IT ve státní správě

Archiv | 01.01.98

V polovině listopadu pořádaly společnosti Gartner Group Microsoft, Intel a BSA, pod záštitou Evropské unie, ÚSIS a M...V polovině listopadu pořádaly společnosti Gartner Group Microsoft, Intel a BSA, pod záštitou Evropské unie, ÚSIS a MFČR konferenci o efektivnosti, využití a perspektivě investic ve státní správě. Že zavádění IT do byrokracie našeho státu s sebou přináší problémy standardizace a tím i kvality vysoce nezbytných investic, nastínil v úvodu RNDr. Igor Němec, předseda úřadu pro Státní informační systém. Protože Evropská komise (EC) již řeší podobné problémy
několik let, načrtl hlavní architekt informačního systému EC přítomným několika stům zástupců státních úřadů, IT firem a tisku systém užívaný asi 20 000 uživateli, mluvícími 11 jazyky v EC.

Generální ředitel Microsoftu ČR, ing. Ivan Pilný, pak nastínil trendy, které v oblasti IT mohou očekávat organizace v Evropě a Americe. Hlavním problémem je zaostávání evropských firem za americkými a japonskými, pokud jde o investování do informačních technologií. Zatímco tedy je v USA a Japonsku zhruba 85 % podniků (a to jak velkých, středních i malých) zapojených do IT, v Evropě jde o procenta řádově nižší - asi okolo 45-50 %. V souvislosti s tím ing. Pilný
připomněl zásady, kterými by se organizace ve vztahu k IT měly řídit, a zdůraznil i důvody, proč jsou dnes IT tak důležité.

Na jeho přednášku navázal ing. František Klíma z BSA, pověřený prezentací za Gartner Group, jenž ve své přednášce na příkladech ukázal výhodnost nákladů do IT v souvislosti s následnou efektivností. Zajímavé je, že největší náklady na IT nečiní ani tak samotné PC, tiskárny, poplatky, technická podpora či administrace, ale z více jak 50 % zaučení a školení koncových uživatelů. Pokud jde o platformy, předpokládá Gartner Group klesající počet unixových i jiných serverů, a růst Windows NT.

Steven Chase, regionální ředitel firmy Intel, v závěru promluvil o výhodách jejich platformy, a jejím vývoji v příštích několika letech. Uvedl hlavně výhody technické inovace a její pozitivní vliv na globální ekonomiku, a tím i
zdůraznil přítomným, že není dobré pokračovat v evropském zaostávání v užívání
nejmodernějších technologií.


Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.