Granty již potřetí

Archiv | 01.06.04

Do třetího ročníku vstupuje grantový program Nadace Eurotel pro nestátníneziskové organizace, podporující znevýhodněné děti a mládež. Mezi 48 vítězných projektů rozdělí celkem ...

Do třetího ročníku vstupuje grantový program Nadace Eurotel pro nestátní
neziskové organizace, podporující znevýhodněné děti a mládež. Mezi 48 vítězných
projektů rozdělí celkem 10 milionů korun a 1,5 milionu korun na tzv.
Dlouhodobou podporu vybraným projektům a tradiční Cenu Nadace Eurotel v hodnotě
jednoho milionu korun.
Grantové příspěvky budou rozděleny v rámci osmi regionů, kdy žadatelé ze všech
krajů mohou přihlašovat své projekty do kategorie Velkorozpočtové projekty, kde
budou uděleny granty v hodnotě 400, 350 a 300 tisíc korun, a v kategorii
Malorozpočtové projekty, ve které budou letos uděleny v každém regionu vždy dva
granty v hodnotě 100 a 50 tisíc korun.
Zájemci o granty mohou své žádosti posílat až do 8. června 2004. Přesné
podmínky žadatelé naleznou na internetových stránkách nadace
(www.nadace-eurotel.cz). Pět finalistů bude vybráno v průběhu září, a to také
na základě posudků nezávislých expertů. Darovací smlouvy pak budou předány v
průběhu měsíců října a listopadu.
Rozhodne také veřejnost, který z projektů v jejich kraji je nejpotřebnější a má
nárok získat tzv. Cenu veřejnosti v hodnotě 50 tisíc korun. V každém regionu
bude v září představeno šest semifinálových projektů z kategorie
Velkorozpočtových projektů, a o vítězích rozhodne písemné i SMS hlasování.
V závěru grantového řízení udělí správní rada Nadace Eurotel opět samostatně
jednu výjimečnou cenu tomu projektu, který nabídne významné řešení
komunikačních problémů dětí a mládež, nebo vynikne svou originalitou. Tento
projekt získá Cenu Nadace Eurotel v hodnotě 1 milionu korun. Loni byl takto
oceněn projekt s názvem "Jedeme dál, naskočte si", který předložil Sportovní
klub Kontakt z Karlových Varů.
Odkaz: http://www.nadace-eurotel.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.