Je mobilní Internet přínosem?

Archiv | 01.11.98

Zkušenosti z provozu Připojení k Internetu pomocí telefonní linky je již běžnou záležitostí, ne však pomo...Zkušenosti z provozu


Připojení k Internetu pomocí telefonní linky je již běžnou
záležitostí, ne však pomocí sítě GSM. Tato možnost však existuje
a řada výrobců již na našem trhu nabízí nejrůznější komponenty
pro připojení právě přes síť GSM.

Konkrétně společnost Ericsson nedávno uvedla na náš trh čtyři
výrobky (technické podrobnosti jsme uvedli v minulém čísle PC
WORLDu), jejichž společným jmenovatelem může být možnost, kterou
lze nazvat jako mobilní Internet . Paleta výrobků se skládá
z nového mobilního telefonu SH 888, infračerveného modemu DI 27,
palmtopu MC 16 a GSM datové karty GC 25. První dva výrobky lze
označit za zcela nové přístroje, v případě posledních dvou jde o
modifikaci výrobku jiné značky (MC16) a produktu, který se již
na našem trhu pod jinou značkou prodával (GC25).

Je zcela zřejmé, že jednotlivé výrobky lze používat i pro další
účely, pro nás však bude nosným tématem připojení k Internetu.
Vezměme to podrobněji podle uvedeného pořadí.

Měl jsem asi týdenní možnost vyzkoušet si všechny dosud popsané
přístroje a sestavovat tak z těchto komponent nejrůznější
kombinace právě pro spojení s poskytovateli, a tedy přístup na
Internet, který mě, jak jsem v úvodu zmínil, nejvíce zajímal.
Vyzkoušel jsem proto (doufám) všechny možnosti a kombinace, jež
toto umožňovaly.

Kombinace můžeme rozdělit na přístup:

1. z notebooku využitím:

a - datové karty

b - prostřednictvím mobilního telefonu a infračerveného modemu
(nebo zabudovaného infračerveného rozhraní)

c - přes mobilní telefon pomocí sériového kabelu2. z palmtopu MC 16 prostřednictvím:

a - prostřednictvím mobilu a infračerveného modemu3. propojení a synchronizace dat mezi palmtopem a PC, které
slouží především pro zálohování, lze řešit:

a - prostřednictvím vestavěných infračervených rozhraní

b - komunikací pomocí sériového kabelu.

Z notebooku

Ke zmíněné úvodní poznámce o datové kartě GC 25 musím poznamenat,
že velmi podobnou kartu měli možnost v našem TestCentru IDG již
před časem vyzkoušet kolegové a přesto, že na ní byla uvedena
společnost Compaq, podle informací se jednalo opět o výrobce
Ericsson, který však na našem trhu tuto kartu nenabízel.

Kartu doprovázel CD-ROM Mobile Office GC25 GSM Data Card.
Poněkud naivně jsem si představoval, že bude stačit nainstalovat
ovladače PCMCIA a GC 25 pomocí nástrojů Windows, a pak již jen
nastavit vytáčení. Bohužel nebylo tomu tak. Ovladač pro vlastní
kartu sice lze nainstalovat, ale ve vlastnostech pro vytáčení se
neobjeví. Alespoň mě se to nepovedlo (a ani dalším dvěma
kolegům). Instalace se zdařila až po spuštění CD-ROMu, kdy
instalační program nejdříve hledá, případně nutí nainstalovat
klienta MS eXchange, dále pak nainstaluje vlastní obslužný
program Phone Modem Manager. Ten již "umí" pracovat s SMS a
Address Bookem. Vytáčení z této aplikace je bezproblémové, lze
připojit zmíněné sluchátko, a má-li váš notebook mikrofon,
můžete ihned telefonovat. Ovladač lze nyní přiřadit i pro
vytáčení v rámci připojení k Internetu. Pro vlastní připojení již
tedy není nutné zmíněný Manager spouštět, ovladač se aktivuje
automaticky před vytáčením.

Takto sice pracuje komunikace bezchybně, nicméně nechápu nutnost
instalace klienta eXchange a nelíbí se mi takováto závislost na
programu, který není bezprostředně nutný (alespoň v mém případě).

Infračervený modem DI 27, jenž se nacházel jako externí
příslušenství telefonu, nabízí další způsob komunikace
s notebookem (pokud má také zabudovaný IrDa port). V notebooku je
třeba nainstalovat ovladač pro Infrared port, a to ať již
externích zdrojů, nebo z CD-ROMu Mobile Phone SH 888, dodávaného
k telefonu.

V tomto případě se komunikace nedařila, protože však inframodem
pracoval (viz další zkoušky), závada byla pravděpodobně na
straně notebooku (chybné nastavení IrDa portu nebo
nekompatibilita - nebyl však dostatek času závadu odstranit).

Balení telefonu obsahovalo kabel/adaptér pro sériové připojení
notebooku k telefonu. Po připojení telefonu sice Windows cosi
našla, avšak nebylo to to pravé. K našemu velkému překvapení bylo
nutné opět nainstalovat ovladač pro infračervené rozhraní. Poté
je nutné nainstalovat ovladač telefonu SH 888, který na sériovém
portu emuluje (!) komunikaci s IrDa rozhraním. Toto řešení sice
nechápu, nicméně komunikace probíhala bezchybně a Internet byl
bez problémů dostupný

Komunikace palmtopu a PC

V podstatě se jedná o komunikaci systémů Win CE a Windows 95. Na
notebook je nutné nainstalovat podporu pro Windows CE, po čemž
následuje propojení sériovým kabelem. Je nutné nastavit na obou
portech, (u palmtopu i notebooku) stejnou přenosovou rychlost.
Pak se na notebooku aktivuje program pro komunikaci s Win CE,
který umožňuje přenos souborů, konverzi a zálohování z palmtopu
na notebook.

Komunikace infračerveným portem byla opět poněkud náročnější, a
ne vždy se podařilo spojení navázat.

Závěrem

Celé popisované téma je natolik rozsáhlé, že se zde při nejlepší
vůli nemohu zmínit o všech získaných zkušenostech z testování.
Nemohu popsat další zajímavé vlastnosti jednotlivých komponent a
není prostor ani pro získané dojmy z jejich provedení (technické
a uživatelské), ať již kladných nebo záporných.

Zařízení ale v podstatě splňovala svůj účel, který jsem od nich
očekával, tedy mobilní připojení k Internetu, některé vlastnosti
však nejsou zcela dotaženy. Mohou např. nastat problémy
s kompatibilitou notebooku, problémy s nastavením parametrů při
připojování do sítí poskytovatelů (v případě palmtopu) atd. Zde
bude hodně záležet na výrobci (Ericsson) nebo nějaké třetí
firmě, zda bude k dispozici více podpůrného softwaru, tedy
ovladačů, aplikací, podpora více platforem atd.

Je nutné mít také na paměti omezení max. přenosové rychlosti na
9 600 Kb/s dané principem přenosu dat po GSM. V parametrech
k modemu DI 27 se sice hovoří o možnosti využití komprese dat a
rychlosti až 38 400 Kb/s. Kdo však má zkušenosti s Internetem,
ví, že převážná část dat je tvořena zkomprimovanými soubory
(především grafikou). Z mých praktických pokusů, kdy jsem
stahoval soubory z FTP serverů, se přenosová rychlost pohybovala
mezi 0,5 až 1,1 KB/s, což odpovídá teoretické maximální
rychlosti 9 600 Kb/s.

Ti uživatelé, kteří chtějí mít i na cestách přístup ke svým
souborům či dokumentům na Internetu, mohou popisovaná zařízení
využít.

Nový mobilní telefon SH 888

Jedním ze základních vlastností telefonu je, že se jedná o
dvoupásmový přístroj, který umožňuje v místech, kde jsou
k dispozici sítě GSM 900 i GSM 1800 (MHz), výběr nebo přechod
z jednoho pásma na druhé. Pro datovou komunikaci má zabudované
infračervené rozhraní. Obsahuje vylepšené funkce SMS, faxu a
elektronické pošty, převedení hovoru, konferenční hovor až 5
účastníků, pevnou volbu čísel - uložení prvních počátečních
číslic, informace, zobrazující cenu hovoru, Call Barring -
omezení hovorů, funkci ALS, kdy má uživatel u operátora dvě
různá čísla a účty na jednu SIM kartu, identifikace volajícího
(CLI) zobrazující jeho číslo, funkci přidržení hovoru při
současném vyřizování jiného atd.

Z dalších parametrů jen stručně: Paměť na posledních 15 čísel,
seznam posledních deseti přijatých hovorů a posledních deseti
ztracených hovorů a uchování až 99 čísel v paměti telefonu (navíc
ke kapacitě SIM karty). Využití GSM Phase 2+ dává telefonu
Ericsson SH 888 možnosti jako je třeba pokročilé kódování řeči
při plné rychlosti (Enhanced Full Rate Speech Coding). Telefon
má maticový displej 3 × 12 znaků, váží 195 gramů včetně
ultratenké baterie NM 6080 (s vysokokapacitními bateriemi NM
6120 až 400 min. hovoru nebo 120 hod. v pohotovostním režimu) a
jeho rozměry jsou 130 × 49 × 22 mm.

Infračervený modem DI 27

Tento modul je určen k rozšíření komunikačních možností nejen
zmíněného telefonu, který pomocí infračerveného rozhraní
komunikuje s dalšími zařízeními, jež používají technologii IrDa.
DI 27 je kompatibilní se všemi mobilními telefony Ericsson řady
600 a 700, pro GSM pak řady 900/1800. Jeho rozměry jsou 23 × 46
× 14 mm a hmotnost menší než 10 g. Obsahuje program Ericsson
Mobile Office Suite podporující SMS a Phone Book Management.
Dále umožňuje používat e-mail, fax, Internet a další komunikační
software. Samozřejmým určením modemu je spojení s osobním či
přenosným počítačem, tiskárnou nebo jiným zařízením.

Palmtop MC 16

Jde o OEM verzi palmtopu jiného výrobce, kde operačním systémem
jsou Windows CE 2.0. Počítač je koncipován jako mobilní, plně
vybavený komunikační systém nabízející e-mail, prohlížeč
Internetu, fax a systém SMS. MC 16 obsahuje dále infračervený
modem pro bezdrátové spojení mezi mobilním telefonem a jiným
počítačem. S čísly uloženými v telefonu pracuje aplikace "My
Ericsson Phone", která umožňuje vést a ukončovat hovory přímo
z palmtopu.

GSM datová karta GC 25

Tato karta nabízí funkce faxu, SMS, hlasové spojení a správu
adresáře. Karta GC 25 se připojuje do slotu typu III pro PC
karty a nabízí uživateli přístup k řadě služeb celulárních sítí a
modemových funkcí včetně přístupu na Internet. Po připojení
dodávaných sluchátek lze běžným způsobem telefonovat. GC 25 má
hmotnost (karta a anténa) 90 g. Z dalších funkcí GC 25 lze
jmenovat vestavěné heslo, možnosti omezení volání, funkce
zpětného dotazu k zajištění bezpečného přenosu a omezitelný
přístup.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.