Jak obejít Telecom...?

Archiv | 01.11.98

...a telefonovat internetově Právní varování Podnikání způsobem popsaným v první části textu v součas......a telefonovat internetověPrávní varování

Podnikání způsobem popsaným v první části textu v současné době
podléhá zákonu č. 110/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů
zákona č. 150/1992 Sb. Nutno dodat, že tento zastaralý zákon je
v rozporu s tzv. Bílou knihou Evropské komise ze dne 7. února 1995
a s některými směrnicemi Rady Evropské unie. Vyjma oficiálně
oznámené služby RadioMobilu neumožňuje mimojiné výše zmíněný
zákon zmiňovat jména subjektů, podnikajících v internetové
telefonii.

Robertek je na elektriku!

Je to hrozně jednoduché: váš současný poskytovatel telefonních
služeb po vás chce nehorázné peníze za to, když si chcete někomu
zavolat, ale nechce nic za to, když někdo zatelefonuje vám. Tak
se raději snažíte zaranžovat to tak, abyste nemuseli platit nic.
Nebylo by výhodnější, abyste se s dotyčným člověkem dohodli, že
vy mu jenom cinknete, rychle mu řeknete, aby vám zavolal a že mu
ty hovory potom zaplatíte?

A teď si to zkomplikujeme. Představte si, že máte přítele
Roberta. A uděláte s ním takovouhle dohodu: "Hele, Berte, vy
máte doma dva telefony, že jo? Hele, až ti zase příště zavolám,
mohl bys pro mě něco udělat? Vezmi ten druhý telefon, vytoč mi
na něm Kocourkov, 74 22 30 a pak mi přilož sluchátko od toho
druhého telefonu k tomu, kterým ti volám. Až domluvíme, já
hvízdnu, ty to zaslechneš a oba aparáty zavěsíš, jo?"

A co kdybychom z našeho přítele Roberta udělali počítač, který
by byl schopen spojovat k sobě přímo telefonní dráty jako
telefonní ústředna? A co kdyby doma neměl jenom dvě, ale hned
dva tisíce telefonních linek? A vy byste mu svoje přání
sdělovali pomocí tónové volby z klávesnice vašeho telefonu? A co
kdyby Robert neměl jenom dva, ale třeba dvacet tisíc telefonních
linek? A ještě to vylepšíme: Robertek vám přidělí ze svých mnoha
telefonních čísel jedno stálé a řekne vám ho. A bude si
pamatovat, že kdykoliv mu zazvoníte na právě tohle číslo, ani to
nemusí zvednout, aby věděl, že jste to vy. Takže vaše telefonní
společnost od vás neuvidí za takový hovor ani zlámanou grešli,
protože když někdo nezvedne telefon, není žádný uskutečněný
odchozí hovor.

Proč to málo stojí?

Protože majitel Robertka uzavřel ve skutečnosti smlouvu s vaší
telefonní společností, i s těmi ostatními, a nakoupil od nich ve
velkém a tudíž s akviziční slevou část kapacit jejich
telefonních linek. A ty potom takhle po troškách prodává vám.
Samozřejmě, že o něco dráž než za kolik nakoupil, ale o něco
levněji, než za kolik vám je nabízí vaše telefonní společnost.

Tento princip se používá například ve Spojených státech, kde je
asymetrická cena telefonních hovorů na mobilních sítích. A na
Internetu najdete dokonce společnosti, které toto dělají i pro
zahraničí. Dobrým příkladem může být hovor mezi ČR a USA, vedený
přes podnik Správy pošt a telegrafů Telecom. Donedávna stál 42
Kč/min., zatímco přes americké společnosti výše popsaným
způsobem kolem 17 Kč/min.

A nyní ve vší slušnosti --

S rozvojem Internetu se začínají prosazovat i technologie, které byly dříve doménou výhradně telefonních společností. Jednou z nich je tzv. internetová telefonie. Jedná se o volání z počítače přes Internet na jakýkoli telefonní (i mobilní) přístroj kdekoliv na zemi. Existuje několik možností, jak Internet pro telefonování (a tím razantní snížení poplatků) využít. Jednou z nich je ono klasické propojení přes počítač do internetové sítě, druhá obnáší možnost využití Internetu k telefonování i z mobilního telefonu.

-- v pohybu --

Firma RadioMobil nedávno začala využívat internetové propojení
pro levné telefonování z mobilních telefonů sítě Paegas do
zahraničí. Kvalita spojení je sice podstatně lepší, pokud jsou
však linky přetíženy, dochází k výpadkům hlasu. Jak to vše
funguje? Prostě. Vytočíte na mobilním telefonu nejprve
přístupové číslo (42 pro Evropu, 44 pro svět), pak směrové číslo
země, do níž voláte (např. Německo 0049), městké směrové číslo
(Berlín 30) a pak již volané číslo vámi žádané firmy či osoby.

Spojení po Evropě stojí 12,90 Kč, mimo Evropu 19,90 Kč
za minutu hovoru (ve špičce i mimo špičku). Vytočením čísla na
mobilním telefonu jde signál přes gateway sítě GSM do
internetové sítě společností Global One a T-Net Call německé
firmy Deutsche Telecom, výstup je opět na klasický telefon.V
současné době má RadioMobil dohody s dvanácti státy Evropy
(Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí,
Polsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie), ve
světě pak s Austrálií, Izraelem, Havají, Hongkongem, Japonskem,
Jižní Koreou, Kanadou, Mexikem, Singapurem, Tureckem a východním
pobřeží USA a Floridou. Plánuje se možnost spojení se západním
pobřežím USA a ke konci roku s Ukrajinou.

--a klasicky.

Výše uvedené pohyblivé řešení vlastně využívá technologii, již
můžete využít při použití počítače, zvukové karty, reproduktorů,
mikrofonu, speciálního softwaru, napojení na Internet a konta i
vy.

Služba Phone Globe funguje díky systému "call center", přičemž
centra jsou rozmístěna na pěti kontinentech celé planety. Hovor
je převeden do digitální podoby, putuje na Internet, přes
centrálu do cílové země, a tam jej speciální telefonní ústředna
převede zpět do lokální telefonní sítě. Cílovým místem může být
jakýkoliv běžný telefonní aparát, včetně mobilních a satelitních
telefonů !

Pro využití této služby je nutné připojení k Internetu minimálně
o rychlosti 28,8 Kb/s, preferuje se však 33,6 Kb/s. Dále je
nutná full duplexní zvuková karta, reproduktor, mikrofon a
telefonní software Internet Phone Lite pro Windows 95, který je
dodáván zdarma buď formou downloadu z Internetu, nebo na CD.

Zaplacením vybraného programu služeb v korunách českých získáte
kredit, ze kterého je pak možné čerpat po dobu maximálně půl
roku (obdoba předplacených karet pro GSM - Go a Twist). Na
speciální WWW stránce máte kdykoli k dispozici statistiku
hovorů, jejich délku a výši provolaných částek. Ihned tedy víte,
kolik vás hovor stál. Nejzajímavější tarify jsou poskytovány
pochopitelně na hovory do zahraničí. Například kamkoli do USA či
Kanady stojí minuta hovoru 4,70 Kč, do Austrálie 7,60 Kč a do
Moskvy pouze 10 Kč. V podstatě je to 75% úspora oproti sazbám
Telecomu.

Obdobnou službu poskytuje Net2Phone , obdobné jsou i
podmínky - po registraci na příslušném zabezpečeném (!)
internetovém serveru (registrovat se však můžete i faxem)
obdržíte software IDT Net2Phone zdarma a zařídíte si účet
(debitní) kliknutím na tlačítko Založení mého účtu, případně
opět faxem.

Po potvrzení registrace formou internetové anebo faxové zprávy,
lze nainstalovat software. Pokyny k vlastní instalaci jsou
specifikovány na serveru, jejž nesmím podle zákona jmenovat. Po
ukončení instalace softwaru je počítač připraven začít
komunikovat formou internetového telefonického servisu.

Po provedení vlastní registrace na vzniklý debitní účet pomocí
kreditní karty, bankovním

převodem anebo šekem složíte debit ve výši 25, 50 nebo 100 USD,
z kterých je podle provolaných

minut průběžně odčerpáváno. Tarify jsou obdobné jako u prvně
zmíněné služby, i když jsou uváděny v dolarech - do USA stojí
hovor 0,10 USD za jednu minutu, do Velké Británie 0,13 USD, do
Německa 0,20 USD a do Japonska 0,27 USD za minutu.

Podle posledních údajů Net2Phone zajišťuje přes 6
milionů minut hovorů měsíčně jen v Evropě, a celkově ve světě
počet internetově telefonujících vzrůstá o 200 % minut hovorů
ročně.

Vyvrcholení

Na to se v České zemi bude ještě dlouho čekat, jak se zdá. Nový
zákon o telekomunikacích se teprve připravuje a panuje okolo něj
mnoho nejasností, Internet je u nás stále ještě legislativně
neznámým pojmem, inu, a Telecom je stále monopolní podnik.
Minimálně do roku 2000.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.