Java Script - Kompletní kapesní průvodce

Archiv | 01.08.00

Kompletní kapesní průvodce je edice knih, která se chce, díky kapesnímu formátua přehledné formě, stát skutečně často používanou při praktickém používání daného softwaru. Pro ...

Kompletní kapesní průvodce je edice knih, která se chce, díky kapesnímu formátu
a přehledné formě, stát skutečně často používanou při praktickém používání
daného softwaru. Pro tuto edici byl stanoven pevný formát, takže způsob
používání všech kapesních průvodců by měl být obdobný. Praktická použitelnost
je docílena orientací na konkrétní problémy, umístěním příbuzných informací
blízko sebe, uváděním přehledu dané kapitoly na jejím začátku a početnými
křížovými odkazy pro přístup k doplňujícím informacím. Má být něčím mezi
stručnými úvodními příručka-mi a rozsáhlými, vyčerpávajícími publikacemi. Návod
k použití kapesního průvodce je uveden na začátku každé knížky této edice.

Knížka JavaScript kompletní kapesní průvodce se snaží co možná nejlépe pokrýt
problematiku programování ve verzi 1.1 tohoto jazyka. Začíná základním
vysvětlením, co to JavaScript vlastně je a ukázkami některých funkčních
programů. Následuje referenční přehled značek HTML s vysvětlením jejich funkce,
pak teprve dojde na první program v JavaScriptu, na němž je objasněna jeho
základní struktura a funkčnost. Dále jsou stručně zmíněny základy jazyka, např.
rezervované názvy, datové typy, operátory, funkce atd., až k objektům. Další
oblast se již týká příkladů programování, ošetřování událostí, cookies atd.
Předposlední kapitola pak stručně zmiňuje různé implementace v prohlížečích a v
této souvislosti je zde i úvod do jazyka VBScript (tj. Visual Basic pro WWW).
Poslední kapitola zahrnuje velice stručný výčet známých chyb, seznam zdrojů na
WWW, slovníček pojmů, týkající se sítí, nezbytné kódy barev a rejstřík.

Jak sami vidíte, podle výčtu témat je to knížka informacemi přímo nabitá, ale
nemůžete čekat, že každé z témat je rozpracováno do detailů. Jedná se spíše o
solidní přehled, pokud byste potřebovali jít do větší hloubky, nezbude než
hledat v nějaké objemné referenční příručce, nebo lépe přímo na Webu.

Co se týče věcných chyb, musím poznamenat, že jich tam několik je; chcete-li
být varováni, pak je to např. popis atributu MAYSCRIPT (tag APPLET), použití
metody javaEnabled(), další věcné chyby pak asi pramení již z překladu. Najdete
i dosti častou chybu, kdy jeden z parametrů nově otevíraného okna je zapsán
místo správného resizable jako resizeable, což je správné možná v angličtině,
méně už pak v JavaScriptu.

K práci překladatelky jsem nucen konstatovat, že tentokrát je vyloženě odbytá,
nekvalitní, příšerná. Tolik překlepů jsem už dlouho neviděl jsou nejen v textu,
ale i v ukázkových zdrojových textech, zkrátka všude, dokonce i v seznamu barev
(např. seaschell, glod...). I pokud tuto knížku nebudete chtít číst od začátku
do konce, na překlepy nutně narazíte. Mnoho věcných nedokonalostí pravděpodobně
pochází z toho, že překladatelka zřejmě mnohokrát (pokud vůbec, ale nechci
urazit!) v životě neprogramovala, jinak si to prostě nedovedu vysvětlit.

Výše uvedené si jistě zaslouží i citace. Např. ve slovníčku k pojmu FTP je
uvedeno "File Trnaserfer Protocol", k pojmu telnet pak "Telnet bude brzy úplně
nahrazen sítí WWW.", k vysvětlení ASCII kódu je mj. doslova uvedeno toto: "V
IBM ASCII kódech je v prvních 128 znacích také přehláska, francouzská a
skandinávská písmena, jakož i matematické symboly a řecká abeceda."

Co dodat? Nejedná se o vyloženě špatnou knížku, ale nemohu ji doporučit
naprostým začátečníkům, protože vyžaduje kromě velké dávky trpělivosti i určité
základní zkušenosti s programováním, abyste dokázali odhalit některé chyby v
příkladech. Publikace to mohla být skutečně praktická, ale napáchat tolik chyb
na tak malém prostoru je poněkud zarážející. Na výskyt chyb jsem v technické
literatuře již více méně zvyklý, stále se s nimi ale nemohu docela smířit,
zvláště jsou-li to překlepy, tj. chyby lehce odstranitelné. Připadá mi, že v
tomto případě se jedná o značné pohrdání čtenářem. Jinými slovy: čeho je moc,
toho je příliš.

Delphi 4 - Kompletní kapesní průvodce
Jan Žďárek
Autor: Jiří Bráza
Vydavatelství: Grada Publishing
Počet stran: 600
Doporučená cena: 390 Kč

Jak je patrné již z názvu této knihy, jedná se o příručku věnovanou čtvrté
verzi Delphi. Oproti značné části knižní produkce v této oblasti však nejde o
překlad, přestože autor knížky o programování také překládá, jak si již pozorný
čtenář této rubriky jistě všiml. Mohu rovnou říci, že jsem byl příjemně
překvapen celkovou dobrou úrovní knihy, neboť naplňuje poslání edice
"kompletních průvodců" být příručkou pro praxi.

V podstatě se v ní dočtete vše potřebné pro ovládnutí tohoto vývojového
nástroje, počínaje instalací a základním seznámením, přes podrobný popis
pracovního prostředí (editory, nástroje) i klávesové zkratky pro zefektivnění
práce. Z vlastního programování je zde možné nalézt úvod do jazyka Object
Pascal, což již klasicky obnáší popis struktury a řízení programu, popis
datových typů, třídy a výjimky. Tato část je co možná nejstručnější, což je
patrné zejména v podkapitole o OOP, kde se skutečně v případě potřeby budete
muset obrátit na další doplňkovou literaturu. Následující část se již věnuje
využití prostředí k vývoji, tedy např. vytváření a správě projektu, užití
průvodců, komponenty apod. Navazuje popis testování a ladění za pomoci
integrovaných prostředků. Tím končí zevrubné seznámení s možnostmi IDE Delphi,
neboť další kapitoly již probírají na konkrétních příkladech vlastní
programování ve Windows s použitím jednotlivých dodávaných komponent, mj.
používání schránky, nejjednodušší grafika, dynamické knihovny, multithreading,
ale i tvorba nápovědy. Podrobněji pak podpora programování databázových
aplikací a tvorba vlastních komponent nebo objektů ActiveX. Závěrečná kapitola
shrnuje funkce z knihovny RTL (Math, System, SysUtils). Pravidlem se již stal
rejstřík, který nechybí ani v této knížce.

Jak je patrné, zásadou je stručnost tedy budete-li potřebovat rychle najít
způsob řešení určitého problému či hodláte Delphi nainstalovat a experimentovat
s rozvíjením uvedených příkladů, pak je to ta správná kniha pro vás (autor asi
plánuje uveřejnění zdrojových kódů příkladů na WWW, v okamžiku psaní recenze je
však nebylo možné konvenčními prostředky z jeho stránek získat). Hodláte-li
však v Delphi skutečně něco rozumného programovat, budete se pravděpodobně
nakonec stejně muset začíst do nepoměrně obsáhlejších publikací vztahujících se
jak k Delphi (jejich recenze se připravují), tak k mnohým v knize zmíněným
pojmům. Nakonec jsem se tedy dopracoval k odhadnutí toho, komu je kniha určena
nepochybně se uplatní u všech začínajících uživatelů Delphi, případně u zájemců
o novinky v Delphi 4. Předchozí znalost programování je vítána, ale není
naprosto nutná, s výše uvedenou výhradou, týkající se použití další literatury.

Škoda, že se tu a tam do textu vloudily chybičky nejen gramatického rázu.
Konkrétně se podařil pěkný "úlet" v odstavci o ukazatelích na procedury: že v
příkladu je to ukazatel na funkci, to bych ještě snadno překousl, ale je
deklarován typ a do shodně pojmenované proměnné je pak přiřazováno, a nakonec
je stejně volána původní funkce. Navíc ve vysvětlujícím textu je výslovně
uvedeno, že "do naší proměnné ProcPointer můžeme přiřadit funkci Zaokrouhli".
Tato chyba by mohla vadit pouze skutečným začátečníkům jsem přesvědčen, že jen
trochu zběhlý programátor ji snadno objeví (nejpozději při čtení této recenze).
To samé se týká nemnoha překlepů v několika dalších fragmentech, ty však již
jsou zcela evidentní a autorovi bych je vzhledem k jejich velmi omezenému počtu
nevyčítal.
Předchozí odstavec by mohl některé potenciální čtenáře odradit, ale to bych
nechtěl, tato knížka se mi totiž docela líbila a je jisté, že se může stát
vítaným pomocníkem při objevování možností, jež nám Delphi nabízejí.

Titulek: 1001 tipů a triků pro Internet
Jan Žďárek
Autoři: Jan Vořech, David Morkes
Vydavatelství: Computer Press, Brno 1999
Počet stran: 432
Doporučená cena: 295 Kč (383 Sk)

Po přečtení názvu recenzovaného díla si jistě mnoho z čtenářů povzdychne, že
zase přibyla další kniha do hromady publikací věnovaných dnes asi
nejcitovanějšímu termínu, totiž Internetu. Nenechte se ale mýlit, již druhé
přepracované vydání knížky 1001 tipů a triků není až tak "běžnou" publikací.

Začátek knihy je sice věnován otázkám okolo realizace připojení k Internetu,
volbě poskytovatele, výběru modemu a jeho nastavení, konfiguraci spojení pod
Windows 95 i 98, apod. Dále však naleznete tipy spíše k praktické činnosti
používání všech možností sítě. Říkám-li všech, pak nemyslím jen spoustu triků k
práci s e-mailem a mnoha různými programy pro jejich používání, problematiku
prohlížečů ve Windows (Active Desktop), ale třeba i propojení aplikací Office s
Internetem. Až dosud celkem běžné, ale dále tu najdete podrobný popis možností
práce s elektronickými konferencemi včetně popisu odlišností mezi jednotlivými
programy (listserv, majordomo...), NetNews a nastavení různých programů pro
jejich čtení, FTP včetně vyhledávání souborů v archivech (Archie, NoseyParker,
ALLA). Za netradiční považuji velmi dobrý popis práce s telnetem, příklady
dostupných služeb i různých klientů, naznačení možnosti používání systému X
Window (v knize překřtěný na X Windows). Neobvyklé je pak zařazení kapitoly o
Gopheru a službě WAIS, což jsou dnes již prakticky zapomenuté pojmy, avšak v
kvalitní publikaci by neměly chybět, když už pro nic jiného, tak alespoň pro
úplnost a připomenutí jejich zašlé slávy. Následuje ale popis služby, která
tyto kdysi tak populární nástroje téměř úplně vyhladila World Wide Web. Dočtete
se nejen "co to je", ale i o použití Internet Exploreru a kanálů (push
technologie). Podrobně se můžete také dočíst o vyhledávacích službách jak v
zahraničí, tak i u nás. Dále pak několik tipů pro vývojáře dokumentů pro WWW, a
již tu máme další velkou kapitolu o komunikaci po síti. Zastoupeno je IRC, ICQ,
NetMeeting i internetová telefonie a další. Na závěr pak autoři přidali několik
tipů na užitečné nástroje (utility), např. pro editory WWW stránek, šifrování
PGP, kompresi a přenos dat a několik tipů na hry, umožňující hrát po síti.

Plejáda témat je skutečně pestrá, tak to má u tipů a triků být. Velice se mi
líbilo, že přes dominanci programů pro MS Windows nejsou odstrkovány ani další
alternativy, např. mezi klienty elektronické pošty se dostal i unixovský mail
(spíše pro vyřešení vzniklé nouzové situace, máte-li ho poprvé použít),
oblíbený Pine či Elm. Vedle těchto textových klientů jsou postaveny WinPMail,
Eudora, Netscape Messenger a MS Exchange. Pro čtení News jsou jako unixové
alternativy uvedeny programy nn, Tin a Pine. Trochu mne zamrzelo, že vedle
známých grafických prohlížečů je sice citován Lynx, ale nic bližšího se o tomto
prohlížeči nedozvíte pak by byl popis alternativ úplnější.
V knize sice naleznete několik překlepů, ale ty naštěstí nesnižují její
celkovou rozsáhlou použitelnost. Jen pro pořádek, tipů je v knize přesně 1 082.
Autoři též mlčky předpokládají, v kontrastu k úvodní "připojovací" kapitole, že
nejste úplní nováčci, nebo že máte dobrý výkladový slovník. Domnívám se totiž,
že porozumnění mnohým termínům v knize obsažených sice lidem s používáním sítě
již obeznámeným připadne jako samozřejmé, člověk právě se připojivší však na ně
bude hledět s jistými rozpaky (přesněji by se dalo říci jako právě vyoraná
myš). Jelikož ale jednotlivé tipy jsou na sobě víceméně nezávislé, není nutné
hned všemu porozumět. Časem se tato kniha každému jistě stane užitečným zdrojem
pro řešení různých problémů spojených s používáním Internetu, a to nejen na
platformě Windows.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.