InterFAQ

Archiv | 01.06.98

Informační soukromí V tomto pokračování našeho pravidelného sloupku se budeme věnovat mnohdy trestuhodně opom...Informační soukromí

V tomto pokračování našeho pravidelného sloupku se budeme věnovat
mnohdy trestuhodně opomíjené problematice, která si zejména
v dnešní době nástupu využívání Internetu zaslouží zvýšenou
pozornost - informačnímu soukromí a osobní informační
bezpečnosti.

Autenticita

Digital Signature FAQ's
Přehled základních otázek okolo digitálního podpisu na serveru
společnosti Thawte Certification, zabývající se poskytováním
certifikačních služeb a konzultacemi v oblasti bezpečné
komunikace.
http://www.thawte.com/faq/sig.html
Bezpečnost WWW

The World Wide Web Security FAQ
Vyhlášený a bohatý přehled FAQ, ohledně otázek bezpečnosti na WWW
od Lincolna D. Steina Na serveru sdružení W3.
http://www.w3.org/Security/Faq/www-security-faq.html
http://www.sarc.sk/~www/www-security-faq/

Frequently Asked Questions -- Applet Security
Přehled nejčastějších otázek, souvisejících se spouštěním JAVA
apletů na klientských počítačích, spravovaný přímo u pramene --
na WWW serveru JAVAsoftu.
http://java.sun.com/sfaq/

Elektronická pošta a systém PGP (Pretty Good Privacy)

Anonymous Remailer FAQ
Stránka věnovaná základním otázkám problematiky anonymního
rozesílání e-mailových zpráv od Andre Bacarda, autora bestselleru
"The COMPUTER PRIVACY HANDBOOK".
http://www.well.com/user/abacard/remail.html

Frequently Asked Questions About E-Mail Privacy
Stránka osvětlující základní otázky okolo bezpečnosti
elektronické pošty od téhož autora.
http://www.pimall.com/nais/n.pgp.faq.htmlNon-Technical PGP (Pretty Good Privacy) FAQ
Přehled odpovědí na obecné otázky ohledně využití systému pro
šifrování s veřejným klíčem PGP (Pretty Good Privacy) od autora
bestselleru "The COMPUTER PRIVACY HANDBOOK" -- Andre Bacarda.
http://www.well.com/user/abacard/pgp.html

Pretty Good Privacy (PGP) Encryption FAQ
Frequently Asked Questions z diskusní skupiny USENETu
alt.security.pgp , týkající se PGP šifrovacího programu Phillipa
Zimmermanna.
http://www-math.uni-paderborn.de/pgpnet/pgp-faq/

USENET FAQs -- Pgp FAQ
Přehled FAQů z diskusní skupiny USENETu alt.security.pgp .
http://idea.sec.dsi.unimi.it/cert-it/FAQ/pgp.html

PGPattackFAQ -- PGP attack FAQ
Odpovědi na otázky ohledně o bezpečnosti používání systému PGP
a pokusů a metod o prolomení tohoto systému.
http://www.net-security.sk/crypto/pgp/PGPattackFAQ

"Odposlech" v lokální síti

Network Packet Capture FAQ
Soubor FAQů zabývající se problematikou "odposlechu" pomocí
stahování paketů, putujících po lokální síti na stránkách
americké bezpečnostní agentury Internet Security Systems, Inc.
http://www.iss.net/vd/packcapt.html

Sniffer FAQ
Otázky a odpovědi o problematice obrany proti tzv. "čmuchalům" --
špionům využívajícím nejrůznější techniky analýzy dat putujících
po vedení lokální sítě. Vhodné zejména pro správce.
http://www.plazma.net/users/weiner/SNIFFER-.TXT

Šifrování

Cryptography FAQ: Public Key Cryptography
Přehled otázek a odpovědí na téma šifrování s veřejným klíčem,
extrahovaný ze souboru příspěvků do elektronické konference
sci.crypt .
http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/cryptography-faq/part06/faq.html

RSA Laboratories' Cryptography FAQ
Verze 3.0 bohatého přehledu odpovědí na otázky ohledně šifrování
na serveru RSA Laboratories.
http://www.rsa.com/rsalabs/newfaq/Řízení přístupu k "závadným" zdrojům Internetu

Internet parental control frequently asked questions
Soubor všeobecných otázek ohledně problematiky kontroly přístupu
k závadným (např. pornografickým) serverům Internetu pro
mladistvé, spravovaný skupinou The Voters Telecommunications
Watch.
http://www.vtw.org/pubs/ipcfaq

RSACi FAQ
Přehled otázek a odpovědí ohledně nejznámějšího systému pro
certifikaci "nezávadnosti" obsahu webstránek RSACi, podle níž lze
zakázat přístup k "závadným" stránkám z konkrétního počítače
(např. vlastnímu potomkovi).
http://www.rsac.org/content/about_faqs.html

SafeSurf Frequently Asked Questions
Otázky a odpovědi na serveru obdobného systému, jehož autory jsou
Ray Soular a Wendy Simpson.
http://www.safesurf.com/ssfaq.htm

Ostatní

Ssh (Secure Shell) FAQ
Soubor Frequently Asked Questions týkajících se využití
zabezpečení terminálových relací pod UNIXem pomocí systému Ssh od
Thomase Königa.
http://www.uni-karlsruhe.de/~ig25/ssh-faq/

Password-FAQ
Unikátní sbírka otázek a odpovědí týkající se strategie tvorby
a používání hesel a klíčů, extrahovaná ze známého souboru The
Crack-documentation.
http://www.akaflieg.uni-karlsruhe.de/~chr/passwd_faq/passwd_faq.html

Cellular Radio Telephone Privacy FAQ
Přehled odpovědí na základní otázky ohledně zabezpečení soukromí
při komunikaci prostřednictvím celulárních mobilních telefonů od
Harolda G. Peacha ml.
http://www.wildstar.net/~plaws/scan/txt/con02.txt

Communcations Decency Act FAQ
Odpovědi na všechny otázky, které vás mohou napadnout
v souvislosti s ametrickým zákonem o slušné elektronické
komunikaci - The Communications Decency Act.
http://www.neosoft.com/faqs/censorship.html

STEGANOGRAPHY FAQ
Přehled otázek a odpovědí ohledně steganografie - bezpečnostní
strategie založené na snaze utajit samotný fakt, že
došlo/dochází k přenosu zprávy, která využívá například technik
pro zakódování textu zprávy do obsahu běžných datových (typicky
grafických či zvukových) souborů.
http://www.net-security.sk/crypto/stega/steganography-faq.txt
ftp://ftp.crpht.lu/pub/Security/Faqs/steganography-faq.txtKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.