Kde se pivo vaří ...

Archiv | 01.04.98

"...tam se dobře daří", končí verš známé písničky a zbývá jen dodat, že i firmám podnikajícím na trhu info..."...tam se dobře daří", končí verš známé písničky a zbývá jen
dodat, že i firmám podnikajícím na trhu informačních
technologií. Dá se říci, že část pivovarů své agendy zpracovává
na systému vytvořeném firmou Pivovarský software s.r.o.

Systém v současné době podporuje 15 pivovarů a jedna sodovkárna
v České republice a byl vyvinut programátory, kteří původně
působili ve výpočetním středisku generálního ředitelství
Pivovarů a sladoven. Z tohoto postu byl připravován účetní
software, jenž funguje v Čechách a zčásti na Moravě. Během někdy
příliš dlouho táhnoucí se privatizace (např.: Městský pivovar se
sladovnou Nová Paka, a.s., prošel tímto procesem třikrát) došlo
k omezení počtu provozoven zčásti kvůli jejich majitelům, kteří
nebyli ochotni počítačově zpracovávat tok peněz, zčásti
v¦důsledku přechodu pivovarů pod zahraniční vlastníky, kteří
investovali do vlastního programového vybavení. Problematika se
však instalací, například německých programů, nevyřešila, ba
právě naopak. V podnicích si zřejmě zcela neuvědomili odlišná
právní specifika na našem trhu, a především pro "západní" Evropu
archaické přebírání peněz v hotovosti, jež logicky v dovezeném
účetnictví nemělo svoje místo. I mnohdy zarážející liknavost
odběratelů piva a jejich neochota platit, bylo něčím, s čím již
zmiňovaný software měl zásadní problémy, protože díky právnímu
systému na západ od našich hranic byla i tato záležitost
extrahována.

Otázka platby za rozsáhlý a spolu s legislativou často se měnící
systém je v tomto případě řešena formou měsíčního nájmu (jeho
výše se dle konfigurace pohybuje mezi 5 až 90 tisíci korun). Jak
mi potvrdil ředitel firmy Ing. Hronek, jednorázové odprodání
mnohaleté práce by bylo pro mnohé zákazníky finančně
nerealizovatelné, a navíc nevýhodné. Programátoři průběžně
pracují na jistých úpravách, musí předvídat vývoj na trhu s
hardwarem, přizpůsobovat systém různým typům sítí, a navíc hbitě
reagovat na poruchy, které se ve smlouvě zavazují odstranit do
24 hodin s tím, že odpadá dlouhodobé hledání viníka,
"zahradníka", popřípadě nešťastné sekretářky, protože není
určena speciální taxa za výjezd. Také úpravy "na objednávku",
které mají delší dosah, se automaticky nabízejí ostatním
zákazníkům a implementují do systému. To znamená, že aktualizace
neboli upgrade je zahrnuta do nájemní smlouvy a pivovary ji
obdrží bez dalšího příplatku.

Hlavní předností a důvod, proč naše ve velké míře o existenci
bojující pivovary preferují tento systém, je zřejmě filosofie
stavby a vývoje. Předjímání nejen dynamiky IT trhu, ale i
soustředění se na objekt zájmu jako takový, totiž na peníze a
jejich tok. Dnešní legislativa, ale spíše nedostatečná
důslednost finančních úřadů poněkud nabourává onen logicky
zákonný systém zpracování peněz. Jeden z architektů systému,
Ing. Kotyk, však věří, že v brzké době zesílí pravomoce státu v
této oblasti, a že poté bude právě tento software svou přesnou
kategorizací peněz a metodickou údržbou ideálním pro
standardizované podnikání. K tomu by také měla sloužit zpětná
vazba mezi uživatelem a systémem, která by rychle umožňovala
grafickou prezentaci dat a stav toku peněz (bez toho, kde se
kolik nemusí zaplatit státu na daních či pojištění).

Další neméně podstatnou podmínkou je nenáročnost na hardwarové
požadavky a obsluhující personál, který se dodnes nemůže označit
za dostatečně vzdělaný v problematice práce s počítačem, systém
platby a možnost implementace podpůrných softwarových produktů
jiných firem. Menší pivovary mají cca 60 zaměstnanců, a až
donedávna byla ve většině z oněch 15 instalována síť Netware
Light, teprve v posledních letech se postupně přechází na
Novell. S hardwarem je situace srovnatelná: teprve poslední
verze si dovoluje míti jisté nesmělé návrhy na využití procesorů
řady 486 a Pentií, aby se předešlo neekonomicky dlouhé časové
odezvě po zadání příkazu. Samotná data lze již dnes využívat na
počítačích s operačním systémem MS Windows 95, ale i kvůli
hardwarové náročnosti tohoto sytému je zřejmé, že tohoto využití
se zhostí především manažerské špičky a finanční experti pro
grafickou analýzu, formou např. excelovských grafů.

Závěr volím obligátní, tedy -- co až přijde Internet. Musí
nejprve přijít a jeho využití musí být pro firmu finančně
znatelné. Dnes tudíž ještě pořád platí, že telefon jako telefon,
a ekonomický přínos je dosud alespoň pro tento okruh uživatelů
minimální.


Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.