FAQ Nejčastěji kladené dotazy

Archiv | 01.07.98

HARDWARE Toužím po tom amatérsky zpracovávat video a přehrávat ho na videokazety. Pořídil jsem si TV kartu AVE ...HARDWARE

Toužím po tom amatérsky zpracovávat video a přehrávat ho na
videokazety. Pořídil jsem si TV kartu AVE TV CAPTURE od firmy
AVE MEDIA, díky které si můžu nahrát videozáznam do počítače.
Bohužel, kartypro nahrávání videa z počítače na kazetu jsou
cenově velmi náročné. Objednal jsem si VGA konvertor, díky němuž
budu mít vše co mám na monitoru také na televizní obrazovce.
Myslím si, že rozlišení 800 x 600 bohatě stačí. Jestliže tento
konvertor zapojím přes videorekordér, mohu tedy nahrát to, co
mám na monitoru na videokazetu. V programu pro amatérský střih
videa si vytvořím tudíž nějakou videosekvenci, kterou pak uložím
ve formátu AVI. Jak docílím toho, aby se mi tato sekvence
promítla na celou obrazovku monitoru, něco jako FULLSCREEN, bez
toho, abych tam měl tlačítka na ovládání apod? Chtěl bych
docílit podobného efektu, jako jsou různá úvodní "intra" ve
hrách. Jde toto nastavit přímo ve Windows 95, nebo je k tomu
zapotřebí speciální software?

Vaše řešení nepostrádá invenci a ke kýženému výsledku vám chybí
už jen kousíček. Nainstalujte si Internet Explorer 4.0, který
obsahuje ActiveMovie 2.0. Spustíte-li sekvenci AVI, zobrazí se
obrazovka a k tomu ovládací lišta, pomocí níž lze ovládat běh
sekvence (pause, stop, rewind, apod.). Ťuknete-li pravým
tlačítkem myši na obrazovku se sekvencí, objeví se nabídka s
položkou Properties. V ní je pak záložka Movie Size, kde lze
zaškrtnout Run full screen. Po opětovném puštění sekvence je
tato na celé obrazovce. Bohužel je třeba počítat s určitým
rozostřením, protože sekvence jsou obvykle udělány s jistou
"zrnitostí", která se schovává právě za malou velikost obrazu.
Zvětšíte-li pak pohybující se obrázek na celou obrazovku, budou
vidět různé parazitní pixely patřičně zvětšené. Z toho plyne, že
vámi vytvářené sekvence AVI musejí být v rámci obrazovky co
možná největší, aby se tento efekt neprojevil.

Lze nějak zrušit heslo v¦hlavním setupu počítače?

Heslo, jež je vyžadováno při spuštění, je uloženo v¦CMOS paměti,
kterou čte BIOS. Z¦toho vyplývá, že pokud jej neznáte, je nutné
počítač rozebrat a na několik minut vyjmout baterii, jež napájí
CMOS. Pokud je baterie zaletována v¦desce, existují jumpery,
které ji k¦boardu připojují. Jejich vyjmutím docílíte téhož
efektu. Nejhorší situace je, je-li baterie přímo integrována
v¦obvodu CMOS. Pak musíte vědět, které nožičky obvodu je třeba
zkratovat a na jak dlouho, abyste paměť vymazal. Nedoporučuji
v¦tomto případě něco zkoušet. Podaří-li se CMOS vymazat, počítač
ztratí všechny informace o sobě, tj. typ hard disků, CD-ROM,
velikost paměti atd. Po restartu si sice většinu z¦nich obnoví,
ale právě u hard disků můžou nastat problémy.

Nejde mi nahrávat z¦mikrofonu do počítače. Po nahrání je slyšet
jenom slabý šum. Asi před měsícem jsem musel formátovat disk
(spadla Windows 95). Předtím to fungovalo. V¦nastavení Multimédia
/ Vlastnosti mikrofon vůbec není "vyznačený" a s¦hlasitostí nelze
hýbat. Přeinstalovat SoundBlaster jsem zkoušel.

Z¦popisu lze soudit, že buď není správně nainstalován soubor,
který se stará o nahrávání z¦mikrofonu, nebo se tento soubor
(ovladač) nemůže domluvit s kartou. Záznam z¦mikrofonu je
záležitostí zvukové karty a jejích ovladačů, je tedy třeba
příčinu hledat zde a nikoli v systému. Domnívám se, že
přeinstalace nedopadla dobře - je možné, že se neinstalovaly
všechny komponenty, protože systém může mít informaci, že daný
ovladač už je instalován. Je tedy lepší provést odinstalaci, a
teprve poté úplnou instalaci SoundBlasteru.

Videokarta Trident 3D Image 9750, 4 MB SGRAM (2 MB přidány
dodatečně), PCI při běhu na Windows 95 OSR2 zanechává na
obrazovce jakési čárky a zbytky předchozího obrazu. Toto dělá ve
všech režimech zobrazení. Ovladač mám Trident Image 975 Linear
Accelerated for PCI (v.6.20.3558I) . Vše jinak funguje bez
problémů a rychle. Když změním ovladač na Trident VGA, který je
v¦instalaci Windows 95, vše funguje bez problémů, ale pouze ve
256 barvách na 800 x 600. Je zajímavé, že když tu samou kartu se
stejným ovladačem na identickém hardwaru (ale bez zvukové karty)
nainstalovali ve firmě, kde jsem komponenty koupil, vše
fungovalo normálně v¦plném rozlišení. Není to ani monitorem
(zkoušel jsem 14" digitální monitor IBM P50), ani videokartou,
ale podle mého to nemůže být ani základní deskou, protože jsem
do stejného slotu zasunul jinou videokartu. V¦DOSu karta funguje
bez problémů ve všech hrách. Zkoušel jsem i přeinstalovat
Windows 95.

Tento problém může mít několik příčin a bude velmi obtížné je
nalézt. Podle popisu se zdá, že příčina nemůže být v¦podstatě
nikde, avšak přece jenom je možné domnívat se, že porucha je na
videokartě, resp. ve spolupráci videokarty s¦mainboardem. Ve
firmě sice kartu zkoušeli, ale hardware se mohl sice nevýrazně,
ale přece jenom lišit. Domnívám se, že problém je ve spolupráci
videokarty s¦jejím ovladačem, na níž se pod systémem Windows 95
kladou enormní nároky na komunikaci (počítač není značkový - byl
sestaven z¦různých komponentů). Tím může docházet ke špatnému
přepisování dat přímo v¦paměti videokarty, kde se mohou objevovat
náhodné hodnoty. To pak vede ke zobrazování čar a podobných
poruch. Zde bych primárně hledal příčinu. Karta je osazena 4 MB;
zkuste vyjmout 2 MB a uvidíte, jak se karta zachová. Je možné,
že přidávané paměti se liší a problém je v¦jejich kompatibilitě.
Jak jsem však poznamenal již v¦úvodu, příčina může být někde
úplně jinde...

Může software fyzicky poškodit hard disk? Po ztuhnutí při
různých aplikacích (hry, WinRAR, CD Player atd.) a nuceném
resetu nastal úplný výpadek OS. Po vložení záchranné diskety
počítač vypsal hlášení " Primary master disk fail" . Objevily se i
bad sectory ve scandisku. Jde o fyzickou vadu harddisku? Můžu
uplatnit garanci?

Běžný software nemůže hard disk v¦žádném případě poškodit.
Existují sice ojedinělé viry, které mohou např. rozkmitat
hlavičky hard disku tak, že je dostanou do rezonance a ty se pak
mohou poškodit. Tyto viry však nemají téměř žádné uplatnění,
protože rezonanční frekvence se disk od disku liší, a rovněž
programování takovéhoto viru je dosti náročné (je třeba
pohybovat přímo s¦hlavičkami a tak trochu obejít řadič). Rozhodně
tedy nemohlo k¦poškození disku dojít ve vašem případě. Trochu mě
zaráží formulace, že disk vypsal hlášku o výpadku a vzápětí je
uveden výsledek scandisku. Lze tomu rozumět tak, že disk ožil?
Pokud totiž disk takto vypadne, může jít pouze o dvě příčiny.
Buď je disk (nebo cesta k¦němu) opravdu vadný, nebo systém
"zapomněl" jaký disk má (vymazala se informace v¦CMOS). To se
může při zatuhnutí stát, nehledě k¦tomu, že to může udělat dosti
jednoduše i virus. V¦takovém případě pak stačí obnovit informaci
o disku, v horším případě jej nechat detekovat. Pokud scandisk
objeví špatné sektory ve větším rozsahu (při komplexním testu
povrchu disku, trvajícím i několik desítek minut), je to důvod
k¦reklamaci.

SOFTWARE

Prosil bych radu, jak vyřešit problémy se zakusující se aplikací
Lotus Word Pro 96 z kancelářského balíku Lotus SmartSuite 96.
Potíže nastaly hned po instalaci. Windows 95 ohlásí: "Program
provedl neplatnou operaci a bude ukončen". Pokud zobrazím
detaily: "Aplikace WORDPRO způsobila neplatnost stránky v modulu
WORDPRO.EXE 0137:0044d7aa", a pod tím jsou vypsány hodnoty
registrů. Hláška se objevuje zpravidla při akcích 'táhni a pusť'
s většími bloky textu nebo s celými řádky tabulky či při
ukončování celého programu. Nepomohlo přeinstalování celého Word
Pro, ani přeinstalování Windows 95. Někde jsem slyšel, že tyto
potíže mohou být způsobeny ovladači pro OLE, ale nevím jestli je
to pravda, a pokud je, tak nevím, které to jsou ani kde získat
ty správné.

Vámi popisovaný problém vyplývá ze špatné instalace tohoto
softwarového balíku, resp. instalace způsobila přepsání
některých důležitých knihoven a tyto pak pracují špatně. Jelikož
se chyby projevují při práci se schránkou, jde jednoznačně o
špatně pracující OLE (Object Linking and Embedding). Knihovny
OLE umožňují přenos dat mezi aplikacemi a dbají na integritu
těchto dat. Jde tedy o poměrně složitý systémový nástroj.
Bohužel některý software přináší do systému svoje "vylepšené"
knihovny OLE, které pak většinou nepracují správně. Vždy byste
měli mít v systému knihovny OLE od Microsoftu a ty nejnovější.
Fyzicky jde o soubory OLE*.DLL.

Rád bych věděl, zda je možné na jednom počítači provozovat
Windows 95, Windows NT a DOS. Co je k¦tomu potřebné a jak
postupovat při instalaci?

Možné to je, ale je vhodné rozdělit disk alespoň na dvě
partition. Jednu pro systém DOS a Windows 95, druhou pro Windows
NT. Před vlastní instalací je ještě třeba zvážit i tu
skutečnost, že instalaci softwaru je nutné udělat pro oba
systémy Windows, bude-li v¦nich požadována jejich dostupnost. To
platí především pro MS Office. Software může být na disku pouze
jednou, ale musí být přísně oddělen od uživatelských dat. Dále
bych doporučil minimálně 2 GB velký hard disk. Teď tedy k¦vlastní
instalaci. Nejprve bych vytvořil zmiňované partitions: stačí
zformátovat pouze tu primary jako C:. Poté bych na ní
nainstaloval DOS. Pokračoval bych Windows 95, ovšem tak, aby
zůstala možnost "Spustit předchozí verzi DOSu". To záleží na
typu instalačního CD Windows 95 a nejde to udělat vždy. Budou-li
tyto operační systémy usazeny, lze přistoupit k¦instalaci Windows
NT. Instalaci budete pravděpodobně provádět z¦CD. Není třeba jej
spouštět z¦Windows 95, stačí, když z¦dosovské řádky spustíte
instalátor - soubor winnt . Ten nejprve zkopíruje důležité
soubory na disk C: (jiný zatím nemá) a pak se začne ptát, na
kterou partition má Windows NT nainstalovat. Zvolíte tedy tu
druhou a je pouze na vás, zda se rozhodnete pro systém FAT nebo
NTFS. Zvolíte-li NTFS (kde je možné důsledně chránit data podle
uživatelů), pak se na tuto partition nedostanete jinak, nežli
pod nastartovaným operačním systémem Windows NT. Co z¦toho plyne,
není třeba asi dále rozvádět. Po úspěšné instalaci bude start
počítače probíhat následovně: Windows NT boot manager nabídne
start Windows NT, Windows NT v¦režimu VGA a Windows 95.
Zvolíte-li Windows 95, objeví se jeho boot menu, kde můžete
případně zvolit DOS.

V MS Wordu v okně otevřít/uložit se mi po nainstalovování IE 4.0
začaly objevovat i skryté soubory. Co s tím mám dělat?

Po nainstalování IE 4.0 je uživateli nabídnuta aplikace Active
desktop. Tato umožňuje, aby si každá složka pamatovala své
nastavení pro zobrazení Explorerem. Kromě toho lze globálně
nastavit, podobně jako u původního Exploreru, také typ
zobrazování systémových a hidden souborů. Je-li nastaveno jejich
skrytí, nebudou se zobrazovat ani v dialogu Open Windows vašich
aplikací. Pomoc je tedy snadná - upravte si nastavení na
ovládacím panelu Active desktop / Folder Option podle obrázku, a
problém je vyřešen.Mám na počítači Corel Draw 7. Po nainstalování programu
Photofinish 4.0 se mi změnily systémové fonty (písmo pod ikonami
je tučné a změnily se ikony pro manipulaci s okny). Dále přestal
fungovat Corel Draw. Při startu hlásí chybu "No fonts were
found", i když fonty, které hledá, jsou v¦c:windowsfonts.
V¦ Corel.log mám správně nastavenou cestu k¦nim. Situaci jsem řešil
odinstalováním programu. Nemám uninstall, takže jsem pouze
smazal soubory a odstranil odkazy z¦ win.ini . Také jsem vymazal
odkazy z¦registru. Potom jsem nainstaloval systémové fonty z¦CD
Windows 95, ale nic z¦toho nepomohlo. Smazal jsem tedy win.ini a
po restartu všechno fungovalo (Windows si vytvořila nový). Po
dalším restartu se však problém objevil znovu. Nevím jak
zjistit, kde mohl program Photofinish provést změny a kde to je
zapsané.

Domnívám se, že instalační program nainstaloval svoje vlastní
systémové fonty nebo zasáhl do tabulky Font Substitutes.
Umístění této tabulky nemohu jednoznačně určit, protože je
závislá jak na operačním systému, tak na dané aplikaci a může
být i na několika místech. Je-li Photofinish 16bitová aplikace,
bude používat soubory ini a na Font Substitutes se bude dívat do
win.ini . Je-li 32bitová, bude si informace načítat z registru
Windows. Doporučoval bych prohlédnout win.ini a zjistit změny,
které se v něm objeví po druhém restartu. Původ těchto změn pak
zkusit najít v jiných souborech ini, jež patří aplikaci
Photofinish. Samotná Windows 95 a 32bitové aplikace totiž
win.ini nepotřebují. Pokud win.ini neexistuje, systém jej
vytvoří znovu pouze pro aplikace 16bitové, které neznají registr
a čtou si informace právě z win.ini . Windows 95 se ale při
startu také podívají do win.ini , aby zaktualizovala své
registry. 16bitové aplikace (a jejich instalační programy) totiž
nemají jinou možnost, než zadat důležité informace pro systém
touto cestou. Aby s nimi 32bitové aplikace správně
spolupracovaly, musejí mít ony informace v registru. Zde je tedy
vysvětlení, jak se vám nežádoucí informace dostávají do systému
až po druhém restartu. Abyste odstranil nežádoucí změny, bude
nutné prohlédnout jak soubory ini, tak také registr a vyčistit
obojí současně.

Po bezproblémovém nainstalování Corel Print House 1.1 CZ se při
spuštění objeví úvodní obrazovka a PC ztuhne. Nepomohlo ani nové
přeinstalování. Zkouška na počítači 486 pod Windows 95 byla bez
problémů - program funguje. Jak jej spustit pod Windows 3.11
(Pentium, 16 MB RAM)?

Aplikace je patrně náročná na paměť nebo na jiné prostředky
počítače a toto ji Windows 3.11 nedokáží poskytnout tak, jak by
si představovala. Je také možné, že dochází ke konfliktu na
videokartě (ovladači) a tento konflikt se již nestačí vypsat.
Bohužel kromě zvětšení virtuální paměti nelze aplikaci nijak
"pomoci". Doporučil bych tedy zkusit spustit tuto aplikaci na
nezatížených Windows (neběží žádné další aplikace) a ihned po
startu. Nepomůže-li to, zkusil bych totéž na nastavení VGA.
Zatuhne-li opět, šance na rozjetí jsou minimální.

KOMUNIKACE

Máme počítačovou síť Novell 4.10. Na stanicích máme Windows 95.
Používáme síťovou tiskárnu HP Laserjet 4 Plus. Problém máme při
tisku z¦dosovských aplikací na síťovou tiskárnu. Například z¦T602
trvá tisk minutu a půl. Stejného času dosahují i ostatní
dosovské aplikace. Zajímavé přitom je, že když dám z¦T602 tisk a
pak ji hned uzavřu, tisk se ihned provede. S¦příkazem Type takový
problém nemáme, tisk je okamžitý. Všechny dosovské programy jsou
spouštěné z¦příkazové řádky a všechny časové intervaly (na kartě
vlastností HP Laserjet nebo pomocí programu Capture ) jsou
nastavené na minimum.

Problém lze jednoduše vysvětlit. Time-out na kartě tiskárny nemá
s problémem vůbec nic společného. Příkaz Capture má sice
nastaven Time-out , ale jde o to, jestli se tento opravdu váže ke
službě Capture a zdali je povolen. Na základě popisu problému se
domnívám, že máte nastaven Autoendcap , který je limitován časem
90 sekund. Autoendcap totiž začíná tento čas odpočítávat od
doby, kdy aplikace ukončila tisk. Po jeho vypršení tiskovou
úlohu zavře, a ta je poslána do fronty serveru a poté na
tiskárnu. Dojde-li k zavření aplikace dříve, tisk je
pochopitelně odbaven ihned (to je také případ příkazu Type ). Je
tedy nutné zkrátit dobu pro Autoendcap na vámi zvolený časový
interval. Nedoporučuji ovšem tento interval menší než 30 sec.,
protože dosovská aplikace se může někdy déle "zamyslet", úloha
se uzavře, a je zle.

Při používání elektronické pošty (Internet Explorer 4.0 CZ,
Outlook Expres) mohu používat diakritiku, až na písmeno š. Místo
něj se totiž příjemci objeví následující sekvence znaků:
&scrolan; . Vyzkoušel jsem různá nastavení, ale nic nepomohlo.
Přitom kolega se stejnou konfigurací PC používá ve zprávě
diakritiku bez nejmenších problémů. Přeinstalovat celý PC jsem
nezkoušel.

Toto je velmi zajímavý problém. Setkal jsem se již s problémy s
češtinou v poště, kdy prošly všechny znaky kromě š, ž, a
několika dalších, avšak v těchto případech nebyla použita
správná kódová tabulka pro daný klient pošty. Ve vašem případě
to vypadá na nějak porušený soubor kódovací tabulky, kde se znak
š nepřekóduje správně do formátu MIME, ale namísto toho se
objeví tato sekvence. Doporučoval bych zkontrolovat převodní
tabulky, a případně si je přinést od zmiňovaného kolegy. Bohužel
zatím nemám Outlook, takže vám neporadím konkrétní jména souborů.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.