FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Archiv | 01.08.99

? Při prvním spuštění PC se nenačte do systému CD ROM, při opakovaném ano. Porozšíření RAM ze 64 na 128 MB nepracuje správně několik programů. Při náročnějších hrách vypisuje...

? Při prvním spuštění PC se nenačte do systému CD ROM, při opakovaném ano. Po
rozšíření RAM ze 64 na 128 MB nepracuje správně několik programů. Při
náročnějších hrách vypisuje: "neplatnost stránky v modulu VPRDD.DLL". Pokud
vyndám jednu 64 MB paměť, tento problém zmizí. Zasunu-li 3x 64 MB, vše pracuje,
ale při odchodu z programu většinou zatuhne PC. Nemám přetaktovaný procesor.
Základní deska má pouze 3 SDRAM sloty.
- Jak jste již experimentálně zjistil, příčina tuhnutí počítače je ve vadné
paměti. Vada paměti se projevuje buď neplatnými stránkami nebo nenadálým
tuhnutím celého počítače, kdy pak nefunguje vůbec nic (narozdíl třeba od
vytuhnutí jedné aplikace, kdy je možné překliknout na jinou, vyvolat Task
Manager apod.). Nejhorší je, že paměť nemusí být vždy fyzicky vadná, může být
použit pouze nevhodný typ. Proto doporučuji nechat si paměť přidat v servisu,
aby bylo možné uplatnit reklamaci. Detekci CD-ROM provádí Windows při startu a
vypadá to, jakoby CD-ROM nebyla ještě inicializovaná při pokusu o detekci.
Jinými slovy, po zapnutí počítače dostane každé zařízení (i CD ROM) signál
reset, aby se dostalo do režimu ready. CD mechanice to trvá patrně moc dlouho,
a tak je detekována až při druhém (teplém) startu. Proč se tak děje nedokážu
specifikovat, ale rozhodně to není normální stav.

? Koupil jsem si starší program na 386, který nelze na mém počítači z disket
instalovat (Intel Celeron, Windows 98). Při instalaci programu z diskety se
objeví hlášení "Runtime error 200 at 01A3:0091". Co mám dělat, aby tento
program bylo možné nainstalovat a spustit.
- Tento problém nastává u DOS aplikací vytvořených v Borland TurboPascalu a
běžících na rychlých počítačích. Problémem je přetečení číselného typu při
výpočtu časových smyček. Více technických informací (v angličtině) lze získat
na Internetové adrese http://
www.intel.se/support/processors/pentiumII/run200.htm. Zde je také uvedeno, že
jediným řešením je získat opravu od výrobce programu, nebo pomocí vyhledávacích
programů na Internetu hledat soubory bp7patch.zip a tppatch.zip. Po jejich
rozbalení se v instrukcích dozvíte jak je aplikovat.

? Zjistí např. Microsoft při upgrade přes Internet, že software je ilegální?
- O této možnosti se občas mezi uživateli spekuluje, protože při napojení na
Internet nemůže běžný uživatel zjistit, co se vlastně přesně posílá. Problém má
dvě stránky věci technickou a právní. Z technického hlediska již samotný
webserver funguje tak, že zaznamenává IP adresu počítače, který je na server
připojen, a také jeho aktivitu. Tyto záznamy se statisticky vyhodnocují,
přičemž se obvykle sleduje návštěvnost web stránek. Dále bývají při stahování
často požadovány informace o uživateli formou dotazníku před vlastním
downloadem. To není nic neznámého a běžně to funguje. Nyní k podstatě dotazu z
technického hlediska je možné přidat do jakéhokoliv produktu říkejme tomu vir,
který po spuštění programu odešle jisté informace o uživateli. Zde ale
nastupuje právní stránka věci, a ač nejsem právník vím, jak si Američané
zakládají na uchování soukromí. Tohle by bylo kvalifikováno jako zásah do
soukromí (asi podobnými paragrafy jako např. odposlech telefonu) a jakákoliv
společnost by se se zlou potázala. Ještě je třeba zmínit administrativní
stránku věci. Dokáže si někdo představit, že by tyto informace chodily na jedno
místo a tam by je někdo zpracovával při množství počítačů připojených dnes na
Internet? Shrnutí přestože společnosti nezjišťují ilegální software, je lépe
používat jej legálně.

? Jaký je rozdíl bezpečnosti úschovy dat při připojení PC k Internetu přes
pevnou linku, modem, modem-proxy?
- Zde je potřeba ihned rozlišit dvě věci připojení a bezpečnost. Připojení může
být realizováno několika způsoby a stále jde jen a jen o připojení. Způsob
připojení přímo souvisí s rychlostí komunikace, avšak nikoli s bezpečností.
Bezpečnost dat, uchovaných na disku PC, který se samostatně připojuje do sítě
Internet, je značná. Samostatný počítač v sobě nemá spuštěn Web server, tj.
není možné se na něj dostat přes http přístup. Nemá také spuštěn ftp server,
takže ani tento přístup není možný. Také jeho IP adresa bývá platná pouze v
době jeho aktivity a pak je přidělena jinému zákazníkovi. Horší je to u
podnikových sítí, kde se zpravidla data ukládají na servery. Ty jsou zapnuty
stále, mají pevné IP adresy a zpravidla též poskytují služby www (Intranet).
Aby nebylo možné do těchto sítí proniknout z Internetu, realizuje se přístup
přes proxy servery. Ty zajišťují, aby bylo využíváno pouze služeb povolených a
používají různé metody autentifikace svých uživatelů. Obecně lze říci, že čím
více bezpečnostních "překážek" stojí potenciálnímu útočníkovi v cestě, tím je
bezpečnost dat větší.

? Lze nějakým způsobem ve Windows 95 zakázat nebo omezit vytváření složky
"Dokumenty"?
- Zakázat to nelze, omezit ano tím, že ji uživatelé nebudou používat. Jak to
zajistit? V programech MS Office (a v jiných dalších) bývá nastavení "domácí
složky" obvykle pod menu Nástroje Možnosti. Stačí v každém programu toto změnit
na jinou složku, vytvořit ji, a uživatelé ani nebudou vědět, že složka
Dokumenty existuje. Ve Windows 95 je jediná, a to přímo v rootu C:, ve Windows
98 už je situace lepší. Tam je možné si při víceuživatelském režimu
nadefinovat, že uživatelé (po jednom) budou mít svoji složku Dokumenty a tato
se pak vytvoří jako C:\Windows\Profiles\username\Dokumenty. Navíc na ploše se
vytvoří odkaz do této složky, což opět zjednodušuje orientaci běžných
uživatelů. Potíž nastává akorát při rušení profilu málokdo si totiž uvědomí, že
obsahuje také dokumenty vytvořené uživatelem!


? Při přechodu z Windows 95 na Windows 98 při restartu (po instalaci) systém
zatuhne nerozpozná CD-ROM. Při použití starší dvourychlostní je vše v pořádku.
Dále uvádím, že v nastavení systému (vlastnosti) mám aktivní oba kanály
základní desky. Při použití Windows 95 vše chodilo bez problému bez jakýchkoliv
úprav. CD ROM 16x, která blokuje systém, je v jiných PC funkční bez problémů.
Jediná poslední možnost je starší BIOS. Prosím popište podrobně upgrade BIOSu.
Je možné, že způsobuje tuhnutí Windows 98?
- Zatuhnutí počítače při identifikaci CD-ROM je dosti zvláštní a nepřipisoval
bych jej BIOSu. Doporučoval bych mechaniku vyjmout, Windows 98 spustit v
nouzovém režimu a CD-ROM vyjmout i ze správce zařízení. Poté bych nechal
dokončit instalaci Windows 98 a teprve pak bych problematickou CD-ROM připojil.
Neproběhne-li identifikace správně, nebo dojde-li opět k zaseknutí PC, zkusil
bych upgradovat BIOS. Vlastní upgrade BIOSu je relativně jednoduchý. Předchází
mu však důsledná příprava, neboť při jakékoliv sebemenší chybě není cesty zpět.
Nejprve je třeba zjistit, jaký mainboard je v počítači zabudován. To lze
zjistit buď přímo (nálepka, vyražená identifikace apod.), nebo je možné podívat
se na Internet. Máte-li počítač značkový, stačí se připojit na stránku výrobce
a obvykle zde najdete rozsáhlou podporu (pro ilustraci uvádím např. Compaq,
Tulip, IBM, atd.). Ta spočívá především v možnosti najít si právě ten svůj
počítač podle modelu (někdy i podle výrobního čísla) a poté je vám nabídnuta
sada softwarových doplňků a upgrade právě pro ten váš mainboard. Obvykle to
vypadá tak, že si stáhnete exe-soubor, ten se rozbalí na disketu a tu pak
vložíte do počítače a restartujete (je třeba mít povolen boot z A:). Pak už jen
sledujete postup software, který BIOS upgraduje. Při běhu tohoto programu
(během vlastního programování EEPROM) NESMÍ být počítač vypnut ze sítě.
Následuje výzva k vyjmutí diskety a vypnutí/zapnutí počítače. Někdy se BIOS
přehraje s default hodnotami a je třeba do něj zadat nové hodnoty (většinou pro
disky). Proto je vhodné si tyto údaje poznamenat před vlastním upgrade.
Identifikace vlastního mainboardu je zásadní záležitostí, stejně jako
identifikace typu (verze) BIOSu, pokud nemůžete identifikovat mainboard.
Některé programy pro upgrade obsahují kontroly, takže vám nedovolí přehrát BIOS
verzí, která je určena pro jiný typ. Ne vždy to ale platí. Nakonec ještě
technická poznámka ne každý mainboard umí upgradovat BIOS. Jde totiž o to, že
BIOS je uložen v paměti EEPROM (elektricky přeprogramovatelná paměť ROM) a
vlastní přeprogramování se provádí vyšším napětím, než je na čipu přítomno
během normálního provozu. K tomuto zvýšení napětí musí být mainboard
konstruován, jinak nelze BIOS upgradovat. To se obvykle také dozvíte na
stránkách výrobce, kde byste v těchto případech měli najít softwarové řešení
roku 2000.

? Po instalaci Windows 95 jsem nastavil obrazovku na 16 milionů barev, 16 bitů.
Systém po restartu vypsal chybové hlášení, že adaptér je špatně nastaven, a
zobrazilo se 16 barev. Předešlé nastavení systém neakceptoval.
- Občas se mi stává totéž při konfiguraci různých počítačů. Příčina je buď ve
špatné identifikaci videokarty systémem Windows, kdy při její inicializaci (i
pouze pro některé režimy) dojde k chybě, nebo je typ (parametry) zobrazení
nastaven v BIOSu (rozlišení, refresh, atd.) a je třeba zde nastavit potřebné
zobrazení. V prvním případě je nutné použít originální ovladače dodané s
kartou, nebo stažené z Internetu. Ještě poznámka k barevnému rozlišení True
Color označuje 24bitové barevné rozlišení a v přepočtu znamená 16777216 barev,
High Color označuje 16bitové barevné rozlišení a v přepočtu znamená 65536
barev. Není-li údaj v dotazu překlepem a karta je takto skutečně nastavena, je
toto nastavení špatné a generuje chybu. V drtivé většině případů však uživatel
takovéto detaily nemá možnost volit, je mu nabídnuto označení barevného
rozlišení a počet bitů je s ním pevně svázán
Poznámka TestCentra IDG: Důvod, proč Windows pracují i po instalaci a přestanou
fungovat až po takové maličkosti, jako je změna barevné hloubky displeje je
ten, že při rozlišení 640 x 480 bodů a 16 barvách není stále ještě aktivní
příslušný nainstalovaný ovladač videokarty. Systém totiž pořád využívá VGA.DRV,
který je kompatibilní s naprostou většinou grafických karet a který je také
zabudován v systému od začátku. Bohužel VGA.DRV podporuje jenom 16 barev a
proto při pokusu o změnu barevné hloubky, třeba na zmiňovaných 16 bitů či 24
bitů, když konečně dojde k aktivaci nefunkčního ovladače, Windows často
zamrzají. Na některých kombinacích grafických karet a ovladačů nejsou Windows
schopné ani zamrznout, rovnou se přehodí zpět na ovladač VGA.DRV a dále pracují
v 16 barvách. To je právě případ popisovaný v dotazu.Podle našeho názoru je
řešením problému nainstalování správného ovladače grafické karty. Další část
dotazu i odpovědi se věnuje barevným hloubkám. Na tomto místě by stálo za
poznámku to, že TrueColor znamená nejen klasických 24 bitů čili 16,7 milionu
barev, ale na některých kartách také 32 bitů, tedy (teoreticky) 42,9 miliardy
barev. Je třeba dobře volit, jaká barevná hloubka se použije. Mělo by jít o
určitou kombinaci výkonu a stability systému spolu s kvalitou zobrazení ve
všech programech. Podle našich zkušeností se výkon některých počítačů od sebe
při různé bitové hloubce zobrazení dramaticky liší. Navíc některé ovladače,
například pro Intel 740, podporují akceleraci přes API OpenGL pouze v 16bitové
barvě, nebo mohou mít jiná omezení vztahující se na konkrétní nastavení barevné
hloubky, a na to je třeba dávat pozor též.

? Při vypínání počítače (před oznámením "Nyní můžete počítač bez obav vypnout")
vždy počítač pracuje s disketovou mechanikou.
- Tomuto problému bych jako uživatel nevěnoval pozornost, nicméně jde o to, že
v systému běží nějaký program, který při ukončení čte něco z disketové
mechaniky. Takovými programy jsou typicky antiviry nebo programy vyhledávací
(MS FindFast apod.). Podívejte se do menu Start Programy Po spuštění a
zjistíte, které programy se natahují. Zkuste vyjmout výše zmíněné typy programů
a uvidíte, zda problém zmizí. U antivirů je nutné odstavit je pomocí jejich
ikonky v liště, bývají totiž spouštěny přímo systémem (záznam v registru nebo v
systémových souborech).

? Při spuštění programů pro DOS se počítač (Windows 95) ihned restartuje. V
režimu MS-DOS funguje vše normálně, někdy se povede program spustit i pod
Windows 95.
- Obávám se, že zde nepomůže nic jiného, nežli spouštět programy v MS DOS
režimu. Příčinou tohoto chování by však mohl být i špatně nastavený DOS ve
Windows. Jde zejména o použití programu EMM386, kde nevhodné parametry (I, X)
mohou způsobit používání zakázaného segmentu UMB, který vede na restart.
Podívejte se do souboru config.sys a zkuste s ním experimentovat (rem před
řádek s EMM386 apod.) a uvidíte, zda se to nezlepší. Další experimentování je
možné se zástupci DOS-programů, ale tam jsou naděje na úspěch menší.

? Ve složce "Tento počítač" se po vložení CD objeví u jednotky název, který zde
zůstane až do restartu (nezmizí po vyjmutí CD; nezmění se při jiném).
- Tento problém rovněž nepatří mezi zásadní a nepřekonatelné, viděl jsem
počítač, kdy u exe souborů se různě měnily ikony podle toho, jaký exe se
předtím spustil a uživateli to příliš nevadilo. V případě ikony nebo názvu CD
jsou tyto údaje jedenkrát přečteny a potom jsou už jen zobrazovány. Přitom
zobrazování se obnovuje pomalu a někdy vůbec ne např. při režimu View as Web
page u složky Printers se při přenastavení default tiskárny ikony nezmění. Ale
pomůže zavřít a otevřít tuto složku, někdy stačí pouze stisknout klávesu F5.
Před vložením nového CD by mělo stačit zavřít průzkumník a pak jej znovu
spustit.

? Po nainstalování videokarty ASUS V 3400 TNT 16 MB se chybně zobrazují obrázky
JPG a stránky HTML. Při otevření se obrázek pokaždé načte s několika pruhy, při
rolování se rozmazává. Obrázek se však uloží v pořádku. Když okno prohlížeče
překryje jiné okno, které následovně odstraním, znetvořený obrázek se zobrazuje
správně. Radil jsem se s prodejci karet na nic nepřišli a doporučili
přeinstalovat Windows. To jsem udělal a nic se nezměnilo.
- Problém bude patrně v ovladači karty, který není zcela kompatibilní s
Windows. Je třeba sehnat nejnovější ovladač pro kartu a pro odpovídající systém
a nainstalovat jej. Tím by mělo dojít k odstranění problému.

? Tiskárna CANON BJC 250 samostatně tiskne dobře, ale pokud tisknu text s
vloženými obrázky, vytiskne jenom nesmysl. Tisknu z MS Wordu, obrázky jsou
vytvořeny v Kreslení pro Windows 98.
- Rovněž zde je problém v ovladači tiskárny. Opět doporučuji stáhnout
nejnovější ovladače z Internetu.Zkušenosti čtenářů
?- Jeden ze čtenářů PC WORLDu chtěl poradit jakým způsobem je možné přinutit
jiné textové editory než MS Word (AmiPro, WordPro apod.) psát česky. V programu
Notepad otevřte k editaci soubor WIN.INI z adresáře Windows, najděte sekci
"FontSubstitutes" a na její konec připište naše fonty takto např. pro font
"Nimrod":
Nimrod CE,238=Nimrod,238
Nastavení uložte a restartujte Windows. Toto platí pouze pro fonty Unicode
obsahující českou sadu písma.
Petr Šíra, Kunštát

?- Vážení přátelé, k odpovědi na dotaz jak zajistit, aby posuvníky v MS Excel
97 vymezovaly jen využívanou část listu doplňuji:
1. V Excel 97 SR-1 pod Windows 98 stačí vymazat buňky obsahující mezery a sešit
uložit.
2. I bez uložení sešitu stačí makro:
Sub mezery()
pokr=True
While pokr
w=0
Set kon=Cells(1,1).SpecialCells(xlLastCell)
Set zac=kon.End(xlToLeft)
For Each ce In Range(zac,kon).Cells
If Len(ce)>0 And ce=Space(Len(ce)) Then
ce.Clear
w=w+1
End If
Next
Set xx=ActiveSheet.UsedRange
If w=0 Then pokr=False
Wend
Cells(1,1).Select
End Sub
Pavel Čížek
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.