FaxChange 3.0 Faxová podpora pro MS Exchange Server

Archiv | 01.09.98

I když dnes převažuje na poli komunikace přenos zpráv prostřednictvím Internetu, přesto zdaleka neklesá význam ...I když dnes převažuje na poli komunikace přenos zpráv
prostřednictvím Internetu, přesto zdaleka neklesá význam
faxového spojení. A protože ne všechny poštovní síťové systémy
jsou faxovou podporou vybaveny, nabízí se tím prostor pro
softwarové společnosti, zabývající se tvorbou podobných doplňků.

Vysokou kvalitu recenzovaného softwaru potvrzuje i udělená
certifikace "Designed for Microsft BackOffice". Řešení, které
FaxChange nabízí, je navíc vhodné jak pro malé společnosti, tak
i pro velké firmy se silným faxovým provozem.

Vlastnosti

Produkt je nabízen ve dvou variantách, a to "Standard" a
"Enterprise". Verze Standard je omezena pouze na dvě obsluhované
telefonní linky, zatímco Enterprise zvládne až 99 linek. Druhá
z variant také podporuje tzv. "clustering", neboli možnost
instalace různých částí na několik serverů, čímž v silném
provozu dochází k rozložení zátěže. Ani v jednom případě však
není omezen maximální počet uživatelů a záleží pouze na množství
zakoupených licencí, které jsou kontrolovány formou aktivačního
klíče. Obě varianty dovolují vzdálenou správu, nastavování
pravidel pro automatické odesílání, použití libovolných čelních
(krycích) stran s řadou proměnných parametrů, automatický tisk
faxů (příchozí i odesílané), tisk potvrzení, archivaci faxů.
Dále podporují adresaci příchozích zásilek buď do veřejné složky
na MS Exchange Serveru, nebo automatické třídění dle čísla
příchozí linky, identifikačního řetězce CSID odesílatele či
virtuální faxové linky každého z uživatelů (PABX/DTMF). Pro
komunikaci je možné využít buď faxmodemy typu Class 2, nebo
karty BrookTrout a Gammalink.
Kromě základních vlastností disponuje systém i řadou rozšíření
v podobě doplňkových modulů jako v případě administrace přes
WWW, analýzy provozu, sady knihoven s API pro další
programování, modulů pro přímou komunikaci s vybranými
ústřednami apod. Významná je i možnost předávání faxů mezi
jednotlivými uzly MS Exchange v různých městech prostřednictvím
Internetu. Tím je zajištěn provoz pouze s minimálními náklady za
"lokálně" odesílané faxy. K základním vlastnostem patří i to, že
v současnosti by mělo být k dispozici více než 10 jazykových
mutacích programu, a to samozřejmě včetně češtiny.

Instalace

Tu je možné realizovat třemi způsoby, přičemž nejjednodušší
zvládnou i nezkušení uživatele, zatímco nejnáročnější typ
instalace dovoluje konfigurovat systém i pro zmíněný clustering
na více serverů. Samozřejmostí je požadavek na počítač, vybavený
operačním systémem MS Windows NT a s nainstalovaným groupwarovým
nástrojem MS Exchange Server. Pokud je přítomen i Internet
Information Server, lze použít doplňky pro přístup jak
k poštovní schránce, tak i pro faxový provoz prostřednictvím WWW
prohlížeče a Internetu.

Provoz

Po zprovoznění serveru je možné ihned začít systém vyžívat,
přičemž na zaškolení uživatelů nejsou kladeny prakticky žádné
nároky. Podpora je totiž prakticky dokonale integrována jak
z hlediska serveru, tak i klienta MS Exchange nebo MS Outlook.
Během prvního použití faxové komunikace se klientská část
v podobě formulářů, prohlížeče faxů a lokální faxové tiskárny
zcela automaticky doinstaluje i na straně klienta. Důležitá je
plná podpora obou nejčastějších formátů faxových čísel, jak ve
tvaru "+Stát-UTO-Číslo", tak i "+Stát (UTO) Číslo", který je
běžný v rámci adresářů klienta Outlook.
Podle nastavení je po krátké chvíli doručena
odesílateli zásilka s náhledem na budoucí fax, což zajišťuje
plnou kontrolu nad správností obsahu, a uživatel může potvrdit
nebo naopak zamítnout jeho skutečné odeslání. Vícejazyčná
podpora může zjednodušit odesílání faxů v případě, že jsou
definovány různé jazykové mutace čelných stránek. Podle
nastavení systému a předvolby státu je během přípravy faxu
automaticky přiřazována příslušná verze. K výraznému odlehčení
pracovních stanic přispívá i možnost konverze přiložených
dokumentů do faxové podoby přímo serverem. Pokud je tedy na
serveru nainstalován i běžně používaný MS Office, pak stačí
požadovaný dokument odesílat pouze jako přiložený soubor.
Při rutinním provozu slouží správě systému řada doplňkových
nástrojů, které umožňují detailní konfiguraci systému, zmíněné
nastavení práv uživatelů a reakce na jejich překročení,
prohlížení archivu faxů a také ekonomický rozbor faxového
provozu. Lze tak snadno rozdělit náklady ze společné linky na
jednotlivá oddělení. Významným doplňkem je rovněž prohlížeč
faxové fronty, který v případě serveru dovoluje standardní změny
parametrů u faxů, ale rovněž nabízí změnu telefonního čísla.
V případě omylu tak lze vše napravit bez nutnosti opětovné
přípravy zprávy.

Závěr

Jak ukazují uváděné vlastnosti produktu, jde skutečně o velice
kvalitní programové vybavení, které z pohledu českého uživatele
doplňuje ještě výhoda domácí autorské dílny. Zajímavá je i
standardní podpora ze strany firmy, jež v rámci roční lhůty
zajišťuje bezplatný upgrade na nově uvolněné verze. Pořizovací
náklady činí v případě typu Standard s pěti klientskými
licencemi 22 100 Kč bez DPH a každá další licence přijde
přibližně na 1 125 Kč.
Kvalita parametrů tohoto produktu vedly v rámci velmi podrobné
recenze, uvedené v časopisu Computerworld 27/98, k udělení
ocenění "Tip TestCentra IDG".


---

FaxChange 3.0 Standard
+ možnost rozložení zátěže
+ podpora mnoha jazyků
+ podpora faxování přes Web
+ nenáročnost na zaškolení
+ příznivá cena
- předání informací o firmě adresáta

K recenzi poskytla firma:
Datasys, s.r.o.
Sinkulova 23
147 00 Praha 4
Cena: 22 100 Kč bez DPH (5 klientů)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.