GEMINI / IBS 1.0

Archiv | 01.06.98

Internetové bankovní systémy začínají dobývat konečně i naši republiku. Po ohlášení Expandia Banky přišla s...Internetové bankovní systémy začínají dobývat konečně i naši
republiku. Po ohlášení Expandia Banky přišla s¦novým systémem i
firma BSC Praha, s.r.o. Systém GEMINI / IBS poskytuje klientům
banky elektronické bankovní služby a informace prostřednictvím
počítače připojeného do Internetu a vybaveného běžným browserem.
Vedle těch běžných zprostředkovává i důvěrné informace jako
např. aktuální zůstatek na účtu, obraty, výpisy, přehled
splátkových kalendářů apod. Architektura IBS se skládá ze tří
aplikačních vrstev, z¦nichž každá obsahuje řadu na sobě
nezávislých modulů (viz schéma). Bezpečnost transakcí je
zajištěna standardem SSL (Secure Socket Layer) verze 3.0,
šifrováním dat, digitálním podpisem, firewallem a proxy serverem.myš

Foto: SKEN schématu z¦brožury.

Modrá vlnka

Významná americká firma Bay Networks, Inc., zaměřená na síťové
technologie, otevřela svoji kancelář v¦České republice.
Regionálním manažerem pro východní Evropu se stal Ivan Dolenský,
ředitelem pražské kanceláře pak David Klusáček, jenž má za úkol
rozšířit aktivity Bay Networks i na Slovensku. Nadále se bude
upevňovat síť autorizovaných distributorů a partnerů, aktivity
se také zaměří na poskytovatele internetových a
telekomunikačních služeb. Pokud jde o pozici v¦Evropě, řadí se
naše kancelář k¦dalším třiceti sedmi ve 22 zemích, a v¦létě by
měla získat oficiální statut. Novým heslem Bay Networks se pak
stává "Kde informace tečou plným proudem" a -- jak dokládá
obrázek -- graficky bude motto podpořeno modrou vlnkou.myšNetManage

Také další americká firma, a shodou okolností opět se sídlem
v¦Kalifornii, oznámila aktivity na českém trhu. Společnost
NetManage vznikla v¦roce 1990 a orientovala se převážně na TCP/IP
propojení a síťové produkty. Je známá jako tvůrce apletu SNA,
který nabízí Microsoft. V¦dnešní době působí kromě Ameriky ve
Velké Británii, Belgii, Francii, Německu, Holandsku, Švédsku,
Itálii, Izraeli a Japonsku. Spolupracuje se Španělskem, Polskem,
Slovenskem a nyní i s¦námi prostřednictvím sdružení ADIS a firmy
Dango, s.r.o.

Na trh uvádějí dvě novinky: Chameleon UNIX Link, jenž
zprostředkovává všechna TCP/IP propojení mezi PC a UNIXem, a
zahrnující např. FTP, SNA, Telnet aj. Druhým produktem je
NS/Portfolio, jenž je více orientován na AS/400 od IBM a
síťovému propojení pro všechny platformy Windows. Oba produkty
představíme podrobněji v¦dalších číslech.myšBohemia MicroSystems

je nová společnost s.r.o., která nabízí konzultační služby
v¦oblasti informačních technologií. Prvotní nabídkou je analýza
informačního systému v¦dané organizaci od síťových aplikací až po
problematiku finančního účetnictví. Na základě získaných fakt
pak vznikne studie, jež obsahuje poukázání na chyby a nedostatky
systému s¦návrhy na jeho modifikaci. Na základě vypracování
analýzy vytvoří společnost také poptávku na dodávku informačního
systému podle požadavků. Po koordinaci výběrového řízení
následuje spolupráce při výběru dodavatele informačního
systému, jehož se účastní odborníci. Mezi nedávné zakázky patří
TEMPO Slaný či distribuční společnost AVANTI.

Popiska k¦fotografii: Jednatel společnosti Bohemia Microsystems,
s.r.o., Ladislav Semetkovský.myš

CNC

znamená Computer and Network Consulting a jde o oficiálního
distributora modemů firmy Diamond, MultiTech a Zypcom. Nedávno
společnost představila i svého dalšího dlouhodobého partnera,
jenž se věnuje přenosu hlasu a dat po síti Frame Relay,
kanadskou firmu Memotec. Ta nabízí produkty, jež integrují hlas,
video a data v¦jednom produktu CX 1000e, který dosahuje rychlosti
E1 linky a podporuje i další protokoly X.25, Bisync, SNA/SDLC a
HDLC, TCP/IP, fax a další. U nás už je systém implementován v 1.
stavební spořitelně, Easterbance, v¦zahraničí jej využívá Telecom
Italia, Banka Russia, ve Francii firma Duvall, na Slovensku
Benzinol. Výhodou je možnost sjednocení platebních terminálů,
CCS, platebních karet apod. do jedné datové sítě (vyplatí se
bankám, čerpacím stanicím, pojišťovnám apod.), navíc firma získá
i možnost videokonferencí za výrazně nižší částku, než kdyby
tato probíhala po běžných telekomunikačních sítích.počítačSYSTÉMOVÁ INTEGRACE '98

Česká společnost pro systémovou integraci pořádá 15. a 16.
června 1998 na pražském Žofíně 6. ročník mezinárodní konference,
který tentokrát bude zaměřen na tato témata:

- role SI v¦podnikovém řízení

- nové trendy informačních technologií

- řízení globálních logistických řetězců

- elektronický obchod

- hodnocení ekonomických efektů informačních systémů

Přihlásit se je možné na tel.: 02 / 24 222 101 nebo e-mailem:
cssi.admin@vse.czmy

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.