FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Archiv | 01.07.99

? Nelze nainstalovat Windows 95 (původní verze). Po zadání setup.exe Scandiskprověří disk, zkopírují se soubory potřebné k instalaci a PC se sám restartuje. - Tento jev může mít pří...

? Nelze nainstalovat Windows 95 (původní verze). Po zadání setup.exe Scandisk
prověří disk, zkopírují se soubory potřebné k instalaci a PC se sám restartuje.
- Tento jev může mít příčinu softwarovou nebo hardwarovou. Při instalaci
Windows 95 je vhodné spouštět setup pouze z čistého DOSu, a to i tehdy, když se
instaluje verze OSR1, která zachová možnost bootovat předchozí verzi DOS. Tu
lze poté vrátit do původního stavu. Je možné, že setup Windows 95 narazí na
nějaký rezidentní program a provede odskok kamsi, což způsobí restart. Mezi
hardwarové příčiny patří buď úplná neschopnost Windows 95 zprovoznit (jsou
počítače, kde Windows 95 nepojedou), nebo je v počítači nějaká drobná
nekompatibilita komponentů (většinou pamětí), která DOSu nevadí, ale Windows se
přes ni nedostanou.

? Při změně velikosti plochy z 1 024 x 768 na 640 x 480 se přeskládají ikony na
ploše. Jak se jednoduše vrátit k původnímu stavu?
- Windows 95 neposkytují žádné prostředky k tomu, aby uživatel mohl
"zazálohovat" svoje nastavení v různých režimech rozlišení, pokud nastavení
mění během práce a bez restartů. Je zde však jedno řešení, které vyžaduje
trochu experimentování, ale mohlo by vyřešit váš problém. Potřebujete k tomu
další uživatelský profil (uživatelské jméno) a další hardwarový profil.
Filosofie je takováto: vytvoříte si hardwarový profil jako kopii stávajícího, a
do něj se po restartu přihlásíte pod novým uživatelským jménem (při předchozím
nastavení vlastního profilu pro každého uživatele). V něm si pak upravíte
vlastnosti monitoru na nižší rozlišení a rozložení ikon. Podle potřeby se pak
přihlásíte do jednoho nebo druhého hardwarového a jemu odpovídajícího
softwarového profilu.

? Mám dva disky, oba na jednom IDE rozhraní. Oba jsou rozděleny na dva logické
disky (disk1=C,E; disk2=D,F). Druhý disk je ve výměnném rámečku. Je možné
zajistit, aby při vyjmutém disku nedocházelo k automatickému přejmenování
písmen logických disků (disk1=C,D; disk2 nepřítomen)? Lze to řešit softwarově?
V BIOSu to nejde.
- Možnost tady je, nejprve ale vysvětlím, proč se toto děje. BIOS při detekci
disků nejprve přiřadí názvy (písmena) všem "primary partition", postupně podle
fyzického připojení (Master, Slave / Primary, Secondary). Poté přiřadí ostatní
názvy "secondary partition", opět podle připojení (ale projde již celý disk).
Názvy k diskům nejsou přiřazeny natvrdo, ale podle tohoto klíče. Při vyjmutí
disku zůstává systém stejný, čímž se názvy změní. To má pak nedozírné následky,
pokud se na discích nacházejí aplikace. Pomoc je jednoduchá, je třeba použít
příkaz subst, který zajistí přiřazení odpovídajícího názvu celému disku.
Skutečný název disku bude např. D:, potřebuji-li, aby byl E:, bude příkaz
vypadat takto: subst e: d:. Tímto sice budu mít v systému dva naprosto
identické disky, přičemž jde pouze o jeden fyzický, aplikace však poběží
správně. Použití subst by se mělo v autoexec.bat ošetřit s ohledem na to, jaké
disky aktuálně existují. To lze např. dotazem if exist disk:\adresář\soubor na
vyjímatelném disku. Pokud nebude použití subst ošetřeno, dojde v lepším případě
k vypisování chybových hlášení (že disk tohoto názvu již existuje), nebo k
posunu názvů některých disků je to k nevíře, ale již jsem toto viděl u 9GB
disku, který byl softwarově rozdělen a přes tento software ovládán, aby byl
vůbec přístupný pro Windows 95.

? Prosím o zodpovězení dotazů: Kde na Internetu, na jaké adrese bych mohl najít
hudbu ve formátu MP3? Jak se zapíná a vypíná autorun ve Windows 95? V čísle
5/99 jste nabízeli ikony jak se používají?
- Nejprve k formátu MP3. Často dostáváme dotazy tohoto typu "kde lze nalézt na
Internetu.". Odpověď na tuto otázku neznáme, a abychom ji zjistili, bylo by
nutné spouštět vyhledávací služby Internetu (to až takový problém není),
"vcítit" se do potřeby uživatele a rozhodnout, zda tento odkaz již je to, co
uživatel hledá, nebo zda se má ještě dál hledat, a to je zásadní problém.
Jednoduše řečeno, neexistuje zatím software, který by v hledání nahradil
člověka a setřídil by informace do podoby, jakou si dotyčný představuje.
Bohužel, uživatel sám se musí prokousat výsledky vyhledávacích služeb a sám
rozhodnout, co je pro něj použitelné. Toto platí i u zdánlivě jasných témat,
jakou jsou soubory MP3. Při hledání se totiž narazí na strašlivé množství
odkazů, které otevírají další množství jiných odkazů, a je třeba provést
selekci. Ale jak? Proto apeluji na všechny čtenáře, aby se sami pokusili najít
potřebné věci pomocí nejznámějších prohledávacích služeb, jakými jsou např.
www.altavista.com, www.yahoo.com apod.
Autorun (automatická instalace/spuštění programů z CD) se zapíná zaškrtnutím
políčka "automatické oznámení" ve vlastnostech CD mechaniky. Ty jsou přístupné
z Ovládacích panelů Systém Správce zařízení CD-ROM -typ CD-ROM.
Nabídkou ikon máte určitě na mysli adresář Galerie\Icony\Icons, kde je
nepřeberné množství ikon. Dále je na CD program Icon Edit Pro 5.0, kterým si
můžete vytvářet ikony vlastní. Co se týká jejich použití, je zcela na vás, jak
s nimi naložíte. Můžete si např. přiřadit vlastní ikony svým nejoblíbenějším
programům nebo jejich zástupcům. Pokud programujete, jistě přiřadíte svému
programu nějakou unikátní ikonu. Vlastní přiřazení provedete pomocí vlastností
programu nebo zástupce tlačítkem "Změnit ikonu". Je samozřejmé, že potřebné
ikony je třeba předem nahrát do nějakého adresáře na pevný disk.

? Jak mám uložit stránku včetně obrázků a odkazů s platnými adresami tak, aby
klepnutím na odkaz došlo ke spojení s příslušnou adresou? Stránka se často
uloží tak, že se namísto adresy předřadí disk C: s adresářem, kde je stránka
uložena. Někdy to ale jde. Lze takto uložený dokument aktualizovat stisknutím
tlačítka Obnovit? Kde lze nalézt adresu, odkud byl dokument stažen? Je někde
skrytá?
- Váš problém nejlépe vyřeší IE5. Ten má totiž oproti svým předchůdcům hned dvě
výrazná vylepšení. Jednak lze plnohodnotně uložit stránku na disk (nebo i na
disketu), dále pak IE5 umožňuje práci off-line. Co se za tím skrývá? Při
ukládání stránky do určitého adresáře vytvoří IE5 jeden (startovací) HTML
soubor a do podadresářů uloží všechny ostatní soubory jako obrázky a další
objekty. Kliknutím na startovací soubor je pak stránka zobrazena úplně stejně,
jako by byla prohlížena on-line. Bohužel problémy s adresací hyperlinků
zůstávají, ale to není chyba IE. Jde o to, že některé linky autoři dělají jako
relativní, některé jako absolutní. Obojí použití má svoji logiku a nelze ani
jeden ze způsobů zatracovat. V případě relativního hyperlinku se předřadí
aktuální cesta, tj. disk a adresář, na kterém se soubor nachází, a link je
pochopitelně nefunkční. Adresa přitom není nikde uložena při originálním
umístění souboru jí není třeba.
Co se týká možnosti Work Offline jde o to, že lze např. přes noc nebo na síti
LAN stáhnout celý obsah stránky až do úrovně 3 (odkazy tři stupně do hloubky) a
pak si je prohlížet doma, bez nutnosti připojovat se. Je však třeba dát pozor,
aby odkazů na stahované stránce nebylo mnoho, protože vzrůstá objem stažených
stránek (dat), které uživatel vůbec nemusí chtít. Zde je ještě co vylepšovat
nebylo by na škodu, kdyby IE5 uměl stáhnout webstránku pouze z jedné adresy
(jednoho serveru) a odkazy mimo ignoroval.

? Používám myš Genius Netmouse Pro včetně originálních ovladačů. V IE 4.0 CZ
nefunguje náležitě prostřední tlačítko k rolování, přestože v ostatních
programech pracuje správně (Word, Excel apod.). Místo posunu PgUp/PgDn funguje
jako Home/End. Nastavení "Používat plynulé posouvání" ve vlastnostech IE nemá
vliv.
- Opět bych radil přejít na IE5, kde tento problém bude snad opravený.
Nastavení "Používat plynulé posouvání" má vliv na vlastní rolování obrazovky.
Při zapnutí této volby se stránka posouvá "chytře", tj. pokud to jde, posune se
tak, aby byl vždy vidět např. celý odstavec, celý obrázek, atd.

? Některé programy při instalaci změní nastavení "Typy souborů". Je možno toto
obejít nebo vypnout? Lze vůbec asociace všech typů souborů nějakým způsobem
uzamknout tak, aby zkušebními instalacemi nedošlo ke změnám?
- Tento problém je dosti zásadní, pokud si uživatelé často instalují
demoprográmky. Windows neposkytují možnost, aby uživatel asociace zazálohoval a
pak je mohl obnovit. Lze to ale udělat jistým trikem tak, že se uloží část
registru HKEY_CLASSES_ROOT. Pak je možno zkoušet, jak je libo. K návratu je
nutné tuto sekci smazat a pak poklepat na předem vytvořený reg-soubor, aby se
asociace ze zálohy obnovily. V případě, že se předtím neprovede vymazání
asociací, mohou tam některé parazitní zůstat. K této radě musím ale připojit
upozornění, že manipulace s registry je vždy věc nebezpečná a uživatel si musí
být jist tím, co dělá.

? Jak odinstalovat Windows 95 bez následků - bez smazání celého disku?
- Odinstalace Windows s sebou nenese nutnost smazat celý disk. Jediné, co
musíte udělat, je bezpečně vědět, kde máte vaše vlastní soubory s daty. Zbytek
můžete smazat běžným způsobem a pak nabootovat z jiného operačního systému
(DOS) a přehrát systém na disk C:. Předpokládám, že chcete na svůj počítač
nainstalovat systém vyšší než Windows 95, ale nechcete jít cestou upgradu. Pak
je výše popsaná možnost bezpečná. O aplikace samozřejmě přijdete, a je třeba si
je nainstalovat znovu.

? Při spuštění počítače se mi objeví: May not be Year 2000 compliant. A vše
normálně a bez chyby funguje.
- Jedná se o hlášení systému, který upozorňuje na to, že systém (ev. program,
který hlášku vyvolá) není kompatibilní na rok 2000. Samozřejmě že nyní vše
funguje správně, rok 2000 ještě nenastal. Teprve po něm přijdou problémy, resp.
mohou přijít. V čem je největší průšvih? Programátoři "kdysi dávno" chtěli
ušetřit paměť, a tak rok ukládali pouze jako poslední dvojčíslí. Někteří
výrobci u toho zůstali, jiní začali již dříve ukládat rok čtyřciferně. Druhý
problém je s přestupnými roky přestupný je každý rok dělitelný čtyřmi, ale ne
dělitelný stem. Dělitelnost čtyřmi zajištěna byla, vyjmutí "přestupných"
staletí jen zřídka. Třetí pravidlo rok je přestupný, je-li dělitelný 400 (bez
ohledu na ostatní pravidla) však nebylo implementováno téměř vůbec. Veškeré
snažení okolo roku 2000 spočívá tedy v tom, aby tato tři pravidla byla
implementována do systému (např. upgrade BIOSu), a tím byla zajištěna správnost
a kontinuita kalendáře. To je zvláště důležité, pracuje-li se např. s daty
narození v nějaké databázi (účetní, lékařské, atd.) nebo s databází skladovou.
Tam by došlo k parazitním situacím, jako např. záporné výsledky časového úseku,
vypršení expiračních dob apod. Píší-li uživatelé pouze dopisy ve Wordu, není se
čeho bát. Rozhodně nedojde s přelomem roku k nefunkčnosti počítače. Pouze se
může stát, že datum bude chybné, a to buď v letopočtu (mohou nastat případy,
kdy rok bude 1900 nebo i 19?0, nebo kalendář nebude znát 29.2.2000). Problém
roku 2000 se netýká jen počítačů, ale i přístrojů, které jsou řízeny
(jednoúčelovými) počítači, ale vždy a pouze tam, kde se s datem nějakým
způsobem počítá a kdy si přístroj sám udržuje kalendář. Při tom je třeba vždy
zvážit rizika s tím spojená.

9 0415/bam
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.