Invex je za námi - ať žije Invex

Archiv | 01.12.98

V této krátké zprávě bych vás rád seznámil s několika údaji o nedávno ukončeném letošním ročníku Mezinár...V této krátké zprávě bych vás rád seznámil s několika údaji o
nedávno ukončeném letošním ročníku Mezinárodního veletrhu
informačních technologií Invex 98. Ten podle vyjádření manažera,
ing. Jaroslava Hlouška, splnil požadovaná očekávání. "Z pohledu
vystavovatelů byl v porovnání s loňským ročníkem zaznamenán
absolutní nárůst vystavovatelů. Podařilo se realizovat
mezinárodní konferenci informačních technologií, o kterou jsme
delší dobu usilovali", říká ing. Hloušek. V této souvislosti
dodává, že konference splnila svůj účel a přilákala na
výstaviště kromě odborné i laické veřejnosti také představitele
politického života. "Lze předpokládat, že i příští ročník Invexu
na tyto hlavní aspekty letošního ročníku naváže".

Protože závěrečná zpráva, kterou podle výsledků svého průzkumu
sestaví Ústav veřejného mínění a marketingu Ekonomicko-správní
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, bude k dispozici později,
čerpal jsem níže uvedené údaje z předběžné závěrečné zprávy.

Návštěvníci

Počet platících návštěvníků letošního Invexu dosáhl čísla 136 000, přičemž celých 75 % návštěvníků patřilo k odborné veřejnosti. Odborníci přišli na výstaviště nejčastěji získávat informace (49 %), vést konkrétní jednání, objednávat (15 %), prohlédnout si expozice (7 %), nabízet své služby (2 %) a nakupovat (2 %).

Pokud jde o profesní dělení, nejčastěji se jednalo o zaměstnance
z oboru (36 %), o specialisty (26 %), studující (17 %), o
vedoucí pracovníky - ředitel, manažer, vedoucí útvaru (10 %), o
individuální podnikatele (6 %) a o majitele a spolumajitele
obchodních společností (4 %). Jednat o dalších investicích
přišlo více než polovina - 55 % návštěvníků.

Z odvětví národního hospodářství byl nejčastěji zastoupen
průmysl a energetika - 41 %. Mezi návštěvníky vysoce převažovali
muži - 92 %. U odcházejících návštěvníků se projevovala
spokojenost s navštívenou akcí. S nabízenými a vystavenými
produkty bylo spokojeno 89 % dotazovaných.

Z České republiky přijelo na veletrh 96 % návštěvníků. Čtyři
procenta návštěvníků přijelo do Brna ze zahraničí, zaregistrováno
bylo 4 524 cizinců z různých zemí.

Vystavovatelé

Počet vystavovatelů letos přesáhl hranici 800 - bylo jich totiž
809, oproti loňským 782, dalších zastoupených firem bylo 272.
Veletrhu se zúčastnily firmy z celkem 18 zemí, které vystavovaly
na kryté ploše 44 333 m 2 , kromě toho obsadily 1 113 m 2 na
volném prostranství.

Také vystavovatelé byli s úrovní veletrhu spokojeni. Za hlavní
cíl účasti byly nejčastěji uváděny především prezentace firmy s
navazováním a upevňováním obchodních kontaktů. Přestože
nejčastěji uváděným hlavním cílem nebylo obchodování, je
nesporné, že vystavující firmy také obchodovaly. Neobchodovalo
37 % a dalších 45 % nevědělo nebo tajilo výši svých obchodů. Z
těch, kteří uvedli zhruba výši svých obchodů, lze odhadnout, že
se celkově jednalo o 5,2 mld. Kč, z toho čistě domácí obchody
tvořily více než 3 mld. Kč. Export dosáhl částky vyšší než 550
mil. Kč. Zbytek připadá na obchody zahraničních firem.

Podle svého mínění dosáhlo hlavního cíle 88 % vystavovatelů,
příštího ročníku se hodlá zúčastnit 78 % vystavovatelů, přičemž
15 % ještě není úplně rozhodnuto.

Novináři

V tiskovém středisku v pavilonu O se v průběhu veletrhu
akreditovalo celkem 995 nvinářů, z toho 940 tuzemských a 55
zahraničních z těchto zemí: Slovensko, Bulharsko, Litva,
Maďarsko, SRN, USA, Rakousko, Polsko, Ukrajina a Pakistán.
Nejvíce zahraničních novinářů (35) se akreditovalo ze Slovenska.

Napřesrok

Příští ročník Mezinárodního veletrhu informačních a
komunikačních technologií Invex-Computer se bude konat ve dnech
od 4. října do 8. října 1999. Vystavovatelé, včas si rezervujte
výstavní plochy, návštěvníci, poznačte si tento termín do svých
diářů.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.