Internet ´99 bude

Archiv | 01.05.99

Vzrušení z posledních událostí kolem tarifování domácích uživatelů Internetuzatím poněkud pominulo. Trochu jsem byl zklamán z posledního vývoje situace, kdy "svaz" poskytovatelů, sy...

Vzrušení z posledních událostí kolem tarifování domácích uživatelů Internetu
zatím poněkud pominulo. Trochu jsem byl zklamán z posledního vývoje situace,
kdy "svaz" poskytovatelů, sympaticky semknu-tých do jednoho šiku, ustoupil
společnosti SPT Telecom a jejímu programu tarifikace volání do Internetu,
všeobecně známému jako služba Internet\99.
Podle poslední zprávy (přelom březen/duben) zástupci českých poskytovatelů
(Cesnet, CZCOM, Czech OnLine, INEC, InWay, Luko Czech-Net, EUnet Czechia,
Global One, GTS, Mopos, NetForce, Oasa Computers, PVT, Telenor CR a Telenor
Internet) odsouhlasili převedení legislativních kroků na ochranu internetového
trhu v ČR na platformu NIX.CZ. Valná hromada NIXu schválila vyčlenění 1 mil Kč
na financování podání na ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Výkonný
výbor NIXu byl dále pověřen valnou hromadou, aby podnikl nezbytné kroky vedoucí
k podání na ÚOHS. Poskytovatelé vytvářejí z NIX.CZ platformu pro ochranu
korektních obchodních praktik a rozvoje Internetu v ČR. Výkonný výbor byl
pověřen úpravou stanov a provozního řádu NIX.CZ. Změny by měly být připraveny
do poloviny května roku 1999. Další aktivity ISP budou organizovány v rámci
sdružení NIX.CZ.
V jejich (ISP) o několik dnů starším prohlášení je uvedeno, že poskytovatelé
oddělili bezprostřední zavádění vylepšeného tarifu Internet99, jehož novou
podobu chápou jako úspěch své aktivity a IPM, od ostatních požadavků vůči SPT
Telecom, a. s. K novému tarifu dodávají, že rychlé zavedení tarifu Internet99 v
současné podobě pomůže alespoň částečně zmírnit dopad neúměrných cen v českých
telekomunikacích na rozvoj Internetu v ČR. Poskytovatelé se v zájmu uživatelů
dohodli na společném postupu zavádění tarifu Internet99. Konkrétní termíny
závisí na časových schopnostech SPT Telecom, a. s., při zavádění tarifu v
jednotlivých uzlových telefonních obvodech.
Že problém není zdaleka vyřešen, je zřejmé z následujících pasáží: Souběžně se
zaváděním tarifu Internet99 poskytovatelé pokračují v aktivitách směřujících k
zlepšení situace v českých telekomunikacích. Poskytovatelé jsou připraveni na
další diskuse s SPT Telecom, a. s., o budoucích tarifech, neboť telefonní čísla
pro Internet99 jsou časově omezena výjimkou udělenou ČTÚ pouze do konce roku
1999. Vytvoření dalšího skutečně výhodného tarifu považují čeští poskytovatelé
za podmínku pro budoucí zdárný rozvoj Internetu v ČR.
Zatím jediné, čeho se ISP podařilo dosáhnout, je posunutí sestavovacího impulsu
na 119 sec. Do té doby se dá celkem předpokládat úspěšné navázání spojení s
modemem ISP, a nemělo by docházet k nepřiměřené finanční zátěži uživatele při
neúspěšných připojeních. Poskytovatelé však neustále zdůrazňují, že tarif
Internet 99, který zavádějí, umožňuje snížit nadměrné zatěžování ekonomických
subjektů a jednotlivců poplatky za základní telekomunikační služby, vymyká se
však i nadále úrovni obvyklé v ostatních zemích světa. Tato situace je
důsledkem stávajícího nekontrolovaného hospodaření SPT Telecom... Vynakládání
prostředků na úkor monopolních služeb prostřednictvím nové, masivně dotované
divize IOL, je tak zatím nesilnější argument českých ISP.
Bude tedy důležité, nejen jak se k celé problematice postaví ÚOHS, ale také jak
bude stanovena nová politika tarifování domácího připojení k Internetu příští
rok. Uvádí se, že je u nás asi 3,8 mil. uživatelů telefonních stanic, a tedy
(samozřejmě) teoretických uživatelů Internetu prostřednictvím telefonních
linek. Protože Telecom, konkrétně jeho divize IOL, již nyní získal významný
podíl těchto uživatelů (udávají se řádově desetitisíce), je jisté, že ISP již
nehodlají na tomto trhu ztrácet další zákazníky.
Tvrdou odpovědí Telecomu našim ISP je také nová cena za službu IOL Standard
(neomezený přístup), která se nyní dostává pod "magickou" hranici 500 Kč a ISDN
pod 1 000 Kč. K tomu snad lze říci pouze jediné: kdo chce mít společně účtováné
připojení k Internetu a telefonní poplatky, ten musí počítat se vším.
V nejposlednější době dále dochází ke snižování cen pevných připojení k
Internetu od Telecomu, které je odpovědí na rostoucí konkurenci v pevných
připojeních alternativními systémy, a které tak podle ISP posouvá cenu
připojení pod náklady poskytovatelů a je v kontrastu se zdražováním monopolních
služeb.
Další tvrdou odpovědí Telecomu poskytovatelům bude nyní zaváděná cenová
politika za datové služby, jež se dosud skládaly z pronajatého okruhu
(přípojného vedení) a datového portu. Okruh, po kterém byla služba poskytována,
nebyl její součástí a byl účtován samostatně. Nyní budou poplatky za pronájem
přípojného vedení a portu datové sítě sloučeny. Ceny poskytovaných služeb budou
rozděleny do tří tarifních pásem, podle místa poskytování datové služby a
umístění nejbližšího dostupného uzlu datové sítě. Jednotlivá tarifní pásma jsou
definována jako místní tarifní pásmo, meziměstské tarifní pásmo v rámci UTO a
meziměstské tarifní pásmo mimo UTO.
Závěrem zůstanu lehce optimistický, když prohlásím, že věřím, že se nakonec
našim ISP podaří využitím všech právních cest dospět k situaci, kdy "alespoň"
bude transparentně odděleno financování podnikatelských aktivit SPT Telecom
(např. IOL) od zajištění univerzální telefonní služby.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.