Iridium - satelitní komunikační systém

Archiv | 01.09.98

Co nám to krouží nad hlavami ? "... haló, tady Houston, tady Houston, poslední nosná raketa se satelity úspCo nám to krouží nad hlavami ?"... haló, tady Houston, tady Houston, poslední nosná raketa se
satelity úspěšně odstartovala a míří na oběžnou dráhu Země. ...
byl vypuštěn poslední satelit a byl umístěn na oběžnou dráhu."

Před méně než deseti lety měla malá skupina inženýrů z divize
satelitních komunikací společnosti Motorola jistou vizi:
Navrhnout telekomunikační systém založený na satelitní síti,
který by umožňoval globální bezdrátový telefonní přenos mezi
dvěma místy na Zemi.

Tou vizí je dnes Iridium - mezinárodní konsorcium sdílející
zodpovědnost za konstrukci a celkovou implementaci systému
Iridium.

Co přináší systém Iridium

Především je nutné předeslat, že tento systém byl v době
vytváření tohoto článku ještě ve výstavbě, a tudíž veškeré zde
uvedené údaje mají pouze informativní charakter.

Co je tedy Iridium vlastně zač? Iridium je globální bezdrátový
telekomunikační systém založený na síti satelitů, umožňující
komunikovat pomocí mobilních telefonních přístrojů nebo pomocí
pagerů kdekoliv na Zemi.

Systém Iridium také poskytuje obdobné služby jako lokální
operátoři GSM. Jedná se například o roaming, v tomto případě o
celosvětový roaming, díky němuž máte možnost používat jeden
mobilní telefon ve všech státech, bez nutnosti pořizování jiných
mobilních telefonů u poskytovatelů lokálních telefonních sítí;
máte pouze jeden účet a hlavně jediné telefonní číslo, pod
kterým budete vždy k zastižení.

Dalšími obdobnými službami jsou například možnosti zanechat
hlasové zprávy ve schránce, přesměrovat hovory na jiné telefonní
číslo, upozornit na nový příchozí hovor při současném hovoru,
zakázat příchozí nebo odchozí hovory, nouzové volání na linku
112, konferenční hovory, zasílat a přijímat krátké textové
zprávy (SMS) nebo datové a faxové služby.

Iridium poskytuje i pagerové služby, takže ať jste kdekoliv a v
jakémkoli státě, máte jistotu, že zprávu na svůj pager
dostanete. Tyto služby jsou samozřejmě kombinovány s hlasovou
schránkou.

Iridium nabízí také World Calling Cards, karty, které by měly
umožnit telefonovat z jakéhokoli telefonního automatu. Vytočíte
bezplatnou linku pro daný stát, vložíte číslo svého účtu a poté
telefonní číslo volané stanice. Hovorné pak bude účtováno
najednou.

Servis pro zákazníky

Iridium nabízí nepřetržitou podporu po zákazníka, tj. 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu. Poskytují rady ve 13 světových jazycích a
disponují i překladatelským servisem pro jazyky ostatní. Z toho
plyne, že není důležité, jakým jazykem zrovna hovoříte, jelikož
servisní specialista by měl být k dispozici vždy a všude.

Program Global Customer Care nabízí možnost výměny daného
komunikačního produktu pro případy, že ten váš byl poškozen,
ukraden nebo nefunkční. Navíc Global Customer Care program
zahrnuje asistenci při řešení různých problémů se sítí nebo
samotným zařízením. Global Customer Care také může poskytnout
informace o tom, kde se nalézá nejbližší dealer nebo
poskytovatel služeb, jaké je pokrytí planety nebo jaké jsou
funkce sítě.

Pro koho je systém Iridium určen

Hlavními zákazníky sítě Iridium budou nejspíš cestující
profesionálové, kteří potřebují zcela spolehlivý globální
telekomunikační systém. Tito zákazníci jsou většinou již
uživateli běžných celulárních sítí, využívající roamingu a
telefonních přístrojů různých platforem. Zde může Iridium
nabídnout jak roaming, tak i jednotnou platformu, ale především
celosvětové pokrytí.

Výhody služeb systému Iridium mohou využít například zákazníci z
oblastí těžkého průmyslu, jako jsou například oceánské ropné
plošiny nebo mořeplavci, kteří mají první skutečný komunikační
systém s plným pokrytím. Systém Iridium bude také hojně využíván
v letecké dopravě, kde cestujícím telefonní i datové či faxové
umožní spojení se zemí během letu.

Dalšími zájemci budou vládní, humanitární nebo záchranářské
organizace, a všichni ti, kteří se pohybují v místech, kde v
současnosti pokrytí běžnou celulární telefonní sítí není.

Iridium v ČR

Jelikož se jedná o celosvětový telekomunikační systém, bude
pravděpodobně koncem září zaveden i v České republice. Ta patří
pod patronaci Iridium Northern Europe, kterou spravuje Iridium
Communicatons Germany. Služby sítě Iridium zde poskytuje
společnost Axicom Relations. Co se týče cenových relací, v době
vzniku článku ještě nebyly známy.

Jak funguje

Systém Iridium je tvořen především sítí 66 satelitů na nízké
oběžné dráze, rozmístěných na šesti orbitálních drahách ve výšce
780 km nad Zemí. Každý satelit pracuje samostatně a oběhne
zeměkouli za 100 minut a 28 sekund. Satelity komunikují jednak s
mobilními telefony (v pásmu 1 616 - 1 626,5 MHz, L-band), dále
komunikují vzájemně mezi sebou (23,18 - 23,38 GHz, Ka-band) a
také s pozemními stanicemi (19,4 - 19,6 GHz, Ka-band). Pozemní
stanice komunikují se satelity v jiném frekvenčním pásmu (29,1 -
29,3 GHz, Ka-band).

Středisko pro kontrolu a řízení satelitní sítě Iridium je
umístěno ve Virginii v USA. Další střediska pro telemetrii,
zaměřování a ovládání jsou umístěna na Hawaji a v Kanadě a jsou
přímo spojena s centrem ve Virginii. Střediska komunikují se
satelitní sítí, monitorují a řídí polohu jednotlivých satelitů.

Spojení probíhá tak, že po zapnutí telefonu se buďto automaticky
zaregistrujete do celulární sítě roamingových partnerů (v
případě, že se nalézáte v místě pokrytí signálem), anebo
zůstanete připojeni přímo přes globální satelitní síť. Hovor na
pevnou síť poté putuje z telefonu přes satelit do pozemní
stanice, kde se daný hovor přesměruje na telefonní ústřednu.

Závěr

Na závěr jako takový je stále ještě příliš brzo, jelikož jsme
ještě ani neměli možnost vyzkoušet Iridium v praxi. Taktéž
tarify jsou známy pouze přibližně, a tudíž nemůžeme posoudit
finanční náročnost. Faktem však zůstává, že pro některé skupiny
uživatelů, zvláště cestovatele, půjde o nenahraditelnou věc, po
které zajisté již dlouho prahli.

Co říci na závěr? Snad jen pár přání koncového
uživatele: ...ať jsou ceny lidské, ...ať vám síť nikdy nespadne
(což je myšleno i doslova), ...ať je mnoho služeb pro budoucí
zákazníky, ... a ať je větší výběr produktů.

Informace poskytla společnost Axicom Relations, Na Rozcestí 6,
190 00 Praha 9.


Iridium Northern Europe

Státy zařazené do této lokace jsou: Albánie, Andora, Bulharsko,
Česká republika, Finsko, Gibraltar, Grónsko, Island, Irsko,
Izrael, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko,
Ukrajina a Velká Británie.

Na Iridium Northern Europe dohlíží společnost Iridium
Communications Germany GmbH, která je plně ve vlastnictví
dceřiné společnosti o.tel.o communications GmbH, formálně známá
jako Vebacom.

Společnost Iridium Communications Germany GmbH je zodpovědná za
technické, právní, marketingové a obchodní aktivity ve všech
jednadvaceti evropských zemích a v Izraeli. Evropské pozemní
vysílací stanice budou společně řízeny pomocí Iridium Northern a
Southern Europe.Historie projektu Iridium

1985

Z důvodu nemožnosti uskutečnit hovor do USA mobilním telefonem
při dovolené na Karibských ostrovech, Karen Bertigerová, žena
výkonného ředitele společnosti Motorola Baryho Bertigera,
přesvědčuje svého manžela o nutnosti mobilního bezdrátového
systému, který by umožnil telefonovat z jakéhokoliv místa na
světě.

1987

Základní koncept systému Iridium navrhují inženýři společnosti
Motorola: strukturu jednoduché konstrukce nízkoorbitálních
satelitů LEO (Low Earth Orbiting), které by mohli být postaveny,
vypuštěny a ekonomicky vyměňovány. Výzkum a vývoj byl započat.

1988

Ray Leopold, Ken Peretson a Bary Bertiger, inženýři společnosti
Motorola, vyvíjejí koncept pro Iridium Gateway, což by měla být
koordinace satelitů s pozemními stanicemi, které by umožňovaly
spojení s existujícími telefonními systémy.

1990

Systém Iridium byl současně představen na tiskových konferencích
v Beijingu, Londýně, Melbourne a v New Yorku. Společnost
Motorola předala ke schválení informace o vývíjeném systému
Iridium úřadu U.S. Federal Communications Commission (FCC).
Iridium uvedlo nový koncept globální osobní komunikace použitím
sítě satelitů na nízkém orbitu.

1991

Motorola založila společnost Iridium, Inc. jako samostatnou
firmu pro vývoj a další rozvoj sítě. Vláda Spojených Států
rezervovala radiové frekvence pro nízkoorbitové satelity.

1992

Na světové konferenci World Administrative Radio Conference byly
celosvětově přiděleny vymezené frekvence pro systém Iridium.
Společnost Iridium, Inc., oznámila kontrakt se společností
Motorola na vybudování systému Iridium za 3,37 miliard
USD.Iridium navrhuje telefonní přístroj s duálním módem pro
doplnění a rozšíření existujících celulárních systémů.

1993

Společnost Iridium dokončila první kolo financování a zvýšila
základní majetek na 800 milionů USD. Konalo se první setkání
správní rady.

1994

V druhém kole financování bylo základní jmění zvýšeno na 1,59
miliard USD.

1995

Úřad Federal Communicatins Commision udělil licenci systému
Iridium. Iridium, Inc., registruje systém Iridium na patentním
úřadě U.S. Security and Exchange Commission. Správní rada
schválila Iridium Global Ownership program.

1996

Noví investoři přinesli 315 milionů USD, což činí celkem 1,9
miliardy USD. Postavena první pozemní gateway (stanice) v městě
Matsumoto v Japonsku. Dokončena konstrukce operačního střediska
pro řízení satelitní sítě umístěného ve Virginii poblíž města
Washington, DC v USA.

1997

Iridium umístilo prvních 47 satelitů na oběžnou dráhu. Iridium,
inc., nabídla akcie v celkové hodnotě 200 milionů USD pro
veřejné obchodování na burze (NASDAQ:IRIDF). Společnost Kyocera
oznámila dohodu o vývoji a dodávce telefonních přístrojů pro
systém Iridium. Společnost Iridium vybrala společnost
AlliedSignal za strategického partnera v oblasti dodávek
telekomunikačních zařízení pro leteckou přepravu. Společnost
Iridium LLC je plně ve vlastnictví komerčních subjektů.

1998

Společnost Sprint Telecenters byla vybrána pro globální
organizaci uživatelského servisu. Jsou vypuštěny poslední nosné
rakety a orbit obsahuje všech 66 satelitů. Dne 23. září byl
systém Iridium spuštěn pro komerční používání.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.