FrontPage 98 -- evoluce v nejlepším smyslu slova

Archiv | 01.12.97

Jak je z titulku patrné, podělíme se s vámi o první dojem z nové (zatím beta-) verze populárního programu pro tvo...Jak je z titulku patrné, podělíme se s vámi o první dojem z nové
(zatím beta-) verze populárního programu pro tvorbu a správu
webovských stránek. Tvorba je jako obvykle jednoduchá, rozhodně
se obejdete bez znalosti jazyka HTML. A samozřejmě je možná i
spolupráce s produkty řady Microsoft Office 97.

FrontPage Explorer

Po spuštění FP Exploreru si kromě mírně inovovaného designu
všimnete i nových tlačítek na liště po pravé straně obrazovky.
Volba "Hyperlink status" velmi přehledným způsobem zobrazuje
přerušené nebo jinak "podezřelé" linky na vytvářeném Webu. Ve
srovnání s verzí 97 je to rozhodně pokrok a za tuto funkci je
třeba udělit jednoznačné plus. Další dvě tlačítka, Navigation a
Themes, souvisejí s faktem, že FrontPage 98 přináší i novou
verzi serverových doplňků (to jsou v podstatě CGI-BIN
komponenty, sloužící ke generování webovských stránek). Volba
Navigation slouží ke zvýšení přehlednosti pro tvůrce Webu. Je to
vlastně jakási zdokonalená varianta pohledu na hyperlinky, která
existovala již ve verzi 97. Vypadá to pěkně (a rovněž to dobře
funguje), jen mi trochu vadí, že si FrontPage 98 pro tuto funkci
ukládá další kód do HTML.

Volba Themes slouží ke zjednodušení tvorby stránek. Zvolíte si
styl Webu a program již automaticky generuje na nově vytvářené
stránky pozadí, odrážky, čáry, atd.

A ještě jednu významnou novinku najdete v Exploreru. Je jí
pomocník pro vytváření kanálů. O technologii CDF kanálů se v
poslední době píše téměř neustále, proto se v této souvislosti
spokojím jen s konstatováním, že vytvoření kanálu pro MS
Internet Explorer 4 je skutečně dílem okamžiku.

FrontPage Editor

Editor je velmi podobný tomu z verze předchozí. Za zmínku stojí
tři záložky vpravo dole, kterými lze přepínat mezi zobrazením
zdrojového kódu HTML nebo zobrazením výsledku, tak jako v
browseru. Filosofie práce je podobná jako ve starší verzi, ale
funkce FP98 mi připadají více dotažené. Velmi příjemná je třeba
už skutečnost, že při vkládání obrázků je při jejich výběru
zobrazen malý náhled.

Důležitá je plná podpora stylů CSS. Tato technologie byla
donedávna trochu opomíjená, asi kvůli tomu, že ji nepodporoval
Netscape 3.x. Přitom na rozdíl od mnoha jiných technologií
přispívá i ke zrychlení provozu pro klienty. Vzhledem k tomu, že
nový Netscape Communicator již CSS rovněž podporuje, doporučuji
všem tvůrcům webovských stránek seznámení s touto technologií.
Určité zlepšení nastalo i u funkcí pro snadné vkládání
javovských apletů a prvků ActiveX. Rovněž je implementována
zlepšená podpora pro vkládání skriptů, multimediálních prvků,
atd.

A ještě jedna příjemná zpráva - opět se trochu zkvalitnil
výsledný kód HTML. Bylo-li FrontPage 1.x plným právem
kritizováno za množství zbytečného balastu v HTML, FrontPage 97
znamenala značné zlepšení, a verze 98 je opět o něco lepší.
Navíc je možné další zefektivnění použitím CSS.

Závěr

V titulku jsem použil výraz "evoluce v nejlepším smyslu slova".
FrontPage 98 je skutečně přímým pokračovatelem verze 97. Pouze
byly doplněny některé funkce pro podporu nových internetovských
technologií a některá drobná zdokonalení. Ačkoliv se jedná o
beta-verzi, je zřejmé, že jde o výkonný nástroj, vhodný jak pro
méně zkušené uživatele, tak i pro profesionální nasazení. Pro
úplnost ještě podotýkám, že spolu s FrontPage 98 se dodává i
nová verze grafického editoru MS Image Composer 1.5.7 0.../OK

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.