Internet a jeho využití pro cestování

Archiv | 01.02.03

Cestování má různé cíle, podoby, prostředky a délku. Někdo cestuje k babičce naSlovensko, jiný se rozhodl na vlastní pěst navštívit cizí kraje, méně zábavy nastává při služebn...





Cestování má různé cíle, podoby, prostředky a délku. Někdo cestuje k babičce na
Slovensko, jiný se rozhodl na vlastní pěst navštívit cizí kraje, méně zábavy
nastává při služební cestě, kterou je nutno vyřídit co nejrychleji, nejlevněji,
přitom tak, aby se zaměstnanec neztratil v cizokrajných dálavách. Zřejmě pryč
jsou doby, kdy byla v tomto případě nezbytná cesta do cestovní kanceláře nebo
marné telefonování na informace jednoho z našich dopravců. Protože i v tomto
případě se primárním médiem pro čerpání údajů stal internet, může pomoci kniha
Internet a jeho využití pro cestování.

Do rukou se čtenáři dostává poměrně útlá knížka, začínající krátkým úvodem a
přehledným seznamem. První kapitola se věnuje dopravě a spojům. Jízdní řády
autobusů a vlaků, letecká doprava, stránky nápomocné při cestování autem,
ocenění jistě dojdou i části věnované autostopu a cyklistice. Kapitola o
ubytování je poměrně krátká, přesto vyčerpávající co se týče České republiky
zahraničí není zahrnuto. K cestování patří i finance, tedy pojištění, kursy a
banky. Mapy, seznam internetových kaváren a meteorologické stránky jsou
následovány velice rozsáhlým přehledem zdrojů regionálních informací, zahrnují
tedy muzea, pamětihodnosti, přírodní oblasti, průvodce, horskou turistiku.
Rozhodně je dobře, že autoři neopomenuli, alespoň rámcově, Slovensko. Vše je
zakončeno weby, jež jsou věnovány cestopisům.

Publikace se nese v duchu stručnosti, přitom je napsána příjemným stylem,
většinu webů doprovází jejich obrázek, i když pravda, nepříliš kvalitně
vytištěný. Tradičně je zanedbán rejstřík, ale to je u podobných publikací
nepříjemným zvykem. Celkově zde najdete vše, co potřebujete k cestování po naší
vlasti, něco se dá využít i k cestám do zahraničí. Tato knížka si jistě najde
cestu do knihovničky nejednoho cestovatele.


Autor: Marek Šalanda
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 112
Doporučená cena: 99 Kč




Word v kanceláři

ALEXANDR RŮZHA

"Word v kanceláři" je název jasně identifikující téma publikace, jedná se o
další kousek z řady vydavatelství Grada "Edice kancelář", představující
programy a jejich užívání co nejstručnějším způsobem. Autorem je Josef
Pecinovský, populární spisovatel sci-fi i počítačové literatury; i když zrovna
v tomto díle příliš své umělecké umění neuplatnil, text je spíše z onoho druhu
věcného výkladu, je to škoda, protože naučná kniha s větším množstvím vtipných
poznámek a odpočinkových pasáží je příjemnější na čtení a nevyvolává sklony k
usínání. Zřejmě to nebude tím, že by sám autor nechtěl.

Publikace není komplexním průvodcem všech možností Wordu, ale drží se skutečně
názvu edice, pročež je rozčleněna na kapitoly dle psaného dokumentu jednoduchý
dopis, hromadná korespondence, zápisy z jednání, nařízení a normy, tabulky a
propojení s jinými aplikacemi. Kdo tedy očekává, že se naučí vytvářet makra či
základy Visual Basicu, bude zklamán. Orientace je zjednodušeně na kancelářské
začátečníky bez ambic na dokumentové "finesy", jedná se tudíž o alternativu ke
konvenčně pojatým publikacím obdobného druhu.

Kvůli své formě se snižuje využitelnost pro uživatele hledající návod k
provedení určité akce, v tomto případě může zklamat obsah i rejstřík, který je
na hodně špatné úrovni a zřejmě byl dokončován hodně rychle, například ani
zcela zřejmá hesla jako "nadpisy" či "formátování nadpisů" nenajdete.

Samotný text a grafická úprava jsou profesionální a přehledné, skoro každý krok
doprovází obrázková ukázka s co nejpřesnějším zobrazením, to vše doplněno
bohatším formátováním textu, jeho dobrou čitelností a konečně piktogramy.
Provedení je tedy až na rejstřík profesionální a je jen na vás, zdali vám spíše
vyhovuje výklad zaměřený na tvorbu určitého druhu dokumentu, či popis všech
vlastností Wordu od A do Z.


Josef Pecinovský
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 155
Doporučená cena: 149 Kč




Internet pro podnikatele

ALEXANDR RŮZHA

Máme tu další publikaci, která si klade za cíl sumarizovat internetové adresy
serverů týkajících se určitého oboru lidské činnosti, tentokrát podnikání.
Velikost knihy je úměrná šířce a různorodosti podnikatelských činností,
podstatně přesahuje prostor obvykle tomuto tématu věnovaný v podobných
publikacích. Hned na začátku pochválím rejstřík, který je rozsáhlejší než bývá
zvykem. Mohl být ještě obsažnější, u knížek s velkým množstvím jednotlivých dat
se může hledání stát utrpením. Narážíme tak na knižní podobu sumarizovaných
internetových adres zřejmě kompaktnější by byla podoba elektronická, na CD,
která by umožňovala rychlejší vyhledávání i on-line aktualizaci.

Samotné členění knihy je přehledné, popisový styl je stručný, často je ke
složitějším stránkám přiložen podrobnější návod jak s nimi zacházet, kupříkladu
u internetového bankovnictví či některých finančních nástrojů na internetu.
Začátek je věnován tomu, co internet vlastně je, dále je probráno ovládání
Internet Exploreru, další prostor je věnován postupům při vyhledávání apod.
Toto dělá z pouhého seznamu adres s popisky komplexní návod jak se pohybovat na
internetu, zacházet s různými druhy systémů.

Dále zde naleznete obecné informace o podnikání, právních zdrojích, finančních
službách jež jsou doprovázeny dotazy týkajícími se bezpečnosti a softwarového
vybavení. Nepřijdete ani o daně, jejich placení, sociální a zdravotní
pojištění, přehled státních úřadů a dalších důležitých institucí. Dozvíte se
jak hledat nový software, seznámíte se s přehledem operačních systémů,
pochopitelně s důrazem na finanční náročnost jednotlivých řešení, důležité jsou
pojišťovny a jednotlivá povinná i nepovinná pojištění. Součástí podnikání jsou
inzerce a reklama, ať již z pohledu zadavatele či poskytovatele, vzdělávání pro
podnikatele i zaměstnance, internetová zpravodajství, nakonec internetové
obchodování, samozřejmě s vysvětlením základních pojmů.


Autor: Marie Franců
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 205
Doporučená cena: 199 Kč




Excel v kanceláři

ALEXANDR RŮZHA

Publikace Excel v kanceláři pochází ze stejné edice vydavatelství Grada jako
kniha o Wordu od pana Pecinovského, nicméně autor je jiný, konkrétně jím je
Blanka Voglová. MS Excel je mnohem náročnějším programem než MS Word, vyžaduje
tedy i jiné pojetí, proto i samotná publikace je někde mezi příručkou pro
začátečníky a velkou učebnicí.

Zřejmá je snaha o co největší a nejúplnější koncentraci dat, celkový popis
Excelu, naneštěstí jakmile se to přežene a výklad se co nejvíce zestruční, může
dojít až k nepřehlednosti. Excel je pro začátečníky poměrně obtížný, odhaduji
že po MS Accessu hned nejobtížnějším programem z balíku Office, proto by se
nemělo šetřit místem a obrázky. Jistá je i rozvláčnost textu, dokonce zde
naleznete i více příkladů v provádění jednotlivých činností. Dobře je zmínit
koncentraci počtu piktogramů s vykřičníky a otazníky na jedné stránce, někdy to
až narušuje konzistenci grafické úpravy.

Vše má ale i svou druhou stranu, totiž že někomu může právě tato koncentrace
údajů vyhovovat, plusem je i zaměření na celý Excel, kniha ale nepůsobí v
žádném případě děsivým dojmem velkoformátových příruček. Technická úroveň a
formát textu v této publikaci jsou tradičně na vysoké úrovni, i když si myslím,
že by neškodilo přidání více barev.

Samotné návaznosti kapitol a podkapitol nelze rozhodně cokoli vytknout, podobně
ani velmi dobrému rejstříku jasně reflektujícímu náročnost výkladu. Není tedy
vůbec žádným problémem si najít to téma, se kterým si právě nevíte rady.

Celkové hodnocení je rozporuplné, záleží na tom, co se vlastně chcete naučit,
pro samotné základy je dobré se poohlédnout po jednodušší publikaci. Tato
publikace je vyčerpávajícím návodem na používání Excelu, i když si vybavuji
poněkud volnější a "stravitelnější" díla.


Autor: Blanka Voglová
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 152
Doporučená cena: 149 Kč




PowerPoint 2000 uživatelská příručka

ALEXANDR RŮZHA

Po publikacích menšího formátu se objevuje skutečná "těžká váha", uživatelská
příručka k aplikaci MS PowerPoint 2002. Abych pravdu řekl, ihned zpočátku mne
udivilo, jak se autorovi podařilo učebnici, tohoto poměrně snadného a
intuitivně ovladatelného programu, dostat na neuvěřitelných 363 stránek formátu
menšího A4 jedná se tedy o jasný protiklad například k publikaci Excel v
kanceláři, kde bylo mnoho údajů vměstnáno do hodně velkého prostoru, zde je ale
málo údajů rozprostřeno na velké ploše.

Vedle volnější formy psaní jsou popisovány i ty nejtitěrnější detaily
PowerPointu, na mnoha místech je text uspávající a již samotný pohled na
rozsáhlou publikaci vyvolává dojem, že PowerPoint je profesionální složitý
program, a jeho učení nadlidská práce, přitom jak většina z vás ví, není tomu
tak. Detailnost jde až tak daleko, že nechybí návod na to, jak poznat aktuální
místo v textu symbolizuje ho blikající kurzor, dále například návod k
označování textu a pohyb v Exploreru při otevírání dokumentů.

Když už, mohl by být text jasně graficky rozdělen (kurzíva, velikost písma) na
ten pro úplné začátečníky a ten pro pokročilejší začátečníky a ostatní
uživatele. Na druhou stranu není co vyčíst velmi podrobnému obsahu s perfektní
provázaností kapitol a vyčerpávajícímu rejstříku. Když už je publikace tak
rozsáhlá, měly by být podle mne obrázky větší, i když jsou velmi detailní s
vysokou kvalitou tisku.

Myslím, že tak podrobný návod je zbytečný, a pokud se chcete naučit pracovat s
PowerPointem, zkuste to intuitivně s radami od kamaráda či s nějakou malou
příručkou pod 100 stránek. Nevím, jaký manuál je dodáván k PowerPointu, ale
zřejmě bude vypadat nějak jako tato rozsáhlá publikace.


Autor: Ivo Magera
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 363
Doporučená cena: 247 Kč




Trénink paměti a kreativity

ALEXANDR RŮZHA

Čas od času se věnujeme i publikacím nepočítačovým, nicméně neméně zajímavým,
tentokrát se podíváme na Trénink paměti a kreativity od pražského vydavatelství
Computer Press. Otázkou je, zdali a do jaké míry pomáhají podobné knihy
trénovat paměť a zlepšovat kreativitu a představivost, zda k tomu neslouží lépe
každodenní činnosti, čtení knih či hraní her. Nicméně jistý vliv na zlepšení
formálně logického úsudku, procvičení dvojrozměrné či trojrozměrné
představivost, a matematických znalostí zde bude.

Úvodem mne zaujal anglický název, který zjednodušeně obsahoval větu "improve
your inteligence", což je samozřejmě nesmysl.

Počáteční kapitola se věnuje kreativitě, jsou to buď logické úlohy, či
vysloveně zadání ke konstrukci hypotetické situace, bez daného řešení. Hned zde
narazíte na první problémy při porovnání s uvedenými výsledky vystupují chyby v
překladu z angličtiny, ba dokonce některá řešení odporují zadání. Kapitola
Paměť je vcelku jasná, zapamatovávání textu, obrazců, slov, odpovídání na
otázky. Mnohem zajímavějšími, a asi nejcennějšími se jeví hlavolamy a logické
úlohy, i když i zde jsem narazil na úlohy, kdy překlad z angličtiny vytváří
nesprávné zadání. Následují obdobné úlohy s časovým limitem. Dva testy
inteligence tvoří vrchol publikace, v podstatě se jedná o úlohy podobné těm z
předcházejících kapitol. Zde by se dalo opět diskutovat o principu IQ testů a
zdali vlastně testují IQ, nicméně to přesahuje rozsah této recenze.

Kvalitu publikace rozhodně srážejí chyby způsobené překladem i řešení
porušující zadání, někdy je zadání nejasné či neúplné. Při srovnání s podobnými
knihami či s materiály na internetu se nemohu ubránit dojmu nižší kvality, i
přes krásný obal a dobré technické zpracování. Autoři se možná jen chtěli
"svést" na vlně popularity tohoto tématu.


Autoři: Philip Carter, Ken Russell
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 120
Doporučená cena: 147 Kč















Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.