InstallShield 5.0

Archiv | 01.01.98

Riešenie pre vytváranie inštalácií Vytváranie inštalačných programov bola kedysi vec veľmi jednoduchá. Nie...Riešenie pre vytváranie inštalácií


Vytváranie inštalačných programov bola kedysi vec veľmi
jednoduchá. Niekedy bol použitý len dávkový BAT súbor na
prekopírovanie obsahu diskiet na pevný disk, v lepšom prípade mal
inštalačný program aj jednoduché rozhranie. V prostredí Windows
sa však situácia radikálne zmenila. Bolo treba upravovať rôzne
konfiguračné súbory a vo Windows 95 dokonca aj registre, čo už
vôbec nie je vec jednoduchá.

Vytváranie inštalačného programu pre Windows aplikácie je vecou
náročnou a navyše veľmi neefektívnou. Vývojári pri tejto práci
strávia veľa času a inštalačný program je aj tak použitý väčšinou
len jedenkrát pri inštalácii.
Na tento problém reagovali viaceré firmy systémami pre vytváranie
inštalácií. Spomedzi nich najviac vynikla firma InstallShield
Software , ktorej produkt sa stal svetovým štandardom.
V súčasnosti sa dostáva na trh jeho nová 32bitová verzia
InstallShield 5.0 , ktorá prináša výrazné zlepšenia a úplne nové
možnosti.

Možnosti

Na úvod snáď zoznam podporovaných vývojových nástrojov, pretože
to bude vývojárov aplikácií asi zaujímať najviac. Podporované sú
teda nasledovné vývojové prostriedky: Borland C++, Borland
Delphi, Borland J Builder, Lotus Notes, Microsoft Access for
Developers, Microsoft Fortran PowerStation, Microsoft Office for
Developers, Microsoft SQL, Microsoft Visual Basic, Microsoft
Visual Basic for Applications, Microsoft Visual C++, Microsoft
Visual FoxPro, Microsoft Visual J++, Oracle Developer/2000,
Powersoft Jato, Powersoft Optima++, Powersoft PowerBuilder,
Powersoft Watcom C++, Powersoft Watcom FORTRAN a Symantec Visual
Cafe.
Prostredie InstallShield 5.0 je veľmi prehľadné a pre ovládanie
veľmi jednoduché. Je rozdelené do viacerých okien, v ktorých
nájdeme všetko potrebné od vývoja vlastnej inštalácie až po jej
kopírovanie na inštalačné diskety alebo iné dátové médiá.
Množstvo činností je sprevádzaných sprievodcami (alebo
kúzelníkmi?), ktorý vykonajú veľkú časť práce za vás.
Pri vytváraní novej inštalácie môžete použiť sprievodcu. Na úvod
je potrebné zadať názov aplikácie, jej verziu, cestu k hlavnému
spustiteľnému súboru aplikácie, použitý vývojový prostriedok
a podobne. Ďalej v príslušnom okne vyberiete a nastavíte potrebné
dialógové okná, ktoré budú zobrazené pri inštalácii. V ďalších
krokoch zvolíte možné jazykové verzie z príslušnými súbormi,
definovať typy inštalácie a inštalované komponenty, a kostra
inštalácie je hotová. Škoda že sprievodca nepomôže s definíciou
všetkých súborov potrebných pre inštalácie, pretože tie musíte
definovať manuálne mimo sprievodcu. Táto činnosť je však uľahčená
technológiou drag-and-drop. Tým je vlastne ukončený vývoj
jednoduchej štandardnej inštalácie. Nakoniec stačí vytvoriť
inštalačné diskety za pomoci sprievodcu, ktorý vám umožní vybrať
si z ponuky 3,5" diskety (1,44 -- 4,0 MB), 5,25" diskety (1,2 MB),
CD-ROM, a webovskej inštalácii (jeden EXE súbor). Každá
inštalácia automaticky obsahuje aj odinštalačný program.
Tu však možnosti InstallShield 5.0 vôbec nekončia. Pre
rozsiahlejšie aplikácie je tu možnosť vytvárať rôzne typy
inštalácií. Jednou z najsilnejších "zbraní" InstallShieldu je
však zabudovaný výkonný interný programovací jazyk InstallScript.
Svojou koncepciou sa ponáša na "Céčko". K jeho prehľadnosti
prispieva farebné odlíšenie syntaxu skriptu. Aj pri editácii
InstallScriptu sa stretnete zo sprievodcom, ktorý vám pomôže
s dopĺňaním funkcií. Pre použitie je k dispozícii vyše 270
vytvorených funkcií, ktoré sú rozdelené do 21 skupín.
K dispozícii je tiež kompilátor a debugger z možnosťou krokovania
InstallScriptu. Vhod príde prehliadanie obsahu premenných a výpis
chýb pri kompilácii.
Ďalšia silná stránka tohoto systému je v integrácii širokej
podpory multimédií. Do vytváranej inštalácie je možné vložiť AVI
video, Wave/MIDI zvuk a 256farebnú grafiku. Tieto možnosti
vytvoria z vašich inštalácií veľmi efektné, multimediálne
aplikácie, ktoré spríjemnia chvíle pri inštalácii programov.

Podpora jazykov

InstallShield sa dodáva v troch verziách, ktoré sa odlišujú
jedine v jazykových schopnostiach. Verzia Profesional dokáže
vytvárať inštalácie iba v angličtine, verzia International
v 17 jazykoch vrátane češtiny a slovenštiny, a verzia Bilingual
v angličtine a jednom ďalšom jazyku, obsiahnutom vo verzii
Internetional.

Záver

InstallShield v sebe zahŕňa komplexné nástroje pre rýchly
a jednoduchý vývoj inštalácií, a vôbec nezáleží na tom, či sa
jedná o typy klasické alebo multimediálne. Kombinácia ľahko
použiteľného vizuálneho vývojového prostredia s technológiou
InstallShield poskytuje široké možnosti, a tak nemôžem urobiť nič
iné ako InstallShield 5.0 doporučiť všetkým vývojárom, ktorý chcú
svoje aplikácie "vybaviť" perfektným inštalačným programom.

7 0.../OK

InstallShield 5.0
+ jednoduché ovládanie
+ Integrácia multimédií
+ Podpora jazykových verzií
+ InstallScript
- Cena

K recenzii poskytla firma:

UNICORN
Roháčová 83
130 00 Praha 3
Cena (bez DPH):
Profesional -- 31 000 Kč
International -- 50 700 Kč
Bilingual -- 35 000 Kč


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.