Freeway 1.0 - od DTP k Webu

Archiv | 01.02.98

Publikování na Webu se od klasického DTP liší v mnoha aspektech. Jazyk HTML byl totiž původně navržen pro zachyce...Publikování na Webu se od klasického DTP liší v mnoha aspektech.
Jazyk HTML byl totiž původně navržen pro zachycení logické
struktury dokumentu (nadpis, seznam apod.) a příliš se nezabýval
vlastním zobrazením. Přesto nabízí prostředky jako jsou tabulky
a prázdná grafika, které umožňují formátovat stránky podobně
jako v DTP programech. Tento způsob přesného zalomení webové
stránky používá také nový WWW editor Freeway 1.0 britské firmy
SoftPress.

Návrh stránky

Freeway boří klasické techniky používané při návrhu webových
stránek a téměř zcela se oprostil od pout HTML. Stránka zde má
pevné rozměry (lze je ale kdykoliv změnit) a grafické i textové
prvky je možné umisťovat na libovolné místo stránky. Veškeré
objekty na stránce se nacházejí v rámečcích (pozor, neplést s
rámci z HTML), mimo rámečky lze umisťovat formulářové prvky jako
jsou textová pole, nabídky nebo zaškrtávací boxy.
Freeway nabízí dva typy rámečků: GIF (grafický) rámeček a HTML
rámeček, lišící se způsobem interpretace v HTML. Jednodušší HTML
rámeček může obsahovat pouze text řídící se styly HTML. Freeway
nabízí možnost zadat preferované písmo, jakým se má text v
prohlížeči zobrazit, a dokonce je možné části textu (např.
speciální symboly) označit jako typ GIF. Tyto části jsou v
závěrečné fázi převedeny na obrázek vložený do textu.
Také grafický rámeček může obsahovat text, který lze zadávat
přímo ve Freeway nebo importovat ze souboru na disku. V tomto
případě jsou ale k dispozici podstatně širší typografické
možnosti včetně volby písma, stylu, odsazení nebo zarovnání.
Text v GIF rámečku je totiž při generování stránek převeden na
grafiku s možností anti-aliasingu a zobrazí se ve webovém
prohlížeči přesně tak, jak jste zamýšleli. Do grafických rámečků
lze samozřejmě vložit i libovolný obrázek, o převod na GIF nebo
JPEG se Freeway postará sám. Pro práci s grafickým rámečkem jsou
k dispozici operace jako je převrácení, otočení nebo zrcadlení,
umožňující dělat úpravy grafiky přímo ve Freeway.
Princip rámečků běžný v DTP poskytuje návrhářům Webu netušené
možnosti. Rámečky se například mohou překrývat, čímž lze
vytvářet zajímavé efekty (vyříznutí podkladu podle písma apod.).
Rámečky obsahující text (GIF i HTML podoba) je navíc možné
zřetězit a text potom může volně přetékat z jednoho rámečku do
druhého.
Pokud jde o návrh grafické podoby stránky, má Freeway jasně
navrch před ostatními webovými editory. Web, to jsou ale také
odkazy mezi stránkami, vytvářející pověstnou celosvětovou
pavučinu. Odkazy se ve Freeway zadávají celkem jednoduše. Stačí
vybrat text nebo obrázek a v dialogovém okně zadat příslušný
odkaz formou URL, jedná-li se o vzdálený odkaz, nebo výběrem
lokální stránky. Pokud lokální stránka neexistuje, lze ji
zároveň s odkazem vytvořit.
Další vlastností, kterou Freeway předběhl ostatní webové
editory, je možnost práce s master stránkami. Master stránka
obsahuje prvky společné pro více stránek, a díky ní lze snadno
udržet stejnou grafickou podobu všech stránek v hnízdě.

HTML, vnořené objekty a aplety

Až dosud jsme se o HTML zmínili jen okrajově, někdy se ale bez
zásahu do kódu HTML neobejdeme. Příkladem mohou být programy v
JavaScriptu nebo VBScriptu, které se vkládají přímo do HTML kódu
a umožňují takové efekty, jako je změna vzhledu tlačítka při
najetí kurzoru nebo kontrola obsahu formulářových prvků před
jejich odesláním. Jiným příkladem může být definice stylů (CSS)
nebo přidání atributů k vnořeným objektům a Java apletům.
Na začátku je třeba říci, že Freeway nemá a pravděpodobně ani
nebude mít vestavěný HTML editor (proč, to bude vidět v
následující kapitole). Přesto ale umožňuje do stránky zadávat
čistý HTML kód. K dispozici je příkaz pro zadávání meta-značek
(např. klíčová slova pro vyhledávací roboty) a pro vložení
libovolné HTML sekvence před, resp. za značky </HEAD>, <BODY> a
</BODY> (skripty a definice stylů).
Padla zde také zmínka o vnořených objektech (QT filmy a spol.) a
Java apletech. Ty lze bez problémů importovat do grafických
rámečků, nezbytné parametry lze potom zadat v dialogovém okně
pro extended atributy rámečku.

Publikování

Freeway udržuje vytvářené stránky v souboru s vlastním formátem
a HTML stránky jsou generovány až těsně před umístěním na webový
server. Výhodou tohoto je přístupu je zachování maximálních
možností úprav, například text v grafickém rámečku je stále plně
editovatelný a rámečky lze libovolně přemisťovat.
Při vlastním generování HTML kódu stránek, řeší Freeway všechny
překryvy, a kromě HTML stránek vytváří také veškerou doprovodnou
grafiku. Výsledná stránka zobrazená ve webovém editoru potom až
neskutečně (na zvyklosti Webu) přesně odpovídá návrhu. Na
generátoru stránek může vadit to, že všechny soubory ukládá do
jediné složky, jejíž obsah tak může být trochu nepřehledný.
Některé soubory, jako jsou části Java apletů, je navíc potřeba
překopírovat ručně. Freeway nenabízí upload na webový server

Co chybí

Freeway je zatím dostupný ve verzi 1.0, a tak mu přirozeně sem
tam nějaká vlastnost chybí. Z webové klasiky chybí například
možnost používat tabulky a rámce (u rámců to nevadí, tabulky lze
simulovat rozmístěním buněk po stránce). Více nepříjemná je asi
nemožnost načíst již vytvořené stránky, někomu zase bude chybět
náhled na vnořené objekty a aplety. Český text v grafických
rámečcích je bez problémů, v HTML rámečku se také zobrazuje (při
vhodně zvoleném písmu), nepodařilo se mi ho však správně
exportovat do HTML souboru.

Shrnutí

Freeway nabízí převratný způsob tvorby webových stránek použitím
DTP technik jako je přesné umístění prvků na stránce nebo
typografická kontrola. Ocení ho především návrháři z oblasti
DTP, kteří tak mohou přímo přenést své zkušenosti do publikování
na Webu. Líbit se ale bude každému, kdo požaduje přesné zalomení
stránky.

Freeway 1.0
Webový editor se schopnostmi DTP
Výrobce: SoftPress (www.softpress.com)
Cena: 199 GBP

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.