Java Script - praktické příklady

Archiv | 01.06.02

Pokročilé znalosti zápisu kódu webové stránky jsou prakticky nezbytnýmpředpokladem. Tato znalostní výbava umožní čtenáři postupovat intuitivně, neboť autorem předkládané ukázky ...

Pokročilé znalosti zápisu kódu webové stránky jsou prakticky nezbytným
předpokladem. Tato znalostní výbava umožní čtenáři postupovat intuitivně, neboť
autorem předkládané ukázky a praktické příklady jsou jakýmisi typovými úlohami,
jež řeší běžně se vyskytující požadavky. Jejich pochopení je často možné pouhým
pozorným přepsáním a pročtením kódu, a výklad lze chápat jako doplňující či
zpřesňující text.

Probrána jsou nejtypičtější témata, jejichž řešení si žádá právě JavaScript.
Autor se věnuje oknům prohlížeče, formulářům s ovládacími prvky, navigaci a
pohybu na stránce, či počítání a zobrazování času. Nechybí různé variace při
práci s čísly, všelijaké grafické efekty a ukládání stavových informací pomocí
cookies. Průběžně, jaksi mimochodem, autor pojednává o základních prvcích
objektového modelu stránky i prohlížeče a naznačuje principy tvorby kódu, jenž
manipuluje s pevně danými objekty. Samotná syntaxe JavaScriptu bývá zmíněna
"mezi řečí".

Ze všeho nejvíce kniha připomíná kuchařku pro přípravu nejběžnějších webových
pokrmů. Naleznete v ní návod na řešení nejtypičtějších situací, a pokud recept
dobře pochopíte, lze vhodnou úpravou ingrediencí dosáhnout zajímavých variací.
Samozřejmě lze ovšem také snadno pokrm učinit naprosto nejedlým.

Autor: David Morkes
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 194
Doporučená cena: 169 Kč
Programování v Excelu 5, 7, 97, 2000, 2002

Patrik Malina


Excel patří již řadu let mezi mnohostranné aplikace s řadou možností, jejichž
spektrum lze dále rozšiřovat pomocí pokročilých programovacích technik. Pokud
patříte mezi uživatele, kteří vyčerpali běžné možnosti programu a chcete se
podívat na řešení různých problémů z jiné strany, tahle knížka by mohla být
dobrým průvodcem.

Autor začíná výklad pojednáním o událostech v Excelu a jejich zachytáváním, což
je jeden ze základních prostředků pro tvorbu aplikací, byť třeba jednoduchých.
V této části se také zájemce nepřímo seznámí s objektovým modelem a základními
prvky rozhraní pro tvorbu aplikací pomocí jazyka Visual Basic for Applications.
Získané základní vědomosti ihned zúročíte v kapitole, jež demonstruje práci s
grafy pomocí VBA. Po této praktické mezihře následuje další teoretičtější
pojednání, zaměřené na vlastní moduly a instance tříd, a poté je výklad věnován
problematice formulářů.

Druhá část knihy obsahuje pokročilejší témata. Narazíme zde na programové
řešení problému importu a exportu souborů, práci se seznamy, jež představují v
Excelu určité databázové struktury, dále na přizpůsobení uživatelského rozhraní
pomocí panelů nástrojů či menu, a autor rovněž pojedná o tvorbě samostatných
funkčních modulů, tzv. doplňků. V úplném závěru dojde i na komunikaci s dalšími
aplikacemi Office, a rovněž je zmíněno poněkud exotičtější přímé volání Windows
API.

Je třeba zdůraznit, že všechna zmíněná témata jsou pojednána z ryze
programátorského pohledu. Kniha je nabita řadou kratších a rychle využitelných
ukázek programového kódu, jež dobře demonstrují možnosti Excelu a VBA. Přesto
byste zde systematický výklad tohoto jazyka hledali marně příručka představuje
spíše soubor tipů, příkladů a ukázek možností, jichž lze elegantně využít ve
vlastních aplikacích.

Autor: Jaroslav Černý
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2001
Počet stran: 218
Doporučená cena: 199 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.