Informační systém pro oční lékaře

Archiv | 01.09.98

MacLIS_Oftalmolog Každý uživatel by si měl počítač vybírat především podle programu, který na něm chce...MacLIS_OftalmologKaždý uživatel by si měl počítač vybírat především podle
programu, který na něm chce provozovat. O tom, že platforma
Macintosh nemusí být vhodná výhradně pro grafické aplikace, nás
přesvědčil program MacLIS určený pro lékařské praxe.

Lékařský informační systém MacLIS je místní výroby a zvládá
proto všechna specifika českého lékařského prostředí. Navržen je
v databázovém prostředí 4th Dimension, což mu dává příjemné
grafické uživatelské rozhraní a umožňuje širokou škálovatelnost
od použití v jednotlivých ordinacích až po síťové prostředí ve
větších lékařských zařízeních.

K dispozici pro test jsme měli jednouživatelskou verzi programu
MacLIS_Oftalmolog nabízející specifické funkce pro oční lékaře.
Úvodem je třeba říci, že tento program se neomezuje čistě na
počítačové prostředí, ale je schopen spolupráce s diagnostickými
oftalmologickými přístroji, takže na jeho základě lze postavit
celou oční kliniku.

Kartotéka pacientů

Základem informačního systému každé lékařské ordinace je
přirozeně kartotéka pacientů. Její počáteční převedení do
elektronické podoby může chvíli trvat, ale potom můžete využívat
výhod počítačového zpracování, jako je pružné vyhledávání
pacientů, jejich diagnóz a návštěv.

Program nabízí listování i vyhledávání v kartotéce pacientů. U
konkrétního pacienta se vždy zobrazí základní údaje: zdravotní
pojišťovna, seznam návštěv, je možné si prohlédnout zápis
libovolné návštěvy, zobrazit obrazovou dokumentaci, osobní,
dětskou i rodinnou anamnézu a samozřejmě vytvořit záznam o nové
návštěvě. Při vyplňování nálezu lze využít popis dosavadního
chorobopisu, v němž se pouze provedou příslušné úpravy. Lékař si
také může nadefinovat vlastní slovní spojení, která v nálezech
často používá, a potom je do nálezu přidávat výběrem z nabídky.
Použití těchto funkcí může výrazně urychlit papírování spojené s
návštěvou pacienta. Lékař může do záznamu o návštěvě snadno z
číselníku vybrat diagnózu, provedené úkony a předepsané léčivo
(viz Číselníky). Přímo z programu lze samozřejmě vytisknout
recept nebo poukaz na brýle.

Zajímavou funkcí programu, specifickou právě pro oční vyšetření,
je možnost graficky znázornit patologické změny očního pozadí.
Součástí aplikace je jednoduchý grafický modul 4D Draw, kde lze
do připraveného vzoru ručně dokreslovat jednotlivé poruchy nebo
je přímo přenášet z přiloženého katalogu. V katalogu je k
dispozici řada připravených grafických objektů (jizvy, zákaly,
zúžení cév, trhliny apod.), takže často stačí vybraný objekt
pouze umístit na správné místo obrázku.Pojišťovny a platby

Součástí práce lékaře je také účtování provedených úkonů
příslušným zdravotním pojišťovnám, což není činnost zrovna
lehká. Zde nastupují výhody počítačové evidence, kdy MacLIS
veškeré zapsané zdravotní výkony, léčiva, případně materiál
automaticky převádí k vyúčtování příslušné zdravotní pojišťovně
přímo ze záznamu o návštěvě pacienta. Kdykoli pak lze prohlížet
úkony účtované jednotlivým pojišťovnám, tisknout standardní
požadované sestavy, případně připravit datové soubory pro
pojišťovny. Ukázkou reakce autorů programu na požadavky doby je
také schopnost aplikace hlídat objemový limit výkonů.

Číselníky

Diagnózy, léčiva, lékařské úkony, pojišťovny a dokonce i způsoby
dopravy jsou přesně katalogizovány a očíslovány. Jedná se o
nemalé množství údajů, které jsou jako dělané pro počítačovou
evidenci. MacLIS samozřejmě všechny tyto číselníky obsahuje,
takže lékař z nich může při vyplňování údajů o léčení pacienta
vybírat. Aby se nemuselo vždy vše prohledávat, čímž by výhoda
počítače zcela padla, nabízí MacLIS různé výběry aktuálních
položek. Například úkony lze roztřídit podle odbornosti lékaře,
přičemž každý lékař si ještě může vybrat do nabídky jen ty,
které provádí nejčastěji. To výrazně zrychluje výběr a při tom
to nijak neomezuje, protože kdykoli lze zobrazit kompletní
seznam.

Zajímavě je řešen výběr léčiva. Kromě přesně zvoleného léku a
dávkování je možné připravit také jakási makra zastupující
typické kombinace léků používaných například pro léčení chřipky.
Při výběru léčiva lze vyhledávat léky s podobným účinkem nebo
složením a potom si vybrat například podle ceny. Lékař si opět
může vybrat preferované léky, které jsou mu nabízeny nejdříve.

Číselníky se samozřejmě čas od času mění, a tak v některých z
nich (například u pojišťoven) lze provádět úpravy. Jinak jsou
číselníky pravidelně aktualizovány výrobcem programu.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní MacLISu používá dosovský jednoobrazovkový
přístup, kdy se vše odehrává v jediném okně, kam postupně
naskakují odpovídající formuláře. Osobně nemám tento přístup rád
(k čemu jsou pak okna), ale je pravda, že nepočítačovým
uživatelům může zjednodušit ovládání programu, protože v danou
chvíli je dostupné jen to, co je právě potřeba. Také bych uvítal
standardnější chování programu, kdy se například tabulky
interaktivně třídí po stisknutí názvu sloupce, nabídky jsou vždy
přístupné, poklepáním se otevřou údaje o položce, tisk se
aktivuje apple+P apod.

Závěr

MacLIS_Oftalmolog nabízí očním lékařům vedení kompletní agendy
kolem lékařské praxe. Kromě databáze pacientů vede také veškeré
doklady pro zdravotní pojišťovny, přičemž není potřeba stejné
údaje vyplňovat několikrát, ale program si je sám automaticky
vyhledá. Důležité je, že MacLIS pružně reaguje na požadavky
doby. V souvislosti z blížícím se rokem 2000 a sílícími obavami
ze zhroucení počítačových systémů, je také nutné poznamenat, že
současný MacLIS bude bez problémů fungovat i v příštím století.


Software MacLIS_Oftalmolog pro test zapůjčila firma LARA s.r.o.,
Vaníčkova 5, Praha 6

Cena: 9 600 Kč


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.