Internet Download Centrum

Archiv | 01.04.98

Milí čtenáři, počínaje tímto číslem PC WORLDu jsme pro vás v rubrice Komunikace zřídili zbrusu nový seriál s...Milí čtenáři, počínaje tímto číslem PC WORLDu jsme pro vás
v rubrice Komunikace zřídili zbrusu nový seriál s příhodným
názvem -- Internet Download Centrum. Tento seriál si klade za
cíl vás uceleně informovat a doporučit kvalitní programy
užitečné v rámci jednoho okruhu činností. Veškerý software,
který vám zde představíme, či určitým způsobem omezené verze,
budou ke stažení na Internetu. Jistě nám též rádi odpustíte,
že opomineme méně významné produkty, a že se soustředíme
výhradně na aplikace běžící pod operačními systémy Windows
3.1x/95/NT.

CD2MPEG čili od CD k MPEGu

Audiograbbery, kompresory (MPEG) a přehrávače

Náš seriál začneme hudbou, konkrétně digitalizovaným zvukem
a jeho uchováváním na PC. Kdo z vás už zkusil zkopírovat
red-bookové (audio) cédéčko na disk? Kromě CD jste ztlumili
všechny vstupy na zvukové kartě a spustili záznam zvuku? A pak
jste nevěděli, co si počít s půl gigabytem WAV souborů na disku?
Kromě toho, že jste si přidělali práci, jste se dopustili dvou
dalších chyb:
1) Digitální signál jste nechali převést do analogového, aby mohl
"chytit" nějaký ten elektromagnetický šum z mixéru zvukové karty,
a poté jste jej včetně šumu opět uložili digitálně na disk.
2) Takto "ozdobený" zvuk jste v plné jeho délce nechali okupovat
váš disk.

Jaký je efektivnější postup?

I. Kopie
Abychom se vyhnuli nežádoucí ztrátě kvality zvuku, je nutné
zaručit, aby proces kopie audiosektorů z CD probíhal digitálně.
K tomuto účelu slouží tzv. audiograbbery . Jedná se o poměrně
komplikovaný software, který doslova zápasí se starým standardem
red-book, použitým při výrobě audio CD přehrávatelných v běžných
CD přehrávačích -- všechna audio CD jsou lisována podle tohoto
standardu. Některé CD-ROM mechaniky nepodporují digitální kopie
vůbec, pro většinu mechanik musí grabovací software vedle nutné
sektorové synchronizace zapnout navíc režim tzv. jitter korekce ,
který de facto dolaďuje chyby v synchronizaci. Aby toho nebylo
málo, CD-ROM mechaniky jsou v tomto ohledu velmi nekompatibilní,
proto nikdy nemůžete tušit dopředu, který software poběží právě
s tou vaší a jak rychle. Je tedy vhodné vyzkoušet grabberů více.
Ještě malá poznámka ke grabování pod Windows 95 OSR2 (4.00 build
1111). Tato Windows obsahují novou verzi souboru "SCSI1HLP.VXD",
která z neznámých důvodů působí komplikace mnoha grabberům. Pokud
vám tedy nějaký grabber nepoběží, zkuste nahradit tento soubor
jeho starší verzí, nejlépe 4.00.950. Váš oblíbený FTP
search vám tento soubor určitě najde na Internetu.

II. Komprese
Jakmile CD digitálně zkopírujeme, vyhneme se sice nežádoucímu
šumu, avšak délka řádově stovek megabytů stále zůstává. Jak je
známo, plné CD má velikost přibližně 650 MB. Kdyby aspoň ta nula
v čísle 650 zmizela! 65 MB, to už je únosné. Jestli jste si
mysleli, že to není možné, vězte že formát MPEG 1 layer III
dosahuje kompresních poměrů vyšších než 1:10 zdánlivě bez ztráty
kvality! Slabosti MP3 , jak je tento formát běžně nazýván,
objevíte jen v okrajových frekvenčních pásmech, a to např. ve
formě nevěrné reprodukce syntetizovaných extrémních basů, velmi
typických např. pro hudební styl house. Jednou věcí si můžete být
jisti -- komprese MP3 nikdy nezpůsobí dodatečný šum v nahrávce
a je to nejlepší kompresní algoritmus, který je zatím pro audio
k dispozici. Jaký software použít pro kompresi? Stejně jako
grabberů i kompresorů je mnoho druhů. Naštěstí se nemusíme trápit
s kompatibilitou jako u grabberů, snad jen dejme pozor na to, aby
výstupní soubor MP3 (aspoň "jakž takž") vyhovoval standardu
ISO/MPEG. Mezi kompresory, které dnes zmíníme, by neměl být
žádný, jenž by vytvářel nekompatibilní MPEGy. V případě volby
nejlepšího kompresoru bude rozhodujícím kritériem jeho rychlost
a bohatost nastavení.

III. Přehrávání
Přehrávání výsledného MPEGu je nejjednodušší proces z hlediska
složitosti dekódovacího algoritmu, ale i kompatibility, jež
závisí jen na korektním výstupu dekódovaných dat do zvukové
karty, což není pod dnešními operačními systémy s hardware
abstraction layer žádný problém. A právě přehrávače bývají často
kamenem úrazu -- tu chybí posuvník pro "přetáčení" hudby, tam
chybí ekvalizér, onde jsou neefektivní dekódovací rutiny
a přehrávač příliš zatěžuje CPU atd.


Grabbery

CD Worx 2.10 (www.tfh-berlin.de/~s570959/cdworx.html) je prvním
z naší sady "stahovačů" hudební stopy z CD. Jeho hlavní výhodou
je rychlost. Při našich testech graboval až 6x rychleji, než se
přehrává běžné hudební CD. K dosažení plné funkčnosti si jej ale
musíte zaregistrovat, jinak vám neumožní finální WAV soubor
uložit na disk. Program má i pohodlné ovládání, včetně nástrojů
na čtení pouze zadaných sektorů CD.
Toto vše dostanete na výše zmíněné adrese ze zkomprimovaného
souboru o velikosti 486 KB.

AudioGrabber 1.0 (www.audiograbber.com-us.net) -- freewarový
přehledně graficky navržený prográmek zaujme především snadnou
instalací a bezproblémovou konfigurací. Oproti CD Worxu grabuje
pouze poloviční rychlostí, tj. 3x. Jako jediný ze všech
testovaných, včetně těch, které v tomto článku nejsou z jistých
důvodů uvedeny (nespolehlivost, špatná kvalita výstupu atd.), umí
komplexně zpracovat celý výše popsaný proces výroby "empétrojky".
Získá CD stopu, a jakmile na vašem disku najde nainstalovaný
L3Encoder, odešle mu ji (je-li to vašim přáním) k zakódování
a předá hotový MP3 soubor. Bohužel používaný L3Encoder je
16bitový program, čímž jsou jeho algoritmy ve srovnání s kolegy
v sekci kompresorů podstatně pomalejší. Pomalé, ale pohodlné...
Bohužel, ve freewarové verzi čte jen každou lichou stopu, takže
ani zde se bez registrace asi neobejdete.
AudioGrabber je k dispozici v 709KB samorozbalovacím archivu.

Kompresory

XingMPEG Encoder 2.10 (www.xingtech.com)
Jeden z nejrobustnějších ve své kategorii, jak co do schopností,
tak i do velikosti. V 3,82MB archivu dostanete do ruky velmi
komfortní kompresor audio/video/mixed MPEG formátu všeho druhu.
Stejně jako mezi přehrávači si lídrem troufneme nazvat program
Winamp, v kategorii kompresorů to bude XingMPEG Encoder. Bohužel
v případě neregistrované verze tento kompresor kompresuje jen
prvních 30 vteřin, a chcete-li to změnit, musíte jej
zaregistrovat. Poplatek činí 249 USD, což není zrovna málo.
Crackery určitě potěší, že DLL zajišťující registraci pomocí
hesla, je kontrolována proti změně kontrolního součtu. Avšak na
druhou stranu... Ale nenavádějme k nelegálnostem, a na adrese
10001EC1h nic nehledejte! Tento kompresor je úplná raketa
a podporuje technologii MMX. Ačkoli požadované kompresní
parametry -- při audio MP3 nejčastěji MPEG1, layer 3, 128 (256)
Kb/s se nastavuje poněkud nepřímo, výsledná kvalita, jež téměř
odporuje "nadměrné" rychlosti komprese, je vynikající.

MPEG Layer-3 Producer v1.1b1 (www.iis.fhg.de/audio)
Kvalitní, avšak velmi pomalý kompresor. Nejlepší kvalita
komprese, již lze tímto programem dosáhnout, je 44 kHz, 16 bitů,
stereo, 128 Kb/s. Tyto parametry jsou bezesporu
nejpoužívanějšími a poskytují rozumný kompromis mezi kvalitou
zvuku a délkou souboru. Ve výjimečných případech je 128 kilobitů
za sekundu nedostačujících právě kvůli nevěrné reprodukci např.
extrémních basů, a používá se dvojnásobná bit-rate, tedy 256
Kb/s. Takto zkompresovaný soubor je pochopitelně delší, avšak
na zvuku byste již neměli poznat sebemenší zkreslení. MPEG
Layer-3 Producer tuto bit-rate bohužel nepodporuje, ale věřte, že
byste ji jen stěží používali. Funkčnost tohoto kompresoru není
časově ani jinak omezena.

Yunasoft MP3 Encoder 0.4.3e
(www.ss.iij4u.or.jp/~tanai/yunasoft/index-e.html)
Celkem rychlý a jednoduchý kompresor, založený na kodeku institutu
Fraunhofer. Podporuje maximální bit-rate 128 Kb/sec a mody
normální a rychlé komprese. Máte-li zájem, počítejte s 826 KB.


Přehrávače

Winamp 1.7 (www.winamp.com) -- podle našeho názoru bezkonkurenčně
nejlepší přehrávač. Splňuje všechny nároky moderních MP3 playerů
-- disponuje grafickým ekvalizérem, posuvníkem k nastavení místa,
odkud se má začít přehrávat (na první pohled samozřejmost, ale ne
všichni výrobci ji implementovali), editorem playlistů a ID3
tagů, nastavitelným streamingem, prebufferingem, prioritou
threadů a spoustou dalších věcí. Program interpretuje všechny
typy MP3 souborů, aniž zkreslí deklarovanou kvalitu a pro všechny
nabízí jednotnou konfiguraci.
K Winampu si můžete také stáhnout celou řadu zajímavých
vizualizačních plug-inů, dokreslujících hloubku reprodukovaného
zvuku např. rozšířeným spektrálním analyzérem, osciloskopem, nebo
zpívajícím si americkým prezidentem.
Nullsoft -- výrobce produktu jej distribuuje jako shareware bez
žádných omezení na funkčnosti, jen byste si jej měli po 14 dnech
používání zakoupit, jinak je jeho využívání proti licenčnímu
ujednání.
Winamp (bez plug-inů) získáte downloadováním 300 KB dat.

Winplay3 v2.3b5 (www.iis.fhg.de/audio) -- byl již od své počáteční
verze asi vůbec prvním rozumně použitelným přehrávačem
s kvalitním výstupem. Pochází od známého Fraunhoferu, který mimo
jiné dodává svůj softwarový kodek MP3 i s Internet Explorerem
4.0. Po bezproblémové instalaci však shledáme jeden nedostatek.
Autoři do programu nezabudovali již zmiňovaný posuvník, což je
v případech, kdy neposloucháme celé písničky, ale hledáme jen
jistou partii, naprosto nevyhovující. Winplay zatěžuje procesor
počítače jen malým procentem a vy můžete během jeho práce bez
problému provozovat další aplikace, aniž to poznáte na výkonu. Co
do designu a možností nastavení, lze Winplay ztotožnit
s jednoduchostí a přehledností.
Tato verze se schová do 1 MB dat.

Tabulka porovnání rychlostí
Počítač : Intel P200, 64 MB RAM
CD-ROM : GoldStar 16x MAX
CD stopa : Číslo 5, Čas 04:56 min., Velikost 49,91 MB

Čas (min:sec)
grabování
Audiograbber 1:33
CD Worx 0:41

komprese
XingMPEG Encoder 1:56
MPEG l3 Producer >15:00
Yunasoft MP3 Encoder 6:50 (quick mode)

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.