Knihy

Archiv | 01.01.04

Microsoft ISA Server 2000 Jak napovídá název samotného produktu, o němž je v knize řeč, nejde o žádnou novinku. ISA Server s námi žije již dlouho, a je proto s podivem, že až nyní ...

Microsoft ISA Server 2000

Jak napovídá název samotného produktu, o němž je v knize řeč, nejde o žádnou
novinku. ISA Server s námi žije již dlouho, a je proto s podivem, že až nyní
konečně vychází odpovídající publikace v českém jazyce. Nakladatel sáhl poměrně
logicky k překladu velmi populárního a úspěšného pojednání z dílny Syngressu,
jež v angličtině existuje od roku 2001.
Kniha není a ani nemůže být pro úplné začátečníky. Látka je sice podána tak,
aby jí porozuměli i správci, kteří ISA Server neznají, ale znalosti síťových
technologií a principů bezpečnosti jsou naprosto nezbytné. Také je třeba
zdůraznit, že publikace není zaměřena výhradně na správu či řešení konkrétních
obtíží, ale autoři též věnovali poměrně podstatnou část návrhářům sítí, kteří
hledají odpovídající možnosti pro své prostředí.
Protože popisovaný produkt je přeci jen pokročilejšího charakteru, zaměřili se
tvůrci v úvodních čtyřech kapitolách právě na podstatu celé technologie,
možnosti ISA Serveru a jeho význam ve firemní síti. Jsou zde pojednány jak
různé formy ohrožení sítě a odpovídající možnosti obrany, tak konkrétní
plánování umístění v rámci síťové infrastruktury.
Vlastní popis práce s produktem začíná pátou kapitolou o instalaci, včetně
popisu migrace z dřívější verze Proxy Serveru 2.0, a pokračuje částí o
základním provádění administrátorských úloh. Autoři dále navazují popisem typů
klientů a vzápětí přichází na řadu první "velké" téma v podobě konfigurace
odchozí komunikace do internetu. Následující dvě kapitoly řeší problém opačný
přístup zvenčí a v závěru narazíte na ladění výkonu, zálohování či hledání
různých typů chyb.
Přestože je kniha obsáhlá, je třeba upozornit, že se stále jedná o základní
seznámení s ISA Serverem. Pokud hledáte specializovaná řešení, tak jako tak
zůstanete odkázáni na jiné zdroje, neboť zde jsou popisovány typické, vzorové
situace pro snadnější pochopení.
K českému vydání bych měl jednu, možná dosti tradiční připomínku. Snaha zavést
českou terminologii a vše důsledně přeložit je u produktu, jenž není
lokalizován, místy dosti na škodu.
PATRIK MALINA

Autoři: T. W. Shinder,
D. L. Shinder, M. Grasdal
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 760
Doporučená cena: 990 Kč


Windows Server 2003
Poradce experta

Pokud se věnujete správě serverových operačních systémů Windows, tak vám autora
této publikace netřeba nijak představovat. A pokud jste po vydání prvního
svazku této knihy pro verzi Windows 2003 Server tajně doufali, že to není vše,
pak zde je odpověď v podobě pokračování pro náročné.
Ačkoliv od ani ne 2 měsíce starého prvního svazku se tento liší téměř jen
barvou obálky, nenápadný podtitul vystihuje vše: kniha je opravdovým rádcem pro
správce a návrháře sítí, kteří rozhodně nezápolí s úvodními obtížemi při
ovládání Windows, ale postoupili k pokročilejším úlohám. Pokud tedy v oblasti
správy teprve začínáte, pro jistotu nejprve nahlédněte, zdali jsou již tato
témata pro vás aktuální.
Poměrně obsáhlý svazek zahrnuje v nejhrubším členění vlastně pouhé tři
kapitoly, jež jsou však samozřejmě zaměřeny na obsáhlá a poměrně náročná
témata. První část je zasvěcena problematice adresářových služeb Active
Directory, jež představují zásadní funkcionalitu pro rozsáhlejší sítě s
Windows. Přestože je zde látka vyložena na zhruba dvou stech padesáti stranách,
autor se velmi často odkazuje na své předchozí pojednání ve svazku zaměřeném na
Windows 2000, a zde zachycuje především změny a nové zajímavé vlastnosti.
Narazíte zde tedy např. na možnosti přejmenování domény, nové režimy AD, vztahy
důvěryhodnosti či popis inovované verze AD Migration Tool.
Ve druhé kapitole autor jakoby naopak splácel dluh, jenž zůstal po vydání již
zmiňovaného svazku pro Windows 2000, a konečně důkladně rozebírá klíčovou
technologii zásad skupiny (Group Policy). Zde rozhodně očekávejte podrobný a
vyčerpávající výklad. Část třetí je pak zasvěcena jedné z velmi zajímavých
specializovaných služeb pro správu velkých sítí, a to RIS (službám vzdálené
instalace).
Kniha je sepsána jak je u tohoto autora dobrým zvykem: velmi podrobně a
zasvěceně, s bohatým obrazovým doprovodem, s řadou praktických zkušeností z
reálného provozu a navíc v takové formě, jež dává velkou naději vše pochopit.
Michal Osif si rozhodně drží svůj vysoký standard, takže neváhejte.
PATRIK MALINA

Autor: Michal Osif
Vydavatelství:
Grada Publishing,
Praha, 2003
Počet stran: 612
Doporučená cena: 590 Kč


SQL Hotová řešení

Přestože relační databáze patří k nejčastěji využívanému aplikačnímu softwaru a
obec IT profesionálů i amatérů čítá stále větší množství zájemců, není na trhu
mnoho obecných učebnic dotazovacího jazyka SQL... Nejen z tohoto důvodu stojí
za nahlédnutí kniha autora, jehož jméno je již podepsáno pod slušnou řádkou
dalších publikací o databázích. Nehledáte-li popis určité platformy, ale
obecnější učebnici, pak jste zde na správné stopě.
Náplň tohoto svazku je zhruba rozvržena dle logiky využívání jazyka SQL a jeho
možností. Na počátek autor zařadil nezbytnou úvodní kapitolu o teorii relačních
databází, kde se zaobírá výchozími koncepty, jako jsou normální formy,
modelování databázových struktur, základní objekty v databázi či funkce indexů.
Nechybí stručný postup zprovoznění některé z databázových platforem pro
následné provádění příkladů.
V dalších kapitolách jsou krok za krokem představovány operace s daty. Poměrně
podrobně je vyložen výběr údajů, včetně různých typů spojení vícero tabulek,
následuje vkládání údajů, a dále jejich úpravy a mazání. Pátá kapitola je
zaměřena na podrobné seznámení s používáním různých výpočtů a funkcí, kde mimo
jiné naleznete práci s textovými řetězci či úpravy data a časových údajů.
Témata pro "závažnější" práci s databázemi jsou zařazena v následujících
částech knihy: v šesté kapitole autor popisuje práci s konkrétními databázovými
objekty a vysvětluje principy omezení, dále hovoří o kurzorech, a v kapitole
sedmé přicházejí na řadu zcela klíčové transakce a spolu s nimi uložené
procedury a triggery. Závěr knihy je věnován otázkám uživatelských práv,
možnostem různých aplikačních rozhraní a zmínce o významu XML.
Velkou předností knihy je univerzální přístup bez ohledu na platformu autor na
mnoha místech detailně informuje o rozdílu mezi různými databázovými produkty a
navíc uvádí verze příkladů či řešení pro mnohé z nich. I když v některých
částech se mohl autor přeci jen rozepsat více, neb výklad je opravdu dosti
stručný, jde o velmi slušnou učebnici SQL pro každého, navíc s velkou
zásobárnou hotových skriptů.
PATRIK MALINA

Autor: Luboslav Lacko
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 298
Doporučená cena: 289 Kč


Microsoft Windows Server 2003

Je jistě chvályhodné, že nový přírůstek do Knihovničky administrátora vychází v
relativně těsném časovém sledu za oficiálním uvedením produktu samotného.
Půlrok není v životě serverového operačního systému ničím převratným, a
vzhledem k tomu, že tato knížka je vlastně referenčním materiálem, přichází
celkem vhod. Tak jako tak si většina z nás ani nestihla všechny popisované
funkce ještě pořádně prozkoumat.
Svazek je rozdělen na čtyři základní části. Prvních pět kapitol je zaměřeno na
základní úlohy správy, a narazíte zde na řadu běžných činností, jako přehled
administrátorských nástrojů, základní možnosti příkazové řádky či práci s
hardwarem. Dále je zde podrobně pojednáno o sledování procesů, správě služeb a
ladění výkonu, a také sem autor zařadil základní přehled zásad skupiny (group
policy).
Celý druhý oddíl je věnován klíčovému tématu při správě síťového prostředí
adresářové službě Active Directory. Najdete zde základní popis databáze a
jejích struktur, přehled nástrojů pro administraci a dále podrobné postupy pro
práci s objekty všeho druhu, především účty skupin a uživatelů. Nechybí zde
zajímavosti jako význam a přenos rolí FSMO, či třeba přehled skupiny typu
special identities.
Třetí část knihy je věnována správě dat v širším slova smyslu. Autor sem
zařazuje práci s disky a souborovým systémem, sestavování a správu pokročilých
svazků RAID, dále práci se soubory a složkami, sdílení, auditování, zálohu a
obnovu dat. Čtvrtý oddíl je zcela věnován práci se sítěmi. Najdete zde
pojednání o konfiguraci protokolové sady TCP/IP, práci se síťovým tiskem, a
dále tři klíčové serverové síťové služby DHCP, WINS a DNS.
Přestože šíře nabízených témat je značná, o některých věcech se autor přeci jen
ještě zmínit mohl. Ze síťové problematiky jsme například postrádali bližší
popis virtuálních privátních sítí, autor také pominul poměrně důležité
terminálové služby, a šíře možností zásad skupiny také nebyla zpracována úplně.
Kniha přesto zahrnuje valnou většinu typických úloh při správě a představuje
cenného pomocníka.
PATRIK MALINA

Autor: William R. Stanek
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 535
Doporučená cena: 439 Kč

Bezpečnost malých počítačových sítí

Chvála nakladateli za to, že ruku v ruce s návody a postupy, jak budovat a
provozovat malé počítačové sítě, přichází na trh též materiál o tom, že ani
nejmenší síťové instalace nemohou ignorovat problematiku bezpečnosti. Pokud
jste dosud zápolili s tím, aby vám jednotlivé počítače vůbec běžely a navíc si
mezi sebou alespoň trošku "povídaly", pak možná nyní přichází chvíle na kus
řeči o bezpečnosti.
Autor zahrnul do této publikace několik typických a velmi důležitých témat z
oblasti síťové bezpečnosti, jejichž význam není nijak snížen tím, že vaše síť
čítá jen několik málo strojů. Jste-li úplnými začátečníky, obavy nejsou namístě
látka je vyložena "od píky", s cílem zasvětit i začínající správce-amatéry.
Protože hovoříme o opravdové bezpečnosti, počítejte s tím, že pracujeme s
operačními systémy Windows 2000 a XP.
První kapitola zachycuje bezpečnostní mechanismy, jež jsou k dispozici v rámci
jediného počítače, tedy dlouho předtím, než se vůbec připojíme do sítě. Názorně
jsou zde popsány funkce uživatelských účtů, význam uživatelských skupin,
principy a práce profilů a správa přihlašovacích údajů, především hesla. V
další části se autor zaměřil na ochranu zdrojů při přístupu z lokální sítě a
podrobně se věnuje nastavení práv na sdílených složkách a souborovém systému.
Následující kapitola řeší poměrně závažné téma v podobě bezpečnostních záplat a
jejich provádění. Narazíte zde na popis služby Windows update a seznámíte se s
jejími možnostmi. V těsném závěsu následuje kapitola o velmi pěkném nástroji
MBSA, s jehož pomocí lze analyzovat počítače a plánovat další bezpečnostní
procedury.
Pro mnohé téma nejzásadnější je zařazeno v kapitole páté, kde je řeč o ochraně
internetového připojení. Je zde pojednán jak teoretický základ v podobě popisu
protokolů, tak konkrétní řešení v podobě firewallu. Poslední zásadní látkou je
pak nasazení technologie EFS pro šifrování dat uživateli na souborovém systému.
Knížka je velmi vhodná pro každého, kdo dosud bezpečnost neřešil či neměl
ponětí, že takovýto problém vůbec existuje.
PATRIK MALINA

Autor: Jaroslav Horák
Vydavatelství:
Grada Publishing,
Praha, 2003
Počet stran: 200
Doporučená cena: 199 Kč


Stavíme si malou síť ve Windows XP a 2000

Při pohledu na aktuální nakladatelskou produkci to trošku vypadá, jako bychom
si všichni začali doma budovat počítačové sítě. Čtenářský zájem o podobné
tituly možná usnadnil cestu na trh i této knize, která se věnuje sestavení
nenáročné síťové infrastruktury patřičně "od podlahy". Protože podobných titulů
je, jak jsme již naznačili, na trhu vícero, neubráníme se na závěr porovnávání.
Autor si jako výchozí podmínku stanovil fakt, že jste naprostým začátečníkem.
Kniha je zaměřena na uživatele, kteří o sítích nic netuší a chtějí si ji doma
sami sestavit. Proto se zpočátku připravte na potřebné minimum teorie proč
vlastně síť budovat, a jak to principiálně vlastně pracuje. Máte-li jasno, lze
přistoupit rovnou ke třetí kapitole o komponentách pro fyzické propojení. Zde
se dozvíte vše o kabelech, adaptérech, konektorech či dalších aktivních prvcích.
Po menší mezihře o komunikačních protokolech autor pokračuje ryze prakticky:
následují kapitoly o finanční náročnosti a časovém plánu stavby sítě, a dále
již procházíme instalací hardwaru a konfigurací operačního systému. Konstrukční
část zakončuje oddíl o základní diagnostice.
Další kapitoly jsou již zaměřeny na praktické využití síťových zdrojů. Začínáme
základním sdílením lokálních prostředků, jako jsou soubory, složky a tiskárny,
a posléze přistoupíme k internetové konektivitě. Poslední tři kapitoly autor
věnuje konkrétním aplikacím, a to MS Internet Exploreru, MS Outlook Expressu a
ICQ.
Protože kniha má dosti konkurentů, pojďme trošku srovnávat. V první části autor
pojednal velmi podrobně hardwarovou konfiguraci, takže pokud chcete dělat vše
sami (včetně zakončování kabelů), najdete zde radu. Dále je zde základní popis
jednoho z produktů k provozování pokročilejší proxy služby, což také nebývá
všude. Co ovšem autor prakticky vůbec nepojednal, je bezpečnost, takže v této
oblasti se budete muset poohlédnout jinde.
Jak jsem zmínil, kniha je vhodná především pro úplné začátečníky, kteří chtějí
vše zrealizovat "na vlastní pěst". Máte-li již jinou publikaci tohoto druhu,
nic zásadně nového nečekejte.
PATRIK MALINA

Autor: Aleš Kostrhoun
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 214
Doporučená cena: 197 Kč


PostgreSQL
Praktický průvodce

Přestože v oblasti popularity mezi open source databázovými systémy zřejmě vede
jak mezi uživateli, tak u nakladatelů MySQL, svou cestu k tuzemským čtenářům si
konečně našla i legenda jménem PostgreSQL. Pokud jste dosud měli jen nejasnou
představu, o co jde a co to vlastně dokáže, máte jedinečnou možnost proniknout
do nitra systému, jenž patřil v oblasti relačních databází mezi první na
startovní čáře a dodnes je dostupný zdarma. Předloha pro jedno z mála (ne-li
jediné) českých pojednání byla vybrána zodpovědně: autor knihy je jedním z
kmenových členů open source vývoje PostgreSQL a k produktu samotnému má
prakticky otcovský vztah, což je v některých pasážích knihy znát. Publikaci
vytvořil ve snaze umožnit zájemcům proniknutí do ne zcela jednoduchého světa
jednodušším způsobem, než, jak píše, musel podstoupit sám.
Knížka není pro úplné začátečníky koneckonců, provozovat PostgreSQL není ani
trochu začátečnické téma, a znalost databázové problematiky se předpokládá.
Ačkoliv autor postupuje při výkladu místy velmi pozvolna, platí to pro popis
databázového stroje jako takového, ne pro základní pojmy z této oblasti.
Zkrátka, studium databází lze začít jinde jednodušším způsobem.
V celém svazku je zpracována velmi široká škála témat. Několik kapitol je
věnováno detailnímu popisu implementace jazyka SQL s řadou příkladů, počítaje v
to i výklad o spojování tabulek. Dále narazíte na popis datových typů,
realizaci transakčního zpracování, zvyšování výkonu pomocí indexů či třeba
definice omezení tabulek. Nechybí popis importu a exportu dat, ale též
specializované kapitoly o programových rozhraních v různých jazycích. Jedna
kapitola je zaměřena přímo na rozšíření možností pomocí jazyka C. V závěru je
zvlášť pojednána administrace serveru, a podstatnou částí knihy je referenční
příručka pro správu databází a tabulek.
Knížka je napsána velmi podrobně a nabízí široký přehled témat, jejichž
zvládnutí vyžaduje soustavnější studium a práci s vlastním produktem. Je určena
opravdovým zájemcům o pokročilé možnosti databáze, koneckonců tak jako
PostgreSQL samotná.PATRIK MALINA

Autor: Bruce Momjian
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 402
Doporučená cena: 447 Kč

InterBase/Firebird
Podrobná příručka

Řešením, jež vzešla z komunity open source, je v poslední době věnována stále
větší pozornost, čehož je tato kniha jasným dokladem. Poté, co byl trh alespoň
částečně uspokojen publikacemi o populární databázové platformě MySQL, nastal
čas poohlédnout se po výkonnějším a zajímavějším řešení. Jedním z logických
směrů je cesta do světa InterBase a jejích klonů.
V první řadě se zastavíme u osoby autora. Jazykové kvalitě díla nesmírně
prospělo, že nakladatel oslovil našince, neboť číst některé překlady je opravdu
dřina. A po stránce kvality obsahu se rovněž jednalo o volbu více než šťastnou:
Pavel Císař, svého času též zaměstnanec samotného tuzemského Borlandu na postu
technické podpory tohoto produktu, zná produkt InterBase a její odnože tak jako
málokdo u nás.
Náplň knihy rozhodně přesahuje popis produktů jako takových. Ačkoliv hlavním
cílem je seznámit čtenáře s implementací databází pomocí InterBase a jejích
open source sourozenců, autor si (naštěstí) v mnoha kapitolách neodpustil
obecnější výklad problému a srovnání s jinými platformami, a stejně tak
příklady v jazyce SQL jsou zde přiměřeně okomentovány.
První část knihy je zaměřena na seznámení s produkty jako takovými: dozvíte se,
co InterBase je, jak je to vlastně s tím open source vývojem u FireBirdu, ale
také jak se server instaluje, spouští a jak s ním komunikují klientské
aplikace. Samotná konfigurace serveru je pojednána dosti podrobně. Následující
kapitoly jsou již věnovány tvorbě databází. Rozhodně nepřeskakujte výbornou
stať o transakcích, dále vás čekají implementace SQL jazyka, datové typy, ale
též indexy či pohledy. Závěr knihy je zaměřen na zálohování, opravu databází,
vyhodnocování statistik a optimalizaci návrhu z hlediska výkonnosti. Nechybí
kompletní reference SQL jazyka pro každodenní použití. Velmi hodnotné je i
přiložené CD s instalací databáze, pečlivě vybraným softwarem pro správu a
množstvím dokumentace.
I když odhlédneme od faktu, že podobná kniha v češtině neexistuje, jedná se o
výjimečné dílko. Až bych řekl: chcete-li se naučit databáze, pak s touto knihou
a FireBirdem!
PATRIK MALINA

Autor: Pavel Císař
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 453
Doporučená cena: 490 Kč


OpenOffice.org 1.1
Uživatelská příručka

Již podruhé v nevelkém časovém odstupu dostáváme, shodou okolností díky témuž
nakladateli, možnost užít si ten zajímavý pocit, že kvalitní a legální software
pro každodenní kancelářskou práci prostě jen tak mimochodem obdržíme jako
přílohu při zakoupení knížky. Pokud jste dosud váhali tuto softwarovou výbavu
použít, předkládaná publikace je rozhodně dalším argumentem pro.
Jak zcela přesně naznačuje podtitul knihy, byla tato připravena jako primární
zdroj základních uživatelských informací protože OpenOffice.org je jako open
source řešení dodáváno pouze s elektronickou dokumentací, jde tedy zároveň o
jediný zdroj v českém jazyce.
Rozvržení knihy je rovněž dáno jasnou orientací na typické uživatele. První dvě
kapitoly popisují produkt jako takový, jeho vztah ke komerčním "sourozencům" a
také obsah vlastního přílohového CD. Třetí, již poněkud rozsáhlejší část
popisuje instalaci produktu, a to jak na platformě Linux, tak Windows. Nechybí
zde klíčové informace o instalaci písem, tiskáren a dalších kancelářských
"drobností". Velmi kratičká následující stať se zmiňuje o použití nápovědy.
Od páté kapitoly již autoři přikročili k detailnímu popisu práce s aplikacemi:
nejdříve je pojednáno o společném grafickém rozhraní, charakteru ukládaných
dokumentů a univerzálních funkcích, jako je automatická oprava pravopisu, a
posléze již krok za krokem můžete studovat tvorbu textových dokumentů, práci s
tabulkami a listy v tabulkovém procesoru, sestavování prezentací či navrhování
vlastních grafických prvků a rozsáhlejších koláží. Závěr knihy je pak věnován
jednak konfiguraci uživatelského rozhraní kancelářských aplikací, jednak
souhrnu typových úloh a postupů, na něž v praxi bezesporu narazíte.
Krom toho, že je kniha prakticky jediná svého druhu u nás, rádi přidáváme další
argumenty: velmi slušně je zpracován obrazový doprovod (na základě české
instalace kancelářského balíku), najdete zde většinu běžných a předpokládaných
postupů a v knížce se pravděpodobně budete dobře orientovat. Pokud chcete s
OpenOffice.org vážně začít pracovat, pak lepší balení neseženete.
PATRIK MALINA

Autor: SuSE CR
Vydavatelství:
Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 168
Doporučená cena: 197 Kč


Java
Bohatství knihoven

Ačkoliv otřepané rčení říká, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky, autor této
knihy to provedl hned dvakrát. Po sepsání své první povedené učebnice usoudil,
že je potřeba ještě cosi dodat k tvorbě grafického uživatelského rozhraní, a
nesmírná dynamika vývoje jazyka Java jej znova "dohnala" k sepsání tohoto
svazku. To, co mu nedalo spát, je stále bohatší funkcionalita knihoven.
Jak jsme neznačili v úvodu, od knihy rozhodně nečekejte úvod do Javy. Autor
naprosto striktně spoléhá, že programovací jazyk jako takový rozhodně znáte, a
to nejlépe alespoň v rozsahu jeho první publikace. Samozřejmě je možno se jej
naučit i jinak, ale text se často ke dvěma předchozím knihám odkazuje, a proto
není od věci si je opatřit (ujišťujeme vás, že finančně nevykrvácíte). Text
tohoto svazku samozřejmě musel vznikat postupnou selekcí: nabídka standardních
tříd Javy je obrovská, avšak málokterý programátor využije vše, neboť se často
jedná o dosti speciální záležitosti. Hlavní autorův vklad tedy spočívá v úvodní
selekci, na jejímž konci je uspořádaný přehled knihoven, jež se budou hodit
většině tvůrců.
Výsledkem popsaného selekčního přístupu je 14 kapitol, jež vyplňují většinu
obsahu knihy a jejichž společným tématem je racionální práce s většími datovými
strukturami. Autor začíná pozvolna od typické struktury pole a dále se věnuje
pokročilým typům jako jsou kolekce, seznamy či množiny, a zmiňuje též třeba
použití iterátorů. Závěrečných pět kapitol je pak zaměřeno na vybrané
speciality, jimiž chtěl autor čtenáře potěšit po té úmorné datové dřině:
narazíte zde na postupy pro zpracování extrémně velkých celých a desetinných
čísel při zvýšených nárocích na přesnost, práci s náhodnými čísly či údaji o
čase a datu, a závěr patří komprimaci souborů pomocí algoritmu ZIP.
I z výše uvedených stručných informací je zřejmé, že kniha je určena tvůrcům
"velkých" aplikací, kde má smysl zabývat se optimalizací práce s rozsáhlejšími
datovými strukturami. Nejen pokud začnete předchozími dvěma svazky téhož
autora, je tato knížka logickým a inspirativním pokračováním.
PATRIK MALINA

Autor: Pavel Herout
Vydavatelství: Kopp,
České Budějovice, 2003
Počet stran: 242
Doporučená cena: 199 Kč

PostScript&PDF

Přestože formát dokumentů PDF patří v současné době mezi nejpopulárnější, bylo
by mylné předpokládat, že uživatelé dobře znají (a proč také?) jeho široké
možnosti a potenciál. Problém nastane ve chvíli, kdy jste konfrontováni s
realitou v oblasti tisku: dodejte nám podklady ve správně připraveném PDF a
dostanete tiskovinu, jak jste si přáli! Cítíte se na tenkém ledě? Pak sáhněte
po této velmi působivé publikaci!
Na první pohled poměrně útlá kniha je vlastně podrobným obrazovým průvodcem pro
každého, kdo chce (nebo je nucen) využívat dokumenty PDF v profesionální
předtiskové přípravě. Autoři zcela v souladu se současnými trendy přichystali
základní seznámení pro zákazníky, kteří podlehli nesnesitelné lehkosti přípravy
vlastních dokumentů pomocí dostupných desktop publishing nástrojů, a vzápětí
pocítili mrazení v zádech při představě, že špatně připravený soubor může
způsobit milionovou škodu.
Kniha je rozdělena na čtyři základní části. První kapitola popisuje technologii
PostScript řeč je o jeho historii a významu, a dále samozřejmě o tvorbě
postscriptových dokumentů, zpracování jednotlivých objektů a též např. o typech
písem. Druhá, mnohem delší část je již zaměřena na popis formátu dokumentů PDF.
Opět je zde chronologicky zpracován jeho vývoj a postupně rozšiřovaná
funkcionalita, a vše je demonstrováno na možnostech aplikací firmy Adobe, tedy
Acrobatu a Distilleru.
Třetí kapitola již detailně postihuje vlastní proceduru přípravy dat pro
realizaci ofsetového tisku. Krok za krokem se zde názorně čtenář seznamuje s
různými parametry výstupního dokumentu, s cílem eliminovat nepříjemná
překvapení. Na samotný závěr knihy je umístěna stránka s nejdůležitějšími
pravidly.
Pokud nepočítáme interní materiály různých tiskáren, je toto snad jediná
publikace svého druhu u nás. Kniha je perfektně zpracována po obsahové stránce,
ale opravdovou lahůdkou je v tuzemských poměrech grafické provedení a sazba.
Barvy jsou využity tam, kde to má smysl, a výsledkem je velmi přehledný a
didakticky kvalitní materiál. Doporučujeme všem, od reklamních agentur po
pracovníky redakcí.
PATRIK MALINA

Autor: Jan Smékal,
Vydavatelství:
Grafie CZ, Praha, 2003
Počet stran: 112
Doporučená cena: 199 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.