Frontier 5.0 - od skriptů k Webu

Archiv | 01.04.98

Přerod od čistě skriptovacího prostředí na vývojové prostředí pro návrh a správu webových stránek prožívá...Přerod od čistě skriptovacího prostředí na vývojové prostředí
pro návrh a správu webových stránek prožívá software Frontier
firmy UserLand Software. Již verze 4.0 naznačila tento trend a v
nové verzi 5.0 je zaměření na Web prioritní. Frontier 5.0 je
navíc kromě macovské verze poprvé dostupný také pro Windows
95/NT, a stává se tak cross-platformním skriptovacím prostředím.

Úvodem bychom měli zmínit, že Frontier rozhodně není další
vizuální webový editor, určený pro začínající uživatele. Program
je naopak určen návrhářům, kteří rádi tvoří stránky přímo v HTML
a nebojí se programování. Veškeré informace jsou zde zadávány
pouze v textové podobě a nezkušený uživatel se tento nástroj
rozhodně nenaučí používat za pár minut. Odměnou je ale obrovská
flexibilita, kterou Frontier může při návrhu stránek poskytnout.

Uživatel ve Frontieru vytváří webové stránky zadáváním HTML
kódu, což by nebylo nic zvláštního. Výhodou však je, že není
potřeba zadávat kompletní HTML kód stránky, což je nepříjemné
při návrhu více stránek obsahujících například stále stejné
záhlaví a patu. Návrhář totiž může připravit vzor stránky jako
samostatný soubor, který Frontier použije při renderování
(generování) HTML podoby stránky.

Do stránek je také možné vkládat klíčová slova, která při
renderování stránky program nahrazuje odpovídajícím výrazem ze
slovníku. Ještě silnějším nástrojem je možnost vkládat do
stránek makra, což je vlastně kód vestavěného skritovacího
jazyka UserTalk, který příslušnou část HTML textu sám
vygeneruje. Takto lze například do stránky vkládat relativní
odkazy na předchozí, resp. následující stránku a je tak také
možné vložit obsah jiné stránky. Typicky to pak může vypadat
třeba tak, že návrhář připraví kostru stránky s makrem pro
vložení tabulky, a jakmile dostane tabulku zpracovánu od dalšího
uživatele, pouze tuto tabulku přidá do databáze a nechá stránku
vygenerovat. Pokud se později data v tabulce změní, není nic
snazšího, než prostě stránku znova vygenerovat bez nutnosti
dalších ručních zásahů.

Celé prostředí je unifikované a veškeré informace jsou uloženy v
jediné hierarchické databázi, kde se k nim jednotně přistupuje
pomocí vestavěného editoru. Ovládat vlastní program se naučíte
velice rychle, využití jeho schopností ale vyžaduje
programátorské zkušenosti a znalost řady příkazů.

Síla Frontieru vychází z jeho původního určení. Frontier je
skriptovací prostředí obsahující vlastně jen interpreter jazyka
UserTalk a základní uživatelské rozhraní, umožňující skripty
vytvářet a přehledně organizovat v hierarchické databázi. Vše
ostatní bylo již vytvořeno v jazyku UserTalk, a to včetně
procedur pro renderování HTML stránek a nabídek, které tyto
procedury spouštějí. Zkušený uživatel (programátor) může
jednotlivé procedury předefinovat k obrazu svému a vytvořit si
tak vlastní nástroj pro návrh a správu webových stránek.

Verze 5.1 tohoto stále oblíbenějšího skriptovacího prostředí
bude uvolněna v polovině roku a bude zaměřena na další
zjednodušení práce s programem a rozšíření editačních nástrojů o
podporu syntaxe jazyků JavaScript, VisualBasic Script a PERL.
Windows verze také nabídne větší provázanost s dalšími
aplikacemi prostřednictvím Common Object Model a dalších
standardních rozhraní.

Frontier 5 je možné zdarma nahrát na webové serveru výrobce
( www.scripting.com ).


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.