Jděte na to vizuálně

Archiv | 01.11.98

Microsoft Visual Studio 6 Enterprise Již nějakou dobu říkám o Microsoftu s¦nadsázkou, že je to firma,...Microsoft Visual Studio 6 Enterprise


Již nějakou dobu říkám o Microsoftu s¦nadsázkou, že je to firma,
kde došlo k¦vítězství marketingu nad technologií. Visual Studio
je jedním z¦pozoruhodných obchodních tahů, kterými Microsoft
dobývá další a další území. Co děje? Firma vzala všechny své
vývojové nástroje, doplnila spoustou pomocných produktů
a ladicích verzí serverů, vše zabalila do jedné krabice a celé
nabídla za zlomek ceny, která by vznikla součtem cen jednotlivých
produktů.

Starejte se o obchod, ne o techniku.

Co se skrývá pod označením Visual Studio (dále VS)? Odpověď je
zdánlivě jednoduchá -- balík vývojových nástrojů, určený pro tvorbu
a údržbu podnikových aplikací provozovaných v¦klasických sítích
LAN, ale i WAN a intranetu/Internetu. V citované větě najdeme
vysvětlení, proč je VS pojato tak velkoryse. V¦centru pozornosti
stojí účel vyvíjené aplikace (obchod, business), který nesmí být
deformován technologickými hledisky, resp. zahleděností vývojáře
do určité technologie. Výsledná aplikace je skládačkou, jejíž
dílky mohou být z¦různých materiálů a pocházet od¦různých autorů.
VS již přímo předpokládá týmovou spolupráci na projektu a dělbu
práce. Někdo může připravovat komponenty, jiný bude programovat
databázové operace a další to vše poskládá do aplikace. Pro
každou z¦těchto činností se hodí něco jiného, a stejně tak mezi
členy týmu bývají různě zaměření jedinci. VS nabízí každému
z¦nich právě to "jeho", v¦čem je nejlepší.. Sadou nástrojů je
pamatováno i na údržbáře systému, protože udržovat chod aplikace
je někdy horší, než ji vytvořit.

Pro recenzenta je VS obtížně uchopitelné
téma. Jen vyjmenování nástrojů obsažených v¦balíku a jejich
kratičká charakteristika by zabralo celou plochu vyhrazovanou
běžné recenzi (naštěstí jsem dostal přidáno). Ještě náročnější
bylo pátrání po všech slabinách a přednostech jednotlivých
programů, nehledě na to, že se patrně dočkají samostatných
recenzí. Pokusím se o kompromisní přístup, kombinující pohled
"z ptačí perspektivy" a zastávky u jednotlivých nástrojů.

Verze, kterou naše redakce obdržela, má číslo 6 a nese prozatímní
označení "Release Candidate¦1". V¦době vzniku tohoto textu se již
produkt objevuje v¦cenících prodejců a dnes, kdy jej čtete, je
zřejmě v¦prodeji. Existuje ve dvou verzích -- Professional
a Enterprise. V¦obou naleznete vývojové nástroje, Enterprise je
rozšířena o skupinu pomocných nástrojů pro analýzu, ladění,
údržbu a dále o vývojové verze serverových produktů (SQL,
Exchange, SNA, apod.). Měli jsme štěstí a dostali jsme verzi
Enterprise, takže jsem si VS užil hezky celé.

Instalujeme

Jak bude celý produkt vybaven manuály a dalšími materiály, lze
jen hádat, protože "kandidát" má k¦sobě jen tenká "skripta" se
stručným popisem. Šest instalačních cédéček, která jsem
nafasoval, však dává tušit, že to bude vskutku impozantní balík.
Naštěstí se ukázalo, že se mi na disk nahraje z¦jejich obsahu jen
část.
Před instalací (a nejlépe před nákupem) si zkontrolujte váš
hardware. Požadavky nejsou právě skromné, i když při dnešních
cenách nijak hrozivé. Potřebujete Pentium alespoň 90 MHz, 24, ale
raději 32 MB paměti, operační systém Windows 95/98 nebo NT
Workstation 4.0 se servispakem 3, Internet Explorer 4 se
servispakem 1, myš, VGA (ale raději SVGA) monitor a CD-ROM
jednotku. Potřebný prostor na disku 500 až 1 000 MB podle
konfigurace, přesné velikosti podstatných produktů zmíníme dále.
Vřele doporučuji sehnat si český Internet Explorer se servispakem
1. Já jsem servispako neměl, zato jsem používal virus jménem
ActiveDesktop. Byl jsem po zásluze vytrestán přepsáním anglické
verze přes českou, srovnáním Plochy se zemí, resetem zobrazování
ikonek v oknech, a ještě ke všemu mi přestalo tisknout SPSS. Tuto
příhodu uvádím hlavně proto, kdyby snad někdo chtěl polemizovat
s¦úvodním odstavcem tohoto textu. Jediné, co je na příhodě
kladné, je že po Active Desktopu už není ani památky, takže teď
mohu počítač dokonce vypnout, když jdu spát nebo domů. Instalační
program má tři "košíky". V¦prvním jsou připraveny vývojové
nástroje, ve druhém nástroje tvořící podnikovou (Enterprise)
nadstavbu a ve třetím servery. Poslední dva jsou obsaženy pouze
ve verzi Enterprise. Trochu mimo tyto skupiny se nachází
elektronická dokumentace. V¦Microsoftu ji pojali velkoryse a pro
sebe úsporně a jednoduše přibalili knihovnu MSDN (Microsoft
Developer's Network).

Na úvod pojednání o nástrojích tvořících Visual Studio stručnou
charakteristiku, jak si u Microsoftu představují podnikové
aplikace a jejich vývoj a údržbu. Typická podniková aplikace běží
v¦prostředí podnikového intranetu, je poskládána z¦komponent,
využívá technologií COM, DCOM a dalších, přistupuje k¦datům
uloženým na SQL serveru prostřednictvím ODBC a OLE DB, využívá
poštovních služeb. Tuto aplikaci vyvíjí a udržuje tým, v¦němž
jsou databázoví specialisté (SQL server), "opravdoví
programátoři" (C++, Java, resp. VJ++), "pojídači koláčů" (Visual
Basic), webmistři (InterDev, FrontPage) a uplatnění najdou u nás
početní příslušníci sekty foxkařů (Visual FoxPro). Propojení
všech součástí dohromady umožňuje množství pomocníků, Wizardů,
analyzátorů, špiónů a prohlížečů. Vývojové nástroje mají pro
přehlednost sjednocené číslo verze na 6, někde figurují pod
kódovým označením¦98.
Dalším jednotícím rysem je příslušnost ke kategorii RAD (Rapid
Application Development), podpora architektury DNA (Distributed
interNet Application), což není nic jiného, než označení
Microsoftu pro architekturu vícevrstvých distribuovaných
aplikací, založených na technologii COM a DCOM. Společná je
schopnost práce s¦databázovými daty, řešená někde přímo, ale
zpravidla přes komponenty.

Každý programátor nebo vedoucí týmu se může rozhodnout, jak bude
aplikaci stavět. Jednou (krajní) možností je použití jediného
nástroje, druhou a flexibilnější je skládání aplikace z¦různých
zdrojů. Ti, kdož se rozhodnou pro první variantu, Visual Studio
vlastně nepotřebují. Zvolíme tedy druhou cestu a naší první
zastávkou bude

Visual InterDev.

Jedná se o prostředek pro tvorbu databázových aplikací založených
na jazyce HTML a použití komponent. Základem integrovaného
prostředí je editor HTML stránek, pracující ve WYSIWYG režimu
a podporující dynamický HTML. Nejčastěji se bude jednat
o formuláře a výstupní sestavy propojené s¦databázovými daty
pomocí nástrojů, které jsou součástí programu. Pro ty, kdo chtějí
používat skriptování, má InterDev na výběr mezi jazyky Visual
Basic Scripting Edition a Jscript. InterDev umožňuje týmový vývoj
aplikace, který se jako jinde ve Visual Studiu uskutečňuje
prostřednictvím nadstavby Visual Source Safe.

Visual Basic

je dnes asi nejrozšířenějším vývojovým prostředkem z¦produkce
Microsoftu a stal se standardem, který přejaly mnohé další firmy.
Visual Basic má ze všech nástrojů asi nejširší záběr, dobře se
učí a na disku zabere poměrně málo místa (typicky 54 MB,
maximálně 94 MB). Uděláte v¦něm klidně celou distribuovanou
aplikaci, od uživatelského rozhraní až po jednotlivé komponenty.
Visual Basic počítá s¦tím, že uživatelské rozhraní aplikace bude
mít podobu dynamické webové stránky (DHTML) a ve svém
integrovaném prostředí obsahuje i příslušný návrhář. Uživatelské
rozhraní se buduje z¦komponent ActiveX, z¦nichž nejpodstatnější
jsou komponenty pro přístup k¦databázovým datům. Již klasické
komponenty, využívající nativní přístup k¦MS SQL a Oracle nebo
tradiční ODBC, naleznete vedle nejnovějších technologií jako je
OLE DB nebo ADO (ActiveX Data Object).

Pakliže by nestačily standardní komponenty dodávané Microsoftem,
můžete si samozřejmě napsat vlastní a je na vás, zda k¦tomu
použijete též VB nebo céčko (VC++) nebo Javu (VJ++). Pro
vícevrstvé aplikace budete potřebovat i komponenty typu COM. VB
umožňuje psaní COM určených pro role datových poskytovatelů i pro
role spotřebitelů.

Visual C++

je největší "dělo" z¦celého studia. Jeho instalace zabere 266 MB,
maximum je dokonce 370 MB. Je to nejefektivnější nástroj, pokud
jde o rychlost a velikost výsledných programů nebo komponent.
Toto hledisko je prioritní, pokud má aplikace běžet v¦síti
s¦malými přenosovými rychlostmi (uživatelé tuzemských telefonních
linek to dobře znají). Ušetřené kilobajty lze využít například
vytvářením prvků, složených z¦více ActiveXových komponent.
Kompilátor je oproti minulé verzi dále vylepšen, takže je opět
o něco rychlejší a produkuje ještě hutnější kód. Programátorský
editor, vyzbrojen technologií IntelliSense, urychluje psaní
zdrojového kódu používáním šablon a klávesových zkratek příkazů.
VC++ je vybaveno funkcí průběžného ladění, která umožňuje
v¦průběhu ladění opravovat chybný kód a ladit dál bez nutnosti
opětovné kompilace.

Visual J++

bych dal na druhé místo, pokud jde o univerzálnost. Je známá věc,
že aplikace, aplety a komponenty psané v¦Javě jsou hezky malé
a na operačním prostředí nezávislé, jen v¦porovnání s¦VC++ budou
pomalejší. Pro hodnocení vývojového nástroje pro jazyk Java je
podporovaná verze JDK. VJ++ podporuje JDK 1.1 a navíc obsahuje
vlastní knihovnu tříd Java SDK ve verzi 2.0. Aplikace vyvíjené
pouze pro prostředí Windows mohou využívat nové knihovny
s¦názvem Windows Foundation Classes for Java, která mimo jiné
zapouzdřuje celou knihovnu Win32 API a navíc knihovnu tříd pro
DHTML. Stejně jako u VB a VC++ můžete ve VJ++ psát celé aplikace
nebo aplety či jejich části, jako jsou prvky ActiveX a COM.
I zde naleznete předem připravené komponenty včetně rodiny
databázových komponent pracujících s¦rozhraními JDBC, OLE DB nebo
ADO.

Visual FoxPro

je dědicem u nás velmi rozšířeného nástroje třídy XBASE. FoxPro
z¦roku 1998 je dalším z¦nástrojů třídy RAD, který využívá
technologie komponent a podporuje tvorbu vícevrstvých aplikací.
Dostupné ActiveXy si opět můžete doplnit o prvky z¦vlastní dílny,
k¦tvorbě vícevrstvých aplikací můžete přispět objekty COM
pracujícími s daty.

Databázové nástroje

nejsou sice vývojovým nástrojem, ale protože databáze jsou
základem podnikových aplikací, zaslouží si samostatnou zmínku.
Již bylo uvedeno, že Visual Studio podporuje MS SQL Server (6.5
a vyšší) a také Oracle (7.x a vyšší). Vedle již zmíněného
nativního přístupu k¦datům pomocí komponent se tato podpora týká
přímé práce s¦databázemi ve fázi jejich návrhu a později správy.
Přímo z¦prostředí Visual Studia můžete navrhovat nové tabulky,
pohledy, dotazy i uložené procedury. Vše se děje pomocí
komfortních vizuálních návrhářů, uložené procedury můžete dokonce
přímo ladit grafickým debuggerem.

Pracujeme v týmu

Předpokládejme, že máme tým programátorů, z¦nichž každý ve svém
oblíbeném nástroji navrhuje svou část aplikace. Visual Studio
Enterprise disponuje celou řadou prostředků pro udržení přehledu
a kompletaci celého systému. Pořádek ve zdrojových textech,
jmenovitě v¦jejich verzích, hlídá Visual Source Safe . Všechny
hotové části, z¦nichž se má aplikace skládat, se dávají na
hromadu, kterou spravuje program Repository . Objekt uložený do
Repository může být hned použit ostatními členy týmu. Nad
Repositoří pracuje ještě Visual Component Manager , který plní
roli výkladní skříně a "vystavuje" uložené komponenty. Tým
vývojářů nejenže nemusí "sedět" na společné LAN, ale může být
doslova roztroušen po celém světě a jeho členy mohou být nejen
programátoři, ale i grafici nebo autoři dokumentů. Všichni
pracují nad společnou HTML aplikací, ve které fungují síťové
služby jako například ochrana zdrojového kódu nebo zamykání
souborů.

Vývojář, jenž plní roli režiséra celého projektu, si může pro
finální návrh zvolit kterýkoli z¦výše uvedených nástrojů, ale
navíc má ještě možnost pracovat "shora" a aplikaci skutečně
skládat ve Visual Modeleru . Na jeho plochu se umisťují zástupci
objektů, mezi nimiž se definují vazby a ošetřují se odezvy na
události. Správci aplikací a nově příchozí vývojáři dozajisté
ocení prostředek Visual Studio Analyzer , který funguje přesně
opačně než Modeler. Dokáže totiž zjistit strukturu distribuované
aplikace, což by "ručně" šlo dost těžko.

Servery

Provoz vícevrstvé aplikace ve firmě předpokládá přítomnost
množství různých serverů. Visual Studio obsahuje vývojové verze
řady z¦nich, uvedu alespoň nejdůležitější: BackOffice Server
4.5, SQL Server 6.5, SNA Server 4.0, NT Option Pack 4.0 (Internet
Information Server 4.0, MS Transaction Server 2.0, MS Message
Queue Server 1.0).

Závěrem

Visual Studio je nejucelenější sada nástrojů pro tvorbu
vícevrstvých aplikací, kterou jsem měl možnost poznat. Jeho
výhoda spočívá v¦tom, že "hraje na domácím hřišti" a že má na co
navazovat -- na jedné straně Office, na druhé BackOffice. Odpadají
rovněž starosti s kompatibilitou se zbytkem světa. Nemoralizujme,
Microsoft si zatím může dovolit zavádět vlastní standardy
a přizpůsobovat se musejí, chtě nechtě, ostatní. Jeho nespornou
předností je velmi příznivá cena, která je stravitelná i pro
menší a začínající firmy. O konkurenčních produktech se to,
bohužel, říci nedá, což je jistě škoda. A i když se ukáže, ža ani
Visual Studio není zcela bez chyb, poměr cena/výkon zůstane i pak
velmi vysoko.Microsoft Visual Studio 6 Enterprise
+ xxx
+ xxx
+ xxx
+ xxx

K recenzi poskytla firma:
Microsoft, s.r.o.
Novodvorská 1010
Praha 4

****Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.