Imagineer Technical 2.0 CZ

Archiv | 01.01.98

Jednoduše ovladatelný a chytrý modelář Před několika lety se od společnosti Intergraph oddělila divize Bentl...Jednoduše ovladatelný a chytrý modelář


Před několika lety se od společnosti Intergraph oddělila divize
Bentley se svým klíčovým produktem Microstation. Intergraph však
oblast grafického softwaru neopustil a v roce 1996 se objevila
první verze Imagineeru - 2D grafického programu pro obecnější
použití. Jak jsme vás v PC WORLDu 9/97 informovali, je zde již
verze druhá, která posouvá možnosti a chytrost programu zase o
kus dále. No a na Invexu byla uvedena dokonce česká verze
Imagineer Technical 2.0 a tu vám nyní blíže představíme.
Jak jste mohli ve zmíněném PC WORLDu číst, Imagineer je nyní
šetrnější k hardwaru, takže jej spustíte na méně vybaveném
počítači; je svým ovládáním kompatibilní s MS Office, takže jej
rychleji zvládnete a je chytřejší, takže je větší radost s ním
pracovat. To byly stručné charakteristiky a nyní se podíváme, co
se za nimi skrývá. Hned po rozbalení vás příjemně překvapí česká
učebnice a slovníček přeložených pojmů, funkčnost je shodná s
originální anglickou verzí.
K rychlosti programu: již minulá verze byla velice šikovná, ale
značně náročná na použitý hardware, což její užitnou hodnotu pro
mnoho lidí citelně snižovalo. Verze 2.0 má přepracované jádro,
takže běhá velice svižně - již na Pentiu 133 MHz s 16 MB paměti
se s ní dá slušně pracovat.
K chytrosti programu: Tento rys (nazývaný také intuitivnost)
není v oblasti CAD softwaru neznámý, ale v Imagineeru je
nezvykle důkladně propracován -- pokud kreslíte, upravujete nebo
kótujete, stačí naznačit o co vám jde a program si další
domyslí. Například nakreslíte od ruky jakýsi šišoid a máte z něj
kružnici odpovídajících rozměrů, kreslíte čáru mezi objekty a
ona se pěkně srovnává k jejich obrysům, u kót nemusíte předem
vysvětlovat, jestli kótujete šířku nebo kruhovou výseč,
Imagineer to pozná a přepne na správný druh kóty. Samozřejmě je
možné tuto intuitivitu programu různě měnit a využívat nebo
nevyužívat podle své nátury a typu práce. Intuitivně od ruky
vytvořené objekty však můžete jednoduše upřesňovat přepsáním
jejich rozměrových parametrů v informačním řádku nad výkresem
(praktické je to, že pokud jste právě ukazatelem myši na
objektu, je kurzor v políčku rozměrů, takže stačí vepsat hodnotu
- bez jakéhokoliv přeskakování). Podobnou funkci mohou mít
řídící kóty - přepsáním velikosti v kótě se změní objekt, tyto
kóty jsou však souběžně zaneseny mezi proměnné a je možné je
tímto způsobem řídit (stanovit závislosti a vztahy k jiným
kótám, proměnným či dokonce datům propojeným přes OLE - např.
buňkám v tabulce Excelu). Pokud dále nastavíte závislosti
jednotlivých objektů mezi sebou navzájem, můžete změnou
klíčových rozměrů předělávat celý výkres dle potřeby. Výplně
ohraničených ploch jsou velice rychlé a opět stále plně
parametrické - kdykoliv později je můžete upravovat co se
parametrů výplně týče, ale i jejích rozměrů. Při posunu
hraničních prvků se výplň automaticky posouvá s nimi, toto
posouvání se však zastaví ve chvíli, kdy dojde k otevření
oblasti a výplň by se "vylila" ven (chytré), ale pokud toto
chcete, můžete toho docílit příkazem k aktualizaci oblasti.
K možnostem programu: Asi nejzajímavější nestandardní možností
bude aplikace kinematiky - pokud nastavíte provázanost
jednotlivých objektů (a dokonce i mezní úhly a velikosti),
můžete změnou jedné součásti pohybovat celou soustavou. Dále
kromě standardní práce ve vrstvách umožňuje Imagineer využívat
listy, a ty je možné při tvorbě kombinovat, zviditelňovat a
skrývat. Zajímavostí je též integrace webového prohlížeče (IE
3.02), jehož prostřednictvím je též realizován přístup ke
knihovnám symbolů, nápovědě i novým verzím.
K propojitelnosti programu: Své označení "kompatibilní s MS
Office" si Imagineer vysloužil mimo jiné i spoluprací s
ostatními aplikacemi prostřednictvím OLE. V praxi to může
znamenat, že parametrické řídící kóty (automaticky ukládané do
proměnných) jsou dosazovány z excelovské tabulky a výkres se tak
změnou údajů v tabulce mění. Další možností může být vložení
grafu, textu či obrázku přímo do výkresu. Pro programátory to
také znamená jednoduché propojení s programy Visual Basicu, C++
či JavaScriptu.
K otevřenosti programu: Aby si mohl získat místo na slunci, musí
komunikovat s výtvory svých starších a větších bratrů, takže zde
jsou převody do a z formátů MicroStation a AutoCAD - oba tyto
převody jsou dobře nastavitelné (způsob záměny typů a tlouštěk
čar, fontů, bloků). Druhou důležitou stránkou je Internet - zde
má Imagineer podporu pro zpřístupňování výkresů prostřednictvím
ActiveCGM formátu.
Závěrem lze říci, že Imagineer je zdařilou portací CAD programu
do prostředí kancelářských aplikací se všemi jejich výhodami -
pohodlí doplňuje i několikanásobná volba O krok zpět (paměť se
dá volitelně nastavit na 0 až 100 kroků), pro začínající se při
každém spuštění objeví dialog s tipem dne. Z tohoto důvodu jej
bude zřejmě pro nové uživatele poměrně snadné ovládnout a pro
stávající uživatele CADů, znalé současně Windows také. O tom, že
návrhářskou práci usnadní, není pochyb.
K programu Imagineer Technical je dodáváno několik doplňků,
které rozšiřují jeho možnosti, včetně podpory skupinové práce. S
některými vás v budoucnu ještě seznámíme.
Imagineer Technical 2.0 CZ je snadno ovladatelný grafický
nástroj střední třídy, který využijí především návrháři a
projektanti v technických oborech (stavebnictví, strojnictví).
Nemá schopnosti jako AutoCAD či Microstation, ale pro plošné
(2D) návrhy je řádově vhodnější než například DesignCAD či Corel
Draw! Práci velice usnadní jednoduché ovládání, řada chytrých
funkcí, spolupráce s dalšími aplikacemi prostřednictvím OLE a
převody do dalších používaných formátů.


Imagineer Technical 2.0 CZ
+ jednoduchost ovládání
+ chytré funkce
+ export/import DXF, DGN, DWG
+ plné OLE propojení
- malé možnosti zoomu
Cena: 22 500 Kč
Poskytl: Intergraph ČR, Podbabská 20, Praha 6


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.