FAQ Nejčastěji kladené dotazy

Archiv | 01.05.98

Mám disk rozdělený na pět částí. Primární C: 500 MB, logické D: 500 MB, E: 500 MB, F: 200 MB, G: 200 MB. Chtěl ...Mám disk rozdělený na pět částí. Primární C: 500 MB, logické D:
500 MB, E: 500 MB, F: 200 MB, G: 200 MB. Chtěl bych si na
počítač nainstalovat Linux a zároveň nepoškodit stávající
instalaci Windows 95, a proto potřebuji vytvořit další primární
oddíl. Zajímalo by mě, jestli mohu pomocí programu Fdisk v MS
DOSu (nebo Windows 95) smazat oddíly F: a G: (bez poškození
zbývajících tří oddílů), vytvořit jeden menší logický oddíl (cca
100 MB), a následně s Fdiskem v Linuxu vytvořit další primární
oddíl (též bez poškození zbývajících tří), protože nemám kam
bych zálohoval zbytek disku. (F: a G: jsou skoro prázdné oddíly,
a není problém jejich obsah nahrát na zbývající disky.)

Váš postup je v zásadě korektní, avšak na vytvoření druhé
primary partition bude nutné použít ještě jiný nástroj. Fdisk
smaže obsah těch partition, se kterými se něco dělá; partitions
(včetně souborů) pro C:, D: a E: disky zůstanou tedy zachovány.
Disky F: a G: sice Fdiskem zrušíte, vznikne volný (nepřiřazený)
diskový prostor, avšak v rámci extended partition. Tuto bude
třeba zmenšit, což lze udělat např. programem Partition Magic od
PowerQuestu ( www.powerquest.com ). Teprve potom vznikne na disku
volné místo, na které lze Linux--fdiskem, vytvořit další primary
partition.

Je možné na disku komprimovaném programem DriveSpace vytvořit
permanentní soubor výměny ve Windows?

Konkrétní odpověď na tuto otázku závisí na programu DriveSpace a
na verzi Windows. Za vysvětlením musíme trochu do historie. Aby
mohla Windows pracovat na tehdy dostupných strojích (386/4 MB
RAM), musela mít možnost zvětšit paměť RAM nějakým softwarovým
prostředkem. K tomu vznikl swapovací soubor, ke kterému je
přistupováno tak, že aplikace si myslí, že pracuje v normální
paměti RAM. Přístup k tomuto souboru tedy musí být výjimečný v
porovnání s ostatními soubory. Bloky permanentního swapovacího
souboru leží na disku "za sebou", tj. soubor není rozkouskován
jako jiný běžný soubor. Tím je zajištěna rychlejší adresace a
také vlastní čtení a zápis. Přístup k souboru dokonce obchází i
Smartdrive -- je to logické, soubor na disku rozšiřuje paměť, a
tak přece jeho část obsahu nebude v paměti ležet znovu, nehledě
k tomu, že Smartdrive by se již nezabýval jiným dalším souborem.
Vzhledem k tomuto přístupu Windows zpočátku nedovolovala
umisťovat swapovací soubor na komprimovaném disku. Později se
však komprimace disku stala běžnější a uživatelé museli disky
dělit na komprimovaný C: a nekomprimovaný D: (např.), na kterém
ležel swapovací soubor. Aby toto nebylo nutné, komprimační
programy zohlednily swapovací soubor a vyhradily pro něj
speciální část disku, kde se komprimace neprovádí. Ta by totiž
výrazně zpomalovala celou práci ve Windows. Závěr je tedy
takový, že pokud Windows umožní vytvořit swapovací soubor na
komprimovaném disku, je všechno v pořádku a není třeba se obávat
nějakého zpomalení, nebo naopak domnívat se, že jde o vylepšení.

Když si chci nainstalovat z CD Windows 95, tak se mi instalace
vždy zasekne. Jednou instalace prošla, ale Windows se zasekla
při startu.

Na tento dotaz těžko mohu odpovědět konkrétně, zmíním tedy aspoň
některé důležité předpoklady pro instalaci Windows 95.

1. Před instalací "ukliďte" disk od zbytečných a starých
souborů a spusťte scandisk.

2. Vypněte všechny ochrany proti virům včetně té v BIOSu.
Autoexec a config upravte tak, aby obsahovaly jen ty
nejdůležitější rezidentní programy (myš, CD-ROM) a žádný manažer
paměti (EMM386 apod.). Původní autoexec a config si uložte, po
úspěšné instalaci se k nim můžete vrátit a zkonfigurovat si
"předchozí verzi DOSu".

3. Instalaci Windows 95 nespouštějte jako upgrade Windows
3.x, pokud to tak není výhradně uvedeno.

4. Spusťte instalaci. Zasekne-li se, je problém v počítači
a Windows 95 na tomto stroji nepojedou.

5. Pokud se instalace zasekne až po restartu, je zde jistá
naděje. Nejlépe je start Windows 95 krokovat se zápisem do
log-souboru. Tuto možnost nabídne systém při bootu a stisknutí
klávesy F8. Po zaseknutí spusťte Windows 95 v nouzovém režimu
(to musí projít, jinak je po naději), kdy se neinicializují
žádné přídavné karty a obrazovka je pouze ve VGA režimu. Pak si
lze přečíst log-soubor, podívat se do hardwarového profilu a
zjistit, co se s čím nesnáší. Na základě tohoto zjištění lze pak
udělat závěr, zda má nebo nemá smysl na tento počítač Windows 95
instalovat, a co je třeba upravit, aby byla instalace úspěšně
dokončena.

Po upgradu počítače ze 386 s videokartou Trident 512 KB na
Pentium s kartou S3 Virge DX 2 MB mi v rozlišení 800 x 600 a
vyšším obraz nevyužívá celou plochu monitoru (asi 4cm okraj na
každé straně). Při staré konfiguraci byl okraj asi 1 cm. Mám 14"
monitor SVGA a Windows 95.

Tato situace není nijak neobvyklá, a jsou-li komponenty "dobově
ekvivalentní", lze ji snadno odstranit. V současné době se
dospělo k řešení, kdy je možné jak na kartě, tak na monitoru
měnit parametry obrazu včetně rozměrů, a to pro každé rozlišení.
Váš monitor bohužel toto neumí (případně umí pro všechny režimy
shodně), a tak musíte spoléhat na grafickou kartu. Nejprve je
třeba zkontrolovat, zda Windows 95 používají originální ovladač
karty a ne nějaký obecný od Microsoftu. Ten originální doplní do
položky "Display" jednu nebo více záložek, kde je možné
manipulace s obrazem provádět. Existuje ještě jedna starší
možnost -- program GO95. Tím v DOSu (spuštěném s diskety
nelze-li jinak) nastavíte parametry obrazu a program je zapíše
do souboru. Pak je nutné GO95 zakomponovat do autoexecu , a vždy
před startem Windows 95 se údaje ze souboru přenesou do grafické
karty. Tento program byl ale určen pro karty Trident a je
otázkou, zda by bylo možné nastavit takto i kartu vaši.
Pravděpodobně ne, tuto možnost zde uvádím spíše pro ostatní
čtenáře, aby byla informace úplná.

Ve Windows 3.1 jsem změnil rozlišení pro monitor z VGA na Super
VGA 800 x 600. Vše fungovalo a mohl jsem využívat i DOS Prompt.
Pak jsem zkoušel i jiná rozlišení, a konfigurace se asi někam
zapsala nesmazatelně. Teď sice mohu dát zpět Super VGA, ale
nefunguje DOS Prompt. Ten běží pouze s VGA. Jednou jsem dokonce
formátoval hard disk, ale stejně to nepomohlo.

Konfigurace Windows je obecně něco, co si má každý uživatel
střežit jako oko v hlavě. Když už se odhodlá k nějakému zásahu,
je vhodné si zálohovat nejdůležitější soubory. Mezi ty patří
system.ini a win.ini . Při změně rozlišení se modifikuje soubor
system.ini , a v případě některých videokaret se také změní
win.ini o doplňující informace. Není to sice šťastné řešení, ale
tak už to je. Při změně rozlišení je vhodné vždy tyto dva
soubory zálohovat, a v případě neúspěchu se k nim prostě vrátit
bez jakýchkoli dalších úprav. Pokud se tak nestalo, nezbývá, než
v těchto souborech hledat příčinu. Některé karty navíc dodávají
do systému vlastní fonty *.fon . Tyto soubory mohou být příčinou
špatné interpretace češtiny v systému, jsou-li výhradně anglické
(tedy ne pro CE nebo EE). Příčinu nefungování DOS Prompt bych
hledal v nedokončené instalaci nějakého videorežimu, který
nastavil pro dosovské okno něco, co v současném rozlišení není
sice potřeba, ale stále se to chce natáhnout. Mohou to být třeba
zmíněné fonty. Zde je možné podívat se do souboru _default.pif
(pif-editorem) a pokusit se nastavit DOS znovu. Také lze hledat
příčinu v souboru dosapp.ini .

Data z registru lze exportovat a importovat do a ze souboru
*.reg . Ťuknutím na tento soubor např. ze Správce souborů je
možno provést import (= přidání) dat do registru. To je známé a
jednoduché. Otázka: Lze nějakým, podobně jednoduchým způsobem, z
registru data podle předlohy v souboru *.reg odstranit, jsou-li
tam? Domnívám se, že by to mohlo být dobré k vyčištění registru
po odinstalování softwaru. Změny v registru při instalacích lze
sledovat několikerým softwarem a následně toho využít.

Myšlenka je to sice pěkná, ale obávám se, že to takto nepůjde.
Instalační a odinstalační programy mají svoji cestu, jak zapsat
nebo vyjmout data do/z registru. Tou jsou informační soubory
*.inf , kde existují příkazy Addreg= file .reg pro import do
registru. Zde se opravdu využívá vámi popsaného principu.
Vyjmutí dat z registru se však děje pomocí příkazu Delreg= sekce.
V této sekci jsou cesty v registru, které mají být vyjmuty.
Nevyužívá se tedy již existujících reg-souborů. Část takovéhoto
inf-souboru je uvedena:

[MSIE4.0RemoveBackup]

CustomDestination = MSIExploreDestinationSection

BeginPrompt=BeginPromptUninstallIE4.0

EndPrompt=EndPromptUninstallIE4.0

DelReg=MSIE4.0RemoveReg

DelFiles=WindowsFiles

CleanUp=1

:

:

[MSIE4.0RemoveReg]

HKLM,SOFTWAREMicrosoftPlus!Setupbackup

HKLM,SOFTWAREMicrosoftPlus!SetupRegBackup

HKLM,SOFTWAREMicrosoftIE4Setup

HKLM,SOFTWAREMicrosoftIE4Options

HKLM,SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallIE40Remo
vBak

Zajímalo by mě, jestli je možné provozovat na jednom počítači
Windows 95 a NT 4, a používat některé soubory a aplikace v obou
systémech.

Principiálně to možné je, Windows NT 4 mají boot manager, který
takovouto konfiguraci umožňuje. Nedomnívám se však, že by to
bylo pro uživatele nějakým přínosem. Navíc je třeba dbát, aby
disk měl pouze FAT partition a nikoliv NTFS. Formát souborů pod
NTFS již není kompatibilní s DOSem, a mohl by činit pod Windows
95 potíže. Další problém je pravděpodobnost využívání některých
zdrojů informací oběma operačními systémy (např. ini-soubory).
To povede k tomu, že např. instalace nového softwaru na jednom
OS se neprojeví na druhém, nebo se projeví jenom částečně. Nebo
naopak, což je horší -- odinstalace produktů se projeví pouze na
OS, kde se tato bude provádět. Zatímco instalaci lze pustit
vícekrát, odinstalaci nikoliv. Mně osobně se využívání dvou
takto podobných operačních systémů jeví jako vysoce nestabilní,
a rozhodně bych to nikomu nedoporučoval.

Tabulky vytvořené ve Wordu 7 nejdou vytisknout na jehličkové
tiskárně Star ZA-200 (ovladač 9E.DRV verze 4.0 ). Zkušební
stránka vytištěná z Windows 95 je v pořádku. Na laserovce HP je
výtisk perfektní. Zřejmě chybí správný ovladač, ale na službách
Microsoft hot-line ani výhradní prodejce tiskáren Star to
nevědí. Ve Wordu 6 pod Windows 3.1 jsou tabulky tištěny normálně.

Bohužel tazatel nespecifikuje, co se skrývá za slovy "nejdou
vytisknout". Potíž může být skutečně v ovladači, jehož upgrade
bych hledal na Internetu ( http://www.star.com ). Problém může být
způsoben také odlišným principem kódování znaků v Office 97, kde
aplikace používají kódování UNICODE, zatímco předchozí aplikace
používaly kódování ANSI. UNICODE umožňuje adresovat až 64 tisíc
znaků, čímž integruje všechny kódové stránky do jediné. Některé
tiskárny však neumí s UNICODE pracovat. Problém lze odstranit
dvěma způsoby. První (jednodušší) spočívá v nastavení tiskárny
"Tisknout True Type písmo jako grafiku". Druhý způsob je
elegantnější, ale je nutný zásah do registru. V sekci
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice8.0Word zvolte
sekci se jménem vaší tiskárny. V ní vytvořte položku Flags a
přiřaďte jí textovou hodnotu 8192 .

Počítač nereaguje na klávesu CTRL. Problém nastane bez zjevné
příčiny, a po několika restartech počítače zase pomine.
Klávesnice je v pořádku (problém byl pozorován na několika
klávesnicích). Nepodařilo se mi zjistit ani příčinu vzniku
(ignorování CTRL) ani příčinu návratu do funkčního stavu.

Na tento problém bohužel neexistuje jednoznačná odpověď, protože
jde o závadu s náhodným výskytem. Těžko se zjišťuje i její
příčina. Proto ani já vám nevysvětlím proč se tak děje. Nezbývá,
než postupovat vylučovací metodou. Správně jste začal zkoušením
několika klávesnic. Na dalším místě bych zkusil odinstalovat
vždy po jednom rezidentním programu a sledoval bych, zda se
problém opakuje. Úplně nejlepší by bylo spustit na základním
DOSu nějaký testovací prográmek, který by sledoval pouze funkci
klávesnice. Byl by to sice test zdlouhavý, ale podařilo-li by se
prokázat, že klávesnice nefunguje, byla by stoprocentní jistota,
že závada je v hardwaru. Je také možné postupovat "naslepo", a
pokud se nebojíte rozebrat počítač, tak bych doporučoval očistit
vnitřek od prachu a prohlédnout (případně očistit) konektory od
kabelů. Je možné, že někde je špatný kontakt a ten se projevuje
zrovna tímto způsobem. Každopádně zdůrazňuji, že jde o poruchu,
kterou bude těžko hledat i odborný servis.

Mám počítač P100 Award BIOS a HDD 1,2 GB Western Digital.
Problém nastal, když jsem chtěl připojit druhý disk od stejného
výrobce, tentokrát o velikosti 1,6 GB. Ať jsem jej připojil na
IDE1 nebo na IDE2 a nastavil parametry přesně, BIOS disk
nenašel. Když jsem jej dal namísto původního disku 1,2 GB a
přestavil parametry, rozběhl se bez problémů. Kde je problém?

Problém bude s největší pravděpodobností v BIOSu, resp. v jeho
nastavení. Druhý disk je nutné povolit, tj. sdělit počítači, že
tento disk je přítomen. Některé BIOSy jsou složitější a záznam o
zařízeních mají na více místech. Zpravidla v nich existuje
stránka typu zařízení= Enabled/Disabled a stránka konfigurací
zařízení. Všimněte si také výpisu při startu počítače, kde se
vypisují diskové jednotky, zda počítač o druhém disku ví (a tedy
se bude snažit jej detekovat).

Záleží na pořadí zařízení v SCSI řetězci? Mám problém s CD-ROM
SCSI. Jestliže používám tuto jednotku, někdy se stane, že další
SCSI disky nejsou přístupné ze sítě (Windows NT, 95). Počítač
lokálně běží bez problémů (Windows NT).

Na pořadí nezáleží, je to jen otázka konfigurace. Jestliže
počítač běží lokálně bez problémů, je tato konfigurace správně.
Problémy se síťovým přístupem bych připisoval operačnímu
systému, který běží na tomto počítači. Doporučuji instalovat
nejnovější Service Pack.****

Zkušenosti čtenářů

V čísle 2/98 na straně 107 jste odpovídal na dotaz, co může
způsobovat zobrazování ikon pouze v 16 barvách, přestože
uživatel má nastavenu barevnou hloubku TrueColor. Nejde o nic
jiného než o to, že Windows 95 sama o sobě dokážou zobrazit
pouze šestnáctibarevné ikony. Ale řešení je jednoduché. Stačí si
doinstalovat MS Plus Pack, ten přidá do Vlastnosti obrazovky
kartu Plus!, ve které je potřeba zatrhnout položku "Zobrazovat
ikony použitím všech dostupných barev" (nebo její anglický
ekvivalent).

Ivo Kristián Kubák, PlzeňA teď něco ze stejného soudku, ale pro mírně pokročilejší:

Posílám slíbené nastavení registru pro použití ikon v alespoň
256 barvách. Hodnota klíče je nastavena na 8 (256 barev), což je
pro náš případ vyhovující. ([HKEY_USERS.DefaultControl
PaneldesktopWindowMetrics]

"Shell Icon BPP"="8").

Bořek Kašpárek, Sezimovo Ústí

Děkujeme všem čtenářům, kteří se podělili se o rady a zkušenosti.

******

Hledáme odpověď

Instalaci Windows 95 lze "plně" automatizovat podle souboru
MSBATCH.INF , viz např. publikace Resource Kit.

Otázka: Jakým sledem instrukcí lze realizovat přeskočení
licenčního ujednání, přestupného roku, jak automatizovat
instalaci tiskárny nebo instalaci určitého softwaru, např.
zvukové karty, instalaci jiného softwaru *.EXE , *.INF atp.?

Bohužel, nikdy nelze nalézt všechny informace o všem dohromady.
Bohudík, často ani nevíme, co bychom měli dohromady vědět
(Murphy).

Ing. Petr KoubskýKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.