InfoMapa 5.0

Archiv | 01.04.98

Nová verze kráčí Evropě vstříc. Pojmy InfoMapa a PJsoft s největší pravděpodobností není třeba pNová verze kráčí Evropě vstříc.Pojmy InfoMapa a PJsoft s největší pravděpodobností není
třeba představovat žádnému uživateli PC -- legendární Mapu
Prahy viděl určitě každý. Z původně dosovského prográmku,
jenž obsahoval data o území hlavního města, se během několika
let vyklubal rozsáhlý geografický systém, který od své nové,
páté verze expandoval i za hranice České republiky.

Pětkové novinky

Inovace jsou zde v zásadě dvojího druhu: značné rozšíření
a aktualizace datové části na straně jedné, a vylepšení
uživatelského rozhraní na straně druhé. Dovolte, abych se
nejprve krátce zmínil o novinkách v druhé jmenované
kategorii. Na první pohled možná drobnou, nicméně z hlediska
uživatelova pohodlí velmi prospěšnou změnou je zoom výřezem .
V minulé verzi jste museli tuto funkci aktivovat
komplikovaně, dnes postačí jediný stisk tlačítka myši
a potažení. Změn k lepšímu doznala nástrojová lišta (přibyla
např. tlačítka pro přiblížení a oddálení), přehledněji se
tváří také systém nabídek: od dřívějšího rozdělení objektů na
interní a externí bylo upuštěno, v menu Objekty přímo vidíte
seznam kategorií. K pohodlnějšímu ovládání přispějí záložky,
jejichž pomocí si můžete zaznamenat v libovolném atlase
zvolenou pozici a zvětšení. Záložku lze samozřejmě pojmenovat
a vyvolat kdykoliv jak z prostředí InfoMapy, tak i přímo
z Windows.
Značně rozšířené jsou možnosti tisku. Nyní lze tisknout
zvolené mapy či jejich výřezy na více stránek, čímž si můžete
vytvořit papírový atlas ve zvoleném měřítku dle vlastních
potřeb.
Zásadní novinkou, jak již bylo avizováno, zůstává
rozšíření datové složky systému o cca 150 českých měst,
a hlavně pokrytí významné části území Evropy. Konkrétně se
jedná o Slovensko, Rakousko, Německo, Velkou Británii
a Švýcarsko. Nová data se přirozeně neomezují jen na celé
státy, ale pokrývají také množství větších měst v každé
z uvedených zemí.

Filosofie systému

InfoMapu tvoří soubor programových a datových komponent, na
nichž se kromě původce myšlenky PJsoftu podílí několik
dalších firem.
Základní komponentou je tedy Systém , čili uživatelské
rozhraní a mapový engine. Ten ovšem sám o sobě (bez dat)
samozřejmě nestačí. K systému je tedy nutné dokoupit
jednotlivé atlasy. V současné době jsou k dispozici mapy
Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové, ČR, cca 250 měst ČR
(lze zakoupit i mapy jednotlivých měst či komplety 100 měst
nebo 250 měst), Slovenska, SRN (+ 15 měst), Rakouska (+ cca
590 měst v 6 kompletech), Švýcarska (+ 5 měst), Velké
Británie (+ Londýn s okolím). Pokud hodláte data v mapách
měnit či doplňovat, budete potřebovat komponentu Editace , pro
statistické přehledy naopak využijete od minulé verze výrazně
aktualizovanou komponentu Statistika . Zájemci o integraci
vlastních databází do informačního systému InfoMapy pak budou
muset přikoupit ještě modul InfoTools (umožní přidávání
uživatelských vrstev do atlasů). Fakultativní složkou systému
je dále cizojazyčná podpora (angličtina, němčina)
a multimediální CD-ROM Info Foto -- kulturní památky v Praze
(recenzi jsme přinesli v rubrice Na stříbrných kotoučích
v č. 8/97). Vzhledem k počtu možných kombinací jednotlivých
komponent je InfoMapa sestavena podle přání zákazníka
a distribuována na CD-R médiu (popř. na disketách).

Dojmy z testování

Pakliže absolvujete skok z DOSu (Mapa Prahy) do Windows,
budete příjemně překvapeni pohodlím ovládání a pozitivní
změnou vzhledu map. Uživatele verze 4.0 v oblasti ovládání
asi překvapí máloco (snad jen zmíněné změny menu objektů,
nástrojová lišta a zoom). Pro všechny ovšem platí chvályhodné
rozšíření datové části systému. Obsahová bohatost
jednotlivých atlasů je ovšem poněkud nevyvážená. Nejlepší
výsledky nabízí přirozeně mapa Prahy, což je dáno patrně tím,
že se jedná o nejdéle zpracovávanou komponentu. Množství
objektů umístěných v mapě Prahy je vskutku úctyhodné, do mapy
je zanesena snad i každá telefonní budka či poštovní
schránka. Přímo fantastické jsou informace o adrese
a telefonních a faxových spojeních na většinu objektů
-- lékárny, orgány státní správy, obchodní střediska apod,
informace o linkách MHD a jejich jízdních řádech (!), a to
včetně možnosti vyhledání spojení. V případě map menších měst
je již situace daleko střízlivější -- atlasy totiž působí
spíše dojmem pustiny, obsahují velmi málo objektů, dokonce
zde ani nejsou zaneseny jednosměrné ulice, což nepotěší
zejména řidiče, o adresách či telefonech k významným objektům
si můžete nechat jen zdát.
Data pro zahraniční atlasy získal PJsoft v licenci od
třetích firem. Tomu také odpovídá jejich úroveň: zatímco data
atlasu Velké Británie a Londýna s okolím obsahují obrovské
množství informací, ostatní zahraniční atlasy jsou již
poměrně skromnější. Útěchou může být snad jen to, že množství
informací odpovídá také cena dané komponenty.
Údržba tak velkého informačního systému, jakým InfoMapa
bezesporu je, se stává poněkud problematickou. Například
dálnice Praha - Rozvadov končí u Plzně. To lze ovšem
pochopit, úsek z Plzně do Rozvadova byl otevřen poměrně
nedávno. Bohužel se v mapě ani po cca dvou letech neobjevily
změny na některých křižovatkách (kruhový objezd na Kunratické
spojce v Praze), či dokonce dávno dokončený, zkolaudovaný a do
rutinního provozu uvedený objekt Vysoké školy ekonomické na
Jižním městě... Pochvalu nezaslouží ani funkce "třetích
firem", např. jízdní řád Českých drah. Dokáže sice zobrazit
užitečný přehled příjezdů a odjezdů vlaků z/do vybrané
stanice, nalézt optimální spojení již ovšem činí problémy
-- funkce z nepochopitelných důvodů ignoruje výhodné spoje
a nabízí pouze jednu, navíc nepříliš vhodnou alternativu.
Chcete-li opravdu cestovat vlakem, spolehněte se raději na
samostatný program pro prostředí DOSu (prodávají ČD asi za
200 Kč).
Velké plus ve výsledkové tabulce si naopak zaslouží
lokální menu, navěšené na pravé tlačítko myši -- postačí
ťuknout na libovolný objekt na obrazovce a program nabídne
seznam vrstev, jichž se daná lokalita týká. Např. ťuknutím
na ikonu křižovatky zobrazíte nabídku obsahující odkaz do
kategorií (vrstev) městské části -- obvod , komunikace
-- dopravní tahy a automobilová doprava -- křižovatka ,
popřípadě i dopravní spojení -- trasa (pokud danou křižovatkou
vede trasa linky městské hromadné dopravy).

Vyhledávání informací a další funkce

Silnou stránkou produktu je vyhledávání informací. Hledat
můžete libovolný objekt jak v aktuálně otevřeném atlase, tak
i ve všech zakoupených atlasech najednou (samozřejmě
v libovolné databázové položce). Výborná je možnost nechat
prohledat v mapě plochu libovolného tvaru, kterou si sami
vyznačíte, nebo lze např. prohledat okolí určitého bodu do
stanovené vzdálenosti.
Užitečné jsou také doplňkové funkce jako je měření
vzdálenosti (nejen přímkou, ale též lomenou čarou), azimutu,
ploch a akčního rádia. V pražské mapě si lze též nechat
zobrazit jízdní řády linek MHD a vyhledat optimální spojení,
hledání objektů usnadní vyhledávač adres "STOPAŘ", který
najde podle zadaných, i zkomolených údajů (ulice, číslo
popisné či orientační apod.) objekty vyhovující vložené
podmínce. Ve všech atlasech je pak k dispozici funkce pro
vyhledání automobilního spojení, a to včetně možnosti zákazu
zvolených křižovatek, počítání cestovních nákladů a zobrazení
itineráře cesty. Tato funkce však bohužel pracuje jen v rámci
jednoho atlasu, cestu např. z Prahy do německého Ulmu si s ní
tedy nenaplánujete.


Infomapa 5.0
+ množství map
+ zlepšené ovládání
+ vyhledávání informací
+ modulárnost systému
- aktuálnost dat
- cena
K recenzi poskytla firma:
PJsoft
Služská 27
Praha 8
www.maps.cz
Cena: závisí na konfiguraci, např. kompletní produkce 59 900
Kč, mapa ČR + Prahy 14 900 Kč, jedno město ČR 500 -- 2 500 Kč
bez DPH

***

Pro vaši firmu
InfoMapa 5.0 je rozsáhlý geografický systém, jenž pokrývá
území nejen ČR, ale také několika dalších států. Předností
systému je integrace mnoha databází obsahujících užitečná
data, paleta poskytovaných funkcí, snadné ovládání
a přehledné grafické rozhraní. Velmi výhodná je modularita
systému, uživatel si může pořídit přesně to, co potřebuje.
Naopak nedostatkem je problematika aktualizace dat
a "skromnost" map českých měst, mnohé patrně nepotěší ani
cena systému. V každém případě InfoMapa přináší podrobné mapy
rozlehlého území, a to včetně map i poměrně malých měst, což
žádný jiný informační systém dosud neumožňuje.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.