Internet nejen pro studenty - Jak hledat a najít

Archiv | 01.10.03

Proč vydávat velké, tlusté a drahé knížky, když beztak v době svého vydání jižmohou být neaktuální, mnohem lepší je poskytovat údaje prostřednictví internetu, jenže tam člově...

Proč vydávat velké, tlusté a drahé knížky, když beztak v době svého vydání již
mohou být neaktuální, mnohem lepší je poskytovat údaje prostřednictví
internetu, jenže tam člověk někdy ne a ne najít to, co zrovna potřebuje. Není
tedy nic lehčího, než vydat knihu, která odkazuje na aktualizované zdroje a
umožňuje se v nich lépe vyznat. Tou je právě Internet nejen pro studenty.

Z názvu by se bylo možné domnívat, že kniha se orientuje na studenty, což
obvykle asociuje vysokoškoláky, na obrázku je naproti tomu předpubertální
chlapeček, to inklinuje k základní škole ani jedno není pravdou, protože autoři
se zaměřili na pomoc žákům středních škol, konkrétně čtyřletých gymnázií, což
ovšem neznamená, že by ji nevyužili i studenti jiných škol, nicméně zde
nehledejme specializované odkazy o elektrotechnice, strojnictví či účetnictví.
Jakkoli je ovšem primárně kniha určena gymnazistům, své využití jistě najde jak
u žáků základních škol, tak pomaturantů studujících i nestudujících, pedagogů,
rodičů školou povinných, prostě u každého, kdo hledá strukturované informace na
internetu.

Začátek knihy je věnován adresám institucí nejvíce spjatých se školstvím a také
základních internetových adresářů škol všech stupňů, pokračuje se všeobecně
vzdělávacími stránkami, tedy jak encyklopedie, tak žákovsky svépomocné
projekty. Největší prostor je věnován popisu nejzajímavějších projektů a
stručného seznamu těch dalších, což vytváří skutečně vyčerpávající zdroj.

Základem jsou stránky k jednotlivým předmětům, a to jak české a slovenské, tak
světové a česko-slovenské v cizím jazyce. Zpracovány jsou předměty český jazyk
a literatura, šest cizích jazyků, základy společenských věd, dějiny,
matematika, informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, geografie a
nakonec estetická výchova, to vše vždy s vyčerpávajícím množstvím odkazů a
krátkým, výstižným popisem.

Zvláštní kapitola se věnuje odkazům na stránky věnované studiu v zahraničí a
konec, příznačně nazvaný "Po škole", pak brigádám a práci, knihkupectvím,
antikvariátům a knihovnám.

Autoři: Jiří Zounek, Rostislav Kříž, Zuzana Kunzová
Vydavatelství: Grada
Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 104
Doporučená cena: 99 Kč
Internet nejen pro historiky - Jak hledat a najít

Alexandr Růzha

Historici a učitelé dějepisu patří ke skupině lidí, které bychom obvykle
zařadili spíše mezi méně časté uživatele internetu, nicméně jak je vidět i na
této publikaci, časy se mění a internet pronikl i do této oblasti života. Ale
netřeba se strachovat, nejde o knihu jen pro experty orientaci a nalezení
informací usnadní všem, laikům, studentům, pedagogům, milovníkům umění, nakonec
i třeba hráčům počítačových her posuzujícím historickou přesnost nové
strategické hry.

Úvodem seznamují autoři čtenáře se základními principy vyhledávání na internetu
pomocí českých i světových vyhledávačů, samozřejmě s popisem jednotlivých
nástrojů. Prvním informačním pilířem při historickém bádaní jsou instituce,
resp. odkazy na jejich stránky, tím rozumějme nepřeberné množství knihoven (zde
ovšem nezapomeňme na historické zaměření, tudíž například odkaz na Státní
technickou knihovnu nehledejme), odkazy na specializované časopisy,
vydavatelství, internetová knihkupectví, za pozornost jistě stojí elektronické
encyklopedie, archivy, muzea a galerie, a to jak fyzické, tak virtuální a
samozřejmě univerzity.

Druhá základní část je pojata chronologicky, tj. v jednotlivých kapitolách
pravěk, starověk, středověk, novověk a nejnovější dějiny sumarizuje nejlepší
internetové stránky zabývající se danou dobou. Autoři se snažili pojmout co
nejvíce českých stránek, nicméně ty nejlepší zdroje jsou často v cizích
jazycích, nakonec se ale podle mého názoru podařilo vytvořit celkem vyvážený
mix.

Pomocné vědy tvoří nedílnou součást studia historie. Ve třetí části knihy se
jedná konkrétně o genealogii (studium rodokmenů) a heraldiku, vexilologii
(vlajky států a institucí), paleografii a kodikologii (zkoumání písma),
chrononologii, sfagistiku (pečetidla) a numismatiku, tedy členění podobné druhé
kapitole, jen časové předmětné třídění nahradilo časové. Závěr stručně nabízí
některé obecné zdroje ke studiu.

Hodně adres je doplněno obrázkem stránek, což spolu s přehledným a jasným
textem vede k velice pohodlné orientaci v daném tématu.

Autoři: František Stellner, Jaroslav Poláček a kol.
Vydavatelství: Grada
Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 112
Doporučená cena: 99 Kč
Skenery a skenování - 2. aktualizované vydání

Alexandr Růzha

Josef Pecinovský patří ke známým a oblíbeným autorům publikací týkajících se
světa počítačů, tentokrát se seznámíme s jeho knihou o skenerech a skenování.
Pokud jste se s ní již setkali, pak nejde o cestování v čase, nýbrž o druhé
vydání aktualizované o nejnovější reálie této oblasti využití počítačů. Autor
se vyznačuje přístupným a zábavným stylem psaní, který umožňuje snadno
proniknout do tajů skenování i takřka úplným počítačovým laikům knížku využije
jak vaše ratolest, co z vás vymámila dnes již cenově dostupný skener, tak třeba
manželka, co se dala na fotografii, šéf v práci, za kterého už vás nebaví dělat
triviální grafické operace, nebo třeba učitel, který se chce před svými žáky
blýsknout graficky vyvedenou písemkou. Mezi požadavky patří znalost základních
operací ve Windows a zaměření je na skenery do 5 000 Kč, tj. nečekejte, že zde
naberete poznatky pro práci s nejdražším zařízením pro ty nejexotičtější práce
s grafikou.

Publikace začíná skutečně od začátku, tj. tím, co to vlastně skener je, k čemu
je, k čemu naopak není, typy skenerů, na co se orientovat při koupi, základní
software atd. Jakmile už skener máme, ještě připojení, hezky krok za krokem,
nejdřív hardware a pak software.

Potom už začíná samotná škola skenování, pěkně "za ručičku" naskenování prvního
obrázku, uložení, grafické formáty (ovšem s nepochopitelným opomenutím
nejlepšího neztrátového formátu PNG), rozlišení a postup pro nejběžnější typy
skenerů HP, Microtek a UMAX. Po základní škole je logicky střední škola
skenování, tedy další kapitola, pokročilá nastavení programů, skenování
tištěných předloh, úpravy jasu, kontrastu, barev, ořezávaní obrazu.

Následují speciální možnosti skenování, konkrétně diapozitivy, negativy,
skenování textu, jeho digitalizace pomocí speciálního programu (OCR).
Probíranými programy pro úpravu obrázků jsou MS Photo Editor a Adobe Photoshop,
třídění a prohlížení obrázků potom s pomocí populárního ACDSee. Veškeré operace
jsou popisovány tak, aby byly srozumitelné běžnému uživateli, přitom
nevynechávají podstatné detaily, technické a softwarové pozadí.

Autor: Josef Pecinovský
Vydavatelství: Grada Publishing,
Praha, 2003
Počet stran: 120
Doporučená cena: 99 Kč
Outlook v kanceláři

Alexandr Růzha

Outlook v kanceláři s podtitulem "typické činnosti krok za krokem" jasně říká,
o čem je, očekáváme práci s MS Outlookem z kancelářského balíku MS Office na
základní uživatelské úrovni. Jenže, co je to vlastně ona základní úroveň? A co
jsou typické činnosti? Myslím, že se mnou budou mnozí souhlasit, že například
nastavení poštovního účtu, resp. přidání nového, zařazení pošty do interního
spam filtru, tvorbu filtrů apod. lze pokládat za časté a běžné operace, které
by neměly uživateli zůstat utajeny. Naneštěstí právě uvedené se v této
publikaci nedozvíte, stejně jako verzi Outlooku, kterou autor popisuje,
nejpravděpodobnější se zdá být Outlook 2000.

Spousta prostoru je zde věnována často opomíjeným (a přiznejme si to, ne zrovna
často využívaným) funkcím, ale podívejme se na to postupně. Úplný začátek
předpokládá již nainstalovaný a přednastavený Outlook, tedy situaci, kdy si k
počítači sedá pracovník ve firmě. Seznámí se se základními pojmy co je to panel
nástrojů, jak se pohybovat v menu, to vše zakončeno cvičeními tak je tomu u
každé kapitoly. Následuje vytvoření nové zprávy, její odeslání, připojení
přílohy, využití automatických podpisů, příjem a čtení pošty. Kontakty a
vytváření, zobrazování, editace.

A následují ony zanedbávané možnosti: Kalendář, orientace v něm, zapisování
událostí do něj, organizace schůzek, velmi podobné využití má nástroj podobně
Úkoly, Poznámky a Deník. Tomu všemu je věnováno skutečně mnoho místa. Sedmá
kapitola radí, jak si udržet v Outlooku pořádek, popisuje strukturu složek,
doporučení, využití kategorií, archivaci dat a tisk dopisů. Nakonec úvod do
spolupráce Outlooku s jinými aplikacemi Microsoftu (Internet Explorer, Word,
FrontPage), otevírání internetových stránek v aplikaci a hromadná korespondence
s použitím Wordu.

Outlook v kanceláři je tedy kniha určená pro nenáročné uživatele, nekladoucí si
za cíl nic víc, než s počítačem nějak vyjít, posílat a přijímat zprávy,
popřípadě využívat Outlook jako diář a plánovač. Vyvedené je grafické provedení
s množstvím obrázků a ukázek, graficky jsou vypíchnuty tipy a poznámky k
tématům.

Autor: Rastislav Zedníček
Vydavatelství:
Grada Publishing,
Praha, 2003
Počet stran: 176
Doporučená cena: 149 Kč
Video na počítači

Digitální kamery, TV a zachytávací karty jsou stále častějším vybavením jak
profesionálů, tak i amatérů, přičemž samotné nahrávání, zpracování nahrávek,
jejich vylepšování, uchovávání a přenos nejsou pro každého jednoduchou
záležitostí, a v tomto jistě pomůže právě i kniha Jana Juřici Video na
počítači. Netřeba se obávat, že by šlo o složitou publikaci určenou jen
expertům, vždyť hned začátek je vlastně slovník základních pojmů a zkratek,
následován základy teorie digitalizované formy videa a zvuku, charakteristika
video-, audioa obrázkových formátů. Počítač, co ho tvoří a jaká jeho
konfigurace se hodí pro digitální video, vše zprostředkováno velice příjemným,
přitom odborným stylem výkladu.

Digitálním kamerám, fotoaparátům, videorekordérům a další přístrojům patří
čtvrtá kapitola, včetně DVD, zhodnocení jednotlivých systémů, rad a doporučení.
Pátá kapitola znamená karty a zařízení pro střih záznamu, tedy například MJPEG
střihové karty, DV karty se softwarovým i hardwarovým kodekem, MPEG1 a MPEG2
real-time komprimovací zařízení, doplněno přehledem videostandardů, Video for
Windows a DirectShow.

Zřejmě nejdůležitějšími informacemi jsou ty o samotném procesu natáčení,
stříhání a úpravě videa, kladen je důraz na osvojení si optimálních postupů
filmování prostředí, postav, délku záběrů, optimální zoom, využití digitálních
efektů. Obdobný prostor náleží zpracování zvuku, zejména zvukovým kartám,
jejich výběru, nutným a doporučeným vlastnostem, nastavení a nahrávání do
počítače.

Práce s videem není možná bez střihových programů, autor popisuje ty
nejpopulárnější, Video Capture 6 a Adobe Premiere taktéž ve verzi šesté.
Postupy s detailními grafickými ilustracemi uvedou do této zdánlivě složité
činnosti i začátečníka. Krátce je možno se seznámit se střihem videa na
notebooku. Ukládání a konverze video a audiodat není vždy jednoduchou
záležitostí, proto desátá kapitola obsahuje jak popis přepisu VHS na SVHS
pásku, tak výrobu VCD a DVD disků, kompresi s využitím formátů MPEG1,2 a DivX.
Ke knize náleží CD s programy pro editaci videa, naleznete na něm též kodeky,
přehrávače, zvukové editory a další utility.

Autor: Jan Juřica
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 198 + CD
Doporučená cena: 229 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.