Knihy

Archiv | 01.08.99

Microsoft Windows 98 CzResource Kit Vydavatelství: Microsoft Press, Computer Press Počet stran: 812 + 1 500 Doporučená cena: 990 Kč Patříte-li mezi administrátory nebo náročnější u

Microsoft Windows 98 Cz
Resource Kit
Vydavatelství: Microsoft Press, Computer Press
Počet stran: 812 + 1 500
Doporučená cena: 990 Kč
Patříte-li mezi administrátory nebo náročnější uživatele operačního systému
Windows, jsou vám jistě publikace tohoto druhu z dílny Microsoftu známy.
Oficiální technická příručka nového operačního systému Windows 98 Cz je
rozdělena do dvou svazků a čítá patnáct stovek stran a také CD přílohu, jejíž
obsah samozřejmě koresponduje s psaným textem nabízí nástroje pro kompletní
správu operačního systému. Poměrně velká část knihy je zaměřena na dvě hlavní
témata problematiku Windows 98 v sítích a používání Internetu a jeho služeb.
Obzvláště problematika konfigurace síťového připojení je žádoucím tématem (i
když se možná už nikdy nezbavíme pocitu, že síťové funkce byly během vývoje do
Windows "našroubovány" jaksi dodatečně, ale za to samozřejmě kniha nemůže),
neboť postihuje zřejmě nejfrekventovanější administrátorské zásahy. Rovněž
zaměření na Internet je pochopitelné, neboť v očích mnoha uživatelů se
splnila vize, podle níž jsou nová Windows ztělesněním Internetu na vašem
pracovním stole. Důkladná dokumentace je věnována také problematice instalace
Windows včetně postupu odstranění operačního systému z počítače (na něj
pravděpodobně ani jinde nenarazíte). Nové nebo rychle se rozvíjející
technologie dostaly dostatečný prostor (správa disků a souborové systémy,
multimédia, Web TV) a ve srovnání s nimi působí možná trochu tragikomickým
dojmem kapitoly o uživatelských profilech, systémových strategiích a
bezpečnosti systému (asi víte, jak bídně na tom Windows s bezpečností jsou).
S přihlédnutím k faktu, kdo je vydavatelem, není překvapením, že kniha je
relativně nejúplnější příručkou svého druhu. Důkladnou a komplexní dokumentaci
v takto ucelené podobě nenaleznete v žádné jiné knižní publikaci, a tento fakt
zároveň předurčuje potenciální uživatele. Těmi jsou především správci počítačů
a sítí, případně opravdu velmi zapálení fandové tohoto operačního systému.
Pro profesionály, jejichž denním chlebem správa tohoto systému je, se tak
publikace stává v podstatě nezbytností. Běžnému uživateli (nic ve zlém) však
pravděpodobně příliš neřekne.
9 0431/


Česká Microsoft Windows 98
Kompletní popis částí operačního systému
Autor: Robert Cowart
Vydavatelství:Grada, Praha 1998
Počet stran: 940
Doporučená cena: 990 Kč
Vzhledem k rozšíření platformy Windows není zařazení titulu žádným
překvapením, a proto pojďme bez okolků k obsahu. Tedy spíš k rozsahu a formě,
neboť obsah je zřejmý.
Kniha poskytuje poměrně úplný přehled a popis částí operačního systému. V
úvodních kapitolách se vám autor pokusí vysvětlit, co to vlastně ta Windows 98
jsou a zdali je tento operační systém určen právě pro vás. Zde cítím trochu
zádrhel pokud jste si tuto knihu koupili, tak zřejmě proto, že tento operační
systém budete (chtít nebo muset) používat, nebo jej již máte a pořádně nevíte,
co s ním. A dojdete-li k závěru, že Windows 98 vlastně nechcete nebo
nepotřebujete, kniha vám bude k ničemu. Takže trochu jako Hlava XXII.
Dále však již následuje očekávané téma. Postupně se seznámíte s hardwarovými
nároky, dozvíte se o způsobu, jakým systém pracuje s aplikacemi a jak se
brání (nebo by alespoň měl) jejich nepatřičným činnostem, a propracujete se k
popisu uživatelského rozhraní. Tato část je zpracována dosti důkladně a
obsažně, takže i neznalý uživatel problematiku pochopí. Obzvláště bych pak
doporučil kapitolu 4, jež je věnována spouštění aplikací. Z vlastní zkušenosti
je mi známo, kolik uživatelů se mylně domnívá, že to umí. A velmi podobné to
často bývá i při práci se soubory a adresáři (složkami) nebo při sdílení údajů
mezi aplikacemi (kapitoly 5 a 6). V další části sestoupíte hlouběji do nitra
systému použijeme ovládací panely pro nastavení konfigurace, připojíme a
nakonfigurujeme tiskárnu a vyzkoušíme multimediální funkce. Doporučuji
nepřehlédnout kapitolu 11 o funkci pravého tlačítka myši, neboť praktický
význam kontextového menu je stále podceňován. Závěrečná část základní
seznamovací lekce popisuje nástroj Průzkumník a jeho využití.
Umíme-li se pohybovat v systému, pokročíme směrem ven z našeho počítače a
budeme komunikovat. Nejdříve nainstalujeme modem, a pak můžeme začít používat
internetové služby a jim odpovídající nástroje (Hyperterminál, Internet
Explorer, Outlook Express, NetMeeting), případně se rozhodneme zpomalit chod
svého počítače propracovaným nastavením aktivní pracovní plochy. Tato část
knihy je rovněž dosti obsažná a orientace na užívání Internetu je zde zřejmá.
Domnívám se však, že pojednání o práci operačního systému v síti, jež knihu
zakončuje, mělo této části předcházet. Pro připojení k Internetu přece
nevyužíváme jen komutované linky. V následujícím celku se dostalo na
příslušenství Windows 98, tedy na různé "přibalené" aplikace. Za nejlépe
využitelnou je možno označit kapitolu 23, jež vás seznámí se systémovými
nástroji.
Na závěr mohou zájemci nastudovat základy problematiky práce v síti. Protože
se jedná o stále běžnější a důležitější záležitost, autor se v tomto případě
ponořil relativně hluboko, dalo by se říci až "ke drátům". Přílohou je pak
téma, jímž se možná mělo začít Instalace Windows 98.
Od konce se vraťme na úplný začátek na obálku knihy. Samotný obsah je totiž
dle mého názoru v rozporu se dvěma titulky. Dílo je opravdu důkladné a
obsažné, a žádná důležitá součást není opomenuta. Avšak úroveň výkladu a
použitelnost poskytnutých dat odpovídá úrovni začínajících až středně
pokročilých uživatelů (rozhodně tedy nepokryje zájem všech jejich kategorií,
jak říká jeden z titulků). Dozvíte se důkladně, co a jak funguje (nebo by
alespoň mělo) z pohledu uživatele, ale co máte dělat v situaci, kdy se systém
zachová nepředpisově (určitě víte, zač je toho loket), se příliš nedovíte. A
zklamáni obsahem budete i v případě, že jste uživatelem velmi pokročilým nebo
administrátorem, a pracujete se systémem více do hloubky. Zde možnosti knihy v
podstatě končí. A právě z tohoto důvodu mi připadá zařazení do edice
Profesionál nepatřičné (pokud ovšem není náhodou kritériem rozsah knihy, bez
ohledu na tematické zaměření a cílového čtenáře uživatele Windows 98).

9 0431/
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.