GPS - Neustále pod kontrolou

Archiv | 01.12.97

Družicové navigační přístroje (GPS) již nějaký čas nejsou jen výsadou armády a s jejich využitím je možné se...Družicové navigační přístroje (GPS) již nějaký čas nejsou jen výsadou armády a s jejich využitím je možné se setkat i v běžném životě. Navigační přístroje, které jsou běžně v prodeji, samozřejmě nejsou tak přesné jako navigační přístroje určené pro armádní využití -- nepřesnost vyvolaná záměrným pseudonáhodným
rušením se pohybuje obvykle v řádech několika desítek metrů. Miniaturní družicové navigační přístroje využívají piloti ultralehkých letadel, turisté a v neposlední řadě i firmy provozující autodopravu, které prostřednictvím této moderní techniky mohou v reálném čase sledovat pohyb svých vozů.

V praxi to vypadá tak, že ve vozidle je umístěn přijímač GPS, který prostřednictvím radiostanice nebo mobilního telefonu GSM předává údaje o poloze dispečerskému pracovišti. Dispečerské pracoviště, které je vybaveno počítačem, radiostanicí či mobilním telefonem a příslušným softwarovým vybavením -- tj.
produkty Echo a Baset -- tyto údaje přijme, zpracuje je a zobrazí na digitální mapě ve formě značek reprezentujících jednotlivá vozidla. Každá tato značka může být doplněna o popisný text a lze zde zobrazit i stavovou informaci, jako např. přerušení spojení, poplach, případně některé provozní stavy.
Veškeré údaje jsou ukládány do databáze, aby mohly být využity i k pozdějšímu zpracování. Doporučená konfigurace pro dispečerské pracoviště je počítač s procesorem Pentium, vybavený 16 MB RAM a dostatečně velkým pevným diskem (velikost je závislá na množství a typu použitých map). Samozřejmostí je radiostanice nebo telefon GSM a příslušné komunikační rozhraní.

Produkt Echo, který zajišťuje zobrazení pohyblivých objektů nad mapou, je možné spustit v administrátorském režimu, umožňujícím po zadání hesla provádět úkony běžným uživatelům nedostupné. Je to např. definice vozidel a uživatelů, rušení a kopírování databází apod. Produkt Baset se skládá z vlastní prohlížečky digitálních map (umožňující prohlížení jak rastrových, tak i vektorových map, programu pro přípravu dat, jednoduché databázové aplikace a editorů výplní, čar a značek. V obou případech se jedná o 16bitové aplikace určené pro operační
systém Windows 3.x, které však bez problémů pracují i pod operačními systémy Windows 95 a NT. 32bitové verze těchto produktů jsou v současné době ve stádiu vývoje.

Cena základní verze aplikačního balíku obsahujícího programy Echo a Baset, umožňující sledování maximálně 10 vozidel, je 21 750,- Kč (+ 3 250,- Kč za uživatelskou podporu). K ceně za aplikace je samozřejmě potřeba připočíst nákup družicových navigačních přístrojů a radiostanic (nebo mobilních telefonů).
Ceny běžně dostupných navigačních přístrojů se pohybují od 9 000 ,- Kč výše a ceny vhodných radiostanic v přibližně stejné výši.
Rozhodnutí, zda zvolit komunikaci prostřednictvím radiostanice či mobilního telefonu GSM, je závislé na skutečnosti, kde se budou sledovaná vozidla pohybovat -- zda v okruhu několika desítek či stovek, případně tisíců kilometrů. V prvním případě lze doporučit radiostanice, u kterých odpadává nutnost placení poplatků za jednotlivé přenosy informací. V druhém případě je
vzhledem k relativně malému dosahu těchto radiostanic nutné využít mobilních telefonů GSM.

Pro vaší firmu

Jste majitel nebo provozovatel autodopravy, a chcete mít přehled o pohybu vašich vozů? Pokud nepotřebujete najednou sledovat pohyb více než 100 vozů, může být řešením vašeho problému aplikace vyvinutá společností Foresta SG. Tato aplikace, která se skládá ze softwarových produktů Echo a Baset, umožňuje ve spolupráci s družicovým navigačním systémem a radiostanicí či mobilním telefonem GSM sledovat pohyb jednotlivých vozů, zobrazovat jej na digitální mapě a ukládat tyto informace do databáze.


Baset, EDA a Echo

Baset 3.1 je prohlížečka vektorových a rastrových map pro všechny verze Windows. V této verzi přišli autoři s několika vylepšeními: zobrazení kladu mapových listů, rozšířené možnosti editační vrstvy, zlepšení ovládání, tiskové možnosti se rozšířily o tisk kladu mapových listů a tisk hektametrových křížků. Změn doznaly i programy dodávané společně s Basetem. Je to jednak Psovod (program pro prohlížení databáze připojené k mapě) a Krmivo (aplikace, která zabezpečuje import dat z jiných formátů, byla rozšířena o DXF, vylepšil se import z DGN a práce se soubory IDB).

EDA 1.0 představuje nejnovější produkt firmy. Jedná se o editor vektorových map pro všechny verze Windows, z jehož klíčových vlastností lze zmínit import vektorových map ve formátu Baset, uložení map ve formátu Baset, DXF a ARC, podkreslení editované mapy vektorovou nebo rastrovou mapou, vytvoření vazby na
databázi a její údržba, vícenásobná funkce Zpět a Znovu.

Další novinka Echo 1.0 slouží pro sledování pohyblivých objektů. Pomocí tohoto softwaru a patřičného hardwaru (vysílačky, polohovacího zařízení GPS, mobilních telefonů...) můžete v reálném čase nebo ze záznamu sledovat přímo na mapě pohyb
automobilů, lodí apod. Počet sledovaných objektů není omezen.Baset 3.1, EDA 1.0, Echo 1.0

Výrobce:

Foresta SG, a.s.

Brno

Cena: Baset 3.1 -- 10 925 Kč, EDA 1.0 -- 5 550 Kč, Echo 1.0
(základní verze, do 10 sledovaných objektů) -- 25 000 Kč.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.