Great Plains Dynamics

Archiv | 01.04.98

Informační systémy v nejrůznějších podobách existovaly odpradávna. Nástup výpočetní techniky ale přinesl zce...Informační systémy v nejrůznějších podobách existovaly
odpradávna. Nástup výpočetní techniky ale přinesl zcela nové
možnosti, a to zejména díky vysoké rychlosti, se kterou jsou
počítače schopny zpracovávat informace. Jedním ze systémů
určených pro zpracování finanční agendy společnosti je i
Dynamics od firmy Great Plains Software.

Dynamics lze provozovat v 16- nebo 32bitové verzi. První z nich
je určena pro Windows 3.x, druhá pro Windows 95 a Windows NT.
Smutní nemusejí být ani příznivci počítačů Macintosh, protože i
pro ně je dostupná příslušná varianta produktu. Vlastní systém
se skládá z několika těsně svázaných modulů, jež se ovládají z
jednotného prostředí Great Plains Dynamics.

Základem každého účetního systému je hlavní kniha , která v
systému Dynamics nabízí rozsáhlé možnosti. Máte možnost
definovat odlišné struktury účtů pro jednotlivé organizační
jednotky firmy. Číslo účtu se skládá až z 20 znaků rozdělených
maximálně do 10 segmentů libovolné délky. Lze také zavést tzv.
statistické účty pro sledování nefinančních dat (např. počet
zaměstnanců, plocha v m 2 ). Zrychlené vkládání a mazání dat
umožňuje zpracovávat standardní, opakované a opačné (reverzní)
účetní doklady.

FRx pro Dynamics je výkonný nástroj pro finanční analýzu,
umožňující vytvářet výstupy, které lze dále libovolně upravovat.
Varianta FRx Advanced navíc nabízí možnost propojení finančních
výstupů s vnějšími zdroji (např. tabulkové procesory, databáze).

Organizace, jež neprovádějí finanční transakce pouze v korunách,
jistě uvítají modul řízení multiměny , poskytující efektivní
nástroj pro práci s kursy různých měn. V systému můžete mít
definován libovolný počet tabulek kursů měn, které lze
pravidelně či nepravidelně aktualizovat. Již neplatné kursy
zůstávají v systému zachovány pro pozdější případnou analýzu a
výkazy.

Zpracování banky integruje v systému Dynamics veškerou hotovost,
šekové transakce a transakce s kreditními kartami, sleduje
zůstatky na bankovních účtech a automatizuje měsíční proces
sladění těchto účtů. Můžete si prohlédnout jednotlivé transakce
určené k odsouhlasení, označit ty, které jste již zúčtovali a
zkontrolovat souhrnné informace, abyste se přesvědčili, že vše
proběhlo v pořádku.

Řízení pohledávek poskytuje především efektivní kontrolu vašich
pohledávkových účtů. Automatizace příslušných procesů vám pomůže
evidovat zákazníky a faktury, zpracovávat došlé platby, tisknout
příslušné sestavy a komplexně analyzovat prodej. Řízení
pohledávek je pevně provázáno s ostatními moduly systému
Dynamics a poskytuje aktuální informace všude tam, kde jsou
potřeba.

Opačnou funkci plní modul Řízení závazků , který naopak zajišťuje
kontrolu vašich výdajů. Pomocí tohoto modulu můžete sledovat své
dodavatele, zaznamenávat nákupy, tisknout příkazy k platbě a
kompletní výkazy.

Modul Fakturace umožňuje uživatelům rychle zadávat faktury v
rámci jednoho dialogového okna. Okno Vstup faktury je rozděleno
do tří částí - horní třetina slouží ke vkládání informací o typu
dokumentu a o zákazníkovi, střední část je pro informace o
fakturovaných položkách a dolní třetina obsahuje celkové částky
a prodejní informace. Pro náročnějšího uživatele je určen
výkonnější modul Zpracování prodejních objednávek se
zdokonalenou fakturací.

Zpracování nákupních objednávek pomáhá automatizovat procesy
vydávání a řízení objednávek a přijímání skladových položek v
celé firmě. Pokud v tomto modulu zapíšete nákupní objednávky,
automaticky budou aktualizovány částky na účtech každého
dodavatele. Jakmile později zaúčtujete fakturu, budou informace
o příslušném dodavateli opět aktualizovány.

Řízení zásob sleduje množství, náklady a ceny v libovolném počtu
skladů a prodejních míst. Zaznamenává příjem položky, distribuci
a přepravu. Díky získaným informacím můžete včas odhalit trendy
v oblasti vašeho zájmu, odhadovat rozsah budoucího nákupu,
redukovat nadbytečné zásoby a zlepšit zákaznický servis
efektivnějším skladovým hospodářstvím.

Kromě těchto ekonomických modulů nabízí Great Plains Software k
systému Dynamics i další nástroje. Například DynamicTools je
sada aplikací určená pro integraci, úpravy a vývoj systému
(např. integrace s Lotus Notes a s aplikacemi vytvořenými ve
Visual Basicu nebo Delphi). Dynamics NetSeries zase rozšiřuje
možnosti systému poskytnutím napojení účetního systému na
Internet (např. přístup k informacím z prostředí webovského
prohlížeče, zpracování objednávek přes Internet).

Závěr

Dynamics je systém, který plně využívá výhod okenního prostředí.
Za hlavní přednosti považuji zejména snadnou implementaci,
intuitivní ovládání a množství modulů. Přínosem pro českého
zákazníka je i částečná lokalizace produktu, jež by ale mohla
být provedena kvalitněji (zejména nápověda). Nicméně funkčnost
produktu tím nijak netrpí.

Pro vaši firmu

Dynamics od Great Plains Software je podnikový informační systém
vyvíjený s podporou firmy Microsoft, který je určen pro malé a
střední podniky (jeden až stovky uživatelů). Stěžejní částí
systému jsou ekonomické moduly - Hlavní kniha, Finanční analýza,
Řízení multiměny, Zpracování banky, Pohledávky, Fakturace,
Závazky, Zpracování prodejních objednávek, Zpracování nákupních
objednávek a Řízení zásob. Nadstavbovými nástroji jsou např.
DynamicTools (sada aplikací určená pro integraci, úpravy a vývoj
systému) a Dynamics NetSeries (zajišťuje propojení systému s
Internetem). Za hlavní výhody Dynamicsu považuji především
snadnou implementaci, intuitivní ovládání, variabilitu a českou
lokalizaci.

Titulky k obrázkůmGreat Plains Dynamics

+ uživatelské rozhraní

+ variabilita

+/- česká lokalizace


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.