Knihy

Archiv | 01.10.04

MS ASP.NET Kapesní rádceV Knihovničce administrátora, jak se ediční řada netradičně oříznutého formátu nazývá, najdeme třeba příručku k operačnímu systému či databázovému se...

MS ASP.NET Kapesní rádce
V Knihovničce administrátora, jak se ediční řada netradičně oříznutého formátu
nazývá, najdeme třeba příručku k operačnímu systému či databázovému serveru, a
proto nepřekvapí pokračování věnované webové technologii. Pokud jste tvůrci
webových stránek na platformě Microsoftu, ale též třeba administrátory služby
IIS, na níž poběží .NET aplikace, může být toto pro vás cenný referenční
materiál.
Ačkoliv to možná zní poněkud absurdně, tato útlá brožura je v zásadě věnována
několika textovým souborům. Aby to nevypadalo tak děsivě, dodejme, že pojednání
je samozřejmě zaměřeno na konfigurační soubory služby webového serveru, jenž je
na platformě Microsoft Windows realizován technologií IIS. A protože v případě,
že jsou webové aplikace vytvořeny na bází běhové platformy ASP.NET, je
konfigurace z podstatné části realizována právě konfiguračními soubory,
představuje jejich detailní rozbor převážnou náplň této publikace.
Autor se tématu chopil důkladně a potřebné informace podává vyčerpávajícím
způsobem. Kniha je tedy úplnou referenční příručkou s řadou cenných komentářů,
díky nimž má administrátor nejen možnost se strukturu souborů a způsob
konfigurace naučit, ale také se může kdykoliv v budoucnu k cenným přehledům
vracet. Abychom byli přesnější, publikace není určena jen správcům serverů, ale
pochopitelně též programátorům, neb oba světy jsou v případě webových aplikací
těsně provázány. Postupně se tak dostanete k některým konfiguračním mechanismům
samotného frameworku .NET, autor zmiňuje i z pohledu webových aplikací
nejdůležitější nastavení týkající se programovacích jazyků a komponent.
Závěrečná část příručky je pak zaměřena na ryzí administraci pomocí grafického
uživatelského serveru Windows a popisuje zprovoznění, konfiguraci a zabezpečení
spolu s obrazovou dokumentací.
Kniha je jen částečně učebnicí, spíše pak komentovaným popisem konfiguračních
parametrů a asi nejvíce ze všeho referenčním materiálem pro každodenní práci s
webovými aplikacemi ASP.NET a serverovým zázemím. Nic více, ale ani nic méně.
Autor: James Avery
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 199
Doporučená cena: 239 Kč

GIMP grafický editor pro Linux a Windows
Přestože pokročilý grafický editor GIMP se těší již delší dobu velkému zájmu
díky svým možnostem i zvýšené popularitě open source řešení vůbec, kloudných
českých textů, obzvláště v knižní podobě, není nazbyt. Představíme vám jeden z
pokusů tuto mezeru zacelit, přestože úspěch je podle našeho názoru pouze
částečný.
Úkolu se zhostil mladý "webový" autor a jistě by neškodilo, kdyby mu nakladatel
poskytl trochu více místa. Popsat tak rozsáhlý nástroj, jakým GIMP je, bylo v
takto těsně vymezeném rozsahu zřejmě na hranici možností. Přestože se tvůrce
pokusil čtenáře seznámit s co největším potenciálem popisované aplikace, u
některých témat se jedná pouze o výčet vlastností či popis uživatelského
rozhraní. Je to velká škoda, neboť podstatná část potenciálních čtenářů se
jistě bude rekrutovat z řad uživatelů zcela odlišných aplikací a na vstřebání
filozofie GIMPu by potřebovali podrobnější výklad.
Přestože mantinely jsou těsné, autor se snažil přiblížit co nejrozmanitější
látku. Najdete zde pojednání o instalaci, základní popis uživatelského rozhraní
a pak samozřejmě nejdůležitější výchozí operace jako manipulaci se soubory,
práci s výběry, kreslení či transformace. Mezi pokročilejší témata pak patří
operace s vrstvami, úpravy barev, používání filtrů či animování. Pravděpodobně
právě omezený rozsah byl důvodem toho, že některé kapitoly jsou pro začínající
uživatele spíše na hranici srozumitelnosti. Přispívá k tomu fakt, že látka sama
o sobě je v rozporu s očekáváním mnoha zájemců dosti obtížná, a třeba již
zmiňované používání vrstev nelze strohým okomentováním položek v menu
dostatečně objasnit. Další okolností, jež výsledku nijak nepřispěla, je tisk v
černobílém provedení na nijak výjimečný papír. Příjemným doplněním publikace je
pak CD nosič s instalací programu a ukázkovými soubory pro demonstraci
probírané látky.
Jak už jsme zmínili, buď pojetí autora nebo záměr nakladatele posunuly knihu,
jež mohla být nadějnou učebnicí práce s grafikou pomocí GIMPu, do role
stručného přehledu práce s tímto všestranným a zajímavým nástrojem. A to je
trošku škoda.
Autor: Josef Vybíral
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 149
Doporučená cena: 187 Kč

Neobyčejně užitečná knížka o webu
Ne že by knih o webdesignu a souvisejících technologiích bylo málo, ale jak se
obor neustále rozvíjí a dorůstají stále noví zájemci, zájem o základní
literaturu zjevně neopadá. U některých titulů, mezi něž patří i ten níže
popisovaný, je však znát podstatný myšlenkový posun: dobře "udělaná" kniha o
webu se bude prodávat tehdy, naučí-li vás sestavit ne ledajaké stránky, ale
úspěšné stránky!
Zmíněnému cíli jednoznačně odpovídá i průběžná změna témat, což je krásně vidět
právě na tomto titulu. Protože zvládnutí značkovacího jazyka již není kýženým
vítězstvím, najdete v publikaci části zaměřené na co nejlepší "propagaci"
stránek v soukolí webových prohledavačů a možná nečekaně, ale zcela logicky je
jednou z kapitol v první části též pojednání o finančním modelu, jenž má
zajistit zisk z webových operací a zhodnotit návštěvnost.
Abychom však čtenáře nesvedli na špatnou stopu, je potřeba říci, že kniha
zahrnuje širokou škálu technologických pojednání. Je zde řeč o jazyce HTML a
jeho fungování, dále se autorka zabývá přípravou obrázků či multimediálních dat
pro web a věnuje se též okrajově vývoji aplikací pro náročnější záměry.
Nezbytností jsou stati o řešení potíží s pomalým načítáním stránek a ladění
velikosti zdrojových souborů. Je však nutno zmínit důležitou skutečnost:
veškerá technologická látka je vyložena na nejzákladnější úrovni, a pokud jste
HTML zvládli, pak vás zde nic nového nečeká.
Kromě samotných technologií pro psaní stránek a marketingových témat najdete v
knize též řadu kapitol, jejichž zaměření je v podstatě grafické. Vizuální
působení a srozumitelnost stránek je jistě zásadním aspektem a proto mu autorka
věnuje významnou pozornost, volbou písma počínaje a rafinovaností navigace
konče.
Kniha představuje zajímavou příručku o tvorbě webu v poměrně všestranném
podání. Je určena především pro začátečníky a může jim přinést poněkud odlišný
pohled na věc, než na jaký jsme zvyklí my, pamětníci prvních prohlížečů a HTML
editorů. Totiž že Web je médium se vším všudy a technologie na pozadí mu mají
sloužit, a nikoliv zjevně dominovat.
Autor: June Cohenová
Vydavatelství:
Softpress, Praha, 2004
Počet stran: 371
Doporučená cena: 450 Kč

Microsoft SQL Server 2000 Pokročilé techniky
Přestože podle označení verze databázového produktu by se mohlo zdát, že kniha
je věnována poněkud neaktuálnímu tématu, nenechte se zmást. Autor anglické
předlohy, jež byla po loňském vydání přeložena do češtiny, se věnuje ryze
aktuálním problémům poměrně rozšířené databázové technologie a na našem trhu se
po delší době objevila zajímavá kniha tohoto druhu.
Tvůrce rozhodně není žádným nováčkem a tomuto faktu odpovídá jak volba
zařazených témat, tak způsob výkladu. Již samotná problematika SQL Serveru není
nic pro začátečníky a látka je navíc zaměřena na vážné zájemce, kteří si
technologii alespoň v hrubých rysech "osahali". Právě onen požadavek na
základní znalostní výbavu nemusí být na první pohled patrný, neboť názvy
kapitol nevěští nic zlého, ovšem začtete-li se podrobněji, rychle odhalíte, že
autor začíná tam, kde většina jiných publikací často končí.
S ohledem na výše popsané pojetí je potřeba chápat i části, z nichž se kniha
skládá. Píše-li Knight o architektuře a instalaci SQL Serveru, pak očekávejte
hodně rad k migracím z nižších verzí, v případě správy je řeč třeba o více
instancích, přejmenování serveru či podrobnějším členění rolí administrátorů.
Mezi otázky bezpečnosti jsou pak zařazeny požadavky na audit pro úroveň
bezpečnosti C2, význam rolí či nebezpeční injektování cizích zdrojových kódů,
velmi obsáhlé je pak pojednání o ladění SQL serveru po stránce výkonnostní i z
hlediska prováděných operací. Zde pak nechybí třeba služba DTS, ale také
podrobnosti o trasování či např. ladění uložených procedur.
Závěrečný oddíl publikace pak zahrnuje témata, určená především správcům
rozsáhlého prostředí s vysokými nároky. Narazíte zde na metodiky zálohování,
problematiku clusteringu na Windows Advanced Serveru a také "pekelné"
replikační souvislosti, jež přivodily administrátorům mnoho horkých chvil.
Kniha představuje bezesporu velmi kvalitní materiál pro všechny, kdo přijdou s
MS SQL Serverem 2000 do bližšího kontaktu. Autor přináší velmi cenné zkušenosti
z oblasti náročných řešení a řada informací je k nezaplacení.
Autor: Brian Knight
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 477
Doporučená cena: 590 Kč

CSS pro zelenáče
Po ojedinělém intermezzu s kancelářským balíkem OpenOffice.org se již slušně
zavedená ediční řada vrátila do svým osvědčených, původních kolejí: nový titul
je opět zaměřen víceméně na "programátorskou" tematiku (autor odpustí) v širším
smyslu slova, neboť pojednává o pokročilé formě značkovacího zápisu zdrojových
kódů webových stránek. Pokud jste tvorbě pomocí CSS propadli a hledáte
literaturu, objevil se tedy na pultech nový titul. Přestože to vypadá, že kniha
pojednává o mnohokrát "omletém" tématu, není to až tak úplně pravda: ne že by
se o CSS nepsalo, ale ve většině případů se související látka objevila jako
součást jiných knih, a tedy v nepatřičně omezeném rozsahu a často spíše v
heslovitém provedení. Jedná se tedy o jednu z mála "monografií", jíž byl
věnován dostatečný prostor.
Tvůrce knihy v rozletu nebrzdil ani omezený počet stran, ani vlastní
nezkušenost, takže mohlo vzniknout dílko nejen všestranně pojednávající o celém
tématu, ale též dobře pedagogicky pojaté. Co do obsahu zde najdete vše potřebné
pro zvládnutí CSS na velmi slušné úrovni. Úvodní kapitoly počítají se
začátečníky, kteří překonali počáteční obtíže jazyka HTML a narazili na jeho
limity, druhou polovinu knihy jistě ocení čtenáři, kteří už nějakou webovou
stránku napsali. Konkrétně zde narazíte na všestranné formátování písma a
textů, manipulaci s barvami a obrázky a pochopitelně dojde na nepostradatelné
okraje, výplně a rámečky. Řada témat je zpracována jakoby na dvakrát: poprvé v
základním provedení, podruhé pak v pokročilejší formě s novými možnostmi.
Přestože autor mohl spoustu kapitol odbýt stručnou kuchařkou se záplavou
příkladů, jejichž okopírováním dosáhnete čehokoliv, neučinil tak. Ustavičně
trvá na tom, že principy je nutno pochopit, abyste je mohli rozvíjet podle
vlastních představ, a nenásilnou formou vám tak CSS postupně vštěpuje.
Ačkoliv je kniha zřejmě jednou z prvních, jež autor napsal, není to příliš
znát. Najdete v ní poměrně kompaktní výklad s řadou ukázek a příkladů, takže
pokud se CSS chcete naučit, je toto dobrá cesta ke splnění vytyčeného cíle.
Autor: Martin Snížek
Vydavatelství: Neocortex, Praha, 2004
Počet stran: 295
Doporučená cena: 289 Kč

Cesty k portrétu
Mezi knihami o programování, webování, skriptování, editování, excelování, ba i
digitálním fotografování z dílny jinak tradičního nakladatele počítačové
literatury musí tento titul působit jako zjevení. A přesto se jedná o knihu,
jež představuje neúprosně logický ediční krok, pokud nechceme zůstat stále jen
začátečníky. Pardon, myslíme samozřejmě začátečníky-digitálními fotografy.
Po sérii víceméně úvodních či mírně pokročilých učebnic o digitální fotografii
se na pultech objevila tato zajímavá publikace, jež konečně představuje tu
pravou potravu pro čtenáře, kteří nezůstali u nesmyslných debat o kvalitách
formátu JPEG či fanatických disputacích o grafických editorech. Pokud je i pro
vás digitální fotografie prostředkem pro něco jiného, než získávání grafických
souborů, neměli byste si nechat ujít tento vysoce inspirativní soubor
fotografií a komentářů autora, jenž naznačuje velmi zajímavé souvislosti.
Za velkou výhodu této kolekce lze považovat její bezprostřednost: díky autorovu
působení v Reflexu bude jistě řada snímků zájemcům o vážnější fotografii
povědomá či blízká a navíc do hry vstupuje fakt, že ambicióznější z čtenářů se
mohou na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá tvorba současného úspěšného
profesionála. Celkovému příjemnému vyznění velmi prospívá slušný tisk na
kvalitním papíře a v neposlední řadě se podařila i volba netradičního formátu
knihy, jež možná logicky vyplynula z typického provedení většiny zařazených
snímků. Faktický obsah knihy vyžaduje jen skromnou zmínku: portréty řady
osobností současného světa jsou zde uspořádány v zásadě podle přístupu, jaký
fotograf při pořízení snímků zvolil.
Publikace je velmi kvalitním materiálem pro každého vážnějšího zájemce o
fotografii, který překonal technické období a přemýšlí o jiných parametrech své
tvorby, než jsou pixely, formáty, rozlišení a barevné prostory. Velmi cenné
jsou postřehy autora, popisující často atmosféru vzniku, z níž si vnímavý
čtenář ony potřebné technické aspekty často dovede domyslet. Možná jde o kouzlo
nechtěného, ale podle našeho soudu jde o skvělý příklad výuky ve smyslu
"chytrému napověz."
Autor: Petr Jedinák
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 252
Doporučená cena: 382 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.