Jak se dělají volby aneb "pět dní, které otřáslo světem"

Archiv | 01.08.98

Jako zaměstnanec firmy Sofres-Factum jsem v zákulisí prodělal letošní televizní volební "show". Nabídl jsem redak...Jako zaměstnanec firmy Sofres-Factum jsem v zákulisí prodělal
letošní televizní volební "show". Nabídl jsem redakci PC WORLDu,
že se pokusím čtenáře seznámit s tím, jak se takové "televizní
volby" dělají. Redakce souhlasila a článek je zde. Snažil jsem
se podat co nejpřehlednější popis bez toho, abych uváděním
detailů ohrozil know-how svého zaměstnavatele a ostatních
zúčastněných subjektů.

Jak to začalo

Sarajevským atentátem:

"Tak nám sesadili Václava."

"A kterého, paní Müllerová, já znám dva. Jeden bydlí na Hradě a
druhý na Proseku..."

Tak by asi začal Jaroslav Hašek. Já si dovolím odbýt začátek
jedinou větou - slovo dalo slovo a byly před námi předčasné
volby. Televizní pořady z voleb jsou jejich obvyklým kořením
v celé Evropě a jistou tradici mají i u nás. Jako firma
s relativně bohatou zkušeností jsme nechtěli zůstat stranou a
hned jsme začali s přípravami. V roce 1996 jsme volby ještě pod
hlavičkou Factum dělali pro TV NOVA, a tu jsme oslovili i letos.
Partnerem nám byla mateřská společnost Sofres z Francie, kde
jsme našli potřebnou oporu pokud jde o know-how a TV grafiku.
Celá akce zahrnovala několik set lidí, z nichž většinu tvořili
tazatelé a telefonisté. Ty bylo nutno zrekrutovat, vyškolit a
zapřísahat, aby opravdu dělali to, co se po nich bude chtít.
Firma v těch časech připomínala generální štáb v době mobilizace.
Samozřejmě zde nebyla nouze o infarktové situace, hrozby
zastřelením a podobně. Chaos byl znásoben tím, že část firmy,
která "do politiky nedělá", pracovala dál na svém a její potřeby
nešlo neplnit. Docela jsme se těšili na předvolební týden, kdy
budeme moci opravdu přeřadit na volby a ostatní věci nechat
stranou. Jako první důležité datum byla stanovena středa 17.
června, kdy jsme měli dostat k dispozici veliké studio TV NOVA.

Středa 17. 6.

V 8 ráno začínáme stavět. Do oběda musíme mít propojeno všech 25
pracovišť pro telefonisty do lokální sítě. Na tu se později
připojí pracovní stanice statistiků a rovněž všechny počítače,
na nichž se budou připravovat grafy. Krátce po obědě již máme
odzkoušeno a čekáme na generální zkoušku. Tou má být přihlášení
všech tazatelů z terénu, že žijí. V rámci generálky nám diskutují
data z malé předvolební ankety, aby se vyzkoušel záznam a
zpracování dat. Jako "vedlejší produkt" vzniknou zajímavé údaje
o situaci pár hodin před volbami. Úderem šesté hodiny opravdu
nastává telefonní provoz. Sběr dat probíhá v klidu, co trochu
vázne, je chápání některých tazatelů.

Čtvrtek 18. 6.

Dnes je téměř odpočinkový den. Francouzi instalují pořizovací
software a provádějí testy. Odstraňují se drobné závady na
počítačích.

Pátek 19. 6.

Technici mají od rána pohotovost, ještě několikrát přezkušují
fungování sítě, všech počítačů a telefonních linek. Televizáci
s architektem dolaďují dekoraci. Naši grafici dolaďují ve
spolupráci s televizními kolegy vzhled grafů, polohu titulků a
podobně. Krátce po poledni se začínají scházet operátoři a
usedají k počítačům. Ještě jedno důkladné proškolení v práci
s pořizovacím programem a pár praktických rad pro komunikaci
s tazateli v terénu.

Ve 14 hodin se otevírají volební místnosti a všem se trochu
zrychluje tep, protože již za hodinu čekáme první telefonáty.
Tazatelé v terénu mají dva úkoly. Tím jednodušším je sběr údajů
pro volební prognózu. Tazatel stojí před volební místností a
v duchu odpočítává vcházející voliče. Každého n-tého osloví
s žádostí s spolupráci. Pokud oslovený souhlasí, dostane
dotazníček, který si odnese do budovy. Při východu z budovy jej
vyplněný a zalepený v obálce odevzdá tazateli. V dotazníku jsou
kromě čísla volené strany zaznamenány i některé další údaje o
voličově osobě - věk, vzdělání, pohlaví které slouží jak pro
statistické zpracování, tak i pro výrobu některých zajímavých
tabulek a grafů pro televizní vysílání. Každou hodinu tazatel
rozlepí obálky a uhání s dotazníky k nejbližší telefonní budce
nebo domů. Odtud telefonuje přímo do televizního studia a
diktuje jeden dotazník za druhým operátorovi. Druhým,
obtížnějším a vpravdě bojovým úkolem tazatele, je zjištění
skutečného výsledku hlasování. Tento úkol bude možné splnit až
v sobotu po uzavření volební místnosti, ale už v pátek je nutno
získat pro věc předsedu okrskové volební komise. Tazatel je
vybaven pouze doporučujícím dopisem ústřední volební komise a
svou výřečností. Na některých místech vznikají problémy -
někteří předsedové komisí, opojeni svou náhlou důležitostí,
spolupráci odmítají.

Po 15. hodině se dostavuje první vlna telefonátů a za chvíli je
všech 25 operátorů v permanenci. Vlny se pak opakují zhruba po
hodině a je znát, jak se celý proces zkvalitňuje. Operátoři se
lepší v práci s elektronickým dotazníkem, tazatelé se přizpůsobují
optimální rychlosti diktování.

V průběhu odpoledne přichází také hlavní moderátorka pořadu Jitka
Obzinová a spolu s Janem Herzmannem, který je duší projektu, se
připravují na vysílání. Sedají si ke grafikům a procházejí
postupně všechny obrázky připravené pro sobotní vysílání,
vybírají, určují pořadí, chystají si komentáře. U některých
grafů zabrousí hlouběji do politologie a sociologie, aby
chystaný komentář nebyl jen suchým čtením čísel.

Po osmé hodině večerní telefonní provoz pomalu ustává a
operátoři se rozcházejí domů. Zítra bude dlouhý den.

Sobota 20. 6.

Ráno před osmou již startujeme počítače a v osm již jsou všechna
pracoviště obsazena. Začíná první dnešní telefonická vlna a tak
to půjde až do dvou hodin, kdy se vysílá první vstup a zveřejní
se volební prognóza.

Během dopoledne přicházejí "na plac" osvětlovači a kameramani.
Rozsvěcují, zhasínají, pojíždějí kamerami. Jim v patách jdou
zvukaři a připravují si svou část. Nakonec se na scénu dostavují
účinkující a zkouší se.

Zcela stranou hemžení a dohledu televizních kamer sedí ti
nejdůležitější - statistici. Jejich úkol je mimořádně obtížný -
vzít údaje od cca 10 000 voličů, jež přijali telefonisté, a
vypočíst z nich údaje za 6 miliónů lidí, kteří se voleb zúčastní.
Postup výpočtu je jedním z nejdůkladněji střežených tajemství
každé firmy. Statistici jsou podivíni, na jejichž počítačích
nenajdete Wokna ani jiný uživatelsky přátelský "obličej". Po
černé obrazovce honí hromady čísel a občas si na něco ukážou
prstem a mumlají si.

S nadcházející 14. hodinou se napětí stupňuje. Technici se v duchu
modlí, aby se nezasekla síť, grafici ještě jednou kontrolují
připravené grafy, zatímco statistik nevzrušeně přemílajíc a
převažujíc data spěje do finiše. Napětí se ještě zvyšuje po
zjištění, že dýdžejové (DŽJ - pozn. aut) do sněmovny patrně
neprojdou a republikáni vycházejí těsně nad 5 %. Obrovské dilema
- věřit, nebo nevěřit. V tuto chvíli se totiž nelze o nic opřít.
Čas ale nečeká. Výsledky volební prognózy si grafici natahují do
šablon pro grafy. Pár minut před čtrnáctou je vše připraveno.
Režisér udělí poslední pokyny a čekáme na znělku. Znělka odezní,
rozsvítí se červená a jede se naostro. Až na malé zpoždění se
začátkem jede vše jak na drátkách, grafy, komentáře, vstupy
z terénu, a první šot je za námi.

Nyní přicházejí ke slovu opět tazatelé a telefonisté, protože se
začínají sbírat podklady pro volební odhad . Tazatelé telefonují
reálné počty hlasů pro strany v jim přidělených okrscích. Pro
příjem máme připraven další telefonický dotazník, kam se údaje
vkládají. Tyto údaje jsou svou strukturou jednodušší, zpracování
je ale náročnější, protože na rozdíl od prognózy se již zde čeká
nižší odchylka (od budoucího výsledku) než jedno procento.
Statistik opět čaruje a z nekompletního souboru dat (z okrsků
s velkým množstvím tazatelů výsledky ještě nejsou, neb komise
stále ještě sčítá) se "trefí" s přesností 0,33 %. Konkurence na
ČT dosahuje přibližně 0,4 %, oba dva výsledky jsou lepší než
dobré. Intenzita práce se zvolňuje tak, jak jednotliví tazatelé
dokončují tento svůj poslední úkol. Pro každý další vstup máme o
něco přesnější údaje, ale dramatické změny se nekonají. Přes
Internet jsme napojeni na ČSÚ, kde již začínají také počítat.
Oproti roku 1996 je zde znát veliký pokrok - sečtené hlasy
rychle přibývají a kolem 23. hodiny je hotovo. To již máme za
sebou poslední vstup do "Právě dnes" a můžeme balit. Je
dobojováno.

Neděle 21.6.

Ráno technici demontují počítačovou síť, naloží veškerou
techniku a odvezou ji zpět. V poledne je již obnoven provoz
v telefonickém studiu, aby odpoledne mohl začít další průzkum,
tentokrát na povolební téma.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.