Flash 3 - další záblesk pro Web

Archiv | 01.06.98

V květnu se na trh dostane již třetí verze programu Flash firmy Macromedia Inc. ( www.macromedia.com ). Flash 3.0 je n...V květnu se na trh dostane již třetí verze programu Flash firmy
Macromedia Inc. ( www.macromedia.com ). Flash 3.0 je nástroj pro
tvorbu interaktivní vektorové grafiky a animací pro Web, který
přichází s řadou novinek usnadňujících návrh animované grafiky.

Ve Flash 3.0 lze vytvářet klasickou vektorovou grafiku,
rozmisťovat ji po časové ose a tím navrhovat animace. Základní
nástroje pro kreslení jsou vlastně jen tři: tužka, štětec a
textový nástroj, při kreslení je zajímavá schopnost vyhlazovat
rukou kreslené čáry. Flash 3.0 nabízí také rozmístění grafiky do
vrstev, které hrají důležitou roli nejen pro uspořádání objektů,
ale také v animacích (každá vrstva je animovaná samostatně).

Animace lze ve Flash 3.0 vytvářet dvěma způsoby. Klasická metoda
vyžaduje vykreslení všech políček jedno po druhém, odměnou je
potom možnost navrhovat zcela libovolné animace. Užitečná je v
tomto případě schopnost zobrazit předchozí a následující políčka
v animaci (v různých počtech). Zajímavější je druhá možnost,
tzv. tweening, což je automatické generování animace mezi dvěma
klíčovými políčky. Stačí zadat objekt na začátku a na konci
animace, a mezilehlá políčka reprezentující pohyb, otočení,
deformaci a třeba i změnu barvy jsou vytvořeny automaticky.
Standardně se objekt pohybuje po přímce, ale je možné zadat
libovolnou jinou křivku.

Nově je do verze 3.0 zabudována schopnost morfingu, takže
automatické generování animace může nyní přirozeně pracovat s
různým objektem na začátku a na konci animace. Flash 3.0 se
postará o příslušný tvarový přechod (morfing). Automatický návrh
animace má tu výhodu, že není potřeba po síti přenášet všechna
políčka animace, ale pouze její počátek a konec.

Flash 3.0 umožňuje do animace zařadit také interaktivní chování,
zprostředkované především různými tlačítky. Při návrhu tlačítek
má uživatel opravdu velkou volnost. Díky možnosti používat
masky, lze vytvářet tlačítka zcela libovolných tvarů (když už je
řeč o maskách, Flash 3.0 nově podporuje alfa-kanály, umožňující
nastavit průhlednost masek). Každé tlačítko je definováno
trojicí obrázků (normální, ukazatel je nad tlačítkem,
stisknuté), čímž lze zajistit jeho dynamické chování. K tlačítku
lze samozřejmě připojit akci, např. spuštění přehrávání,
novinkou verze 3.0 je možnost použít několik akcí najednou.

Vrcholem návrhu je generování souboru Shockwave Flash (SWF), na
nějž se lze odkazovat z webové stránky. Aby byla příprava HTML
kódu snazší, je součástí Flash 3.0 také utilita Aftershock,
která HTML kód stránky s animací generuje sama. Pro prohlížení
webových stránek s Flash animacemi je nutný zásuvný modul do
Navigatoru nebo Exploreru nebo prohlížeč podporující Javu.

Macromedia také oznámila přípravu serverového softwaru
Macromedia Flash Generator, který umožní generování webové
grafiky a animací v reálném čase. Návrháři tak budou moci do
svých stránek zařadit automaticky aktualizovanou grafiku
(novinky, předpovědi počasí apod.). Flash 3.0 je přirozeně
schopen připravovat vzory pro tento serverový software. Veřejná
beta-verze aplikace Flash 3.0 pro PowerMacy i Windows je k
dispozici na webovém serveru www.flash.com.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.