FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Archiv | 01.05.99

? Uvažuji o propojení dvou počítačů (třídy Pentium s Windows 98) pomocí dvousíťových karet (nejlépe PCI), abych mohl sdílet pevné disky atd. Nevím však, co vše je třeba k realizac...

? Uvažuji o propojení dvou počítačů (třídy Pentium s Windows 98) pomocí dvou
síťových karet (nejlépe PCI), abych mohl sdílet pevné disky atd. Nevím však, co
vše je třeba k realizaci tohoto problému. Zda stačí koupit dvě síťové karty a
spojit je kabelem (a jakým), či zda je zapotřebí ještě rozbočovač či jiné
zařízení. Dále nevím, zda a případně čím se liší realizace sítě rychlostí 100
Mb a 10 Mb. V ceníkách jsem zjistil, že finančně mezi nimi není velký rozdíl.
Můj poslední dotaz se týká toho, zda je možno také sdílet modem pro připojení k
Internetu.
Skutečně stačí koupit dvě síťové karty a propojit je kabelem. Typ kabelu závisí
na konektorech karty: buď je přítomen konektor BNC nebo TP, nebo oba. U
propojení TP vám stačí kabel TP, který je ovšem tzv. překřížený. Technicky jde
o to, že jeden pin konektoru je vysílací a druhý přijímací. Aby dva počítače
mohly komunikovat, musí být vysílací pin prvního PC připojen na přijímací pin
druhého PC a opačně. Běžně se používají "přímé" kabely, protože překřížení se
realizuje v hubu (ten vy nepotřebujete). U BNC konektoru je to jednodušší (jde
o koaxiální kabel), musíte však ke každému PC připojit tzv. T-konektor a volné
konce ukončit koncovým členem. To se poněkud prodraží. Co se týká technologie
10 nebo 100 Mb, je čistě na vás, jak se rozhodnete. Rozdíl je pouze v
rychlosti, 100 Mb je samozřejmě 10x rychlejší než 10 Mb. (Pro 100 Mb se používá
pouze TP konektor.)
Modem nelze sdílet způsobem podobným sdílení souborů a tiskáren. Nenajdete u
něj záložku Sdílení s možností nastavit nějaká přístupová práva. Je však možné
vybudovat síť, kde modem bude připojen k serveru a ten bude zajišťovat síťové
služby včetně spojení s Internetem. To však vyžaduje, aby každý počítač měl
svoji unikátní IP adresu, nebo použití nějakého proxy serveru, který tento
požadavek umí obejít.
Poznámka TestCentra IDG: Jestliže máte počítače doma a neuvažujete o dalším
přidáváním stanic do sítě, je podle našeho názoru nejlepší poměr mezi cenou a
výkonem u 100Mb sítě s překříženým TP kabelem bez hubu.

? Po nastartování PC (Windows 95) se mi stále objevuje hlášení "Otevřít soubor"
a "RAR není v PC", i když jej mám nahraný na disku C:. Jak hlášení zrušit?
Předpokládám, že problém bude v tom, že ze systému zmizel (náhodně byl smazán)
nějaký soubor, který patří k programu RAR. Tento soubor je patrně volán buď z
dávky autoexec.bat, nebo z Nabídky Start Po spuštění. Také může být volán z
win.ini příkazem load nebo run. Doporučuji prohlédnou tato tři místa a odkaz na
RAR odstranit. Další možností je RAR korektně nainstalovat, a pak jej zase
správně odinstalovat.
Poznámka TestCentra IDG: Další možností je uložení odkazu na spouštěný soubor v
registrech, konkrétně ve větvi
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run nebo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

? Jak lze zoptimalizovat ve Windows 98 paměť tak, aby konvenční byla co
největší a šly spustit starší DOS aplikace? Memmaker ve Windows 98 není a ani
tam nefunguje.
Problémem Windows 98 (ale i Windows 95) je, že DOS (resp. příkazový řádek) není
téměř vůbec optimalizován. Spouští se pouze HIMEM a podpora národního prostředí
(příkaz mode a keyb*) a vámi instalované rezidentní programy (např. antivirus).
To vše leží v konvenční paměti. Aby se tomu zabránilo, je třeba spouštět EMM
386 (popřípadě s parametrem I:adresa-adresa) v config.sys a pak zajistit
(pomocí LH), aby se všechny ovladače přesunuly do horní paměti, resp. do UMB.
Tím lze získat až 620 KB konvenční paměti, a to už by mělo stačit a program by
měl být spustitelný z Windows. Některé DOS aplikace (hry) vyžadují EMS paměť. V
takovém případě bude třeba program startovat v samostatném režimu DOS, který se
nastaví ve Windows ve vlastnostech programu. Emulace paměti EMS se ve většině
případů nesnáší s Windows, a hry tuhnou.

? Při delší práci (více než 30 minut) nebo při více otevřených aplikacích
současně se mi zhroutí systém a musím počítač restartovat (Pentium II, 64 MB
RAM).
Problém bude ve skryté vadě paměti. Jde o to, že paměť se plní postupně podle
zatížení systému a počtu otevřených aplikací. Než se zaplní 64 MB, chvíli to
trvá (pokud nezačnete zpracovávat nějaký velký obrázek). Jakmile je požadován
přístup do vadné sekce paměti, počítač se zhroutí. Doporučuji důkladný test
paměti, který prokáže, zda je tato diagnóza správná.

? Zajímalo by mne, jak je to s trvanlivostí záznamu dat na CD-R. Doslechl jsem
se, že není příliš dlouhá, snad nějaký ten rok?
Vypalované CD-ROMy občas činí potíže uživatelům, kdy CD vůbec není vidět, nebo
z něj nelze nic spustit, okopírovat apod. Tyto problémy jsou způsobeny rozdílem
technologií zápisu dat na CD-ROM a kvalitou (čistotou) čtecích mechanik, a
mohou vést až k podobným fámám. U lisovaného CD je hladký odrazivý povrch
přeměněn na množství přesně definovaných neodrazivých plošek. Při čtení dat je
přechod odraz/matnost tak zřetelný, že nečiní problémy žádné z mechanik. Při
vypalování dochází k tomu, že se lesklý povrch poruší laserovým paprskem, avšak
místo přesně definované matné plochy vznikne "kráter" s víceméně ostrými
přechody. Ty pak mohou způsobovat chyby při čtení dat. Oba procesy (lisování i
vypalování) jsou nevratné, tj. informace z CD nezmizí. Pouze je-li vypálení
málo kvalitní, chyby se mohou nasčítat, přidá se i prach a otisky prstů, a
výsledkem je nefunkční CD. Při použití kvalitních CD médií a kvalitních
vypalovaček lze tyto chyby úspěšně eliminovat.
Poznámka TestCentra IDG: Udávaná životnost dnešních CD-R médií se pohybuje
kolem 30-100 let. Tak velký rozdíl je způsoben odlišnými způsoby modelace
životnosti. Starší CD-R mají životnost nižší, zatím se však nějak masivně
nekazí stará vypálená CD-R. Životnost nezapsaného CD-R je kolem 10 let, pak už
není možné garantovat bezproblémový zápis.

? V jakém případě mohu vypnout virtuální paměť? (Celeron, 32 MB RAM, Windows
98)
Nejlépe v žádném. Systém potřebuje paměť ke své činnosti a zpravidla mu nestačí
paměť typu RAM. Proto používá tzv. virtuální paměť, což je soubor na disku, ke
kterému systém přistupuje jiným způsobem než k ostatním souborům. Tím je
zajištěno, že jakákoliv aplikace nepozná, zda jede ve skutečné RAM nebo v
paměti na disku. Paměť se neustále "přesypává". Systém ví, že RAM je rychlejší
než disk, a proto úkoly s vyšší prioritou umisťuje tam a ostatní úlohy
přemisťuje na disk. Zrušíte-li virtuální paměť, systém si musí vystačit pouze s
pamětí RAM, což ve vašem případě může znamenat najetý operační systém a jednu
běžící aplikaci (např. Word). U Windows NT mnohdy nestačí 32 MB ani na pokrytí
potřeb systému se základními službami.

? Můj problém se vyskytl již při koupi nového počítače s tiskárnou HP LaserJet
5L. Po převozu a následném zapojení tiskárna vůbec netiskla, i když byla v
režimu on-line. Po reinstalaci se zdálo, že je vše v pořádku (kontrolní stránka
prošla), ale po dalším spuštění PC opět netiskla. Zformátoval jsem HDD, znovu
nainstaloval Windows 95 a MS Word 7.0 a tiskový software k tiskárně. Od té doby
(od roku 1997) tiskárna pracuje korektně, ale často (cca 1 z 5 tiskových úloh)
vyjede pouze prázdná stránka a ve stavovém okně k tiskárně se zobrazí hláška
"Nesprávně vytištěná stránka, stiskněte tlačítko Printer". Po jeho stisknutí
vše probíhá normálně. A ještě jeden problém tato tiskárna se po 15 min.
nečinnosti sama vypíná. Při běhu počítače tomu tak je, avšak po jeho vypnutí
dioda svítí a tiskárna se nevypne vůbec. Je závada v tiskárně?
Problém bude s největší pravděpodobností v portu počítače. Tiskárny HP LaserJet
5 a vyšší totiž mohou komunikovat s počítačem obousměrně. Již se mi ale
několikrát stalo, že u některých počítačů funguje port pouze jedním směrem, i
když by obousměrnou komunikaci měl umět. Pak může dojít buď k nerozpoznání
tiskárny při instalaci, nebo k takovýmto různým stavům. Já sám doporučuji
používat tiskárnu v "klasickém" režimu, tj. data směrovaná pouze z počítače do
tiskárny. Aby bylo možné i u těchto typů tiskáren dosáhnout jednosměrné
komunikace, je nutné zakázat tiskové monitory a podobné "vymoženosti" s
tiskárnou dodávané. Nejprve je nutné tiskárnu odinstalovat deinstalačním
programem, a poté ji znovu nainstalovat, ovšem namísto default-instalace
provést instalaci podle přání a zvolit pouze ovladač tiskárny.
Váš druhý problém jednoznačně identifikuje vadný port. S tímto stavem jsem se
setkal; tiskárna byla vypnutá a při vypínání PC se najednou probudila a už
neusnula. Problémem je nějaká porucha elektrického původu na portu, kdy do
tiskárny přijde nějaká pro ni nepochopitelná instrukce a způsobí zakousnutí
jejího vlastního programu. Ten pak samozřejmě nemůže tiskárnu vypnout, když de
facto nežije.

? Na PC mám připojený skener ASTRA 610P na paralelní port. Potřebuji ještě
jeden skener na diapozitivy, jako je např. OLYMPUS ES-10, který se zapojuje
také na paralelní port. Dají se zapojit současně oba dva skenery, nebo to bude
jen s problémy? Jaké by bylo "bezproblémové" zapojení obou skenerů?
Bezproblémovým řešením by bylo připojit oba skenery na mechanický přepínač
paralelních zařízení, který lze koupit. Jedná se zpravidla o krabičku s otočným
přepínačem a s několika paralelními konektory a kabelem, jenž se připojuje do
PC. Lze si vybrat podle počtu připojovaných zařízení. Jelikož je ale tento
přepínač poměrně drahý, nejprve zkuste skenery zapojit současně. Domnívám se,
že oba skenery se aktivují jinými kódy, a tak by komunikace mohla fungovat.
Obecně při provozu několika obousměrně komunikujících zařízení na jedné
sběrnici (kabelu) se tato komunikace řídí adresací. Na adresaci se však
používají speciální vodiče, které paralelní port postrádá. Neznám přesně do
detailů způsob komunikace na paralelním kabelu, ale musí se použít nějaká
pseudoadresace. Všechna zařízení (tiskárna, skener, zip) jsou stále na příjmu.
Chce-li počítač komunikovat pouze s jedním z nich, musí vyslat určitou
sekvenci. Kdo sekvenci rozpozná, tomu patří drát a sám vyšle dohodnutý kód
"zákaz komunikace" pro ostatní zařízení. Ta jsou tímto blokována, dokud
nepřijde kód pro povolení nebo reset. Potíže nastanou, pokud připojená zařízení
tento typ komunikace (nebo nějaký podobný) nerespektují.
Poznámka TestCentra IDG: Dvě zařízení pass-through režimu mohou dělat potíže.
Když už nechcete přidat další paralelní port, ať už popsaným přepínačem nebo
další kartou portů do počítače, je nejbezpečnější způsob připojení obou
zařízení na jeden port tiskárny vyzkoušet před jejich nákupem.

? Podporují Windows 98 starou verzi DOSu? Jde udělat multiboot Windows
98/Windows 95/staré verze DOSu? Jak?
Windows 98 starou verzi DOSu nepodporují a ani nemohou. Příčinou je FAT32,
kterou starý DOS nezná a neznají ji ani Windows 95 do verze OSR1 včetně. Tím je
zodpovězena i otázka multibootu Microsoft nepřidal z výše uvedených důvodů svůj
boot-manager do Windows 98. Je samozřejmě možné multiboot zařídit nějakým
externím boot managerem, ale pak je třeba dát si pozor jednak na instalaci
Windows 98 (aby nepřepsala stávající Windows 95), a také na FAT32. Jinými slovy
to znamená mít dvě partition a smířit se s tím, že do FAT32 bude vidět pouze z
Windows 98.

? Při práci s PC se mi náhodně vypíná a zapíná HDD. V BIOSu je nastaveno, aby
se HDD nevypínal, a ve Windows 98 při těchto potížích mi BIOS HDD nedetekuje.
Odpověď na váš dotaz najdete v lednovém vydání PC WORLDu na straně 113, zde
tedy jen stručně. Potíže pravděpodobně způsobuje výpadek napájení HDD příčinou
může být napájecí konektor (jedná-li se o disk Western Digital). Je také možné,
že disk o sobě takto dává vědět před poruchou. Doporučuji zkontrolovat napájení
(pevnost spojení a 100% elektrický kontakt) a v případě, že zde problém není,
obrátit se na servis.

9 0264/bam, 9 0265/bam

Hledáme odpověď
? Před nedávnem jsem instaloval několik počítačů od různých dodavatelů. Šlo o
instalaci MS Office 97 na již nainstalovaná Windows 95 OSR2. Zajímavé bylo, že
na některých počítačích se MS Office dotázal na typ papíru a slovník, na jiných
dotaz neproběhl. U těch jsem pak zjistil, že dokumenty jsou nastaveny na papír
"Letter". Ví někdo, čím to bylo způsobeno, a hlavně jak nyní MS Office sdělit,
že má default A4? Při instalaci nové tiskárny se totiž tato nastaví na Letter,
což činí nepříjemnosti.

? Při práci v databázovém prostředí FoxPro 2.5 nejdou na české klávesnici psát
číslice stiskem "SHIFT + klávesa" v horní řadě. Tyto klávesy se chovají jako
když stisknu SHIFT a mačkám číslice na pravé straně (na numerické klávesnici).
Přitom při použití anglické klávesnice lze normálně psát číslice a se
stisknutým SHIFT speciální znaky. Tento problém mám jak na staré 386 s DOS 6.2,
kde pro nastavení české klávesnice používám program KEV 1.14, tak i na Pentiu s
Windows 95. Přestože programuji ve FoxPro již několik let, dodnes jsem si toho
nevšiml, jsem zvyklý zadávat číslice na numerické klávesnici. Na tento problém
mě upozornila naše nová sekretářka, zvyklá psát deseti prsty. Zajímalo by mě,
zda se některý s čtenářů tímto problémem zabýval, či ho dokonce odstranil.

? Před nedávnem jsem koupil nefunkční notebook Toshiba. Při zapnutí se rozběhne
HDD, ale na obrazovce (ani na externím monitoru) se nic neobjeví. Po jeho
otevření jsem zjistil, že na spodní straně základní desky je v patici
integrovaný obvod (kromě procesoru je jediný v patici), který má zlámané
vývody. Obrátil jsem se na slovenské počítačové firmy (dotaz je ze Slovenska),
ale žádná nebyla schopna tento obvod sehnat, pouze celou desku (cca 22 000 SK).
Potřeboval bych zjistit, co je to za obvod (pravděpodobně BIOS) a kde jej mohu
sehnat (již naprogramovaný). Na integrovaném obvodu je napsáno: TOSHIBA /
TC541000AF-15 / VPP 12.5V / JAPAN 9245 HAK (lomítka označují nový řádek). Obvod
má 32 nožiček. Na integrovaném obvodu byl nalepen štítek "7131".
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.