JAK PRACUJÍ S POČÍTAČEM NEVIDOMÍ A TĚŽCE SLABOZRACÍ /IV/

Archiv | 01.07.98

Služby pro těžce zrakově postižené - BBS, Internet Počítače pro nevidomé a těžce slabozraké jsou dnes re...Služby pro těžce zrakově postižené - BBS, InternetPočítače pro nevidomé a těžce slabozraké jsou dnes realitou a
tento seriál si kladl za cíl vám přiblížit, jak s počítačem
pracují těžce zrakově postižení, co k tomu potřebují, jaká
omezení při práci s počítačem překonávají. Význam osobních
počítačů se speciální úpravou je i přes své nedostatky nesmírný.
Samostatnost při zpracování informací v digitální podobě, byť ne
vždy efektivně a v plném rozsahu, zvyšuje u nevidomých nebo jinak
těžce zrakově postižených pocit sounáležitosti ke společnosti,
vlastní seberealizace, zejména pokud počítač využívají ke studiu
nebo k práci.

Slabozrací uživatelé, kteří mají na svých osobních počítačích
software pro zvětšení obrazu, si prohlédnou takřka vše, i
informaci v grafické podobě. Nevýhodou zvětšovacího softwaru je
to, že neumí pracovat s každým typem videokarty a je nutné se
poradit s dodavatelskou firmou, která software testuje. Například
je nutné pro program Magic nastavovat 256 barev, pro slabozraké
je vhodnější nastavovat menší rozměry pracovní plochy, velké
písmo, a toto vše si těžce slabozraký ještě zvětší speciálním
programem. Update těchto programů má obvykle nějaký časový skluz
oproti trendu ve vývoji grafických karet, které právě na trhu
jsou.

Základem pro nevidomé uživatele nebo uživatele se zbytky zraku,
jež jsou odkázáni na alternativní výstup, je textová informace,
kterou je schopen hlasový nebo hmatový výstup v daném prostředí
zpřístupnit. Je nutné si uvědomit omezenou kapacitu operační
paměti při práci v prostředí MS-DOS, dále je třeba připomenout
složitou a náročnou cestu zpřístupnění grafického prostředí
Windows, nedostupnost dokumentů nebo objektů typu "obrázek",
velmi obtížnou orientaci v prostředí tabulek, databází nebo
jiných obdobně složitých objektů - např. WWW stránek na
Internetu.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých po technické
stránce spoléhá na dodavatele těchto speciálně upravených sestav
a při spolupráci s nimi se spíše orientuje na testování pomůcek
z hlediska použití uživateli a jejich zaškolování. První
informaci o uživatelských funkcích jednotlivých zařízení a o
způsobu práce se zařízením dostávají uživatelé od nás. Firmy,
které doporučují naše pracoviště, jsou ty, jejichž výrobky
uživatelsky testujeme, jsou to firmy solidní a svůj zájem o tuto
speciální skupinu zákazníků projevují rozvojem produktů, byť
nemohou očekávat běžné zisky jako kterákoli ze softwarových nebo
hardwarových firem. Získávání pracovníků z řad odborníků na tuto
techniku, případně pedagogů zaměřených na tento obor je dosti
obtížné, protože možnosti odměňování v neziskovém sektoru jsou
velmi omezené. Začínali jsme před několika lety s digitalizací
textů, což je velmi nezáživná a rutinní práce. Proto se naše
snahy obrátily na získávání textů již v digitální podobě přímo
z nakladatelství. Přístup k takto získaným datům je možné
z pochopitelných důvodů umožnit pouze pro konkrétní osoby a za
předpokladu splnění několika nezbytných kritérií pro zachování
ochrany autorských práv.

Úschova textů, připravených pro naše klienty, a přístup k nim se
již v roce 1993 začaly řešit zavedením technologie BBS. Eureky, 8
bitové počítače se speciální klávesnicí a hlasovým výstupem (viz
PC WORLD 3/98) -- první počítače pro nevidomé u nás -- měly
v sobě zabudován modem a bylo možné se na BBS BraillNet
připojovat. Formátu editoru v Eurece jsou dodnes přizpůsobovány
formáty souborů (ASCII text v češtině Kamenických) i způsob
archivace (ARC archIv - možné zpracovat i v Eurece). Nevýhod
byla celá řada. Vzhledem k přestavbě telekomunikačních spojů a
nejednotné volbě (tónová vs. pulsní) a kvůli nepříliš výkonnému
modemu v Eurece nebylo možné se připojit na náš počítač s BBS,
umístěný v Praze, odkudkoliv. Přenos dat byl zejména pro
mimopražské uživatele zdlouhavý a drahý. Fungovalo proto i
poštovní doručování disket s požadovanými texty nebo stahování
souborů zajišťovala regionální pracoviště digitalizačních
středisek. S rozšířením standardního hardwaru pro potřeby
nevidomých (osobní počítače, standardní modemy) a se zahájením
provozu internetového serveru a jedné z jeho služeb - FTP archivu
- odpadají výše zmíněné problémy.

Vraťme se však ještě na chvíli k naší modemové centrále BBS
BraillNet. BBS využívá software MAJOR 6.21 americké firmy
Galacticomm. Je to modulární systém umožňující tvorbu
informačních centrál téměř libovolného rozsahu. Základní modul
"umí" pracovat s elektronickou poštou, konferencemi a s
připojovacími kanály. V našem středisku se využívá kromě
základního modulu především modul knihovny souboru. Dále se v
omezené míře využívá modul DOORWAY. Ten umožňuje přístup na jiné
aplikace v textovém režimu. Vyzkoušeny jsou aplikace ASPI, Zlatý
disk, jízdní řády ABUS a IDOS. Jsou instalovány dva moduly pro
Internet. Jeden z nich umožňuje používat internetový e-mail,
druhý umožňuje přístup do BBS z Internetu pomocí služby Telnet.
Distributorem tohoto softwaru je firma INFIMA
(http://www.infima.cz). Výhodou tohoto modulárního systému je
snadná obsluha pro zrakově postižené.

Technické údaje :

Provozní doba 24 hodin denně, 365 dní v roce

telefon: +420, 2, 66 03 85 28

Připojený modem US Robotics Sportster 14400/FAX podporuje tyto
přenosové protokoly:

Bell 103 - 300 b/s

V.23 - 1 200/75 b/s (vhodný pro Eureka A4)

Bell 212A - 1 200 b/s

V.22bis - 2 400 b/s

V.32 - 9 600 / 4 800 b/s

V.32bis - 14 400 / 12 000 / 9 600 / 7 200 / 4 800 b/s

s opravnými protokoly MNP 2-4 nebo V42=ARQ (1 200b/s a vyšší)

a kompresí dat MNP 5 nebo V42bis=LAPM (1 200b/s a vyšší)

telefon: +420, 2, 66 03 85 29

Připojené modemy DIAMOND SupraExpress 336 Sp podporují tyto
přenosové protokoly:

Bell 103 - 300 b/s

V.23 - 1 200/75 b/s (vhodný pro Eureka A4)

Bell 212A - 1 200 b/s

V.22bis - 2 400 b/s

V.32 - 9 600 / 4 800 b/s

V.32bis - 14 400 / 12 000 / 9 600 / 7 200 / 4 800 b/s

V.Fast - 28 800 / 26 400 / 24 000 / 21 600 / 19 200 / 16 800 /
14 400

V.34 - 33 600 / 31 200 / 28 800 / 26 400 / 24 000 / 21 600 / 19
200 / 16 800 / 14 400 / 12 000 / 9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400

s opravnými protokoly MNP 2-4 nebo V42=ARQ (1 200b/s a vyšší)

a kompresí dat MNP 5 nebo V42bis=LAPM (1 200b/s a vyšší)

Telnet: bbs.braillnet.cz

e-mail: @bbs.braillnet.cz

HARDWAROVÁ KONFIGURACE

server Novell NetWare 4.10/50 Users

PENTIUM 100 MHz, 16 MB RAM, 256 KB cache

HDD 4,1 GB UltraSCSI Seagate Baracuda

LAN: 2 * Ethernet - Svec, AMDprocesor

BBS : PENTIUM 133 MHz, 16 MB RAM, 3c5x9 Combo

DOORWAY: AT486DX2 66MHz, 8 MB RAM, 3c5x9 Combo

UPS : 400VA, zálohuje celou sestavu 5 minut

SOFTWAROVÁ KONFIGURACE

Worldgroup v.1.01-14

+ rozšíření na celkem 14 kanálů

+ modul databází

+ modul DOORWAY pro spouštění DOS aplikací

+ modul GateWay Internet v.1.04

+ modul Internet Connectivity v.2.0

PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ

2 modemy US Robotics, SupraExpress

1 DoorWay - možnost spouštět na BBS dosovské aplikace

4 TCP/IP - pro komunikaci do a z Internetu

7 rychlých LAN připojení pro uživatele na lokální síti a obsluhu BBS

Internetové služby na BraillNet BBS:

1. Elektronická pošta

2. Telnet klient

3. FTP klient

Server služeb Internet :

je provozován pod OS Debian Linux 1.3,

WEB server Apache 1.2,

FTP server NCFTPD 2.0.6.

Dial-up služby jsou realizovány

pomocí 16portové asynchronní karty CYCLADES

modemů SupraExpress 33.6e V+.

Pevná linka má současnou kapacitu 3,6 Kb/s a je realizována
asynchronními LL modemy firmy ZYPCOM. (Plánované navýšení
kapacity pevné linky je v první fázi 64 Kb/s s možností upgradu
až na 2 Mb/s technologii wireless LAN Ethernet dle standardu
IEEE 802.11 fy BreezeCom).

Tolik z informací našeho administrátora, pana Michala Rudy <mruda@braillnet.cz>.Nevidomí mohou ke zpřístupnění Internetu použít prostředí OS MS-DOS, zpřístupněné hlasovým výstupem KUK nebo hmatovým výstupem - braillským displejem ALVA, Combibraille, Thymus. Používají programy P-mail, Lynx, Minuet. V prostředí OS Windows 95 používají hlasový výstup WinTalker nebo anglický hlasový výstup Jaws ve spojení s braillským displejem Alva.

Koncepce tvorby WWW stránek vychází z potřeb prezentovat
naši organizaci a její odborná střediska, ale současně s tím je
naší snahou vytvořit pro těžce zrakově postižené klienty
informační servis. Je zřejmé, že nevidomý člověk jen stěží bude
dnešními prostředky přístupu k informacím surfovat po Internetu.
Jednak proto, že zpřístupnění mu neumožní číst grafické
informace, pokud nejsou alespoň doprovázeny textovým popisem, a
také proto, že grafická složitost některých WWW stránek značně
ztěžuje zpřístupnění těchto stránek pomocí alternativních
výstupů a znesnadňuje nevidomému orientaci v nich. Pravděpodobně
se v budoucnu neobejdeme bez služby vidících, kteří budou
" pomáhat" vyhledávat informace na Internetu nevidomým lidem.
Zjevně však již půjde o činnost daleko efektivnější, než tomu
bylo u předčitatelské služby nebo služby nahrávání textu na
kazety, a než je tomu ještě dnes u digitalizace tištěných textů
a následné korektury.

Služby internetového serveru jsme nabídli i jinak těžce
zdravotně postiženým lidem, zejména v těch oblastech, které jsou
pro všechny takto postižené společné. Jsou to zejména finanční
nároky na pořízení a používání této technologie. Projekt
Internet pro zdravotně postižené podporují významní
poskytovatelé internetového připojení. Připojují těžce zdravotně
postižené na základě zvláštního Registračního formuláře za zcela
symbolický poplatek 100,- Kč za měsíc. Pravidla vydávání těchto
Registračních formulářů jsou přesně dána a vydávají je pouze dvě
pracoviště SONS v Praze ( Metodické centrum informatiky SONS, Na
Harfě 9, 190 05 Praha 9, tel. 02 / 66038714 ) a v Brně ( Metodické
centrum informatiky SONS, Chaloupkova 7, 612 00 Brno, tel. 05 /
412 40 421 ). To, zda na našem serveru vznikne bohatý informační
servis i pro zdravotně postižené, mají v současné době v rukou
samotní zdravotně postižení.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří našemu seriálu
věnovali pozornost, a především redakci, jež umožnila zveřejnění
tohoto seriálu na tak neobvyklé téma. Tyflotechnika (technika
pro nevidomé - pozn. aut.) je velmi mladý obor a její rozvoj
závisí na nadšencích, kteří ve svém hodnotovém žebříčku mají
výše postavenu hodnotu smysluplné práce než finanční zisk.

Dovolte mi pozvat vás na INVEX '98 do Brna do našeho
stánku. Býváme vždy v pavilonu C a najdete nás pod názvem
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

RNDr. Hana Bubeníčková

vedoucí Metodického centra informatiky SONS ČR

e-mail : bubenickova@braillnet.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.