Kdo navštěvuje vaše webové stránky?

Archiv | 01.01.99

Funnel Web a Monitor to zjistí Web se proměnil z původního nástroje pro předávání informací mezi vědeckým...Funnel Web a Monitor to zjistí


Web se proměnil z původního nástroje pro předávání informací
mezi vědeckými pracovišti v obecné informační médium srovnatelné
s tiskem, rozhlasem a televizí. To s sebou samozřejmě přineslo
komercionalizaci a nástup reklamy, která je často jediným
zdrojem příjmů komerčních médií.

V boji o reklamu je klíčová sledovanost toho kterého média, a
ani Web v tom není výjimkou. Pro správce webových stránek se
proto staly nepostradatelné aplikace pro webový audit
analyzující sledovanost stránek. Vše začalo používáním
jednoduchých počítadel ukazujících počet návštěvníků stránky.
Dnes jsou k dispozici různá řešení, která sledují návštěvy
webových stránek on-line, případně aplikace analyzující log
soubory webových serverů a generující podrobné zprávy o
návštěvnosti.

Veškerý software pro webový audit je samozřejmě mířen na
uživatele publikující na Webu. Hlavní použití najde jako zdroj
informací pro zadavatele reklam, ale znalosti o struktuře
čtenářů mohou dobře posloužit také pro přizpůsobení obsahu a
formy stránek.

Funnel Web 2

Funnel Web je typickou komerční aplikací pro analýzu
sledovanosti webových stránek z log souborů udržovaných webovými
servery. Zpracovávat umí log soubory mnoha webových serverů a je
také schopen tyto soubory sám načítat prostřednictvím FTP.
Vypracování analýzy lze spustit ručně, k dispozici je ovšem
užitečná možnost automatické tvorby analýz podle zadaného
rozvrhu ve zvolených časových intervalech. V takovém případě lze
dokonce analýzy prostřednictvím FTP ukládat na libovolné místo
na Internetu, kde jsou dostupné všem zájemcům. Výsledkem analýzy
je totiž sada HTML souborů popisujících přístupy na webový
server.

To, co bude Funnel Web skutečně analyzovat, záleží na uživateli.
Zvolit jde libovolný časový úsek zadaný relativně (posledních X
dní) nebo absolutně (od-do). Analyzovat lze údaje vztažené k
serveru (počet přístupů, chyb) i informace o klientech, kteří
stránky četli (URL adresy, země, prohlížeče, OS apod.). Užitečná
je možnost aplikovat na data filtr a vyřadit tak například
zpracování odkazů na GIF obrázky nebo se soustředit pouze na
HTML soubory. Podobně lze filtrovat klienty a sledovat přístupy
jen z vybraných adres, nebo naopak některé adresy ze zpracování
vyřadit (třeba vlastní). Uživatel si také může vybrat, zda ho
zajímají počty přístupů či odeslaných bytů, nebo obojí. V každém
případě je třeba mít na paměti, že pokud dané informace log
soubor neobsahuje (u různých serverů se obsah liší), neobjeví se
přirozeně ani v analýze. Uživatel může zvolit tabulkový i
grafický výstup a částečně ovlivnit také formu podání (2D/3D
graf, velikost tabulky, záhlaví/pata stránky, jazyk - bohužel
bez češtiny). Zajímavostí verze Funnel Web Professional je
možnost zpracovávat několik log souborů dohromady a vytvářet tak
reporty za virtuální servery.

Funnel Web 2 je produktem australské firmy Active Concepts
( www.activeconcepts.com ) a dostupný je za 249 USD ve standardní
verzi nebo 499 USD ve verzi profesionální. Používat jej lze pod
Windows 95/98/NT, na počítačích Macintosh, a v nejbližší by se
měly objevit také verze pro řadu unixových stanic. Jeho
uživatelské rozhraní je jednoduché, což analýzu usnadňuje.
Neškodila by mu ale trochu větší "průhlednost".

Monitor

Zcela jiný přístup k webovému auditu zvolil Monitor, který je
produktem ryze české společnosti Acron Communications. Monitor
je vlastně webový server ( www.monitor.cz ), který průběžně
sleduje, kdo přistupuje na vaše webové stránky. Nemůže to
přirozeně činit z vlastního rozhodnutí, nejprve musíte do kódu
sledovaných stránek vložit drobný skript, jenž o přístupu podá
zprávu Monitoru, a samozřejmě se na tomto serveru také
registrovat. Vlastní skript není potřeba nijak programovat, jeho
text získáte po registraci.

On-line monitorování stránek funguje podobně jako analýza log
souborů, s tím rozdílem, že databázi přístupů na stránky si
vytváří a udržuje Monitor sám na základě informací ze skriptů
vložených do stránek. Analýzy sledovanosti jsou potom generovány
na žádost po přihlášení na server, k¦čemuž slouží běžný webový
prohlížeč.

Jaké informace tedy Monitor poskytuje? Předně jsou to souhrnné
údaje o počtu hitů, počítačů a osob přistupujících na vaše
stránky. Tyto údaje je možné přehledně zobrazit za poslední den,
týden, měsíc či rok nebo za libovolný den, který si vybere.
Číselné údaje jsou doplněny grafy, ze kterých lze snadno vyčíst
vytíženost serveru v průběhu dne i týdne a tyto údaje jsou
samozřejmě hlavním argumentem pro zadavatele reklamy. Monitor
ovšem poskytuje spoustu dalších informací, zajímavých z pohledu
tvůrců stránek. Můžete se například dozvědět zastoupení
jednotlivých prohlížečů používaných pro přístup na stránky a
podle toho používat vlastnosti specifické pro ten který
prohlížeč. Užitečný je i přehled domén, ze kterých lidé
přistupují na vaše stránky. Z něj lze zjistit nejen geografické
rozložení čtenářů, ale třeba i to, zda vaše stránky čtou spíše
lidé z firem nebo akademických institucí. Podobně užitečné je
také zobrazení pořadí návštěvnosti stránek, z¦nějž lze snadno
odvodit, o jaké informace je největší zájem. Novinkou, která se
na Monitoru objevila v průběhu října, je zobrazení seznamu URL
adres navštívených těsně před tím, než se čtenáři vydali na vaše
stránky. Z tohoto seznamu například snadno určíte, kde všude se
nacházejí odkazy na vaše stránky.

Monitor je poměrně mladý server, vznikl teprve v červnu tohoto
roku, a po několikaměsíčním zkušebním chodu se vyvinul do podoby
placené služby. Jeho hlavním kladem je přehledné zobrazení
aktuálních informací o návštěvnosti přesně vybraných stránek.Funnel Web

+ komplexnost
+ filtrace
- cena

Monitor

+ přehledný
- nelze uživatelsky nastavit (filtry)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.