InterFAQ

Archiv | 01.03.98

V dnešním pokračování sloupku InterFAQ se, jak jsme minule slíbili, zaměříme na "Vše okolo WWW" od používání...V dnešním pokračování sloupku InterFAQ se, jak jsme minule
slíbili, zaměříme na "Vše okolo WWW" od používání až po vývoj
aplikací a správu WWW serverů. Protože problematice tvorby
webstránek jsme se věnovali v čísle 2/97, neuvádíme znovu vněm
již zmíněné zdroje.

Všeobecné přehledy

World Wide Web FAQ

Snad nejrozšířenější přehled odpovědí na otázky ze světa WWW
(World Wide Web), vytvořený vletech 1994 - 1996 Thomasem
Boutellem. Přehled je rozdělen do čtyř hlavních sekcí: Obecný
přehled o WWW, Používání prohlížečů, Používání serverů a
Authoring webstránek.

http://www.ujep.cz/wwwfaq/

http://sunsite.unc.edu/pjones/erc/www-faq.html

The Digital Landlords Frequently Asked Questions

Velmi bohatý přehled otázek a odpovědí ohledně využívání WWW a
tvorby vlastních webstránek, sledující nejnovější trendy voboru.
Kromě obecných zde najdete i sekce zaměřené na Microsoft
FrontPage, RealAudio, specifika Windows NT a UNIXu a mnohé další.

http://faq.clever.net/

The other HTML FAQ

Alternativní stránka WWW FAQů, jejímž autorem je Arnoud
"Galactus" Engelfriet, koncipovaná jako doplněk kWWW FAQ
Thomase Boutella, orientovaný na speciality a různé triky.
Hlavním zdrojem informací je elektronická konference
comp.infosystems.www.authoring.html .

http://www.stack.nl/%7Egalactus/html/other-faq.html

Prohlížeče

Web Browsers OpenFAQ

Jedna ze dvou sekcí vzniklá nejnovějším přepracováním stránek
"World Wide Web FAQ" Thomase Boutella, zaměřená na problematiku
používání WWW a jeho prohlížečů. Stránka je volně šiřitelná na
základě zásad GNU Public License.

http://www.boutell.com/openfaq/browsers/

NCSA Mosaic FAQs

Přehled oficiálních odpovědí na otázky ohledně Mosaicu pro
Windows verze 2.1.1 a 3.0.

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/mosaic-w/faq/index.html

NCSA Mosaic Frequently Asked Questions

Oficiální přehled FAQů pro verzi NCSA Mosaicu pracující pod systémem XWindows UNIXu.

http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/mosaic-faq.html

*** ncsa.bmp ***

Lynx FAQ

Přehled odpovědí na základní otázky ohledně textového prohlížeče webstránek Lynx.

http://mdc.net/~ellen/lynx.htm

Tvorba webstránek

Writing HTML - Frequently Asked Questions (FAQ)

Přehled odpovědí na nejčastější otázky návštěvníků on-line kursu tvorby webstránek "Writing HTML", školicího a poradenského střediska Maricopa.

http://hakatai.mcli.dist.maricopa.edu/tut/faq.html

*** WFAQHTML.bmp ***

Introduction to HTML FAQ

Stránka svýběrem odpovědí na typické otázky kladené novopečenými uživateli jazyka HTML na serveru Case Western Reserve University.

http://www.cwru.edu/help/introHTML/faq.html


The Web Design Group's FAQ Archives

Pěkně zpracovaný přehled otázek a odpovědí s tematikou tvorby WWW, doplněný o odkazy na jiné zdroje stejně zaměřených přehledů FAQů.

http://www.htmlhelp.com/faq/

*** wdg.bmp ***

CSS Frequently Asked Questions

Přehled otázek a odpovědí ohledně novinky vHTML (HyperText Mark-up Language) - CSS (Cascading Style Sheets) od "HTML Writers Guild".

http://www.hwg.org/resources/faqs/cssFAQ.html

The background FAQ

Stránka otázek a odpovědí speciálně zaměřená na problematiku barev a vzorů na podkladu webstránek, která je součástí známé "Thalia Color Page". Naleznete zde odpovědi na otázky typu: Jaké kódy barev pozadí jsou přípustné či Jak zabránit kolizím barevných palet na stránce?

http://www.sci.kun.nl/thalia/guide/color/faq.html

FAQ: How To Announce Your New Web Site

Malý přehled odpovědí na otázky ohledně možností propagace vlastní webstránky.

http://ep.com/faq/webannounce.html

*** epage.bmp***

Microsoft FrontPage 98 for Windows Frequently Asked Questions

Oficiální odpovědi na nejčastější otázky ohledně poslední verze profesionálního WYSIWYG editoru webstránek - programu FrontPage.

http://support.microsoft.com/support/FrontPage/fp98/faq.asp

VRML Frequently Asked Questions

Stránka FAQů zaměřená na problematiku jazyka pro třírozměrnou grafiku VRML (Virtual Reality Modeling Language).

http://vag.vrml.org/VRML_FAQ.html

comp.lang.vrml FAQ

Přehled otázek a odpovědí ohledně VRML (Virtual Reality Modeling Language), extrahovaný zpříspěvků diskusní skupiny USENETu comp.lang.vrml.

http://hiwaay.net/~crispen/vrml/faq.html

Programování na WWW

CGI Programming OpenFAQ

Jedna ze dvou sekcí vzniklá nejnovějším přepracováním stránek "World Wide Web FAQ" Thomase Boutella, zaměřená na vytváření aktivních webstránek a WWW aplikací. Stránka je volně šiřitelná na základě zásad GNU Public Licence.

http://www.boutell.com/openfaq/cgi/

Frequently Asked Questions on CGI programming

Hodnotný přehled otázek a odpovědí, zaměřený především na programování CGI vprostředí UNIXu na serveru Depatrement of Computer and Information Science Ohio State University.

http://www.cis.ohio-state.edu/text/faq/usenet/www/cgi-faq/faq.html

Active Server Pages Frequently Asked Questions

Oficiální přehled otázek a odpovědí ohledně technologie tvorby aktivních WWW prezentací - ASP (Active Server Pages) na WWW serveru Microsoftu. Obsahuje sekce o instalaci, psaní skriptů, používání ADO (ActiveX Data Objects) a tvorbě vlastních ASP komponent.

http://support.microsoft.com/support/activeserver/faq/default.asp

Internet Server API Frequently Asked Questions

Oficiální přehled odpovědí na nejčastější otázky ohledně microsoftího pojetí CGI pod Windows - rozhraní ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

http://support.microsoft.com/support/isapi/content/faq/default.asp

VRML/Java/JavaScript FAQ

Přehled otázek a odpovědí ohledně Javy a JavaScriptu orientovaný zejména na grafiku od Adriana Scotta.

http://www.aereal.com/faq/

ATLAS JavaScript FAQ

Přehled odpovědí na otázky kolem jazyka JavaScript, zaměřený na jeho implementaci v serverech Atlas společnosti Netscape.

http://www.freqgrafx.com/411/atlas/jsfaq.html

Perl FAQ Index

Bohatý (10 sekcí) přehled otázek a odpovědí na problémy týkající se použití jazyka Perl při vytváření programů pro obsluhu CGI skriptů, postihujících standard jazyka Perl do verze 5.004, od Toma Christiansena a Nathana Torkongtona.

http://language.perl.com/faq/

WWW servery

Apache Server Frequently Asked Questions

Stránka otázek a odpovědí ohledně správy volně šiřitelného a dnes nejrozšířenějšího WWW serveru založeného na NCSA httpd 1.3 zroku 1995 - Apache (od "A patchy server").

http://www.apache.org/docs/misc/FAQ.html

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT NETSCAPE SERVER SOFTWARE

Přehled stránek otázek a odpovědí týkajících se provozu serverových aplikací společnosti Netscape, přístupných na firemním WWW serveru. Naleznete zde FAQy pro SuiteSpot, Enterprise Server, Proxy Server, Media Server, FastTrack Server
a další produkty serverové řady Netscapu.

http://search.netscape.com/comprod/server_central/support/faq/index.html

Bezpečnost

COOKIES AND PRIVACY FAQ

Stránka na serveru Netscapu, detailně rozebírající otázky bezpečnosti ve vztahu k používání ukládání poznámek serveru na disk počítače, na němž běží prohlížeč - takzvaných "cookies".

http://search.netscape.com/assist/security/faqs/cookies.html

The World Wide Web Security FAQ

Světoznámá stránka otázek a odpovědí ohledně bezpečnosti WWW aplikací Lincolna D. Steina, jejíž přepracovaný obsah byl na podzim 1997 vydán renomovaným americkým nakladatelstvím Addison-Weseley Longman jako 450stránková publikace "The Web Security Reference Guide".

http://www.genome.wi.mit.edu/WWW/faqs/www-security-faq.html

http://www.sarc.sk/~www/www-security-faq/

http://www.w3.org/Security/Faq/

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.