec příručky, a teprve v ní lze
dohledat zásady při práci se samotným textem.
Obvykle bývají tyto zásady práce v první polovině podobných publikací. Zde tuto
úlohu přebírá druhá kapitola Základy práce s Wordem, která je velice základní
exkurzí do problematiky. Objasní používané pojmy, jež autor považoval za
podstatné. Mimo jiné je zde návod na nastavení frekventované a mnohdy
vyžadované normované strany (tj. 30 řádků na straně A4, 60 znaků na jednu
řádku). Bohužel jsem při testování uveřejněného nastavení zjistil, že počet
znaků na řádek je v průměru o 20 znaků vyšší, takže se tento problém musí řešit
nastavení většího prokladu mezi znaky. Počet řádků na stránku souhlasil. I v
takto pokročilé verzi MS Wordu autor nezapomíná na nové uživatele, kteří se s
počítačovým editorem dosud nesetkali, a často srovnává práci na počítači s
psaním na stroji. Pro obchodní účely lze zjistit podobu normalizovaného dopisu
(strany 190-192), ale s jistými nejasnostmi, jež vyplývají z nedostatečného
definování "pásem" dopisu. Na místě úvodní části dopisu mi chyběla obrazová
příloha, na druhou stranu Milan Brož uvedl použitou literaturu, takže dohledat
uvedenou nejasnost nebude problém. Mimo několika málo překlepů, jimž se dnes
zřejmě nikdo nevyhne, bych rád upozornil na omyl na straně 5: klávesová zkratka
Ctrl-V není příkazem pro uložení souboru, což je jediný omyl důležitějšího
charakteru, který považuji za zaznamenáníhodný.
Závěrem konstatuji, že tento průvodce pomůže především pochopit "nový" MS Word.
Již svým pojetím předesílá zásady práce a určení programu. Já sám jsem nabyl
domu, že MS Word zdokonalením doplňkových modulů aspiruje na post univerzálního
nástroje pro práci nejen s textem, ale i s grafikou, typografií atd. Na úkor
tohoto přístupu jsou bohužel opomenuty některé pracovní postupy, takže pokud
uživatel bude chtít text zformátovat do sloupců, nezbude mu nic jiného, než
sáhnout po jiné knize nebo zaměřit svoji pozornost na integrovanou
elektronickou nápovědu.
9 0568


Adobe Photoshop 5.0
Autor: Jiří Hlavenka
Vydavatelství: Computer Press, Praha 1998
Počet stran: 495
Doporučená cena: 650 Kč
Nakladatelství Computer Press v edici DTP & Grafika vydalo v minulém
kalendářním roce velmi podrobný a nákladně provedený manuál příručku pro Adobe
Photoshop 5.0. Na rozdíl od velmi podobně vyhlížející knihy k verzi 4.0 (blíže
viz recenzi v PC WORLDu 4/99), nemá tento svazek v názvu označení CZ/US, ale
neznamená to, že by nevycházel vstříc celé uživatelské obci. Tedy i té, která
preferuje anglické verze programu. Většina příkazů a popisů si zachovala svoji
dvojjazyčnost a autor uvádí oba dva ekvivalentní údaje, jež jsou mnohdy
doplněny i screenshoty dialogových oken (taktéž dvojjazyčně).
Vzhledem k tomu, že kniha si zachovala veškeré atributy prestižní publikace,
nebyla ani snížena cena, ba naopak, od minulého vydání pro verzi 4.0 se zvýšila
o cca 50 Kč. Zákazník za tuto částku obdrží vázanou, celobarevnou knihu s
množstvím dodatků a hlavně s velikým množstvím barevných doprovodných
reprodukcí, které jasně dokumentují popisované návody. Hodnota publikace je
zvýšena i vloženým CD-ROMem, na němž lze nalézt spoustu užitečných doplňků,
obrázků apod. CD-ROM využijí jak majitelé počítačů PC, tak Maců.
Kniha je koncipována tak, aby byla využitelná jak pro začínající uživatele, tak
pro profesionály, kteří ji mohou použít jako vhodnou příručku k práci. Autor ji
rozdělil do dvanácti kapitol a sedmi dodatků, připojen je samozřejmě rejstřík,
i když obsah je natolik podrobný (6 stran), že do jisté míry supluje
vyhledávání v rejstříku. Zapomenuto nebylo ani na využití programu v síti
Internet, kterému jsou věnovány dva dodatky (E, F). Samostatné kapitoly jsou
mimo prvního kreslení a úvodu do problematiky zaměřeny na barevné modely,
globální úpravy obrázků, selekci, kanály a vrstvy, navigaci, filtry a efekty,
kreslení a retušování, cesty. Zbytek textu se pak zabývá technickými problémy,
jako např. instalací zásuvných modulů a barevnou kalibrací programu.
Na závěr bych rád potvrdil, že autor opravdu oslovil stejně jako předcházející
kniha o verzi 4.0 všechny uživatele včetně těch začínajících, kteří zajisté
ocení podrobné návody k dosažení chtěného efektu, množství tabulek a
přehledných seznamů, a dozajista i úvodní popis všech vyobrazených dostupných
tlačítek a přepínačů. Začátečník se možná "lekne" při zjištění množství stran,
které by měl prostudovat, ale konečně to již nezávisí na schopnostech autora a
nakladatelství, ale na jeho vlastní zaujatosti problémem. I poměr cena/výkon se
v tomto případě blíží ideálu. Za 650 Kč získáte knihu a CD-ROM, pomocí nichž
zvládnete úskalí programu Adobe Photoshop 5.0 v české i anglické mutaci, a to v
takové míře, že by vás neměly překvapit postupy profesionálů. Konečně přiložené
seznamy klávesových zkratek a dodatek Finty a triky spíše doplní vědomosti
profesionálů.
9 0568
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.