JBuilder 2 Nová a ještě lepší JAVA

Archiv | 01.09.98

Vývojářské nástroje pro Internet mají poněkud jednodušší život než ostatní programy -- z jednoho prostého dVývojářské nástroje pro Internet mají poněkud jednodušší život
než ostatní programy -- z jednoho prostého důvodu: často jim
stačí pouze sledovat nové technologické vymoženosti tohoto média
a mají o náplň pro nové verze postaráno. Samozřejmě, že je to
trochu nadsázka, nicméně technologický rozvoj Internetu je
natolik bouřlivý, že si je přímo vynucuje. Důkazem může být
i nová verze vývojářského balíku JBuilder.

Novinky prostředí

Je jasné, že po prvním spuštění programu vás zaujmou nejdříve
inovace pracovního prostředí. Je jich totiž slušná řádka
a ovlivní každodenní práci s programem. Celé prostředí JBuilderu
2.0 je postaveno na platformě JDK verze 1.1.6. Na první pohled se
moc nezměnilo, to hlavní najdete až během práce. Třeba
AppBrowser, tedy prohlížeč aplikace, byl vylepšen o průběžné
prohledávání ve všech "stromových" panelech (navigační,
strukturový, chybový, atd.).
Editor kódu si zase vypůjčil některé funkce z produktu Delphi.
Dobře známá sada funkcí Code Insight pomáhá vývojáři kontextovými
seznamy kódu pasujícího do místa kurzoru. Seznamy mohou obsahovat
odpovídající volání nebo parametry metod.
I další panel -- UI Designer neboli návrhář formulářů -- si
vypůjčil něco z Delphi. Umí například kopírovat komponenty, a to
nejen z formuláře, ale i z komponentového stromu. Důležitou
schopností je prakticky neomezené Undo/Redo pro návrat oprav
a změn. Inovováno bylo chování inspektora objektů -- může být
nyní začleněn do návrhářských panelů, aby se nepotloukal po
obrazovce. Ke snadnějšímu ovládání prostředí mají posloužit
i nově implementované klávesové zkratky kompatibilní s dalšími
vývojářskými nástroji Borlandu.
Některé novinky jsou zcela specifické pro JBuilder. Kupříkladu
funkce Look and Feel umožní vývojáři zkontrolovat, jak bude
formulář vypadat v různých operačních systémech.. Novou funkcí je
takzvaná serializace JavaBeans. Serializovaný bean je převeden
do série bytů -- je vytvořen soubor .SER, který se dá snadno
archivovat, posílat poštou a restaurovat do původní podoby.
Vylepšen byl způsob informování o chybách -- je přehlednější
a obsahuje také informaci o akci, která vedla ke vzniku chyby.
Prohlížeč aplikace má novou záložku BeansExpress, přes niž se
nastavují vlastnosti JavaBeans. Najdete zde návrhář BeanInfo
Designer, který řídí vystavování vlastností beanů a mění jejich
atributy. Další částí je návrhář událostí zobrazující již
generované události a dovolující vytvoření dalších. Poslední je
návrhář spravující paletu vlastností beanu. Testováním platnosti
Java tříd se zabývá nástroj BeanInsight, který pomůže i s řešením
problémů.
Několik vylepšení najdete ve správě projektů -- kupříkladu dialog
vlastností projektu hned ve třech podobách: první určuje
vlastnosti aktuálního projektu, druhý obecné vlastnosti všech
nových projektů a třetí globální vlastnosti všech projektů.
Vylepšeno bylo zadávání cest k souborům projektů a doplněna byla
užitečná funkce automatického uložení projektu po kompilaci.
Kompilátor je schopen volitelně překládat podle všech specifikací
JDK od verze 1.0 až po 1.2 beta, generátor kódu zase uživatelsky
přizpůsobit formální vzhled generovaného kódu.

Novinky technologické

Zavedení speciálních tříd typu Resource, shromažďujících řetězcové
konstanty a další jazykově závislé informace, usnadní jazykové
mutace aplikací. Jedná se vlastně o analogii resource souborů
známých z ostatních vývojářských nástrojů. JBuilder má sadu
nástrojů pro podporu těchto služeb -- třeba Resource Wizard,
průvodce automaticky vyhledávajícího řetězce v projektu.
Knihovna komponent byla vybavena novou sadou komponent JFC/Swing
firmy Sun. JBuilder umožňuje vývoj aplikací postavených výhradně
na komponentách tohoto typu. Datové komponenty jsou rovněž
v novém dbSwing formátu. Výhodami Swing architektury je
serializace komponent, vylepšené ovládání, komponenty jsou
subtilnější, lépe nastavitelné a podporují funkce vizuálního
designu a Look and Feel. Novinou je komponenta mřížka GridControl
s nastavitelnými sloupci a hlavičkami -- jakýsi "webspreadsheet".
Silné nástroje byly doplněny do DataExpresu, tedy do správy dat.
Novinkou jsou třídy DataSet, které umožní tvorbu datových
objektů. Obsahují podporu pro správu vzhledových vlastností
sloupců a dokonce i jednotlivých buněk tabulek -- pomáhá přitom
nový návrhář Column Designer. Datové prvky byly vybaveny novými
metodami pro zjišťování změn datových množin (přidání, vymazání
záznamu a podobně). Nově byla implementována možnost používat
externí SQL příkazy. Vylepšeny byly funkce výběru ze seznamu
PickList a Lookup (výběr předdefinovaných hodnot podle jiného
seznamu) i podpora vícenásobných vazeb Master -- Detail.
Nakonec mi zbyl průvodce pro vytváření servletů, aplikací
běžících na straně serveru. Servlety fungují na straně serveru
podobně jako kupříkladu CGI skripty, jsou však výkonnější
a nezávislé na platformě.

...a jak to všechno funguje?

JBuilder 2.0 obsahuje tolik nového, že se vše ani nevešlo do
vyhrazeného prostoru. Hodně se zlepšilo ovládání a uživatelské
prostředí. Produkt je celkově vyzrálejší, logičtěji uspořádaný
a pracuje se s ním lépe. Mimo jiné i proto, že byla vylepšena
výkonnost programu. Je pravda, že neustále trvá na výkonném
hardware a především na množství operační paměti, nicméně se pak
chová podstatně efektivněji.
Na závěr se zmíním o verzích programu JBuilder. Zůstaly tři
tradiční: Standard, Professional a Client/Server.


***

JBuilder 2
+ sada nových Swing komponent
+ zlepšení výkonu
+ flexibilní prostředí
+/- extrémně rozměrná dokumentace
- výrazné požadavky na hardware
K recenzi poskytla firma:
Borland, s.r.o.
Malé nám. 13
Praha 1
Cena: XXXXXX


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.