Jazyky C a C++ podle ANSI/ISO - Kompletní kapesní průvodce

Archiv | 01.05.00

Přestože je knížka s názvem Jazyky C a C++ zařazena mezi kapesní průvodce, mohuvás ujistit, že co jí chybí na šířce a výšce, to si bohatě vynahrazuje hloubkou, jak fyzickou, tak i ...

Přestože je knížka s názvem Jazyky C a C++ zařazena mezi kapesní průvodce, mohu
vás ujistit, že co jí chybí na šířce a výšce, to si bohatě vynahrazuje
hloubkou, jak fyzickou, tak i rozebráním tématu. Kniha totiž vznikla
přepracováním a důkladnou revizí dnes již, vzhledem k rychlému vývoji C++,
zastaralé původní publikace za účasti Ing. Viriuse. Výsledkem je knížka, která
předčí původní specifikaci kompletních kapesních průvodců dá se totiž považovat
za referenční manuál k výše uvedeným jazykům.
Výklad v knize si bere za základ jazyk C++, ale věci specifické pro C
samozřejmě nechybí. V ostatních případech jsou eventuální rozdíly vždy pečlivě
označeny a vysvětleny. Popisovat obsah reference k programovacímu jazyku je asi
zbytečné, přesto alespoň pro představu: po úvodním vysvětlení základních pojmů
(co to je jazyk C, norma ANSI, apod.) je jedna rozsáhlá kapitola věnována
proměnným a datovým typům, další pak operátorům, řídicím strukturám,
preprocesoru a výjimkám (i výjimkám v C).
Po kapitole o funkcích a vývoji programu následuje objasnění vlastností OOP
(dědičnost, polymorfismus, abstraktní třídy). Kapitola o šablonách toto téma
vystihla vcelku pěkně a uzavírá výkladovou část knihy. Následuje výčet prvků
obsažených ve standardní knihovně (makra, funkce, datové typy...) spolu se
stručným popisem, o třídách z této knihovny je pak rozsáhlá kapitola, kde jsou
tyto třídy rozděleny podle jejich funkce a popis odpovídá standardu ANSI C++. V
dodatku pak můžete nalézt seznam klíčových slov jazyků C a C++ a základní
rozdíly mezi nimi. Rejstřík je vyřešen prakticky je rozdělen na rejstřík funkcí
a rejstřík "běžný".
Je třeba podotknout, že k většině základních témat z výkladové části knihy je
uveden alespoň ideový příklad (fragment kódu), vzhledem k omezení rozsahu
publikace zde ale není místo pro příklady obsáhlejší. Proto bych nedoporučoval
četbu této knížky začátečníkům, ale spíše až programátorům mírně pokročilým,
kteří si v ní mohou rozšířit své znalosti. Nejen vzhledem k popisu standardní
knihovny se určitě bude hodit i programátorům zkušenějším, kteří by např.
chtěli vědět, co všechno jejich překladač jazyka C++ oproti normě ještě neumí.
Chyb je v této knize naštěstí dost málo, dokonce se kromě překlepů tentokrát
vyskytly jen výjimečně přehmaty faktického rázu (asi jen dva zásadní!), i mírně
zkušený programátor je však lehce odhalí. Mezi spíše úsměvné chyby pak patří
"překřtění" jména spoluautora původního jazyka C v knize tak naleznete tvar
Kerighan, Keringhan, i Kernighan. Dále mi není jasné, zda se někdo chtěl
autorům, případně všem "céčkařům" hrubě pomstít, ale na přední straně obálky
(možná to z její reprodukce umístěné u tohoto článku nerozeznáte) je sice
seznam kapitol z knížky Jazyky C a C++, ale v nadpise stojí bíle na tmavě
modrém Visual Basic 5 kompletní kapesní průvodce. (A teď mi tvrďte, že
Microsoft nemá prsty všude.)
Tato knížka není tradiční nezáživný referenční manuál, naopak svojí orientací
na praxi se mnohým může stát užitečným pomocníkem. A nebojte se, o Visual
Basicu v ní nenajdete ani slovo.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.