FileMaker Pro 4.0 na Webu

Archiv | 01.01.98

Jedním ze způsobů, jak učinit firemní webové stránky stále aktuálními a zároveň interaktivními, je jejich nap...Jedním ze způsobů, jak učinit firemní webové stránky stále
aktuálními a zároveň interaktivními, je jejich napojení na
databázi. To se zatím ve většině případů řeší použitím CGI
skriptů, což ovšem vyžaduje znalost jejich programování a není
proto dostupné pro každého uživatele. Některé nové verze
databázových aplikací z téhož důvodu integrují webové služby
(webový server) přímo do základního balíku softwaru.
Přidání přímé podpory publikování na Internetu je také asi
nejvýraznější novinkou u právě uvedené verze 4.0 databázového
programu FileMaker Pro firmy Claris Corporation
( www.claris.com ). Tato snadno ovladatelná relační databáze
začínala svoji kariéru na počítačích Macintosh, kde patří
k nejoblíbenějším databázovým produktům. Dostupná je dnes také
pro Windows a data lze mezi oběma platformami bez problémů
přenášet. Uživatel může ve FileMakeru Pro navrhovat vlastní
formuláře pro zobrazování a úpravy záznamů, a k dispozici je také
skriptovací jazyk, který možnosti programu zmnohonásobuje.
Již zmíněnou novinkou je zásuvný modul Web Companion , jenž
z FileMakeru Pro dělá webový server. Server se jednoduše aktivuje
zaškrtnutím příslušného políčka v předvolbách, zvolením jedné
z variant publikování databáze, případně vybráním domovské
stránky, která se zobrazí jako první po připojení na server.
Používané webové stránky jsou uloženy ve zvláštní složce.

Instant Web Publishing

Nejjednodušší způsob publikování databáze na Webu představuje
varianta Instant Web Publishing, kdy se FileMaker Pro sám stará
o generování veškerých HTML stránek. Uživatel pouze otevře
databáze, které chce publikovat, a vybere publikovaná políčka pro
jednotlivé pohledy. K dispozici je tabulkový pohled pro zobrazení
více záznamů, formulářový pohled zobrazující jeden záznam
(používá se pro opravy záznamu nebo pro přidání záznamu nového)
a pohled pro nastavení políček, podle kterých se bude vyhledávat.
Určit lze také způsob setřídění záznamů.
Volbou publikovaných políček pro jednotlivé typy pohledů končí práce tvůrce databáze a o vše ostatní se postará FileMaker Pro sám. Při připojení na takto vzniklý webový server se nejprve vygeneruje stránka se seznamem všech dostupných databází a po výběru databáze jsou již automaticky vytvářeny stránky, na
kterých lze prohlížet obsah databáze, přidávat, resp. ubírat
záznamy nebo záznamy upravovat a vyhledávat. Kromě angličtiny je
možné nechat stránky generovat v dalších šesti evropských
jazycích (čeština mezi nimi není).

Custom Web Publishing

Ne každému asi budou vyhovovat relativně omezené možnosti
automatického generování všech HTML stránek pro přístup
k databázi, a proto je k dispozici druhá varianta publikování
prostřednictvím Custom Web Publishing. V tomto případě je veškerá
kontrola nad obsahem stránek přenechána uživateli, který může
vytvářet jak klasické HTML stránky, jejichž obsah je pevně dán
již při jejich návrhu (nazývají se proto statické), tak
dynamické stránky v jazyce Claris Dynamic Markup Language (CDML).
CDML je rozšířením jazyka HTML, což by mohlo vyvolat dojem,
že pro prohlížení stránek bude potřeba nějaký speciální webový
prohlížeč nebo minimálně zásuvný modul. Tak tomu ale není. Značky
CDML obohacují HTML stránky o akce s databází (například přidání
záznamu) a o možnost dynamické úpravy stránky (například
zobrazení aktuálního záznamu) před jejím odesláním do webového
prohlížeče. Tvůrce stránek tak vlastně definuje tzv. formátovací
soubor, z něhož je teprve v případě potřeby vygenerována "čistá"
HTML stránka, kterou potom může zobrazit každý webový prohlížeč.
K těmto dynamickým stránkám se z webového prohlížeče přistupuje
po zadání speciální formátovací sekvence do adresy stránky
(takovou adresu pochopitelně nepíše uživatel, ale je výsledkem
klepnutí na nějaký odkaz). Webový server potom stránku alias
formátovací soubor příslušně zpracuje, tj. provede úpravy
databáze, načte údaje apod., a vytvoří HTML stránku, která je
odeslána uživateli do webového prohlížeče.
Aby byla tvorba formátovacích souborů snazší, je
s FileMakerem Pro dodávána databáze všech příkazů CDML a jejich
typických sekvencí při různých operacích. Další zjednodušení do
tvorby stránek v CDML by měla přinést připravovaná verze 3.0
webového editoru Claris HomePage.

Přístupová práva

Hovoříme-li o práci s databázemi, každého jistě napadne otázka,
zda a jak jsou řešena přístupová práva uživatelů při přístupu
z Webu. Opět jsou k dispozici dvě možnosti. Buď se využijí
přístupová práva definovaná v databázi, nebo se použije speciální
databáze Web Security , která umožňuje přesněji formulovat
jednotlivá přístupová práva. V obou případech musí uživatel při
přístupu z Webu zadat své jméno a heslo. Protože ale přenos mezi
webovým serverem a prohlížečem není kódován, mám obavy, že ho
může kdokoliv odposlouchávat a snadno tak získat třeba hesla pro
přístup do databáze.

Internet ve skriptech

Přímá podpora Internetu se projevila také v nových příkazech
vestavěného skriptovacího jazyka FileMakeru Pro. Nyní můžete ve
svých skriptech používat příkaz Open URL , u kterého lze buď přímo
zadat URL adresu, nebo je možné si tuto adresu "vyzvednou"
z databáze. Příkaz provede to, co se od něj podle názvu očekává,
totiž spustí webový prohlížeč a načte do něj stránku odpovídající
zadané URL adrese.
Obsah druhého z "internetových" příkazů, Send Mail , je také
jasný. Zadat lze tentokrát adresáta (To), adresáta kopie (CC),
subjekt zprávy, vlastní text zprávy, a případně také připojený
soubor. Všechny údaje lze opět uvést buď přímo, nebo si je
vyzvednou z databáze.

Závěr

FileMaker Pro je pověstný svým snadným ovládáním, které verze
4.0 přenáší i do oblasti publikování dat na Webu. Spokojíte-li se
stránkami standardně generovanými programem, můžete databázi
s Webem propojit doslova během několika sekund. Návrh vlastní
úpravy stránek je sice náročnější, pořád je ale mnohem snazší než
tradiční programování CGI skriptů.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.