Fujitsu MOvac

Archiv | 01.07.98

Fujitsu MO Drive MCB3064 Zálohovací zařízení společnosti Fujitsu rozhodně nejsou na našem trhu neznámým po...Fujitsu MO Drive MCB3064Zálohovací zařízení společnosti Fujitsu rozhodně nejsou
na našem trhu neznámým pojmem. Po mechanikách, které pracovaly s
magnetooptickými disky 128 a 230 MB, přicházejí jednotky, které
zvládají 540 i 640 MB dat. Jejich výhodou je nejen zpětná
kompatibilita, tedy schopnost pracovat s předchozími MO disky,
ale i podpora nových médii OW, jež přinášejí vyšší přenosové
rychlosti. Jednu z mechanik Fujitsu nám společnost ComTec CZ
zapůjčila k provedení krátkého testu a můžete se proto seznámit
s jejím hodnocením.
Výhody a nevýhody MO jednotek
Důležitost zálohování dat byla na stránkách našeho časopisu již
několikrát dostatečně zdůvodněna, proto se k tomuto tématu
nebudu vracet. Připomenu jen výhody a nevýhody jednotek, které
pracují s magnetooptickými médii. Mezi výhody patří stále
rostoucí kapacita pro uložení dat - v současné době jsou běžně
dostupné disky 640 MB. Ve prospěch MO jednotek však hovoří
zejména "trvanlivost" uložených záznamů. Technologie zápisu,
kombinující magnetický a optický záznam, totiž zaručuje mnohem
delší životnost dat na disku. Jen pro srovnání uvádím, že u
špičkových pevných disků je doba mezi dvěma chybami uvedena
rozmezím až 400 000 provozních hodin, u magnetooptických
mechanik je to 1 200 000 provozních hodin, tedy trojnásobek.
Výrobce zařízení tak může poskytovat delší záruku, přičemž
předpokládaná životnost cartridge, resp. uložených dat, bývá
uváděna v rozmezí 25 až 30 let. Pravdivost těchto údajů ověří
jen čas.
Nevýhodou MO jednotek ve srovnání s ostatními disky obdobné
kapacity je menší přenosová rychlost při ukládání dat. Využívání
zařízení jako dalšího disku proto není zcela běžné, většímu
rozšíření dosud brání i vyšší cena vlastní mechaniky.

Technické údaje

Nové mechaniky Fujitsu jsou vyráběny v několika variantách pro
připojení prostřednictvím ATAPI nebo SCSI rozhraní, volitelně v
interním nebo externím provedení. Společně s testovaným
zařízením byla dodána stručná uživatelská příručka s popisem
nastavení přepínačů, jeden MO disk 640 MB OW a jehla k nouzovému
vysunutí disku.
MO mechanika s označením MCB3064SS je interní 3,5 jednotka se
standardními rozměry 146 × 101,6 × 25,4 mm, hmotností 460 gramů
a používaným připojením SCSI-2. Před zabudováním do počítače je
třeba nastavením přepínačů na jednotce zvolit číslo SCSI
zařízení a připojit kabely SCSI a napájení. Po montáži je
samozřejmě vidět jen přední strana mechaniky, na které lze najít
kontrolku činnosti jednotky, jež slouží zároveň pro vysunutí
cartridge.
Jednotka pracuje rychlostí 4 300 otáček za minutu a dokáže
načítat data z disků 128, 230, 540 a 640 MB. Přenosová rychlost
může podle výrobce dosahovat až 4,7 MB/s, zejména při použití
tzv. OW (Direct-Overwrite) média, které umožňuje ukládat data o
30 % rychleji než běžné cartridge.

Testování

Při prováděném testu byla jednotka Fujitsu MO drive MCB3064SS
připojena k počítači Pentium 90 s operační pamětí 32 MB RAM a
SCSI adaptérem Adaptec AHA-2940. Během testování byly opakovaně
měřeny přenosové rychlosti při ukládání dat na MO disk a při
načítání dat z tohoto disku. Z doby přenosu souborů 5, 10, 50 a
200 MB byly vypočítány průměrné hodnoty, se kterými se nyní
můžete seznámit.
Při použití cartridge s kapacitou 230 MB byly naměřeny hodnoty
0,32 MB/s při ukládání dat a 1,08 MB/s při čtení. Maximální
přenosová rychlost činila 1,18 MB/s. Rozdílné rychlosti byly
naměřeny s vloženým diskem 640 MB WO - při zápisu na MO disk
0,55 MB/s, při čtení 1,55 MB/s a maximální rychlost činila 1,64
MB/s. Jen pro ilustraci - přenosová rychlost u běžné disketové
jednotky je 0,03 MB/s při ukládání, 0,05 MB/s při čtení a
naměřené maximum činí 0,1 MB/s.
Důležitým údajem pro většinu uživatelů je samozřejmě cena
výrobku, případně dalších doplňujících částí. Interní provedení
bez dalších doplňků, tedy samotná mechanika Fujitsu MO drive
MCB3064SS, je v prodeji za 13 630 Kč bez DPH. Pokud se
rozhodnete pro externí připojení, jsou k dispozici modely s
připojením SCSI a konvertorem na paralelní port počítače za 17
839 Kč bez DPH. V tomto balení jsou uživateli k dispozici kromě
popsaných částí i síťový kabel, diskety s ovladači a jeden MO
disk 640 MB OW.
Ceny médií, tedy MO disků, jsou následující: 213 Kč za disk s
kapacitou 230 MB, 841 Kč za 640 MB a 1 014 Kč za provedení 640
MB OW, tedy s vyšší přenosovou rychlostí. Uvedené ceny jsou bez
DPH, poskytovaná záruka na magnetooptické jednotky Fujitsu je 12
měsíců.


Fujitsu MO drive MCB3064SS
+ kompatibilita
+ podpora nových médií
+ vysoká životnost dat
Cena: 13 630 Kč bez DPH
Poskytl: Com Tec CZ, Prokopova 23, Plzeň
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.